Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Arckifejezések
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

A testbeszéd

Download to read offline

A "Non-verbális kommunikácó" diái

A testbeszéd

 1. 1. A testbeszéd
 2. 2. A non-verbális kommunikáció fogalma <ul><li>A rejtett kommunikációs csatornákat együtt non-verbális kommunikációs módoknak nevezzük, azt a tulajdonságukat kiragadva, hogy függetlenek a szótól és a beszédtől. </li></ul><ul><li>A nyelv minden emberi társadalomban a legfontosabb kommunikációs mód, de nem mindenütt szorította ki a tudatos és szándékos közlésből a mindennapi érintkezések gyakorlatából a nem szóbeli kommunikációt. </li></ul>
 3. 3. Csoportosítás <ul><li>örökölt (ontogenetikus) jelek az egészséges emberekre jellemzőek, és a világ minden táján azonos jelentésük van   </li></ul><ul><ul><li>öröm </li></ul></ul><ul><ul><li>harag </li></ul></ul><ul><ul><li>bánat </li></ul></ul><ul><ul><li>meglepetés </li></ul></ul><ul><ul><li>félelem </li></ul></ul><ul><ul><li>undor </li></ul></ul><ul><li>ösztönösen tanult (filogenetikus) jelek egy-egy nyelvi közösségre jellemzőek, az adott kultúrától függőek </li></ul><ul><li>egyezményen alapuló (konvencionális) jelek tudatosan tanult, ismert eredetű és meghatározott céllal használt jelek pl. a siketnémák jelbeszéde, a vakok írása </li></ul>
 4. 4. A non-verbális kommunikáció jellemzői <ul><li>Beszéd </li></ul><ul><li>sokáig nem ismerték fel </li></ul><ul><li>a kommunikáció modellje a beszéd volt </li></ul><ul><li>beszéd: </li></ul><ul><ul><li>egyezményes jelrendszer (tanulandó) </li></ul></ul><ul><ul><li>aki nem ismeri ezt a jelrendszert az sem közlésre, sem ennek a megértésére nem képes </li></ul></ul><ul><ul><li>közlési szándék: összefügg az emberi akarással </li></ul></ul><ul><ul><li>tudatos dolog </li></ul></ul><ul><li>Non-verbális kommunikáció </li></ul><ul><li>ősi, kevésbé tudatos és kontrollált </li></ul><ul><li>nincs egyetemes jelrendszer </li></ul><ul><ul><li>kivétel: siketek jelnyelve (jelbeszéde), labdajátékokban a bírók jelei </li></ul></ul><ul><ul><li>teljesen hiányzik a tudatos szándék </li></ul></ul>
 5. 5. A non-verbális kommunikáció funkciói <ul><li>1. A társas helyzet kezelése </li></ul><ul><li>Folyamatosan jeleznünk kell, jelzéseket kell küldenünk a partnerünk felé. </li></ul><ul><li>Bármi is legyen a beszélgetés témája, jeleznünk kell a pozitív, vagy negatív reakciónkat az általa közöltekkel kapcsolatban. </li></ul><ul><li>Jeleznünk kell továbbá érdeklődésünket, kívánságunkat, hogy a beszélgetésünk zökkenőmentesen folyjon le. </li></ul><ul><li>Tehát amikor két ember, személy kontaktusba kerül egymással, akkor a beszélgetésüket a non-verbális üzenetek irányítják, támogatják. </li></ul><ul><li>Ezek a jelzések nagyon fontosak, mert ezekből következtetéseket lehet levonni. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>2. Az Én bemutatása </li></ul><ul><li>Valamennyi társas interakciónak lényeges jellemzője, hogy önbecsülésünk és énképünk milyen módon kerül terítékre. </li></ul><ul><li>Az új partnerekben ki kell alakítanunk, a régiekben pedig fenn kell tartanunk azt a képet, amely saját magunkról alakítottunk ki. Ez a feladat igen nehéz. </li></ul><ul><li>A non-verbális kommunikáció segítségével már az első alkalommal sokat megtudhat rólunk a másik személy, illetve mi is róla. </li></ul><ul><li>Ebben az esetlen, a ruházatunk, a külső megjelenésünk (frizura, smink, arckifejezés ápoltság stb.), különböző sajátosságok sok mindent elárulnak. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3. Érzelmi állapotok kommunikációja </li></ul><ul><li>Egyes verbális jelzések, mint például az arckifejezések, az érzelmi állapotokról szóló információk erősen specializált és kulturálisan egyetemes hordozói. </li></ul><ul><li>Az érzelmekre vonatkozóan a verbális üzenetek nemcsak lassabbak, de gyakran homályosak is. </li></ul><ul><li>Olyan érzelmeket, mint a boldogság, az öröm, a félelem, a szorongás, az undor stb. az arckifejezéseken kívül, non-verbális módon is kifejezhetjük tekintettel, gesztusokkal, testtartással. (ha az ember fél, akkor általában összehúzza magát; ha valaki örül, akkor sokat mosolyog, kivirul az arca). </li></ul><ul><li>Az ilyen érzelmi üzenetek értelmezésének képessége egyénenként változó. </li></ul><ul><li>Egy kutatás alapján kiderült az is hogy a nők az ilyen érzelmi üzenetek kibocsátásában és vételében sokkal fejlettebbek és jobbak, mint a férfiak. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. Az attitűdök kommunikációja </li></ul><ul><li>Általában a legtöbb tartós attitűdöt mind verbálisan, mind non-verbálisan ki lehet fejezni. </li></ul><ul><li>A társas érintkezésben sok egyéb attitűdöt, különösen azokat, amelyek ideiglenesek és a pillanattal változnak, kizárólag non-verbális kommunikációs csatornákon közlünk. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>5. A kommunikációs szerepmódosítás (Csatornavezérlés) </li></ul><ul><li>A társas helyzetek kezelésének sajátos oldala annak irányítása, hogy ki beszéljen, mennyi ideig, és ki legyen a következő megszólaló. </li></ul><ul><li>A csatornavezérlés a non-verbális jelzéseknek a verbális csatorna ellenőrzésében betöltött funkciójára utal. </li></ul><ul><li>A korlátozott források hatékony kihasználása érdekében a beszélőváltásnak erősen koordináltnak kell lennie, hogy minél kisebb legyen a veszteség. </li></ul>
 10. 10. A nyelv mellé rendelt jelek <ul><li>tekintet </li></ul><ul><li>mimika </li></ul><ul><li>mozgásos kommunikáció elemei </li></ul><ul><li>gesztus </li></ul><ul><li>testtartás </li></ul><ul><li>térközszabályozás </li></ul><ul><li>az emblémaként viselt ruha </li></ul><ul><li>hajszín </li></ul><ul><li>díszek, környezeti díszítőelemek </li></ul><ul><li>interakció időviszonya (kronémika) </li></ul>
 11. 11. A non-verbális üzenetek <ul><li>Mimika </li></ul><ul><li>görög eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: az arcizmoknak és a kezeknek az átélt érzéseknek és hangulatoknak megfelelő mozgása, illetve mozgatása, az érzelmi viszonyok tükröződése az arcon </li></ul><ul><li>kifejez, minősít </li></ul><ul><li>jelentős szerepe van a kommunikációban </li></ul><ul><li>nagy része nem tudatos szinten jelenik meg, többnyire a verbális jelentéstartalmat kíséri </li></ul><ul><li>sajnos sokszor nem figyelünk rá eléggé </li></ul><ul><li>megfigyelték, hogy az arcon az érzelmek kifejezésében a szemnek, a szemöldöknek és a szájnak van szerepe </li></ul><ul><li>Példák: </li></ul><ul><ul><li>a szemöldök összevonása -> szigort </li></ul></ul><ul><ul><li>a száj elhúzása -> nem tetszés </li></ul></ul><ul><ul><li>a nyelv kinyújtása -> csúfolódás </li></ul></ul><ul><ul><li>a pupilla -> saját izgalmi állapotunk </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>A tekintet </li></ul><ul><li>szabályozó szerepet játszik </li></ul><ul><li>visszajelzést ad a befogadóról, a megértésről, a témához, a másik személyhez való érzelmi viszonyról. </li></ul><ul><li>többnyire öntudatlan </li></ul><ul><li>megszabott lehet az iránya és a tartalma </li></ul><ul><ul><li>bizonyos társadalmakban (araboknál), nők társas helyzetekben idegen férfira nem nézhetnek, szemérmesen kell viselkedniük) </li></ul></ul><ul><li>a hosszas rátekintés valakire a kapcsolatteremtés szerepét is betöltheti </li></ul><ul><li>szerepe kultúránként is változik </li></ul><ul><ul><li>a japánoknál a beszélgetés közben a szem helyett inkább a nyakat figyelik </li></ul></ul><ul><li>idegenek között kicsi a szemkontaktus </li></ul><ul><ul><li>zárt térben (lift, vonat, metró, busz) minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál kevesebb lesz a szemkontaktus </li></ul></ul><ul><li>a csatornák közül a legszorosabban a mimikával függ össze. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>latin eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: </li></ul><ul><ul><li>taglejtés, kézmozdulat. </li></ul></ul><ul><ul><li>megnyilatkozás, tett valaki irányába </li></ul></ul><ul><li>feltűnőbbek, mint a mimika vagy a tekintet, mert itt a mozgás az egész testre is kiterjedhet </li></ul><ul><li>A fej gesztusai </li></ul><ul><li>többnyire jól elkülöníthető, világosan értelmezhető jelek </li></ul><ul><ul><li>a fej oldalirányú mozgása -> bizonytalanság </li></ul></ul><ul><ul><li>lehajtott fej -> bűntudat, szomorúság </li></ul></ul><ul><li>A kéz gesztusai </li></ul><ul><li>sokféle jelentést hordozhatnak </li></ul><ul><li>a kézről lehet a legjobban leolvasni a feszültséget </li></ul><ul><li>sok a tanult, ősi kulturális eredetű </li></ul><ul><ul><li>rengeteg mágikus hiedelem is kapcsolódik (kézrátétellel való gyógyítás) </li></ul></ul><ul><li>a kéz gesztusaival hívhatunk, elutasíthatunk, tiltakozhatunk, könyöröghetünk, köszönhetünk is </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>a köszönésnek és az üdvözlésnek régi hagyományai vannak, többségük kultúrához és életkorhoz kötött </li></ul><ul><ul><li>integetés, kézfelemelés, keresztvetés, fasiszta karlendítés stb. </li></ul></ul><ul><li>szabályozó funkciót is betölthet </li></ul><ul><ul><li>gyakran a kéz mozdulataival jelezzük, ha beszélni akarunk, vagy éppen megszakítani a beszélgetést </li></ul></ul><ul><li>az arc és a kéz együttesének is sok jelentése lehet </li></ul><ul><ul><li>az ujjhegy megcsókolása jelenthet elismerést, de üdvözlést is </li></ul></ul><ul><ul><li>a szájhoz illesztett kéz lehet a szájőrzés, valaki nem akar valamit elmondani, de lehet gondolkodás jele is stb. </li></ul></ul><ul><li>a kultúrák többsége nem tiltja meg a gesztikulációt, de van, ahol erősen visszaszorítják </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Érintés, fizikai érintkezés </li></ul><ul><li>az egyik legfontosabb non-verbális jelzés </li></ul><ul><ul><li>amikor még a kisbaba nem tud beszélni, az érintés által nagyon sok minden kifejezhető </li></ul></ul><ul><li>a férfiak és a nők eltérően reagálnak egy és ugyanarra az érintésre </li></ul>
 16. 16. <ul><li>A testtartás: </li></ul><ul><li>a test álló vagy ülő helyzete, a beszéd közbeni mozgás </li></ul><ul><ul><li>a test mozgása a kommunikáció alatt többnyire tudatlan, hacsak valami miatt nem figyelünk rá </li></ul></ul><ul><li>nagyon sok mindenre következtethetünk belőle </li></ul><ul><ul><li>ha érdekel a téma, a partner, akkor teljes testünkkel a másik felé fordulunk (a testünk is figyeli egymást). </li></ul></ul><ul><li>érzelmi állapotra is utalhat </li></ul><ul><ul><li>ha valaki boldog, akkor kihúzza magát </li></ul></ul><ul><ul><li>ha szomorú, akkor összehúzza magát (magába roskad) </li></ul></ul><ul><li>olykor társadalmilag meghatározott </li></ul><ul><ul><li>vannak olyanok, akiknek egyenes háttal, emelt fővel kell járniuk (katona, pap) </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Embléma, viselet </li></ul><ul><li>görög eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: jelkép, jelvény, címerkép </li></ul><ul><li>több kutatás folyamán kerültek összefüggésbe a non-verbális jelekkel, a külsővel összefüggő, a külsőre utaló szignálok </li></ul><ul><li>használatát mindig az adott kor szokásrendszere, kulturális szabályai és a divat határozzák meg </li></ul><ul><li>a hajnak, mint szignálnak régen nagyobb szerepe volt </li></ul><ul><ul><li>bizonyos esetekben ma is kifejezhet valamilyen csoporthoz való tartozást (bőrfejűek) </li></ul></ul><ul><li>a bajusz és a szakáll is hordozhat jelentést </li></ul><ul><li>sok olyan külső jegy van, amely a partnerről még fontos információkat adhat </li></ul><ul><ul><li>ékszer, jelvények, smink, tetoválás </li></ul></ul>
 18. 18. Zárszóként <ul><li>a kommunikáció során az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak, vagy éreznek. </li></ul><ul><li>fontos a szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy mit mond a beszélgető partnerünk teste </li></ul><ul><li>aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be </li></ul><ul><li>az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit </li></ul><ul><li>azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal </li></ul><ul><li>A testbeszéd jelei megtanulhatók!  </li></ul>
 19. 19. Köszönöm a figyelmet!
 • zsuzsannagyulai

  Nov. 7, 2019
 • Kukac188

  Sep. 24, 2015
 • JuliaBanfi

  May. 16, 2015
 • heiszlernorbert

  Dec. 25, 2014
 • verebzsuzsa3

  Nov. 1, 2014
 • ememmaya

  Jan. 15, 2014

A "Non-verbális kommunikácó" diái

Views

Total views

11,519

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

136

Actions

Downloads

219

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×