Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social web smw_presentation_sq

423 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social web smw_presentation_sq

 1. 1. Velkommen
 2. 2. VelkommenMartin Sønderlev Christensen,Partner, Socialsquare@nowuseitAnders Pollas,Co-Founder, Podio.com@pollasMartin Ferro-Thomsen,Founder, Conferize.com@ferrogatePanel diskussionFri leg/netværk
 3. 3. #smwsocialdesign
 4. 4. Digital strategi og innovations bureau
 5. 5. Siden 2005 har Socialsquarearbejdet med det sociale web
 6. 6. Vi har været med til atintroducere markedet til blogs,wikis, fora, communities,idéplatforme, sociale intranet,digitale samarbejdsplatforme,sociale netværk, socialevideoplatforme etc. etc.
 7. 7. Vi har skabt og pioneret markedetFået ideerne og visionerne fremVi har innoveret, prototypet,bygget, designet og eksekveretsociale projekter
 8. 8. Vi kender internettet, vikender dem som tænker ogskaber nyt.Vi arbejder baseret på dybviden og indsigt i teknologiskeskift og ændringer i socialdigital adfærd
 9. 9. Amongst our cleints
 10. 10. Det sociale web
 11. 11. Internettet har altid væretsocialt.
 12. 12. 12
 13. 13. Det forandre alt!
 14. 14. Markets areconversations!
 15. 15. Flere har adgang til markedspladsen TransperansMarkedspladsen Transaktionerer kommet tilbage er socialepå nettet
 16. 16. Husker duBlogs?
 17. 17. Der er tingsom erstørre endFacebook?
 18. 18. Wiki
 19. 19. Deling
 20. 20. BillededelingSocialeobjekter
 21. 21. Det handler om det socialedesigns
 22. 22. SAMSKABESAMARBEJDESAMTALEDELE
 23. 23. PRESENCE CONVERSATIONS IDENTITY SOCIAL OBJECT SHARING RELATIONS GROUPSinspireret af Butterfield, Webb
 24. 24. ACCESS? FLOW? HISTORY?TOPICS? PRESENCE REPUTATION? CONVERSATIONS IDENTITYACTIONS? SOCIAL TRUST? OBJECT SHARING RELATIONSFORMATS? GROUPS CULTURE? PRAXIS? ROLES? SEGMENTS?
 25. 25. Identiet Deling Grupper Tilstedeværelse Relationer VENNER Samtaler
 26. 26. @Simplere ermere #effektivt
 27. 27. Hvad skal vi lære af den måde de socialemedier virker på?
 28. 28. This was suppose to be thefuture...!
 29. 29. og dog...
 30. 30. Hvor er vi nu...!
 31. 31. Sociale medier er et symptompå at vi står midt i en disruptivdigital forandringDe er ikke kuren!
 32. 32. Massiv forandring
 33. 33. If you look five years out,every industry is going tobe rethought in a socialway, You can remake wholeindustries. That’s the bigthing.”http://www.ft.com/cms/s/2/57933bb8-fcd9-11df-ae2d-00144feab49a.html#ixzz18HJBsEbh
 34. 34. Det handler ikke om at få styrpå kommunikationen
 35. 35. Det handler ikke om nye måderat markedsføre og brande sig på
 36. 36. Det handler om at få styr påudviklingen af digitale ogsociale produkt og services
 37. 37. Hvem vil du helst være:Mark Zuckerberg?Eller Social media manager foret sodavands brand?
 38. 38. ParadigmerSociale produkter og services Sociale medier Web 2.0 E-handel Hjemmesider
 39. 39. Det handler om at løse etproblem
 40. 40. at forandre verden med sitprodukt
 41. 41. Hvem kan hjælpe dig med det?
 42. 42. “89% of executives believe thatdigital will disrupt their industry.But they don’t realize just how big adeal disruption will be when it finallyhits them.”James McQuivey, Forrester
 43. 43. Alt hvad der kan blive digitalt vil blivedigitalt... og hvis det er digitalt kan det også blivesocialt
 44. 44. Everywhere All the timeProduction Everyone Distribution Consumption
 45. 45. Den væsentligste produkt ogservice innovation kommer fraudfordrerne
 46. 46. Social media Social Produkt Platform Platform People People Produkt Produktvi taler sammen om produktet vi bruger produktet sammen
 47. 47. Hvordan er de designet?
 48. 48. Skabtillid
 49. 49. AdgangFindability
 50. 50. Gør detsimplereved atgentænkedet
 51. 51. Hvordan ville webfolk lave en bank på nettet? Vs.Hvordan ville bankfolk lave en bank på nettet
 52. 52. Designfor humaneproblemer
 53. 53. Design fordem somIKKE har etMarkedet
 54. 54. Skab nyeformer fordelingejerskab
 55. 55. Design forIntention
 56. 56. Design formotivation
 57. 57. Tænk altOpenSource
 58. 58. Design tilNicheRavelry has 2,946,059 registeredusers. 5,749 people are online rightnow
 59. 59. Udfordrerværdikæderne
 60. 60. “Life is too short to buildsomething nobody wants”- Ash Maurya
 61. 61. Hvordan er stakeholders og interessent forbundne? Hvem er de? Hvor er de? Hvad gør de? Hvornår? Hvordan ser mulighederne for at skabe en identitet ud? Hvilke netværk eksisterer i forvejen? Hvilke samtaler er der? Hvad skal vi lave sammen? Hvilken kultur er der for socialitet?Social design Personer Hvilke processer kan vi understøtter eller forbedre? Hvordan kan forretningen udvikles? hvilke processer er der for at dele, kommunikere og samarbejde? Hvordan burde den se ud? Hvad kan vi Platforme Processer lave simplere? Hvad kan åbnes op? Hvordan skaber vi mere værdi?Hvilke IT- og web platforme bliver brugt?Hvordan virker de? Hvilke udfordringer erder? Hvilke platforme skal vi udvikle? Skalde være interne eller eksterne? Skal vi ejedem eller skal vi brug andres? Hvad skal skepå dem?
 62. 62. Platform Deltagere Organisation PLATFORM Deltagere Mål Kultur Motivation Løfte Formål Gevinst Ressourcer Praksis Bidrag
 63. 63. ACCESS? FLOW? HISTORY?TOPICS? PRESENCE REPUTATION? CONVERSATIONS IDENTITYACTIONS? SOCIAL TRUST? OBJECT SHARING RELATIONSFORMATS? GROUPS CULTURE? PRAXIS? ROLES? SEGMENTS?
 64. 64. Hvad er vigtigt:
 65. 65. Det sociale web er mere endsociale medierTænk i sociale objekterDesign for specifikke socialehandlingerTænk web - ikke medier
 66. 66. Forstå social designLær håndværketKend byggeklodserne
 67. 67. Forstå sociale adfærdLøs et menneskeligt problemForstå motivation, tillid ogbehovForstå “jobs to be done”
 68. 68. Byg sociale produkter ogservicesSkab platformeUdfordre værdikæderneAct like a startup
 69. 69. Tak!

×