Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Improvement Academy | Procedure Afhandelen

604 views

Published on

Medewerkers en studenten van onze klanten en partners maken gebruik van de Improvement Academy en doen zo kennis op over het werkveld van de zorg en de praktische toepassing in onze totaaloplossing Qsuite. Voor iedere rol in het werkveld zijn er passende opleidingen: van zorgprofessional tot controller, kwaliteitsmanager, personeelsfunctionaris en bestuurder. Allemaal gebaseerd op het Improvement Model dat de burger, mens als klant en de maatschappelijke opdracht als vertrekpunten neemt

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Improvement Academy | Procedure Afhandelen

  1. 1. 1 Afhandelen tickets door de servicedesk Procedure Improvement Academy
  2. 2. 2 De procedures van de Improvement Academy De Improvement Academy kent de volgende procedures: 1. Aanmelden studenten 2. Inrichten werk- en leeromgeving 3. Uitvoeren opleiding 4. Afhandelen tickets servicedesk 5. Monitoren voortgang opleiding studenten 6. Maken eindopdracht 7. Beoordelen eindopdracht 8. Certificeren 9. Evalueren opleiding
  3. 3. 3 De procedure beschrijft de manier waarop de servicedesk en de docent gedurende een opleiding omgaan met vragen die een student stelt middels de knop ‘ondersteuning’ aan de servicedesk. 1. De student, docent of trainer dienen een vraag in via de knop Ondersteuning en deze wordt ontvangen door de servicedesk van Novire. 2. De servicedesk gaat na of de vraag technisch of inhoudelijk is. 3. Indien inhoudelijk, dan zendt de servicedeskmedewerker de vraag door naar de desbetreffende docent (bij studenten), trainer (bij docenten) of beheerder (bij trainers). 4. De servicedesk informeert de student dat de vraag is doorgezonden. 5. Indien technisch, dan wikkelt de servicedesk de vraag af binnen de termijnen die daarvoor opgenomen zijn in de ServiceLevelAgreement (SLA). 6. Na afloop van ieder lesblok stelt de servicedesk een overzicht op van de ontvangen vragen en opvolging daarvan. De servicedesk maakt een analyse. 7. De beheerder van de opleiding integreert dit overzicht in de evaluatie van de opleiding.
  4. 4. 4 De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau. De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.

×