Interkreativnost - Online aktivizam

1,312 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interkreativnost - Online aktivizam

 1. 1. <ul><li>Fakultet političkih znanosti </li></ul><ul><li>Studij novinarstva </li></ul><ul><li>Kolegij: Metode i tehnike novih medija </li></ul><ul><li>INTERKREATIVNOST – </li></ul><ul><li>ONLINE AKTIVIZAM </li></ul><ul><li>Iris Šoda </li></ul><ul><li>Zagreb,2010. </li></ul>
 2. 2. DEFINICIJA POJMA <ul><li>INTERKREATIVNOST (INTERCREATIVITY) </li></ul><ul><li>- zajedničko djelovanje, suradnja </li></ul><ul><li>proces izrade ili rješavanja problema zajedno </li></ul><ul><li>osim što bi trebali biti u mogućnosti komunicirati, svi bi trebali i stvarati zajedno s drugima </li></ul><ul><li>ne samo pasivno preuzimanje infomacija s interneta, već korištenje i stvaranje novih sadržaja </li></ul>
 3. 3. UVOD <ul><li>Kako aktivisti koriste internet? </li></ul><ul><li>aktivistima internet prilika da testiraju i poboljšaju neke od najvažnijih značajki demokratskog potencijala novih medija </li></ul><ul><li>internet dovodi do velikog pomaka u medijskom okruženju -> “participativna kultura” -> pomak medija od “samo za čitanje” prema “čitanje i pisanje” </li></ul><ul><li>internet aktivizam okuplja širok raspon disciplinskih i metodoloških pristupa </li></ul><ul><li>ovaj članak ističe pitanje KAKO? -> kako aktivisti koriste internet, fokusiranje na taktike i strategije, širok raspon aktivističkog djelovanja i istraživanja </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tim Berners – Lee: koncept interkreativnosti </li></ul><ul><li>* svaki pojedinac treba biti sposoban bez poteškoće sam kreirati bilo koju vrstu dokumeta </li></ul><ul><li>* samostalno kreiranje linkova (poveznica) između svih vrsta medija </li></ul><ul><li>Ideja interkreativnosti -> ključ u analizi internetskih aktivističkih kampanja </li></ul><ul><li>4 vrste internet aktivizma: </li></ul><ul><li>1. interkreativni tekstovi </li></ul><ul><li>2. interkreativne tektike </li></ul><ul><li>3. interkreativne strategije </li></ul><ul><li>4. interkreativne mreže </li></ul>
 5. 5. INTERKREATIVNI TEKSTOVI <ul><li>prepravljanje postojećih medijskih tekstova i slika -> pokušaj da se utječe na socijalne i kulturne promjene </li></ul><ul><li>novi tekstovi osnova cijele kulturne produkcije </li></ul><ul><li>internet aktivisti primjenjuju dorađene sadržaje u zajedničkom stvaranju novih hibridnih tekstova i slika -> “kulturno ometanje” </li></ul><ul><li>“ kulturni ometači” prerađuju postojeće medijske forme i slike -> stvaranje kulturnih ili političkih izjava </li></ul><ul><li>termin “kulturno ometanje” nastaje zaslugom eksperimentalne rock grupe Negativland </li></ul><ul><li>“ OMETANJE” </li></ul><ul><li>- često samorefleksivni medijski aktivizam, koristi medije za rješavanje pitanja medijskog prikazivanja </li></ul><ul><li>- namjera je privući medijsku pozornost medijski relevantnim pitanjima </li></ul>
 6. 6. <ul><li>kulturni kritičar Mark Dery (1993.g.) – “ometanje” -> vrsta politike u carstvu znakova (opstrukcija, blokade ili smetnje) </li></ul><ul><li>učestala praksa uzorkovanja teksta i slika u izvornom kontekstu i njihove ugradnje u nove oblike -> stvaranje sinteze originalnog konteksta i novog rezultata -> vidljivo u aktivističkim slikama i tekstovima koji kruže internetom (npr. odgovor australskih aktivista na vladinu politiku vezanu za tražitelje azila za vrijeme premijera Johna Howarda) </li></ul><ul><li>prisutno kreiranje smiješnih, humorističkih web stranica </li></ul><ul><li>slika postaje kapital </li></ul><ul><li>komunikacijske gerile mogu lako srušiti predviđene poruke </li></ul>
 7. 7. INTERKREATIVNA TAKTIKA <ul><li>ONLINE DEMONSTRACIJE: </li></ul><ul><li>- duga povijest </li></ul><ul><li>različite vrste </li></ul><ul><li>prvi virtualni društveni pokret </li></ul><ul><li>koristi tehničke karakteristike novih medija -> stvaranje nove taktike koja će utjecati na društvene promjene </li></ul>- 20. 6. 2001. aktivisti prosvjeduju na Lufthansinoj godišnjoj skupštini zbog sudjelovanja ove zrakoplovne tvrtke u prisilnoj deportaciji tražitelja azila - istovremeno na lufthansinoj web stranici organizirana on line demonstracija -> hibrid sabotaže i digitalne demonstracije - ovakve akcije mogu poslužiti kao hvatači pažnje u medijima -> korištenje senzacionalizma - dilema za aktiviste -> mediji će se više posvetiti vijesti kao novosti nego temeljnim pitanja ili uzrocima
 8. 8. <ul><li>TAKTIČKI MEDIJI </li></ul><ul><li>* kombiniraju kreativno rušenje s ruševnom kreativnošću </li></ul><ul><li>* imaju tehnološke, prijelazne i suradniče osobine </li></ul><ul><li>* naglasak na medijskim projektima koje karakterizira mobilnost, fleksibilnost, prolazna i privremena dimenzija </li></ul><ul><li>* korištenje internetom nezavisne beogradske radio stanice B92 kako bi se zaobišla cenzura od strane MiIoševićevog režima -> pokazuje snagu i ograničenja taktičkih medija </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Elektronski građanski neposluh </li></ul><ul><li>* prvi put se spominje 1994.g. od strane CAE (mala grupa digitalnih terorista i umjetnika) </li></ul><ul><li>* hakiranje u obliku političkog odupiranja </li></ul><ul><li>* kontinuirani proces </li></ul><ul><li>* učestali prijestupi i korištenje blokada </li></ul><ul><li>* pojava malih grupa aktivista (4-6) </li></ul><ul><li>* tajnost </li></ul><ul><li>* CAE predlaže EGN kao ilegalnu aktivnost -> izvan javne sfere i medija </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Electronic Disturbance Theater (EDT) </li></ul><ul><li>* četvero ljudi pod vodstvom nekadašnjeg člana CAE Ricarda Domingue </li></ul><ul><li>* utjcaj na daljnji razvoj EGN </li></ul><ul><li>* naglasak na transparentnom javnom spektaklu -> objediniti što više sudionika </li></ul><ul><li>* izum softwera Floodnet -> pojednostavljuje i automatizira distribuirane servisne napade </li></ul><ul><li>* početno nastaje kao podrška meksičkih Zapatistasa </li></ul><ul><li>* ključni akter 1999.g. u slučaju Toywar -> online trgovac igračkama s domenom <etoys.com> osporava pravo već postojeće europske umjetničke grupe Etoy na korištenje iste domene -> virtualni napadi na web stranicu trgovca -> trgovac bankrotirao </li></ul>
 11. 11. INTERKREATIVNE STRATEGIJE <ul><li>internet aktivizam uključuje stvaranje alternativnih medijskih prostora </li></ul><ul><li>koncept alternativnih medija zahtijeva “njegu”, ne samo korištenje kao opozicija mainstreamu </li></ul><ul><li>različiti medijski projekti, intervencije i mreže stvaraju različite oblike od očekivanih karakteristika medija </li></ul><ul><li>Make borders history </li></ul><ul><li>* kreiran 2005.g. kao dio prosvjeda protiv G8 sastanka u Škotskoj </li></ul><ul><li>* interaktivna platforma za široke mase aktivista i grupa koji se bore za slobodu kretanja svih ljudi i protiv represije </li></ul><ul><li>* koristi isti software kao i Wikipedija -> svatko može otvoriti svoj korisnički račun i uređivati informacije </li></ul><ul><li>* vidljive najave, upozorenja i promjene vezane uz direktne akcije </li></ul><ul><li>* vijesti i izvještaji od strane korisnika i moderatora </li></ul><ul><li>* osnovne informacije o azilu i imigracijskim zakonima </li></ul>
 12. 12. <ul><li>4 karakteristike internet aktivnosti i interaktivnih strategija: </li></ul><ul><li>1. povijest </li></ul><ul><li>- tradicije i modeli na kojima se grade suvremeni alternativni mediji </li></ul><ul><li>- kontinuitet bitan koliko i transformacije </li></ul><ul><li>2. vrste organizacija </li></ul><ul><li>- nezavisne, samoupravljačke </li></ul><ul><li>3. promatranje s obzirom na sadržaj </li></ul><ul><li>- tekstualni oblici, narativne strategije, vizualnost i ideološka orijentacija </li></ul><ul><li>- načini kojima internet aktivisti kostruiraju forume za iznošenje mišljenja; nejasno definirana vijest i izvor </li></ul><ul><li>4. obujam u kojem treba naglasiti i potaknuti horizontalne veze i otvoreno sudjelovanje </li></ul><ul><li>- naglasak na potencijalu komunacije među sudionicima </li></ul><ul><li>- otvoreni pristup donosi određene vizije novinarskog potencijala </li></ul><ul><li>- kolektivne i anti hijerarhijske organizacije; izbjegavanje razgraničenja i specijalizacije, radikalan oblik građanskog novinarstva </li></ul>
 13. 13. INTERKREATIVNE MREŽE <ul><li>karakteristike: fleksibilnost, autonomnost, decentralizacija, povezanost </li></ul><ul><li>Manuel Castells: zaslužan za popularizaciju u okviru novih medija </li></ul><ul><li>važnost prethodnika u svim internet akcijama </li></ul><ul><li>prepoznati socijalne i kulturne dimenzije koje su presudne za uspjeh ranijih mreža </li></ul><ul><li>MREŽA : </li></ul><ul><li>* novi oblik socijalne organizacije; ekspanzija na globalnoj razini </li></ul><ul><li>* objedinjuje gospodarske, socijalne i kulturne sadržaje </li></ul><ul><li>* kolektivni identitet (mnoštvo umreženog aktivizma) </li></ul><ul><li>* nestaje kulturna posebnost </li></ul><ul><li>* ljudi gube kontrolu nad svojim životima i okružjem u kojem obitavaju </li></ul><ul><li>* razvijena za društevni utjecaj, a ne samo za tehnička dostignuća </li></ul>
 14. 14. <ul><li>interkreativna mreža </li></ul><ul><li>globalna mreža nezavisnih web stranica, svaka koristi svoju verziju zajedničke domene </li></ul><ul><li>svatko tko želi može objavljivati </li></ul><ul><li>glavni princip: otvoreno (slobodno) objavljivanje -> transparentnost, stvaranje novog software pokreta </li></ul><ul><li>prva Indymedia web stranica -> online fokusna točka za demonstracije protiv sastanka svjetske trgovinske organizacije u Seattleu 1999.g. </li></ul><ul><li>razvoj za potrebe različitih prosvjeda -> lokalni Indymedia centri -> 2006.g. 136 aktivnih Indymedia centra </li></ul><ul><li>posebnost: glavni akteri volonteri i donatori </li></ul><ul><li>najduži participativni online projekt </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Koncept “social netwar” </li></ul><ul><li>mogući oblik informacijskog konflikta -> uključuje mrežne nedržavne aktere </li></ul><ul><li>informacijska revolucija -> porast mrežnih oblika organizacije, male izolirane grupe mogu komunicirati, povezivati se i provoditi koordinirano zajedničko djelovanjje </li></ul><ul><li>problematičan za aktiviste koji nisu naklonjeni vidjeti sebe kao “borce” </li></ul>
 16. 16. ZAKLJUČAK <ul><li>4 dimenzije online aktivizma: </li></ul><ul><li>prepravljanje postojećih medijskih slika i tekstova </li></ul><ul><li>razvoj taktičkog korištenja interneta </li></ul><ul><li>razvoj trenutnih online medijskih prostora za izražavanje disonantnih perspektiva i strateških mjesta alternativnih medija </li></ul><ul><li>razvoj mrežnog utjecaja </li></ul><ul><li>3 oblika internetske politike: </li></ul><ul><li>politika unutar interneta </li></ul><ul><li>politika koja utječe na internet </li></ul><ul><li>politička upotreba interneta </li></ul><ul><li>- puno prostora za daljnja istraživanja u svim navedenim područjima </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Značaj online aktivističkih akcija </li></ul><ul><li>* resursi koje nude korisnicima kako bi oni kreirali svoje medije </li></ul><ul><li>* sudjelovanje u raspravama </li></ul><ul><li>* građanstvo kao skup snaga koje će oblikovati simbolički i materijalni svijet </li></ul>- suvremeni društveni pokreti mijenjaju popularni ekološki slogan “Misli globalno, djeluj lokalno” u “Misli lokalno, djeluj globalno.” - institucije mogu biti poražene od strane mreža, budućnost imaju oni koji će usavršiti mrežne oblike

×