Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Systémové podmienkyinkluzívneho vzdelávaniaInkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?Konferencia Nadácie otvoren...
Chaotický priebeh reformy školstvaAbsencia širokej verejnej diskusie o reforme vzdelávaniaAbsencia podnetnej odbornej disk...
K akému modelu vzdelávania smerujeme?Od „tradičnej školy k modernej“?Od „memorovania k tvorivému mysleniu“?Od „jednotnej š...
Kde sa nachádzame?VIEME ČO CHCEME?Čo z toho, čo naozaj chceme, školský systém PODPORUJE?Čo z toho, čo naozaj chceme, škols...
Tmavé kúty a slepé uličkyV centre pozornosti nestoja DETI ale ŠKOLY a ŠKOLSKÉ ZARIADENIAVzdelávacie cesty sú pre deti uzav...
Integrácia – prvý krok k inklúziiUmožnená v rámci právnych predpisov (zákony, vyhlášky)Formálne podporovaná v rámci rezort...
Predpoklady inkluzívneho vzdelávaniaInformovaná verejnosťTransparentné a bezpečné právne prostredieDostatočné finančné zdr...
Čo môžeme urobiť?Zmierňujme protirečenia paralelných svetov – ideálneho sveta maximalizácie výkonu, reálneho svetadynamick...
Ďakujem za pozornosť
Ďakujem za pozornosť
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)

326 views

Published on

Prezentované dňa 21. mája 2013 v rámci medzinárodnej konferencie, ktorú na tému „Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?“ v Bratislave organizovala OSF. Viac, vrátane videozáznamu, nájdete na www.noveskolstvo.sk.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)

 1. 1. Systémové podmienkyinkluzívneho vzdelávaniaInkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?Konferencia Nadácie otvorenej spoločnosti, 21. máj 2013Zuzana Zimenová, OZ Nové školstvo
 2. 2. Chaotický priebeh reformy školstvaAbsencia širokej verejnej diskusie o reforme vzdelávaniaAbsencia podnetnej odbornej diskusie o konkrétnych návrhoch na zmenyAbsencia všeobecnej spoločenskej zhody na hlavných reformných cieľochAbsencia racionálneho strategického konceptu, v ktorom jednotlivé kroky na seba nadväzujú avytvárajú synergický efektChaotickosť v návrhoch na zmeny – nesledujú komplexnú premenu systémuNevhodná kombinácia navzájom nekompatibilných až protirečivých čiastkových opatreníRezignácia na procesy spätnej väzby a následných korekcií
 3. 3. K akému modelu vzdelávania smerujeme?Od „tradičnej školy k modernej“?Od „memorovania k tvorivému mysleniu“?Od „jednotnej školy“ k alternatívnym vzdelávacím programom?Od centrálneho riadenia k autonómnym školám?Od masového vzdelávania k individualizácii?Od uzavretých paralelných vzdelávacích ciest k otvorenému a flexibilnému inkluzívnemu modelu?
 4. 4. Kde sa nachádzame?VIEME ČO CHCEME?Čo z toho, čo naozaj chceme, školský systém PODPORUJE?Čo z toho, čo naozaj chceme, školský systém UMOŽŇUJE?Čo z toho, čo naozaj chceme, sa dá realizovať NAPRIEK systémovým prekážkam?Čo z toho, čo naozaj chceme, sa pre systémové prekážky realizovať NEDÁ?
 5. 5. Tmavé kúty a slepé uličkyV centre pozornosti nestoja DETI ale ŠKOLY a ŠKOLSKÉ ZARIADENIAVzdelávacie cesty sú pre deti uzavreté, systém im predurčuje životnú dráhuMožnosti „druhej šance“ sú obmedzené a príliš komplikovanéChýba identifikácia reálnych potrieb detí na lokálnej úrovni, komplexné ponuky služiebŠkoly fungujú ako samostatné uzavreté jednotky, nespolupracujú, navzájom si konkurujúNie je dostatok finančných zdrojov, toky sú komplikované a netransparentnéUčitelia nie sú pripravení na rôznorodé potreby detí, nepodávajú maximálny výkon pri ich napĺňaníObsah vzdelávania a organizácia vyučovania limitujú adaptáciu škôl na individuálne potreby detíNedostatok a slabá variabilita učebníc, učebných pomôcok a metodických materiálovRigidná externá kontrola štátnou školskou inšpekciou, absentuje verejná kontrolaPosadnutosť celoplošným testovaním, zostavovanie rebríčkov „kvalitných škôl“
 6. 6. Integrácia – prvý krok k inklúziiUmožnená v rámci právnych predpisov (zákony, vyhlášky)Formálne podporovaná v rámci rezortných odporúčaní (POP, metodické materiály)Bez reálnych podporných mechanizmov na úrovni štátu a samosprávyNemá charakter „pozitívnej povinnosti“ – školy sa jej môžu legálne vyhýbaťProblematická diagnostika špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb a ponuka špeciálnej pomociDeravá sieť odbornej podpory, nedostatok odborných pracovníkov priamo v školáchIntegráciu sprevádzajú iracionálne obavy (zriaďovateľov, učiteľov, rodičov), prameniace z neznalosti anedostatočnej otvorenosti„Problémové“ deti sú pre bežnú školu aj reálnym rizikom – systém je zameraný na výkon a na„výborného“ žiakaŠkoly nevedia s integrovanými deťmi pracovať – integrácia zlyháva nielen po ľudskej ale najmä poodbornej stránkeDeti a ich rodiny zažívajú v školách odmietnutie namiesto prijatiaSegregované vzdelávanie nie je len „rómskym problémom“Riziko neúspešnej integrácie je príliš veľké, napriek tomu chýbajú nástroje na jeho zmiernenie
 7. 7. Predpoklady inkluzívneho vzdelávaniaInformovaná verejnosťTransparentné a bezpečné právne prostredieDostatočné finančné zdrojeOtvorené a prispôsobujúce sa vzdelávacie prostredie (budovy, priestory, vzdelávacie programy)Podporné stratégie na lokálnej úrovni (komplexné prístupy)Ústretový školský manažmentPripravení učitelia (vzdelávanie, pracovné podmienky, teamová práca)Dostatok odborných pracovníkov v školách (špeciálni pedagógovia, psychológovia, asistenti)Optimálne vyvážený vzdelávací obsah (štátne a školské výchovnovzdelávacie programy)Pestré učebné materiály, učebnice, učebné pomôckyKomplexný model hodnotenia kvality škôlPodporné siete pre učiteľov, deti a ich rodiny
 8. 8. Čo môžeme urobiť?Zmierňujme protirečenia paralelných svetov – ideálneho sveta maximalizácie výkonu, reálneho svetadynamickej rôznorodosti a individuálnych svetov plných prekážokDiskutujme o benefitoch inkluzívneho vzdelávania na celospoločenskej úrovni (nielen na úrovni rezortuškolstva)Zjednoťme sa na cieli – ide o budúcnosť všetkých detí bez rozdielu, nie o naplnenie ambícií politikov azáujmových skupínNeodchyľujme sa od základných princípov reformy školstva – demokracia, decentralizácia, pestráponuka vzdelávacích príležitostí, možnosť voľby a sloboda rozhodovaniaPoužívajme legitímne nástroje – odborné argumenty, pravdivé informácie, otvorenú komunikáciu,intenzívnu spoluprácuPodmienkou úspechu sú zdroje – finančné i ľudské; hľadajme ich a starajme sa o neAkceptujme, že ide o dlhodobý proces a vytrvajme
 9. 9. Ďakujem za pozornosť
 10. 10. Ďakujem za pozornosť

×