Legislation <ul><li>Forestry Act </li></ul><ul><ul><li>Damage on soil or water should be avoided or limited </li></ul><...
Recommendations <ul><li>Preserve the biological diversity </li></ul><ul><li>Prevent acidification and nutrient depletion o...
2. Preserve biodiversity <ul><li>Leave ”eternity trees”, shrubs and old dead wood (snags) </li></ul><ul><li>No WTH where e...
Limit damages on soil and trees <ul><li>Avoid damage on soil and water in connection with harvest residue extraction and ...
->Ash recycling <ul><li>Most ash from non-treated wood </li></ul><ul><li>Limit concentrations for metals </li></ul><ul><l...
Residual extraction – notified (in reality – less)
How to notify Residual extraction ? <ul><li>Fill in the notify form </li></ul><ul><li>Registration and control at the Swe...
Forest residues - tops, branches and trees of no industrial value
Residues from felling stacked to dry over summer, to be chipped
Ash recycling is developing, but..
EU project “Bioenergi from forest” <ul><li> Main purpose </li></ul><ul><li>How to make residual extraction sustainable <...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The role of Swedish Forest Agency in bio energy work / policy-rules-recommendations

880 views

Published on

By Stefan Andersson, Swedish Forest Agency, for woodenergyproject.eu

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Grot används ofta för att skydda marken så när en markägare vill sälja biobränslen ökar risken för skador på marken. På fotot kan man se hur bra grot skyddar. I det ena körspåret har det av misstag lämnats grot och skillnaden jämfört med den otäckta marken syns tydligt. Markskador kan påverka den biologiska mångfalden i vattendrag och körskador får inte förekomma inom fornlämningsområden. Dessutom ökar risken för skador på mark, växande träd och kvarlämnad naturhänsyn genom de ökade transporter i skogen som uppstår om grot ska tas ut och aska återföras. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas för att undvika den här typen av skador. Det är också viktigt att avverkningsresterna hanteras på ett sätt så att risken för insektsangrepp inte ökar.
 • Uttag av skogsbränsle (GROT samt stubbar) ska göras via anmälningsblanketten. Skogsstyrelsens allmänna råd (§30) I barrskog kan skador på näringsbalansen vid uttag av träddelar utöver stamvirke begränsas om merparten av barren lämnas kvar, så jämnt spridda som möjligt över det avverkade området. Ovan nämnda skador kan även undvikas eller begränsas genom tillförsel av mineralnäring (t.ex. aska). Utan tillförsel av mineralnäring bör uttag inte ske mer än en gång under ett bestånds omloppstid. Vidare bör uttag inte ske på starkt försurade marker utan tillförsel av mineralnäring. På marker med hög kvävebelastning kan uttaget även omfatta barren, under förutsättning att tillförsel av mineralnäring sker. Utan tillförsel av mineralnäring bör uttag inte ske på torvmarker. Vid användande av aska vid vitaliseringsgödsling och kompensationsgödsling bör, för att undvika eller begränsa skador på miljön, askans mängd, form och sammansättning samt tidpunkt för åtgärder väljas så att kväveutlakning och förluster av tillförd näring begränsas. Exempelvis bör askan ha sitt ursprung i biobränsle samt vara stabiliserad och långsamlöslig. Dessutom bör den totala tillförseln av skadliga ämnen (t.ex. tungmetaller) under ett bestånds omloppstid inte överstiga den bortförsel av sådana ämnen som sker genom det totala biomassauttaget. Vid kompensationsgödsling bör sammantaget under ett bestånds omloppstid inte mer än 3 ton aska TS (torrsubstans) tillföras per hektar. Skogsstyrelsen har meddelat allmänna råd (SKSFS 2007:3) för användning av kvävegödselmedel på skogsmark.
 • The role of Swedish Forest Agency in bio energy work / policy-rules-recommendations

  1. 1. Legislation <ul><li>Forestry Act </li></ul><ul><ul><li>Damage on soil or water should be avoided or limited </li></ul></ul><ul><ul><li>Measures should be taken to prevent damage on long-term nutrient status of forest soils </li></ul></ul><ul><li>The Environmental Code </li></ul><ul><li>The Heritage Conservation Act </li></ul>
  2. 2. Recommendations <ul><li>Preserve the biological diversity </li></ul><ul><li>Prevent acidification and nutrient depletion of soil and run-off water </li></ul><ul><li>Use the ash correctly </li></ul><ul><li>Limit driving damages on soils and trees and prevent insect damages </li></ul><ul><li>Documentation, rules and contacts with authorities </li></ul>
  3. 3. 2. Preserve biodiversity <ul><li>Leave ”eternity trees”, shrubs and old dead wood (snags) </li></ul><ul><li>No WTH where endangered species could be affected negatively </li></ul><ul><li>Leave slash of less common species </li></ul><ul><li>Leave part of the slash (> 20 %) </li></ul><ul><li>Avoid deep track formation near water </li></ul>
  4. 4. Limit damages on soil and trees <ul><li>Avoid damage on soil and water in connection with harvest residue extraction and ash recycling </li></ul>Photo: Anja Lomander
  5. 5. ->Ash recycling <ul><li>Most ash from non-treated wood </li></ul><ul><li>Limit concentrations for metals </li></ul><ul><li>Maximum dose </li></ul><ul><li>Stabilised form (= hardened ash) </li></ul><ul><ul><li>Limit value for pH/EC </li></ul></ul><ul><li>Nitrogen leaching must be avoided </li></ul><ul><li>Documentation </li></ul>
  6. 6. Residual extraction – notified (in reality – less)
  7. 7. How to notify Residual extraction ? <ul><li>Fill in the notify form </li></ul><ul><li>Registration and control at the Swedish Forest Agency </li></ul><ul><li>Don’t forget documentation </li></ul>
  8. 8. Forest residues - tops, branches and trees of no industrial value
  9. 9. Residues from felling stacked to dry over summer, to be chipped
  10. 10. Ash recycling is developing, but..
  11. 11. EU project “Bioenergi from forest” <ul><li> Main purpose </li></ul><ul><li>How to make residual extraction sustainable </li></ul><ul><li>Focus: Bioenergy thinning and stump harvesting </li></ul><ul><li>Educate 7 000 forest landowners </li></ul><ul><li>Educate 500 employees in the forest sector </li></ul><ul><li>Produce information material </li></ul>

  ×