Money is my_friend_cz.1

300 views

Published on

Droga do wolności finansowej zaczyna się w Twoim umyśle

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Money is my_friend_cz.1

 1. 1. Money is my Friend - cz. 1Droga do wolności finansowej zaczyna się w Twoim umyśle Opracowanie na podstawie książki Phil Laut „Money is my Friend” Autor: Teresa Nowicka
 2. 2. Główne cele tego kursu • Budowanie świadomości dobrobytu • Zrozumienie 4 Praw Bogactwa • Nabycie właściwej postawy w stosunku do problemów finansowych • Zdobycie informacji potrzebnych, aby zacząd iśd ścieżką kariery, którą dla siebie wybrałeś i rozwijad się na tym polu • Wzrost twoich dochodów (jeśli tylko zechcesz popracowad nad sobą Autor: Teresa Nowicka
 3. 3. 4 Prawa Bogactwa Prawo Zarabiania – całe ludzkie bogactwo jest tworem ludzkiego umysłu. Zastosowanie tego prawa pociąga za sobą przyjemne i swobodne stwarzanie wystarczającego dochodu. Prawo Wydawania – kupujcy i sprzedajacy w każdej transakcji określają wartośd pieniądza. Zastosowanie tego prawa skutkuje przyjemnością z posiadania rzeczy, na które wydajesz pieniądze oraz cieszenie się życiem w zakresie własnych możliwości finansowych. Prawo Oszczędzania – jest to akumulacja nadwyżki z twojego dochodu. Zastosowanie tego prawa oznacza, że oszczędzasz jakiś procent swojego dochodu. Nawyk oszczedzania wytwarza postawę obfitości, czegoś ekstra. Prawo Inwestowania – wydawanie twojego kapitału w twoim imieniu w celu wzrostu twojego dochodu. Zastosowanie tego prawa jest kombinacją 3 powyższych praw, gdyż w inwestoewaniu mamy zarówno czynnik zarabiania, wydawania jak i oszczędzania.Autor: Teresa Nowicka
 4. 4. Wolnośd Finansowa Jest wtedy kiedy NIE ROBISZ czegoś czego nie lubisz/nie chcesz robid dla zdobycia pieniędzy i kiedy NIE REZYGNUJESZ Z ROBIENIA czegoś co lubisz/chcesz z powodu braku pieniędzy. Innymi słowy to pieniądze pracują na ciebie zamiast sytuacji kiedy to ty pracujesz dla zdobycia pieniędzy.Autor: Teresa Nowicka
 5. 5. Czym jest Świadomośd Dobrobytu? Oznacza zdolnośd do funkcjonowania wygodnie i bez wysiłku w świecie fizycznym bez względu na fakt czy posiadasz pieniądze czy też ich nie posiadasz (w stopniu wystarczającym).Autor: Teresa Nowicka
 6. 6. PRAWO ZARABIANIA Nasze myśli są czynnikiem sprawczym, który powoduje stwarzanie pieniędzy w KAŻDEJ sytuacjiAutor: Teresa Nowicka
 7. 7. Kluczem do osiagnięcia wolności finansowej jest nauczenie się jak przejad kontrolę nad swoim umysłemAutor: Teresa Nowicka
 8. 8. Wzrost twoich dochodów jest ściśle zwiazany ze wzrostem jakości twoich MYŚLI – Twoich myśli o pieniadzach, Twoich myśli o sobie samym, Twoich myśli o tym, co robisz by zdobyd pieniądze...Autor: Teresa Nowicka
 9. 9. Mity na temat Pieniędzy i Zarabiania Mity są to głęboko tkwiace przekonania i schematy myślowe, które nasi rodzice, nauczyciele, przewodnicy oraz inne bardzo ważne (często bardzo madre, lecz niekoniecznie finansowo spełnione) osoby w naszym życiu, wpoili nam na temat pieniędzy.Autor: Teresa Nowicka
 10. 10. Najbardziej popularne Mity na temat Zarabiania Pieniędzy 1. Tylko ciężka praca prowadzi do bogactwa. 2. Jest nie w porządku czerpad przyjemnośd z tego, za co ci płacą. 3. Jedynie właściwa profesja jest kluczem do sukcesu finansowego. 4. [Standardowa] edukacja zapewni ci sukces finansowy. 5. Nie ma wystarczajacej ilości pieniędzy, by starczyło dla każdego.Autor: Teresa Nowicka
 11. 11. 1. Tylko ciężka praca zaprowadzi cię do zdobycia bogactwa Jeśli rzeczywiście ciężka praca prowadziłaby do bogactwa to byłoby tak w każdym przypadku. Jeśli cieżka praca prowadziłaby do bogactwa to najbogatsi byliby niewolnicy (Witold Wójtowicz)Autor: Teresa Nowicka
 12. 12. 2. Praca nie jest po to by służyd twojemu zadowoleniu i przyjemności Ludzie, którzy kierują się tym mitem wykonują często nieatrakcyjne lub wręcz znienawidzone dla siebie zajęcia tylko ze względu na to, że są za nie dobrze opłacani. Myślisz, że tak postepują milionerzy? Nie, większośd z nich pracuje ponieważ kocha to, co robi, czerpiąc z tego radochę i przyjemnośd.Autor: Teresa Nowicka
 13. 13. 3. Właściwe zajęcie jest kluczem do sukcesu finansowego Gdyby rzeczywiście tak było to ludzie w jednym zawodzie bez wyjatku zarabialiby miliony, podczas gdy w innym – tym rzekomo niewłaściwym – klepali biedę. Tymczasem każdy z nas wie, że w KAŻDYM ZAWODZIE znajdą się ludzie, którzy odnoszą sukcesy finasowe oraz tacy, którzy ledwie wiążą koniec z koocem.Autor: Teresa Nowicka
 14. 14. 4. Formalna edukacja zapewni ci sukces finansowy Jeśli to przekonanie byłoby istotnie prawda to WSZYSCY doktorzy i profesorowie na uczelniach byliby najbogatszymi ludźmi na świecie. Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę. Jim RohnAutor: Teresa Nowicka
 15. 15. 5. Nie ma wystarczającej ilości pieniędzy dla każdego Ten mit wywodzi się z teorii niedostatku i ograniczeo, w ktorych żyliśmy wiele lat w Polsce. Im więcej masz, tym mniej zostaje dla innych. Dodatkowo mit ten doskonale współgra z filozofią kościoła katolickiego – lepiej byd biednym i prawym niż bogatym i „złym”. Ludzi, mających takie przekonanie, zazwyczaj oburza wręcz bogactwo innych. Ale jak na ironię, to właśnie owo ślepe oburzenie utrzymuje ich w biedzie, ponieważ musieliby oni taką postawę przyjad w stosunku do siebie, gdyby nagle stali się bogaci.Autor: Teresa Nowicka
 16. 16. Tak naprawdę... Pieniądze zostały wynalezione przez ludzi dla ich własnej wygody i dopóki twoje pieniądze przychodzą do ciebie od innych ludzi to jedną rzeczą, którą możesz z nimi zrobid jest „danie” ich innym ludziom (przepływ pieniędzy) – porzez umiejętne stosowanie 4 Praw Bogactwa - Zarabiania, Wydawania, Oszczędzania i Inwestowania.Autor: Teresa Nowicka
 17. 17. Pieniądze nie mogą uleczyd ludzi z biedy i niedostatku. Może to zrobid jedynie PRAKTYCZNA EDUKACJA i wykorzenienie błędnego myślenia o pieniądzach.Autor: Teresa Nowicka
 18. 18. Klucz do bogactwa Kluczem do bogactwa jest nauczenie się: • W jaki sposób sprawowad kontrolę nad swoimi myślami • Jak „przetwarzad” swój umysł afirmacjami • Jak uwolnid się od zahamowao / ograniczeo twojego umysłu • Jak identyfikowad i radzid sobie z niepokojącymi uczuciami na temat pieniędzy • W jaki sposób lepiej używad swojej wyobraźni, jak byd bardziej kreatywnymAutor: Teresa Nowicka
 19. 19. Na kolejnych spotkaniach m.in: • Krótki kurs Filozofii Pieniędzy, czyli dlaczego jedni są bogaci a inni żyją cały czas w niedostatku Aby zapisad się na • Emocje i pieniądze, czyli jakie powiadomienia o uczucia żywią do pieniądzy milionerzy następnych odcinkach i • 7 głównych emocji, które otrzymad materiały ze powstrzymują ludzi przed szkolenia wejdź na stronę: sukcesem finansowym i życiem w obfitości http://ebizneswszlafroku.pl • Aspekt psychologiczny dobrobytu i zostaw swój e-mail – 5 głównych „hamulców”, które tkwią w naszej podświadomości, utrzymując ludzi w niedostatku; nierozwiazane uczucia, które ograniczają przypływ dochodu A to dopiero początek... Autor: Teresa Nowicka
 20. 20. Dziękuję za uwagę Teresa Nowicka Mail: nowickat1(at)gmail.com Skype: th_res http://ebizneswszlafroku.plAutor: Teresa Nowicka

×