საბიბლიოთეკო მარკეტინგი

1,047 views

Published on

პრეზენტაცია ჩატარდა 2010 წელს, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

საბიბლიოთეკო მარკეტინგი

 1. 1. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა საბიბლიოთეკო მარკეტინგირუსუდან ასათიანი მარინა ალანია თამთა წუწუნავა მაია სიმონიშვილი თინათინ შარაშიძე
 2. 2. მოკლედ საბიბლიოთეკო მარკეტინგისშესახებ საბიბლიოთეკო მარკეტინგი წარმოადგენს საქმიანობის დარგსა და ერთგვარ ფუნქციას, რომელიც უნდა აერთიანებდეს ნებისმიერი ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა ტრენინგებსა და მხარდაჭერას. ნებისმიერი ბიბლიოთეკის მარკეტინგი არის პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, რომელსაც იზიარებს არა “შტატიანი თანამშრომელი”, ან “რომელიმე თანამდებობა”, არამედ პასუხისმგებლობა, რომელსაც გრძნობს ყველა ის ადამიანი, ვისაც უშუალო წვლილი მიუძღვის ბიბლიოთეკის ფონდის შენარჩუნებაში და საზოგადოებისთვის მომსახურებისა და კოლექციის შეთავაზებაში.
 3. 3.  ბიბლიოთეკა უფრო მეტია, ვიდრე წიგნებისა და სხვა სახის მასალების უბრალო კოლექცია. “ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საზოგადოების განვითარების ძალას, რომელსაც ცხოვრების გაუმჯობესების უნარი გააჩნია” (ჯილ სტოვერი, www.librarymarketing.blogspot.com) თანამედროვე მარკეტინგი ბიბლიოთეკების მესვეურთაგან მოითხოვს, რომ მათ დაივიწყონ თავიანთი ტრადიციული როლი (“წიგნის უკან”) და იპოვნონ ხალხთან დაახლოებისა და საკუთარი წარმატების გაზრდის გზები.
 4. 4. კურსის მიზანისტუდენტებითვის მარკეტინგის თეორიისადა პრაქტიკის გაცნობა, რომლის დროსაცგანსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდებაბიბლიოთეკებზე, ინფორმაციასა დაკულტურაზე.
 5. 5. სწავლის შედეგებისტუდენტები შეძლებენ წარმოადგინონბიბლიოთეკის ეფექტიანი მარკეტინგული კამპანიისგანხორციელების გზები. სტუდენტები შეძლებენ შეარჩიონ სწორი მარკეტინგული სტრატეგია ბიბლიოთეკის წინაშე მდგარი სპეციფიკური მოთხოვნებიდან გამომდინარე. სტუდენტებს შეეძლებათ დაყონ ბაზარი და შეარჩიონ ადეკვატური სამიზნე აუდიტორია. სტუდენტები გაეცნობიან რეკლამის, პრომოუშენისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობას. სტუდენტები შეძლებენ მარკეტინგული გეგმის შემუშავებას.
 6. 6. თემები საბიბლიოთეკი მარკეტინგის კურსის გაცნობა საბიბლიოთეკო მარკეტინგის ზოგადი მიმოხილვა ბიბლიოთეკის მარკეტინგი და ინფორმაცია მარკეტინგული კონცეპციები ბიბლიოთეკისა და ინფორმაციის სტრატეგიული მარკეტინგი მარკეტინგული გარემო მარკეტინგული სეგმენტაცია და სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა კულტურული პროგრამირების ზოგადი მიმოხილვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა და რეკლამა ბიბლიოთეკებისა და საინფორმაციო მომსახურების ფასწარმოქმნა და დისტრიბუცია ინტერნეტ მარკეტინგი ურთიერთობა დაინტერესებულ მხარეებთან და დონორებთან
 7. 7. სტუდენტების მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები დისკუსიებში დასწრება – მონაწილეობ – 30% 20% მომზადება და წერითი პრეზენტაციები მუშაობა – 30% – 20%
 8. 8. განრიგიკურსი, რომელიც მიმდინარეობს ერთი სემესტრისგანმავლობაში, მოიცავს 12 ძირითად სასწავლოსაკითხს. თეორიული ნაწილისა და პრაქტიკულისამუშაოების ერთობლივი ხანგრძლივობა 45საათია.ამათგან: ლექციები – 24 საათი პრაქტიკული სამუშაოები – 21 საათი
 9. 9. დავალებებიაღნიშნულ მოდულს სამი დავალება გააჩნია:პირველი დავალება:სტუდენტები უნდა მოამზადონ მოკლე ანგარიშისადაც ასახავენ საქართველოს პარლამენტისეროვნული ბიბლიოთეკის სეგმენტაციას. შემდეგაირჩევენ ერთ კონკრეტულ სეგმენტს, რომლისსაჭიროებებსაც განიხილავენ.ზომა: 1000 სიტყვასიმძიმე: 25%პერიოდი: მე–5 კვირა
 10. 10. მეორე დავალება:მცირე ანგარიშის მომზადება საქართველოსპარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისკულტურული აქტივობების (ან ერთიკონკრეტული კულტურული აქტივობის)მარკეტინგზე.ზომა: 1000 სიტყვასიმძიმე: 25%პერიოდი: მე–10 კვირა
 11. 11. მესამე დავალება:სტუდენტები შექმნიან საქართველოს პარლამენტის ეროვნულიბიბლიოთეკის პროდუქტის ან მომსახურებისთვისმარკეტინგულ გეგმას. აქ უნდა მოხდეს მომხარებლის ჯგუფისშერჩევა და პროდუქტის ან მომსახურების ამ ჯგუფთანდაკავშირების საფუძვლის პოვნა.გეგმა უნდა ეხმიანებოდეს მარკეტინგის თეორიასა დაპრაქტიკას. აქ უნდა იქნას მითითებული კავშირი შესაბამისლიტერატურასთან, როგორც ზოგად მარკეტინგში, ასეველიტერატურასთან, რომელიც სპეციფიკურად ეხებაბიბლიოთეკებს, ინფორმაციას და კულტურულ მარკეტინგს.ზომა: პრეზენტაცია უნდა გაგრძელდეს 20 წუთამდე და თანუნდა ახლდეს 2500 სიტყვიანი წერილობითი ანგარიშისიმძიმე: 50% (25% პრეზენტაციაში, ხოლო 25% – ნაწერში)პერიოდი: მე–15 კვირა
 12. 12. თემა კვირა ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევიშესავალი საბიბლიოთეკო I Xმარკეტინგის კურსშისაბიბლიოთეკო I Xმარკეტინგის ზოგადიმიმოხილვაბიბლიოთეკისა და II X Xინფორმაციის მარკეტინგი დისკუსიამარკეტინგული III X Xკონცეპციები დისკუსიაბიბლოთეკისა და IV X Xინფორმაციის დისკუსიასტრატეგიული მარკეტინგი1–ლი დავალება მომზადება V X Xმარკეტინგის გარემო VI X X დისკუსიამარკეტინგული VII X Xსეგმენტაცია დისკუსიაკულტურული VIII X Xპროგრამირების ზოგადი დისკუსიამიმოხილვა
 13. 13. თემა კვირა ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევიპიარი და რეკლამა IX X X დისკუსიამე–2დავალება X X X დისკუსიასაბიბლიოთეკო და XI X Xსაინფორმაციო დისკუსიასერვისების ფასწარმოქნადა დისტრიბუციაინტერნეტ მარკეტინგი XII X X დისკუსიაურთიერთობა XIII X Xდაინტერესებულ დისკუსიამხარეებთან დადონორებთანპრაქტიკა XIV X X X Xმე–3 დავალება მომზადება XV X X
 14. 14. კურსის შეფასება სტუდენტების მიერკურსის ბოლოს სტუდენტებს დაურიგდებათკითხვარება იმისათვის, რომ შეაფასონ კურსისროგორც თეორიული, ასევე, პრაქტიკული ნაწილის,რათა მათი შენიშვნები შემდგომში იქნასგაითვალისწინებული. შეფასები შემდეგიკრიტერიუმების მიხედვით მოხდება: ჩართულობა გაგების დონე ახალი ინფორმაცია გამოწვევა მასალის სწორად შერჩევა
 15. 15. რეკომენდებული ლიტერატურა ლობჟანიძე, ვ. (2005) მარკეტინგის საფუძვლები. თბილისი: ლამპარი, 79 გვ. მარშავა, ქ. (1990) მარკეტინგის საფუძვლები, თბილისი: თბილისი: თბ. უნტ-ის სტამბა, 108 გვ. თაყნიაშვილი გ. (2007) ინოვაციური პროცესების მართვა ბიბლიოთეკებში, ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება, თბილისი Kotler, P. (2000) Marketing management: the millennium edition, 10th ed., Prentice Hall. Marshall, N.J. (2001) Public relations in academic libraries: a descriptive analysis, Journal of Academic Librarianship, 27 (2), 116-21. Robertson, D.A. (2005) Cultural Programming for Libraries: American Library Association, Chicago. Drucker, P. F. (2001) Management Challenges for the 21st Century. Lovelock, C.H. (1975) A market segmentation approach to transit planning, modeling and management, Proceedings, Sixteenth Annual Meeting Transportation Research Forum, pp. 247-258
 16. 16. კულტურული პროგრამა ბიბლიოთეკებისთვის
 17. 17. ბიბლიოთეკის, საზოგადოებისა და კულტურის დაკავშირება“კულტურა არის იმის საერთო სახელი, რაც ხალხსაინტერესებს: მათი აზრები, მათი მოდელები,წიგნები, რომლებსაც ისინი კითხულობენ დასიტყვით გამოსვლები, რასაც ისინი უსმენენ, მათისაუბრები მაგიდასთან, ჭორები, დაპირისპირებები,ისტორიული სიმართლე და მეცნიერულიპალიტრა, ღირებულებები, რომლებსაც ისინიაფასებენ, ცხოვრების ხარისხი, რომელსაც ისინიაღმერთებენ.ეს არის ცივილიზაციის კლიმატი”.• (უოლტერ ლიპმანი)
 18. 18. რა არის კულტურული პროგრამა ბიბლიოთეკა და საზოგადოების განათლების მისია 10 მთავარი მიზეზი კულტურული პროგრამირებისა ვინ აკეთებს და რატომ? დაგეგმარება მიზნებისა და ამოცანების ფორმირება შეფასება, კითხვარები, ინტერვიუები, მონაცემტა შეგროვება პროგრამის გეგმისა და ბიუჯეტის სამუშაო ფაილებიპრაქტიკული მეცადინეობა – სტუდენტებიმოამზადებენ შესწავლილ მასალაზე დაფუძნებულმაგალითებს
 19. 19. აუდიტორიისა და თანამშრომლობის განვითარება რა სახისაა ბიბლიოთეკის აუდიტორია? ადიტორიაში სამიზნე ჯგუფების შერჩევა და ახალი მკითხველები მოზიდვა თანამშრომლობა, ახალი პარტნიორების პოვნა პროგრამების მაგალითები სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიისთვის აზრის ლიდერებსა და პარტნიორებთან მუშაობასტუდენტები დაიწუებენ საკუთარი პროგრამისშექმნას საქართველოს პარლამენტის ეროვნულიბიბლიოთეკისთვის.
 20. 20. თანმიმდევრობა, ფორმატი, თემები პროგრამის ფორმატი და მიმდინარეობა პრეზენტაციები, ლიტერატურული საღამოები, ლექციები, სამუშაო შეხვედრები, თემატური გამოფენები წარმოდგენები, ადგილობრივი განსხვავებულობისა და სამოგზაურო პროგრამები თემა, აღწერა და იდეა ახალი პროგრამისთვის, საქმიანობის დაგეგმვა ავტორებთან მუშაობა ადგილების მოწყობისა და ორგანიზების დეტალები
 21. 21. პროგრამირების ფონდების მოძიება, მარკეტინგი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ორგანიზაციული მხარდაჭერა ფონდებისსაკომუნიკაციო წყარეობი მეთოდების პროგრამისა და შერჩევა აქტივობებისთვისსამიზნე ჯგუფის საპროექტო განსაზღვრა წინადედების წერა ქსელის ფორმირება
 22. 22. პიარი და მარკეტინგი • სტატიები და განცხადებები პიარი და • ვებ–გვერდი და ინტერნეტ ფაბლისითი ფაბლისითი • წერილები • დაირექტ მეილი პირდაპირი • მასობრივი ელ. ფოსტა მარკეტინგი • ინტერნეტ მარკეტინგი • საჯარო შეხვედრების ორგანიზება პერსონალური • ტელეფონი კონტაქტი • წერილები • ბილბორდები ბეჭდვითი • ფლაერები რეკლამა • პლაკატები და დისპლეებისტუდენტები შეიმუშავებენ იდეებს და მარკეტინგისა და პიარის სხვადასხვა მაგალითებსიპოვნიან. ამასთან საკუთარ აზრებს ისინი წარმოადგენენ პრეზენტაციების სახით.
 23. 23. ციფრული პროგრამები კულტურა თემაზე ციფრული მასალების მომზადება ციფრული გამოფენები ციფრული ლექციები ციფრული კონფერენციებიციფრული პროგრამები ყველა სეგმენტისმომზადებასტუდენტები აირჩევენ თემებს ციფრულიპროგრამებისთვის და შეიმუშავებენ ერთ პროგრამასთავიდან ბოლომდე.
 24. 24. დიდი მადლობაყურადღებისათვის

×