Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alumnado en risco de repetir 2º eso

597 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alumnado en risco de repetir 2º eso

  1. 1. CHAN DA PONTE, S/N 36450 – SALVATERRA DE MIÑO PONTEVEDRA Tel: 986658238 Fax: 986659259 ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO F.S.E. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ALUMNADO EN RISCO: 1º ESO Ano de nacemento Cursos repetidos Opcións para o vindeiro curso Observacións Suxestións 1999 (15 anos) 2 - Pasar a 2º Se xa repeiches 1º - Terás que recuperar todas as materias pendentes de 1º. O teu obxectivo é acadar o título de ESO. Estás en 1º, se reaccionas aínda non está todo perdido. Tes unha última oportunidade, aprovéitaa!. 2000 (14 anos) 1 - Repetir 1º Se non estás repetindo - Que non pase o mesmo deste curso. Estuda dende o primeiro día. Levas perdido un curso. - Pasar a 2º Se xa repetiches 1º, promocionarás por “imperativo legal” Terás que recuperar todas as materias pendentes de 1º. 2001 (13 anos) 0 - Repetir 1º Para que isto non pase, debes esforzarte dende agora mesmo e traballar moito máis e mellor do que o estás a facer. Fai un horario de estudo e cúmpreo todas as tardes. Segue os consellos do profesorado e utiliza as técnicas de estudo.
  2. 2. CHAN DA PONTE, S/N 36450 – SALVATERRA DE MIÑO PONTEVEDRA Tel: 986658238 Fax: 986659259 ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO F.S.E. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ALUMNADO EN RISCO: 2º ESO Ano de nacemento Cursos repetidos Opcións para o vindeiro curso Observacións Suxestións 1997 (17anos) 3 - Pasar a 3º Promocionarás por “imperativo legal” aínda que non aprobes 2º ESO. Alumnado que xa repetiu 1º e 2º de ESO e un curso en Primaria. Será o teu último curso na ESO. - Podes solicitar praza para un FPB. - Podes realizar a proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio. 1998 (16 anos) 2 - Repetir 2º Se non estás repetindo Que non pase o mesmo deste curso. Estuda dende o primeiro día. Levas perdidos dous cursos. - Podes solicitar praza para un FPB. - Sería moi recomendable que sigas tentando acadar o título de ESO. Si reaccionas, aínda non está todo perdido e tes unha última oportunidade. - Pasar a 3º Se xa repetiches 2º de ESO, promocionarás por “imperativo legal”, aínda que non aprobes Terás que recuperar todas as materias pendentes de 2º e 1º. - Pasar a 3º en PDC Se te propoñen para o programa e xa tes repetido na ESO - Debes amosar moito esforzo e interese diariamente para ter opcións de seren seleccionado/a. 1999 (15 anos) 1 - Repetir 2º Se non estás repetindo 2º actualmente - Que non pase o mesmo deste curso. Estuda dende o primeiro día. Levas perdido un curso. - Excepcionalmente e con aprobación da inspeción educativa, podes solicitar praza para un FPB, aínda que sería moi recomendable que seguiras cursando a ESO, co obxectivo de acadar o título! - Pasar a 3º Se xa repetiches 2º de ESO, promocionarás por “imperativo legal”, aínda que non aprobes Terás que recuperar todas as materias pendentes de 2º ou 1º. - Pasar a 3º PDC Se te propoñen para o programa e xa tes repetido na ESO - Debes amosar moito esforzo e interese diariamente para ter opcións de seren seleccionado/a. 2000 (14 anos) 0 - Repetir 2º Para que isto non pase, debes esforzarte dende agora mesmo e traballar moito máis e mellor do que o estás a facer. Fai un horario de estudo e cúmpreo todas as tardes. Segue os consellos do profesorado e utiliza as técnicas de estudo.
  3. 3. CHAN DA PONTE, S/N 36450 – SALVATERRA DE MIÑO PONTEVEDRA Tel: 986658238 Fax: 986659259 ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO F.S.E. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ALUMNADO EN RISCO: 3º ESO Ano de nacemento Cursos repetidos Opcións para o vindeiro curso Observacións Suxestións 1996 (18 anos) 3 - NON PODES SEGUIR NO IES - Podes realizar a proba de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio en xuño. - Podes presentarte á Proba Libre para obter o Título de ESO, renunciando ao dereito de avaliación por matrícula oficial na ESO. - Podes solicitar praza en Educación Secundaria de Adultos. 1997 (17 anos) 2 - Repetir 3º (se non estou repetindo) Non poderás rematar a ESO na modalidade ordinaria. Terás que cursar 4º na modalidade de Adultos. Será o teu último curso no IES. - Podes solicitar praza para FPB. - Podes realizar a proba de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio. - Pasar a 4º Por imperativo legal se xa repetiches 3º Será o teu último curso no IES. - Pasar a 4º Por imperativo legal se xa repetiches 1º e 2º de ESO 1998 (16 anos) 1 - Repetir 3º Se non estás repetindo. Que non pase o mesmo deste curso. Estuda dende o primeiro día. Levas perdido un curso. - Podes solicitar praza para un FPB - Sería moi recomendable que sigas tentando acadar o título de ESO. Si reaccionas, aínda non está todo perdido e tes unha última oportunidade. - Repetir 3º no PDC Se te propoñen para o programa. Debes amosar moito esforzo e interese diariamente para ter opcións de seren seleccionado/a. - Pasar a 4º Por imperativo legal, se xa repetiches 3º Debes recuperar as materias pendentes dos cursos precedentes 1999 (15 anos) 0 Repetir 3º Que non pase o mesmo deste curso. Estuda dende o primeiro día. Levas perdido un curso. Excepcionalmente e con aprobación da inspeción educativa, podes solicitar praza para un FPB, aínda que sería moi recomendable que seguiras cursando a ESO, para acadar o título. - Repetir 3º no PDC Se te propoñen para o programa. - Debes amosar moito esforzo e interese diariamente para ter opcións de seren seleccionado/a.

×