Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

UX Open 2014 - Utformning av system för expertanvändare - Natalia Różycka

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

UX Open 2014 - Utformning av system för expertanvändare - Natalia Różycka

 1. 1. UTFORMNING AV SYSTEM FÖR EXPERTANVÄNDARE Vad har bioteknikforskare gemensamt med din egen mor? UX Open 2014, Stockholm | Natalia Rozycka, Roche
 2. 2. THE UPS AND DOWNS OF LEARNING SWEDISH AS A SECOND LANGUAGE DEN HÖJNING OCH SÄNKNING AV LÄRANDE SVENSKA SOM EN SEKUND SPRÅK
 3. 3. LITE FAKTA ➪ Roche är ett bioteknikföretag (mediciner och diagnostiska apparater) ➪ Ett lag på 20+ UX designers och forskare baserade i Polen ➪ Arbetar med interna företagsappar ➪ Användare ○ biologer, kemister, IT, ekonomiavd. ○ mestadels från västerländska länder Bild: http://thenounproject.com/JakeDunham/
 4. 4. MÅLET MED DENNA PRESENTATION ! PRAKTISKA TIPS Bild: http://thenounproject.com/waymanate/
 5. 5. VAD INNEBÄR ETT SYSTEM FÖR EXPERTER? ➪ Relativt få användare ➪ Snävt användningsområde (domän) ➪ Relaterat till ett specifikt företagsmål ➪ Innehåller vanligtvis ett arbetsflöde och mer avancerad komplexitet Bild: http://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Maze_and_Drawing_Book/Mad_Scientist
 6. 6. 1. ANVÄNDARSTUDIER Just do it
 7. 7. 2. FÖRSTÅ DOMÄNEN “Det är som Instagram för Patologer, men på fotona finns det döda djur”
 8. 8. 3. IDENTIFIERA DINA MÅLGRUPPER Användningsfrekvens och erfarenhet, roll, position, geografi
 9. 9. 4. VAR EN PADAWAN* Ställ dumma frågor *Yedi lärling
 10. 10. 5. BEMÄSTRA KONTEXTUELL INTERVJU Djupintervju + (jobbskuggning ELLER användbarhetstester)
 11. 11. 6. DAMMA AV JAKOB NIELSENS TUMREGLER
 12. 12. a. Minimera användarens minnesverksamhet
 13. 13. b. Användarkontroll och användarfrihet
 14. 14. c. Flexibilitet och effektiv användning
 15. 15. 7. VAR INTE DOGMATISK Testa ofta istället
 16. 16. 8. MINSKA ANTALET INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE Spara på användarens mentala energi
 17. 17. 9. VAR KREATIV MED TEKNIKEN Större skärmar, mobila och uppkopplade enheter
 18. 18. 10. KOM IHÅG ATT IQ DATORKOMPETENS Använd kända designmönster
 19. 19. NATALIA . RÓZYCKA natalia.rozycka@gmail.com TACK!

×