Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A testbeszéd
A non-verbális kommunikáció fogalma <ul><li>A rejtett kommunikációs csatornákat együtt non-verbális kommunikációs módoknak...
Csoportosítás <ul><li>örökölt (ontogenetikus) jelek az egészséges emberekre jellemzőek, és a világ minden táján azonos jel...
A non-verbális kommunikáció jellemzői <ul><li>Beszéd </li></ul><ul><li>sokáig nem ismerték fel </li></ul><ul><li>a kommun...
A non-verbális kommunikáció funkciói <ul><li>1. A társas helyzet kezelése </li></ul><ul><li>Folyamatosan jeleznünk kell, j...
<ul><li>2. Az Én bemutatása </li></ul><ul><li>Valamennyi társas interakciónak lényeges jellemzője, hogy önbecsülésünk és é...
<ul><li>3. Érzelmi állapotok kommunikációja </li></ul><ul><li>Egyes verbális jelzések, mint például az arckifejezések, az ...
<ul><li>4. Az attitűdök kommunikációja </li></ul><ul><li>Általában a legtöbb tartós attitűdöt mind verbálisan, mind non-ve...
<ul><li>5. A kommunikációs szerepmódosítás (Csatornavezérlés) </li></ul><ul><li>A társas helyzetek kezelésének sajátos o...
A nyelv mellé rendelt jelek <ul><li>tekintet </li></ul><ul><li>mimika </li></ul><ul><li>mozgásos kommunikáció elemei </li...
A non-verbális üzenetek <ul><li>Mimika </li></ul><ul><li>görög eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: az arcizmoknak és ...
<ul><li>A tekintet </li></ul><ul><li>szabályozó szerepet játszik </li></ul><ul><li>visszajelzést ad a befogadóról, a megér...
<ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>latin eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: </li></ul><ul><ul><li>taglejtés, kézmozdu...
<ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>a köszönésnek és az üdvözlésnek régi hagyományai vannak, többségük kultúrához és életkor...
<ul><li>Érintés, fizikai érintkezés </li></ul><ul><li>az egyik legfontosabb non-verbális jelzés </li></ul><ul><ul><li>ami...
<ul><li>A testtartás: </li></ul><ul><li>a test álló vagy ülő helyzete, a beszéd közbeni mozgás </li></ul><ul><ul><li>a tes...
<ul><li>Embléma, viselet </li></ul><ul><li>görög eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: jelkép, jelvény, címerkép </li><...
Zárszóként <ul><li>a kommunikáció során az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak, vagy éreznek. </li></ul><ul><li...
Köszönöm a figyelmet!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Arckifejezések
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Download to read offline

A testbeszéd

Download to read offline

A "Non-verbális kommunikácó" diái

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

A testbeszéd

 1. 1. A testbeszéd
 2. 2. A non-verbális kommunikáció fogalma <ul><li>A rejtett kommunikációs csatornákat együtt non-verbális kommunikációs módoknak nevezzük, azt a tulajdonságukat kiragadva, hogy függetlenek a szótól és a beszédtől. </li></ul><ul><li>A nyelv minden emberi társadalomban a legfontosabb kommunikációs mód, de nem mindenütt szorította ki a tudatos és szándékos közlésből a mindennapi érintkezések gyakorlatából a nem szóbeli kommunikációt. </li></ul>
 3. 3. Csoportosítás <ul><li>örökölt (ontogenetikus) jelek az egészséges emberekre jellemzőek, és a világ minden táján azonos jelentésük van   </li></ul><ul><ul><li>öröm </li></ul></ul><ul><ul><li>harag </li></ul></ul><ul><ul><li>bánat </li></ul></ul><ul><ul><li>meglepetés </li></ul></ul><ul><ul><li>félelem </li></ul></ul><ul><ul><li>undor </li></ul></ul><ul><li>ösztönösen tanult (filogenetikus) jelek egy-egy nyelvi közösségre jellemzőek, az adott kultúrától függőek </li></ul><ul><li>egyezményen alapuló (konvencionális) jelek tudatosan tanult, ismert eredetű és meghatározott céllal használt jelek pl. a siketnémák jelbeszéde, a vakok írása </li></ul>
 4. 4. A non-verbális kommunikáció jellemzői <ul><li>Beszéd </li></ul><ul><li>sokáig nem ismerték fel </li></ul><ul><li>a kommunikáció modellje a beszéd volt </li></ul><ul><li>beszéd: </li></ul><ul><ul><li>egyezményes jelrendszer (tanulandó) </li></ul></ul><ul><ul><li>aki nem ismeri ezt a jelrendszert az sem közlésre, sem ennek a megértésére nem képes </li></ul></ul><ul><ul><li>közlési szándék: összefügg az emberi akarással </li></ul></ul><ul><ul><li>tudatos dolog </li></ul></ul><ul><li>Non-verbális kommunikáció </li></ul><ul><li>ősi, kevésbé tudatos és kontrollált </li></ul><ul><li>nincs egyetemes jelrendszer </li></ul><ul><ul><li>kivétel: siketek jelnyelve (jelbeszéde), labdajátékokban a bírók jelei </li></ul></ul><ul><ul><li>teljesen hiányzik a tudatos szándék </li></ul></ul>
 5. 5. A non-verbális kommunikáció funkciói <ul><li>1. A társas helyzet kezelése </li></ul><ul><li>Folyamatosan jeleznünk kell, jelzéseket kell küldenünk a partnerünk felé. </li></ul><ul><li>Bármi is legyen a beszélgetés témája, jeleznünk kell a pozitív, vagy negatív reakciónkat az általa közöltekkel kapcsolatban. </li></ul><ul><li>Jeleznünk kell továbbá érdeklődésünket, kívánságunkat, hogy a beszélgetésünk zökkenőmentesen folyjon le. </li></ul><ul><li>Tehát amikor két ember, személy kontaktusba kerül egymással, akkor a beszélgetésüket a non-verbális üzenetek irányítják, támogatják. </li></ul><ul><li>Ezek a jelzések nagyon fontosak, mert ezekből következtetéseket lehet levonni. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>2. Az Én bemutatása </li></ul><ul><li>Valamennyi társas interakciónak lényeges jellemzője, hogy önbecsülésünk és énképünk milyen módon kerül terítékre. </li></ul><ul><li>Az új partnerekben ki kell alakítanunk, a régiekben pedig fenn kell tartanunk azt a képet, amely saját magunkról alakítottunk ki. Ez a feladat igen nehéz. </li></ul><ul><li>A non-verbális kommunikáció segítségével már az első alkalommal sokat megtudhat rólunk a másik személy, illetve mi is róla. </li></ul><ul><li>Ebben az esetlen, a ruházatunk, a külső megjelenésünk (frizura, smink, arckifejezés ápoltság stb.), különböző sajátosságok sok mindent elárulnak. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3. Érzelmi állapotok kommunikációja </li></ul><ul><li>Egyes verbális jelzések, mint például az arckifejezések, az érzelmi állapotokról szóló információk erősen specializált és kulturálisan egyetemes hordozói. </li></ul><ul><li>Az érzelmekre vonatkozóan a verbális üzenetek nemcsak lassabbak, de gyakran homályosak is. </li></ul><ul><li>Olyan érzelmeket, mint a boldogság, az öröm, a félelem, a szorongás, az undor stb. az arckifejezéseken kívül, non-verbális módon is kifejezhetjük tekintettel, gesztusokkal, testtartással. (ha az ember fél, akkor általában összehúzza magát; ha valaki örül, akkor sokat mosolyog, kivirul az arca). </li></ul><ul><li>Az ilyen érzelmi üzenetek értelmezésének képessége egyénenként változó. </li></ul><ul><li>Egy kutatás alapján kiderült az is hogy a nők az ilyen érzelmi üzenetek kibocsátásában és vételében sokkal fejlettebbek és jobbak, mint a férfiak. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. Az attitűdök kommunikációja </li></ul><ul><li>Általában a legtöbb tartós attitűdöt mind verbálisan, mind non-verbálisan ki lehet fejezni. </li></ul><ul><li>A társas érintkezésben sok egyéb attitűdöt, különösen azokat, amelyek ideiglenesek és a pillanattal változnak, kizárólag non-verbális kommunikációs csatornákon közlünk. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>5. A kommunikációs szerepmódosítás (Csatornavezérlés) </li></ul><ul><li>A társas helyzetek kezelésének sajátos oldala annak irányítása, hogy ki beszéljen, mennyi ideig, és ki legyen a következő megszólaló. </li></ul><ul><li>A csatornavezérlés a non-verbális jelzéseknek a verbális csatorna ellenőrzésében betöltött funkciójára utal. </li></ul><ul><li>A korlátozott források hatékony kihasználása érdekében a beszélőváltásnak erősen koordináltnak kell lennie, hogy minél kisebb legyen a veszteség. </li></ul>
 10. 10. A nyelv mellé rendelt jelek <ul><li>tekintet </li></ul><ul><li>mimika </li></ul><ul><li>mozgásos kommunikáció elemei </li></ul><ul><li>gesztus </li></ul><ul><li>testtartás </li></ul><ul><li>térközszabályozás </li></ul><ul><li>az emblémaként viselt ruha </li></ul><ul><li>hajszín </li></ul><ul><li>díszek, környezeti díszítőelemek </li></ul><ul><li>interakció időviszonya (kronémika) </li></ul>
 11. 11. A non-verbális üzenetek <ul><li>Mimika </li></ul><ul><li>görög eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: az arcizmoknak és a kezeknek az átélt érzéseknek és hangulatoknak megfelelő mozgása, illetve mozgatása, az érzelmi viszonyok tükröződése az arcon </li></ul><ul><li>kifejez, minősít </li></ul><ul><li>jelentős szerepe van a kommunikációban </li></ul><ul><li>nagy része nem tudatos szinten jelenik meg, többnyire a verbális jelentéstartalmat kíséri </li></ul><ul><li>sajnos sokszor nem figyelünk rá eléggé </li></ul><ul><li>megfigyelték, hogy az arcon az érzelmek kifejezésében a szemnek, a szemöldöknek és a szájnak van szerepe </li></ul><ul><li>Példák: </li></ul><ul><ul><li>a szemöldök összevonása -> szigort </li></ul></ul><ul><ul><li>a száj elhúzása -> nem tetszés </li></ul></ul><ul><ul><li>a nyelv kinyújtása -> csúfolódás </li></ul></ul><ul><ul><li>a pupilla -> saját izgalmi állapotunk </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>A tekintet </li></ul><ul><li>szabályozó szerepet játszik </li></ul><ul><li>visszajelzést ad a befogadóról, a megértésről, a témához, a másik személyhez való érzelmi viszonyról. </li></ul><ul><li>többnyire öntudatlan </li></ul><ul><li>megszabott lehet az iránya és a tartalma </li></ul><ul><ul><li>bizonyos társadalmakban (araboknál), nők társas helyzetekben idegen férfira nem nézhetnek, szemérmesen kell viselkedniük) </li></ul></ul><ul><li>a hosszas rátekintés valakire a kapcsolatteremtés szerepét is betöltheti </li></ul><ul><li>szerepe kultúránként is változik </li></ul><ul><ul><li>a japánoknál a beszélgetés közben a szem helyett inkább a nyakat figyelik </li></ul></ul><ul><li>idegenek között kicsi a szemkontaktus </li></ul><ul><ul><li>zárt térben (lift, vonat, metró, busz) minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál kevesebb lesz a szemkontaktus </li></ul></ul><ul><li>a csatornák közül a legszorosabban a mimikával függ össze. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>latin eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: </li></ul><ul><ul><li>taglejtés, kézmozdulat. </li></ul></ul><ul><ul><li>megnyilatkozás, tett valaki irányába </li></ul></ul><ul><li>feltűnőbbek, mint a mimika vagy a tekintet, mert itt a mozgás az egész testre is kiterjedhet </li></ul><ul><li>A fej gesztusai </li></ul><ul><li>többnyire jól elkülöníthető, világosan értelmezhető jelek </li></ul><ul><ul><li>a fej oldalirányú mozgása -> bizonytalanság </li></ul></ul><ul><ul><li>lehajtott fej -> bűntudat, szomorúság </li></ul></ul><ul><li>A kéz gesztusai </li></ul><ul><li>sokféle jelentést hordozhatnak </li></ul><ul><li>a kézről lehet a legjobban leolvasni a feszültséget </li></ul><ul><li>sok a tanult, ősi kulturális eredetű </li></ul><ul><ul><li>rengeteg mágikus hiedelem is kapcsolódik (kézrátétellel való gyógyítás) </li></ul></ul><ul><li>a kéz gesztusaival hívhatunk, elutasíthatunk, tiltakozhatunk, könyöröghetünk, köszönhetünk is </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>a köszönésnek és az üdvözlésnek régi hagyományai vannak, többségük kultúrához és életkorhoz kötött </li></ul><ul><ul><li>integetés, kézfelemelés, keresztvetés, fasiszta karlendítés stb. </li></ul></ul><ul><li>szabályozó funkciót is betölthet </li></ul><ul><ul><li>gyakran a kéz mozdulataival jelezzük, ha beszélni akarunk, vagy éppen megszakítani a beszélgetést </li></ul></ul><ul><li>az arc és a kéz együttesének is sok jelentése lehet </li></ul><ul><ul><li>az ujjhegy megcsókolása jelenthet elismerést, de üdvözlést is </li></ul></ul><ul><ul><li>a szájhoz illesztett kéz lehet a szájőrzés, valaki nem akar valamit elmondani, de lehet gondolkodás jele is stb. </li></ul></ul><ul><li>a kultúrák többsége nem tiltja meg a gesztikulációt, de van, ahol erősen visszaszorítják </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Érintés, fizikai érintkezés </li></ul><ul><li>az egyik legfontosabb non-verbális jelzés </li></ul><ul><ul><li>amikor még a kisbaba nem tud beszélni, az érintés által nagyon sok minden kifejezhető </li></ul></ul><ul><li>a férfiak és a nők eltérően reagálnak egy és ugyanarra az érintésre </li></ul>
 16. 16. <ul><li>A testtartás: </li></ul><ul><li>a test álló vagy ülő helyzete, a beszéd közbeni mozgás </li></ul><ul><ul><li>a test mozgása a kommunikáció alatt többnyire tudatlan, hacsak valami miatt nem figyelünk rá </li></ul></ul><ul><li>nagyon sok mindenre következtethetünk belőle </li></ul><ul><ul><li>ha érdekel a téma, a partner, akkor teljes testünkkel a másik felé fordulunk (a testünk is figyeli egymást). </li></ul></ul><ul><li>érzelmi állapotra is utalhat </li></ul><ul><ul><li>ha valaki boldog, akkor kihúzza magát </li></ul></ul><ul><ul><li>ha szomorú, akkor összehúzza magát (magába roskad) </li></ul></ul><ul><li>olykor társadalmilag meghatározott </li></ul><ul><ul><li>vannak olyanok, akiknek egyenes háttal, emelt fővel kell járniuk (katona, pap) </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Embléma, viselet </li></ul><ul><li>görög eredetű szó </li></ul><ul><li>jelentése: jelkép, jelvény, címerkép </li></ul><ul><li>több kutatás folyamán kerültek összefüggésbe a non-verbális jelekkel, a külsővel összefüggő, a külsőre utaló szignálok </li></ul><ul><li>használatát mindig az adott kor szokásrendszere, kulturális szabályai és a divat határozzák meg </li></ul><ul><li>a hajnak, mint szignálnak régen nagyobb szerepe volt </li></ul><ul><ul><li>bizonyos esetekben ma is kifejezhet valamilyen csoporthoz való tartozást (bőrfejűek) </li></ul></ul><ul><li>a bajusz és a szakáll is hordozhat jelentést </li></ul><ul><li>sok olyan külső jegy van, amely a partnerről még fontos információkat adhat </li></ul><ul><ul><li>ékszer, jelvények, smink, tetoválás </li></ul></ul>
 18. 18. Zárszóként <ul><li>a kommunikáció során az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak, vagy éreznek. </li></ul><ul><li>fontos a szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy mit mond a beszélgető partnerünk teste </li></ul><ul><li>aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be </li></ul><ul><li>az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit </li></ul><ul><li>azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal </li></ul><ul><li>A testbeszéd jelei megtanulhatók!  </li></ul>
 19. 19. Köszönöm a figyelmet!
 • zsuzsannagyulai

  Nov. 7, 2019
 • Kukac188

  Sep. 24, 2015
 • JuliaBanfi

  May. 16, 2015
 • heiszlernorbert

  Dec. 25, 2014
 • verebzsuzsa3

  Nov. 1, 2014
 • ememmaya

  Jan. 15, 2014

A "Non-verbális kommunikácó" diái

Views

Total views

11,434

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

130

Actions

Downloads

219

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×