Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Súhrn správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (2013)

1,726 views

Published on

Súhrn správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktoré sa konalo dňa 18. januára 2013 v Bratislave. Viac na www.noveskolstvo.sk

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Súhrn správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (2013)

  1. 1. VEREJNÁ KOMISIA Účastníci 1. stretnutia Verejnej komisie • Viktor Nižňanský, Komunálne výskumné • Saskia Repčíková, Asociácia súkromýchPRE REFORMU • Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (SDKÚ) a poradenské centrum, n.o, škôl a školských zariadení SlovenskaVZDELÁVACEJ • Vladimír Burjan, Exam testing s.r.o. • Adriana Vančová, riaditeľka gymnázia • Ivan Juráš, člen výkonného výboruPOLITIKY • Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku v Dubnici nad Váhom Montessori-Europe • Juraj Droppa, zriaďovateľ súkromnej • Kálmán Petőcz, bývalý generálny riaditeľ • Ružena Maková, vedúca Odboru školstva17. – 18. JANUÁR 2013BRATISLAVA ZŠ u Filipa, Banská Bystrica Sekcie ľudských práv a rovnakého vzdelávania, športu a kultúry, Trnava • Anna Chlupíková, riaditeľka ZŠ v Novákoch zaobchádzania Úradu vlády SR • Jaroslav Juriga, Inštitút vzdelávacej politiky • Michal Rehúš, Centrum pedagogického výskumu, Organizátori iniciatívy • Martin Kríž, bývalý námestník ŠPÚ Pedagogická fakulta UK v Bratislave • Fedor Blaščák, TREND Holding • Radoslav Procházka, poslanec NR SR (KDH / ALFA) • Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR (NOVA) • Zuzana Zimenová, analytička, portál noveskolstvo.skRámec budúcej diskusie Považujeme za potrebnéNa pozadí diskusií o fínskom systéme • dôsledne uplatňovať v praxi nosnú • zastaviť vyostrovanie napätia medzi • podporiť realizáciu plánovanejvzdelávania a jeho modeli financovania, líniu školského zákona, ktorá stavia jednotlivými zriaďovateľmi škôl, zmierniť municipalizácie Slovenska, ktoráktorý pred Verejnou komisiou do centra školského systému nie konkurenčný tlak v školskom prostredí v tom môže zohrať kľúčovú úlohu;prezentoval expert Fínskej rady pre školy, ale výchovno-vzdelávacie a vytvoriť podmienky na spoluprácu municipality by sa mohli stať garantomvzdelávanie Leo Pahkin, sa účastníci programy, nie školské budovy, ale zriaďovateľov škôl; pestrosť vzdelávacej tých výkonov v oblasti vzdelávania,– slovenskí experti na vzdelávanie, žiakov a ich vzdelávacie potreby; ponuky by nemala závisieť iba od ktoré v súčasnosti presahujú možnostiverejné financie a komunálnu reformu – účelom systémových zmien v školstve atraktívnosti školských programov, ale miestnej samosprávy a ktoré „uviazli“zhodli na základných princípoch, je skvalitnenie vzdelávacích služieb aj od schopnosti rôznych zriaďovateľov v procese decentralizácie na úrovniktoré by mali rámcovať odbornú aj a podpora žiakov pri prekonávaní škôl vytvárať v danej lokalite spoločný ministerstva školstva, resp. sa naverejnú diskusiu o budúcom postupe prekážok v učení a pri rozvoji ich talentu rámec vzdelávacích služieb túto úroveň postupne vracajúreformy vzdelávania na Slovensku. • ponechať základné a stredné školy • eliminovať nezdravú schizofréniu • zachovať adresný spôsob financovania v kompetencii miestnych a regionálnych v úlohách miestnej samosprávy, ktorá na žiaka, ktorý vniesol do školského samospráv, prehĺbiť ich zodpovednosť je nútená vstupovať do konkurenčného systému transparentnosť pri za efektívne fungovanie škôl a za kvalitu boja so školami neštátnych investovanií verejných zdrojov do ich výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďovateľov a zároveň má realizovať vzdelávania, spravodlivosť a individuálnu zmysluplnú lokálnu vzdelávaciu podporu žiakov. Aby mohol plniť • motivovať samosprávy na regionálnej politiku, podporujúcu rozvoj všetkých tento účel naozaj plniť, je potrebné a miestnej úrovni k vytváraniu škôl bez ohľadu na zriaďovateľa upraviť špecifikácie, ktoré vstupujú zmysluplných lokálnych vzdelávacích do vzorca na výpočet jeho výšky politík, ktoré dokážu reflektovať potreby a naplniť ho vyšším objemom financií. obyvateľov a prinášať konkrétne riešenia ich špecifických problémov

×