SlideShare a Scribd company logo

Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații

Comunitățile epistemice sunt rețele informale de experți bazate pe cunoaștere, care influențează factorii de decizie în definirea problemele cu care se confruntă, identificarea diferitelor soluții și evaluarea rezultatelor. Membrii unei comunități epistemice provin din medii academice sau profesionale, și sunt caracterizați de un set de caracteristici unificatoare. Contraspionajul (contrainformațiile) este o activitate destinată să protejeze activitatea de informații a unei organizații împotriva unor agenți statali sau non-statali. DOI: 10.13140/RG.2.2.35622.47683

1 of 6
Download to read offline
Comunități epistemice în activitatea de
informații - Contrainformații
Nicolae Sfetcu
20.08.2019
Sfetcu, Nicolae, "Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații",
SetThings (20 august 2019), URL = https://www.setthings.com/ro/comunitati-
epistemice-in-activitatea-de-informatii-contrainformatii/
Email: nicolae@sfetcu.com
Acest articol este sub licență Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0
International. Pentru a vedea o copie a acestei licențe, vizitați
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
Extras din:
Sfetcu, Nicolae, "Epistemologia serviciilor de informații", SetThings (4 februarie 2019),
MultiMedia Publishing (ed.), DOI: 10.13140/RG.2.2.19751.39849, ISBN 978-606-033-
160-5, URL = https://www.setthings.com/ro/e-books/epistemologia-serviciilor-de-
informatii/
Comunități epistemice
Comunitățile epistemice sunt rețele informale de experți bazate pe cunoaștere,
care influențează factorii de decizie în definirea problemele cu care se confruntă,
identificarea diferitelor soluții și evaluarea rezultatelor. (Hsu and Hasmath 2017) Peter
M. Haas a definit cadrul conceptual al unei comunități epistemice ca
"... o rețea de profesioniști cu experiență și competență recunoscută într-un anumit
domeniu și o revendicare autoritară privind cunoștințele relevante în domeniul
politicii din acest domeniu sau arie de probleme" (Haas 1992, 3)
Membrii unei comunități epistemice provin din medii academice sau profesionale,
și sunt caracterizați de un set de caracteristici unificatoare. (Sebenius 1992)
Comunitățile epistemice sunt entități socio-psihologice care creează și justifică
cunoaștere. Michel Foucault s-a referit la mathesis ca o epistemă riguroasă potrivită
pentru a permite coeziunea unui discurs și astfel unificarea unei comunități. În filosofia
științei și știința sistemelor, procesul de formare a unei comunități epistemice care se
auto-întreține este numită uneori o mentalitate, asemănător cu o tendință sau o facțiune
în politică.
Un contraexemplu a ce NU este o comunitate epistemică este oferit de Mai'a K.
Davis Cross luând în considerație Agenția Europeană de Apărare (EDA) și Centrului de
Analiză al Informațiilor al UE (IntCen). (Cross 2015) Cross susține că, deși sunt compuse
din experți de securitate la nivel înalt, aceste două organizații nu constituie comunități
epistemice. Comunitățile epistemice reale, de diplomați, experți militari, cercetători în
domeniul securității și experți în gestionarea crizelor civile, au influențat semnificativ
politica de securitate a UE.
Grupurile de experți care nu constituie comunități epistemice nu sunt doar cazuri
slabe sau în devenire. Ele pot fi în mod fundamental diferite tipuri de actori cu
caracteristici divergente.
O comunitate epistemică rareori include toți membrii unei organizații formale. O
comunitate epistemică puternică încearcă să depășească rolul său oficial profesional ca
grup și este adesea capabilă să convingă factorii de decizie să schimbe fundamental natura
obiectivelor lor politice.
O comunitate epistemică poate fi văzută ca un grup de oameni care nu au o istorie
specifică împreună, ci caută o idee comună de origine ca și cum ar forma o comunitate
intențională. De exemplu, o comunitate epistemică poate fi găsită într-o rețea de
profesioniști dintr-o mare varietate de discipline și medii, (Keman 1998) inclusiv în
serviciile de informații.
Conform lui Haas, comunitățile epistemice (1) împărtășesc opinia profesională
asupra unei chestiuni de politică, (2) cântăresc valabilitatea obiectivelor lor politice în
domeniul lor de expertiză, (3) se angajează într-un set comun de practici în ceea ce
privește zona problematică scopul îmbunătățirii bunăstării umane și (4) împărtășirea
convingerile de principiu. (Haas 2001, 11578–79)
Comunitățile epistemice au și o "componentă normativă", ceea ce înseamnă că
obiectivul final este întotdeauna o îmbunătățire a societății, mai degrabă decât câștigul
propriu al comunității însăși. (Haas 1992)
În relațiile internaționale și științele politice, o comunitate epistemică poate fi
menționată și ca o rețea globală de profesioniști bazată pe cunoaștere în domenii
științifice și tehnologice care afectează adesea deciziile politice. (Morin and Louafi 2017)
Comunitățile epistemice au cea mai mare influență în "condiții de incertitudine și
vizibilitate politică," (Radaelli 1999, 763) de obicei în urma unei crize sau eveniment
declanșator.
Uniunea Europeană, cu procesele sale de integrare în curs de desfășurare, valori
democratice împărtășite, instituții supranaționale și interacțiuni transnaționale, este
foarte favorabilă formării comunităților epistemice. (Loik 2013) Politica de securitate a
UE este un domeniu în care există mai multe comunități epistemice bazate pe Bruxelles.
Contrainformații
Conform definiției lui William Johnson, contraspionajul (contrainformațiile -CI)
este o activitate destinată să protejeze activitatea de informații a unei organizații
împotriva unor agenți statali sau non-statali. (Johnson and Hood 2009) Ea include
culegerea și analiza de informații specifice, și activitățile preventive și contra-ofensive
împotriva intențiilor și acțiunilor îndreptate împotriva siguranței naționale, inclusiv
terorism. (Conrad 1985)
În doctrina americană, CI este văzută acum în primul rând ca o contrapondere la
acțiunile unor servicii de informații străine (FIS HUMINT). În manualul de
contrainformații al armatei americane din 1995, CI avea un domeniu de aplicare mai larg.
Mai recent, doctrina americană a comunității de informații (Matschulat 2007) limitează
scopul principal la activități care de obicei includ contra-terorismul. Domeniul de aplicare
al doctrinei contrainformațiilor militare americane a fost mutat într-o publicație
clasificată, Joint Publication (JP) 2-01.2, Counterintelligence and Human Intelligence
Support to Joint Operations. Pentru fiecare tip de acțiune străină specifică, sunt
prevăzute contramăsuri atât cu rol defensiv, cât și ofensive,
Contra-HUMINT se ocupă cu detectarea surselor ostile sau potențial ostile
HUMINT, având ca responsabilitate monitorizarea personalul de încredere pentru
prevenirea și neutralizarea riscurilor. (US Department of the Army 1981)
Tehnicile ofensive în doctrina actuală de contrainformații sunt în principal
îndreptate împotriva surselor umane, astfel încât contraspionajul poate fi considerat
sinonim cu contrainformațiile ofensive. Contraspionajul ofensiv (și contraterorismul)
acționează fie prin manipularea unui adversar (FIS sau terorist), fie prin întreruperea
operațiunilor adversarului.
Contrainformațiile este considerată în primul rând o disciplină analitică, care se
axează pe studiul serviciilor de informații. Luând în considerare acest aspect, John
Ehrman propune o definiție adecvată a CI:
”Contrainformațiile este studiul organizării și comportamentului serviciilor de informații
ale statelor străine și entităților și aplicarea cunoștințelor rezultate.” (Ehrman
2009)
Fundamentul tuturor activităților de contrainformații este studiul serviciilor de
informații individuale, un proces analitic pentru a înțelege comportamentul entităților
străine (misiunea formală, politica internă și externă, istoria și miturile din cadrul
entității respective, oamenii care o compun)
Operațiunile CI sunt un subansamblu specializat al operațiunilor de informații în
general, de obicei încercând să creeze bucle de feedback fără sfârșit. În general există trei
tipuri de operațiuni de contrainformații: penetrarea clasică, agenți dubli, și identificarea
și monitorizarea agenților serviciului vizat.
Contrainformațiile este un domeniu încă sub-teoretizat, fără o metodologie clar
definită. John Ehrman identifică mai multe direcții de cercetare viitoare, precum politica
serviciilor, sociologia serviciilor și economia contrainformațiilor. De asemenea, viitoarele
studii de contrainformații în construirea teoriei ar trebui să includă studii comparative și
literare. O teorie robustă a contrainformațiilor va trebui să pună analiza în centrul
activității de contrainformații, și să permită o abordare multidisciplinară și integrată a
activităților analitice cu cele operaționale.
Bibliografie
Conrad, Sherri J. 1985. “Executive Order 12,333: Unleashing the CIA Violates the Leash
Law.” https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4410.
Cross, Mai’a K. Davis. 2015. “The Limits of Epistemic Communities: EU Security
Agencies.” ResearchGate. 2015.
https://www.researchgate.net/publication/270578352_The_Limits_of_Epistem
ic_Communities_EU_Security_Agencies.
Ehrman, John. 2009. “Toward a Theory of CI — Central Intelligence Agency.” 2009.
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-
publications/csi-studies/studies/vol53no2/toward-a-theory-of-ci.html.
Haas, Peter M. 1992. “Introduction: Epistemic Communities and International Policy
Coordination | International Organization | Cambridge Core.” 1992.
https://www.cambridge.org/core/journals/international-
organization/article/introduction-epistemic-communities-and-international-
policy-coordination/CE9CFC049E0F2A14635F1E3EB51960C9.
———. 2001. “Policy Knowledge: Epistemic Communities.” In International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, edited by N. J. Smelser and
B. Baltes, 17–11578.
Hsu, Jennifer Y. J., and Reza Hasmath. 2017. “A Maturing Civil Society in China? The
Role of Knowledge and Professionalization in the Development of NGOs.” SSRN
Scholarly Paper ID 2563696. Rochester, NY: Social Science Research Network.
https://papers.ssrn.com/abstract=2563696.
Johnson, William R., and William Hood. 2009. Thwarting Enemies at Home and
Abroad: How to Be a Counterintelligence Officer. 3.2.2009 edition. Washington,
D.C: Georgetown University Press.
Keman, Hans. 1998. Autonomous Policy Making By International Organisations.
Edited by Bob Reinalda and Bertjan Verbeek. London ; New York: Routledge.
Loik, Ramon. 2013. “Security Integration in Europe: How Knowledge-Based Networks
Are Transforming the European Union, by M.K. Davis Cross (Ann Arbor, MI:
University of Michigan Press, 2012, ISBN 9780472117895); Xviii+281pp., £55.95
Hb.” JCMS: Journal of Common Market Studies 51 (3): 576–77.
https://doi.org/10.1111/jcms.12016_5.
Matschulat, Austin B. 2007. “Coordination and Cooperation in Counterintelligence —
Central Intelligence Agency.” 2007.
https://web.archive.org/web/20071010091345/https://www.cia.gov/library/cen
ter-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v13i2a05p_0001.htm.
Morin, Jean-Frederic, and Selim Louafi. 2017. “Boundary Organizations in Regime
Complexes: A Social Network Profile of IPBES.” ResearchGate. 2017.
https://www.researchgate.net/publication/320657829_Boundary_Organization
s_in_Regime_Complexes_A_Social_Network_Profile_of_IPBES.
Radaelli, Claudio M. 1999. “The Public Policy of the European Union: Whither Politics
of Expertise?” Journal of European Public Policy 6 (5): 757–74.
https://doi.org/10.1080/135017699343360.
Sebenius, James K. 1992. “Challenging Conventional Explanations of International
Cooperation: Negotiation Analysis and the Case of Epistemic Communities.”
International Organization 46 (1): 323–65.
https://doi.org/10.1017/S0020818300001521.
US Department of the Army. 1981. “Executive Order 12333. (1981, December 4). United
States Intelligence Activities, Section 3.4(a). EO Provisions Found in 46 FR
59941, 3 CFR.” https://fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/.

Recommended

Epistemologia serviciilor de informaţii
Epistemologia serviciilor de informaţiiEpistemologia serviciilor de informaţii
Epistemologia serviciilor de informaţiiNicolae Sfetcu
 
Analiza informațiilor
Analiza informațiilorAnaliza informațiilor
Analiza informațiilorNicolae Sfetcu
 
Epistemologia colectării informațiilor
Epistemologia colectării informațiilorEpistemologia colectării informațiilor
Epistemologia colectării informațiilorNicolae Sfetcu
 
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
 
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Nicolae Sfetcu
 
Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?
Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?
Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?Nicolae Sfetcu
 
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023Nicolae Sfetcu
 

More Related Content

Similar to Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații

Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceNicolae Sfetcu
 
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Nicolae Sfetcu
 
Epistemologia activității de informații
Epistemologia activității de informațiiEpistemologia activității de informații
Epistemologia activității de informațiiNicolae Sfetcu
 
Cunoașterea tacită în activitatea de informații
Cunoașterea tacită în activitatea de informațiiCunoașterea tacită în activitatea de informații
Cunoașterea tacită în activitatea de informațiiNicolae Sfetcu
 
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Nicolae Sfetcu
 
Metodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligenceNicolae Sfetcu
 
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Nicolae Sfetcu
 
suport curs tehnici comunicare
suport curs tehnici comunicare suport curs tehnici comunicare
suport curs tehnici comunicare Badarau Ecaterina
 
Categoriile dezinformarii
Categoriile dezinformariiCategoriile dezinformarii
Categoriile dezinformariiadrianasavu
 
Sirghe Oana Simona EF II.pptx
Sirghe Oana Simona EF II.pptxSirghe Oana Simona EF II.pptx
Sirghe Oana Simona EF II.pptxOanaSimonaSirghe
 
Ontologia activității de informații
Ontologia activității de informații Ontologia activității de informații
Ontologia activității de informații Nicolae Sfetcu
 
Sociologie, facultate
Sociologie, facultateSociologie, facultate
Sociologie, facultateGeta R
 
Managementul analizei
Managementul analizeiManagementul analizei
Managementul analizeiIonel Nitu
 
44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica
44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica
44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridicaAntonio Sandu
 
Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...
Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...
Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...Actionam responsabil! - Reteaua sociala RSC
 
Rolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăRolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăNicolae Sfetcu
 
Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.
Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.
Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.Eduard Irimia
 

Similar to Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații (20)

Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
 
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
 
Epistemologia activității de informații
Epistemologia activității de informațiiEpistemologia activității de informații
Epistemologia activității de informații
 
Cunoașterea tacită în activitatea de informații
Cunoașterea tacită în activitatea de informațiiCunoașterea tacită în activitatea de informații
Cunoașterea tacită în activitatea de informații
 
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
 
Metodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
 
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
 
suport curs tehnici comunicare
suport curs tehnici comunicare suport curs tehnici comunicare
suport curs tehnici comunicare
 
Categoriile dezinformarii
Categoriile dezinformariiCategoriile dezinformarii
Categoriile dezinformarii
 
Capital intelectual
Capital intelectualCapital intelectual
Capital intelectual
 
Sirghe Oana Simona EF II.pptx
Sirghe Oana Simona EF II.pptxSirghe Oana Simona EF II.pptx
Sirghe Oana Simona EF II.pptx
 
Ontologia activității de informații
Ontologia activității de informații Ontologia activității de informații
Ontologia activității de informații
 
Sociologie, facultate
Sociologie, facultateSociologie, facultate
Sociologie, facultate
 
Lucrare Rise
Lucrare RiseLucrare Rise
Lucrare Rise
 
Managementul analizei
Managementul analizeiManagementul analizei
Managementul analizei
 
44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica
44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica
44849629 constructivis-si-metodologii-calitative-in-sociologia-juridica
 
Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...
Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...
Suport teoretic pentru seria de workshop-uri “Parteneriate sustenabile si bun...
 
Rolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăRolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democratică
 
Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.
Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.
Societatile secrete. Masoneria, sistemul de minciuna planetara. Alternative.
 
Lectia 1
Lectia 1Lectia 1
Lectia 1
 

More from Nicolae Sfetcu

Practici comune pentru limbajul de programare în C
Practici comune pentru limbajul de programare în CPractici comune pentru limbajul de programare în C
Practici comune pentru limbajul de programare în CNicolae Sfetcu
 
IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - Rezumate
IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - RezumateIT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - Rezumate
IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
 
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau SoftwareVizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau SoftwareNicolae Sfetcu
 
La revendication de Hooke sur la loi de la gravité
La revendication de Hooke sur la loi de la gravitéLa revendication de Hooke sur la loi de la gravité
La revendication de Hooke sur la loi de la gravitéNicolae Sfetcu
 
Corupţia, Globalizarea și Neocolonialismul
Corupţia, Globalizarea și NeocolonialismulCorupţia, Globalizarea și Neocolonialismul
Corupţia, Globalizarea și NeocolonialismulNicolae Sfetcu
 
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5GPerformanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5GNicolae Sfetcu
 
Ontologii narative în tehnologia blockchain
Ontologii narative în tehnologia blockchainOntologii narative în tehnologia blockchain
Ontologii narative în tehnologia blockchainNicolae Sfetcu
 
Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies
Philosophy of Blockchain Technology - OntologiesPhilosophy of Blockchain Technology - Ontologies
Philosophy of Blockchain Technology - OntologiesNicolae Sfetcu
 
Ghid UE pentru traduceri
Ghid UE pentru traduceriGhid UE pentru traduceri
Ghid UE pentru traduceriNicolae Sfetcu
 
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligence
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligenceActivitatea de intelligence – Ciclul intelligence
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligenceNicolae Sfetcu
 
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023Nicolae Sfetcu
 
Epistemologia gravitației cuantice
Epistemologia gravitației cuanticeEpistemologia gravitației cuantice
Epistemologia gravitației cuanticeNicolae Sfetcu
 
Analitica rețelelor sociale
Analitica rețelelor socialeAnalitica rețelelor sociale
Analitica rețelelor socialeNicolae Sfetcu
 
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – Bitcoin
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – BitcoinProiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – Bitcoin
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – BitcoinNicolae Sfetcu
 
Securitatea informațiilor în lucrul cu megadate pe Internet
Securitatea informațiilor în lucrul cu megadate pe InternetSecuritatea informațiilor în lucrul cu megadate pe Internet
Securitatea informațiilor în lucrul cu megadate pe InternetNicolae Sfetcu
 
Deschideți / Creați o imagine în Adobe Photoshop
Deschideți / Creați o imagine în Adobe PhotoshopDeschideți / Creați o imagine în Adobe Photoshop
Deschideți / Creați o imagine în Adobe PhotoshopNicolae Sfetcu
 
Web Design & Development
Web Design & DevelopmentWeb Design & Development
Web Design & DevelopmentNicolae Sfetcu
 
Ciclul de viață al inteligenței artificiale
Ciclul de viață al inteligenței artificialeCiclul de viață al inteligenței artificiale
Ciclul de viață al inteligenței artificialeNicolae Sfetcu
 
Supremația tehnologiilor IT&C
Supremația tehnologiilor IT&CSupremația tehnologiilor IT&C
Supremația tehnologiilor IT&CNicolae Sfetcu
 

More from Nicolae Sfetcu (20)

Practici comune pentru limbajul de programare în C
Practici comune pentru limbajul de programare în CPractici comune pentru limbajul de programare în C
Practici comune pentru limbajul de programare în C
 
IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - Rezumate
IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - RezumateIT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - Rezumate
IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023 - Rezumate
 
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau SoftwareVizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software
 
La revendication de Hooke sur la loi de la gravité
La revendication de Hooke sur la loi de la gravitéLa revendication de Hooke sur la loi de la gravité
La revendication de Hooke sur la loi de la gravité
 
Corupţia, Globalizarea și Neocolonialismul
Corupţia, Globalizarea și NeocolonialismulCorupţia, Globalizarea și Neocolonialismul
Corupţia, Globalizarea și Neocolonialismul
 
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5GPerformanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G
 
Ontologii narative în tehnologia blockchain
Ontologii narative în tehnologia blockchainOntologii narative în tehnologia blockchain
Ontologii narative în tehnologia blockchain
 
Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies
Philosophy of Blockchain Technology - OntologiesPhilosophy of Blockchain Technology - Ontologies
Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies
 
Ghid UE pentru traduceri
Ghid UE pentru traduceriGhid UE pentru traduceri
Ghid UE pentru traduceri
 
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligence
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligenceActivitatea de intelligence – Ciclul intelligence
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligence
 
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023
 
Epistemologia gravitației cuantice
Epistemologia gravitației cuanticeEpistemologia gravitației cuantice
Epistemologia gravitației cuantice
 
Poker World
Poker WorldPoker World
Poker World
 
Analitica rețelelor sociale
Analitica rețelelor socialeAnalitica rețelelor sociale
Analitica rețelelor sociale
 
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – Bitcoin
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – BitcoinProiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – Bitcoin
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain – Bitcoin
 
Securitatea informațiilor în lucrul cu megadate pe Internet
Securitatea informațiilor în lucrul cu megadate pe InternetSecuritatea informațiilor în lucrul cu megadate pe Internet
Securitatea informațiilor în lucrul cu megadate pe Internet
 
Deschideți / Creați o imagine în Adobe Photoshop
Deschideți / Creați o imagine în Adobe PhotoshopDeschideți / Creați o imagine în Adobe Photoshop
Deschideți / Creați o imagine în Adobe Photoshop
 
Web Design & Development
Web Design & DevelopmentWeb Design & Development
Web Design & Development
 
Ciclul de viață al inteligenței artificiale
Ciclul de viață al inteligenței artificialeCiclul de viață al inteligenței artificiale
Ciclul de viață al inteligenței artificiale
 
Supremația tehnologiilor IT&C
Supremația tehnologiilor IT&CSupremația tehnologiilor IT&C
Supremația tehnologiilor IT&C
 

Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații

  • 1. Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații Nicolae Sfetcu 20.08.2019 Sfetcu, Nicolae, "Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații", SetThings (20 august 2019), URL = https://www.setthings.com/ro/comunitati- epistemice-in-activitatea-de-informatii-contrainformatii/ Email: nicolae@sfetcu.com Acest articol este sub licență Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International. Pentru a vedea o copie a acestei licențe, vizitați http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/. Extras din: Sfetcu, Nicolae, "Epistemologia serviciilor de informații", SetThings (4 februarie 2019), MultiMedia Publishing (ed.), DOI: 10.13140/RG.2.2.19751.39849, ISBN 978-606-033- 160-5, URL = https://www.setthings.com/ro/e-books/epistemologia-serviciilor-de- informatii/ Comunități epistemice Comunitățile epistemice sunt rețele informale de experți bazate pe cunoaștere, care influențează factorii de decizie în definirea problemele cu care se confruntă, identificarea diferitelor soluții și evaluarea rezultatelor. (Hsu and Hasmath 2017) Peter M. Haas a definit cadrul conceptual al unei comunități epistemice ca "... o rețea de profesioniști cu experiență și competență recunoscută într-un anumit domeniu și o revendicare autoritară privind cunoștințele relevante în domeniul politicii din acest domeniu sau arie de probleme" (Haas 1992, 3)
  • 2. Membrii unei comunități epistemice provin din medii academice sau profesionale, și sunt caracterizați de un set de caracteristici unificatoare. (Sebenius 1992) Comunitățile epistemice sunt entități socio-psihologice care creează și justifică cunoaștere. Michel Foucault s-a referit la mathesis ca o epistemă riguroasă potrivită pentru a permite coeziunea unui discurs și astfel unificarea unei comunități. În filosofia științei și știința sistemelor, procesul de formare a unei comunități epistemice care se auto-întreține este numită uneori o mentalitate, asemănător cu o tendință sau o facțiune în politică. Un contraexemplu a ce NU este o comunitate epistemică este oferit de Mai'a K. Davis Cross luând în considerație Agenția Europeană de Apărare (EDA) și Centrului de Analiză al Informațiilor al UE (IntCen). (Cross 2015) Cross susține că, deși sunt compuse din experți de securitate la nivel înalt, aceste două organizații nu constituie comunități epistemice. Comunitățile epistemice reale, de diplomați, experți militari, cercetători în domeniul securității și experți în gestionarea crizelor civile, au influențat semnificativ politica de securitate a UE. Grupurile de experți care nu constituie comunități epistemice nu sunt doar cazuri slabe sau în devenire. Ele pot fi în mod fundamental diferite tipuri de actori cu caracteristici divergente. O comunitate epistemică rareori include toți membrii unei organizații formale. O comunitate epistemică puternică încearcă să depășească rolul său oficial profesional ca grup și este adesea capabilă să convingă factorii de decizie să schimbe fundamental natura obiectivelor lor politice. O comunitate epistemică poate fi văzută ca un grup de oameni care nu au o istorie specifică împreună, ci caută o idee comună de origine ca și cum ar forma o comunitate
  • 3. intențională. De exemplu, o comunitate epistemică poate fi găsită într-o rețea de profesioniști dintr-o mare varietate de discipline și medii, (Keman 1998) inclusiv în serviciile de informații. Conform lui Haas, comunitățile epistemice (1) împărtășesc opinia profesională asupra unei chestiuni de politică, (2) cântăresc valabilitatea obiectivelor lor politice în domeniul lor de expertiză, (3) se angajează într-un set comun de practici în ceea ce privește zona problematică scopul îmbunătățirii bunăstării umane și (4) împărtășirea convingerile de principiu. (Haas 2001, 11578–79) Comunitățile epistemice au și o "componentă normativă", ceea ce înseamnă că obiectivul final este întotdeauna o îmbunătățire a societății, mai degrabă decât câștigul propriu al comunității însăși. (Haas 1992) În relațiile internaționale și științele politice, o comunitate epistemică poate fi menționată și ca o rețea globală de profesioniști bazată pe cunoaștere în domenii științifice și tehnologice care afectează adesea deciziile politice. (Morin and Louafi 2017) Comunitățile epistemice au cea mai mare influență în "condiții de incertitudine și vizibilitate politică," (Radaelli 1999, 763) de obicei în urma unei crize sau eveniment declanșator. Uniunea Europeană, cu procesele sale de integrare în curs de desfășurare, valori democratice împărtășite, instituții supranaționale și interacțiuni transnaționale, este foarte favorabilă formării comunităților epistemice. (Loik 2013) Politica de securitate a UE este un domeniu în care există mai multe comunități epistemice bazate pe Bruxelles.
  • 4. Contrainformații Conform definiției lui William Johnson, contraspionajul (contrainformațiile -CI) este o activitate destinată să protejeze activitatea de informații a unei organizații împotriva unor agenți statali sau non-statali. (Johnson and Hood 2009) Ea include culegerea și analiza de informații specifice, și activitățile preventive și contra-ofensive împotriva intențiilor și acțiunilor îndreptate împotriva siguranței naționale, inclusiv terorism. (Conrad 1985) În doctrina americană, CI este văzută acum în primul rând ca o contrapondere la acțiunile unor servicii de informații străine (FIS HUMINT). În manualul de contrainformații al armatei americane din 1995, CI avea un domeniu de aplicare mai larg. Mai recent, doctrina americană a comunității de informații (Matschulat 2007) limitează scopul principal la activități care de obicei includ contra-terorismul. Domeniul de aplicare al doctrinei contrainformațiilor militare americane a fost mutat într-o publicație clasificată, Joint Publication (JP) 2-01.2, Counterintelligence and Human Intelligence Support to Joint Operations. Pentru fiecare tip de acțiune străină specifică, sunt prevăzute contramăsuri atât cu rol defensiv, cât și ofensive, Contra-HUMINT se ocupă cu detectarea surselor ostile sau potențial ostile HUMINT, având ca responsabilitate monitorizarea personalul de încredere pentru prevenirea și neutralizarea riscurilor. (US Department of the Army 1981) Tehnicile ofensive în doctrina actuală de contrainformații sunt în principal îndreptate împotriva surselor umane, astfel încât contraspionajul poate fi considerat sinonim cu contrainformațiile ofensive. Contraspionajul ofensiv (și contraterorismul) acționează fie prin manipularea unui adversar (FIS sau terorist), fie prin întreruperea operațiunilor adversarului.
  • 5. Contrainformațiile este considerată în primul rând o disciplină analitică, care se axează pe studiul serviciilor de informații. Luând în considerare acest aspect, John Ehrman propune o definiție adecvată a CI: ”Contrainformațiile este studiul organizării și comportamentului serviciilor de informații ale statelor străine și entităților și aplicarea cunoștințelor rezultate.” (Ehrman 2009) Fundamentul tuturor activităților de contrainformații este studiul serviciilor de informații individuale, un proces analitic pentru a înțelege comportamentul entităților străine (misiunea formală, politica internă și externă, istoria și miturile din cadrul entității respective, oamenii care o compun) Operațiunile CI sunt un subansamblu specializat al operațiunilor de informații în general, de obicei încercând să creeze bucle de feedback fără sfârșit. În general există trei tipuri de operațiuni de contrainformații: penetrarea clasică, agenți dubli, și identificarea și monitorizarea agenților serviciului vizat. Contrainformațiile este un domeniu încă sub-teoretizat, fără o metodologie clar definită. John Ehrman identifică mai multe direcții de cercetare viitoare, precum politica serviciilor, sociologia serviciilor și economia contrainformațiilor. De asemenea, viitoarele studii de contrainformații în construirea teoriei ar trebui să includă studii comparative și literare. O teorie robustă a contrainformațiilor va trebui să pună analiza în centrul activității de contrainformații, și să permită o abordare multidisciplinară și integrată a activităților analitice cu cele operaționale. Bibliografie Conrad, Sherri J. 1985. “Executive Order 12,333: Unleashing the CIA Violates the Leash Law.” https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4410. Cross, Mai’a K. Davis. 2015. “The Limits of Epistemic Communities: EU Security Agencies.” ResearchGate. 2015.
  • 6. https://www.researchgate.net/publication/270578352_The_Limits_of_Epistem ic_Communities_EU_Security_Agencies. Ehrman, John. 2009. “Toward a Theory of CI — Central Intelligence Agency.” 2009. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi- publications/csi-studies/studies/vol53no2/toward-a-theory-of-ci.html. Haas, Peter M. 1992. “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination | International Organization | Cambridge Core.” 1992. https://www.cambridge.org/core/journals/international- organization/article/introduction-epistemic-communities-and-international- policy-coordination/CE9CFC049E0F2A14635F1E3EB51960C9. ———. 2001. “Policy Knowledge: Epistemic Communities.” In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, edited by N. J. Smelser and B. Baltes, 17–11578. Hsu, Jennifer Y. J., and Reza Hasmath. 2017. “A Maturing Civil Society in China? The Role of Knowledge and Professionalization in the Development of NGOs.” SSRN Scholarly Paper ID 2563696. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2563696. Johnson, William R., and William Hood. 2009. Thwarting Enemies at Home and Abroad: How to Be a Counterintelligence Officer. 3.2.2009 edition. Washington, D.C: Georgetown University Press. Keman, Hans. 1998. Autonomous Policy Making By International Organisations. Edited by Bob Reinalda and Bertjan Verbeek. London ; New York: Routledge. Loik, Ramon. 2013. “Security Integration in Europe: How Knowledge-Based Networks Are Transforming the European Union, by M.K. Davis Cross (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2012, ISBN 9780472117895); Xviii+281pp., £55.95 Hb.” JCMS: Journal of Common Market Studies 51 (3): 576–77. https://doi.org/10.1111/jcms.12016_5. Matschulat, Austin B. 2007. “Coordination and Cooperation in Counterintelligence — Central Intelligence Agency.” 2007. https://web.archive.org/web/20071010091345/https://www.cia.gov/library/cen ter-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v13i2a05p_0001.htm. Morin, Jean-Frederic, and Selim Louafi. 2017. “Boundary Organizations in Regime Complexes: A Social Network Profile of IPBES.” ResearchGate. 2017. https://www.researchgate.net/publication/320657829_Boundary_Organization s_in_Regime_Complexes_A_Social_Network_Profile_of_IPBES. Radaelli, Claudio M. 1999. “The Public Policy of the European Union: Whither Politics of Expertise?” Journal of European Public Policy 6 (5): 757–74. https://doi.org/10.1080/135017699343360. Sebenius, James K. 1992. “Challenging Conventional Explanations of International Cooperation: Negotiation Analysis and the Case of Epistemic Communities.” International Organization 46 (1): 323–65. https://doi.org/10.1017/S0020818300001521. US Department of the Army. 1981. “Executive Order 12333. (1981, December 4). United States Intelligence Activities, Section 3.4(a). EO Provisions Found in 46 FR 59941, 3 CFR.” https://fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/.