Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Martin Niepel </li></ul><ul><li>Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky,  </li></ul><ul...
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Pohyb ľudí ako difúzia </li></ul><ul><ul><li>na individuálnej úrovni “náhodný”, rozličné...
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Prínos štúdia, práce v zahraničí </li></ul><ul><ul><li>akademický svet je globálny (a aj...
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Skutočnosti v prospech návratu (pozorované) </li></ul><ul><ul><li>rozhodnutie pôsobiť v ...
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Možnosti zlepšenia zo strany univerzít </li></ul><ul><li>Smer do sveta: </li></ul><ul><u...
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Možnosti zlepšenia zo strany univerzít </li></ul><ul><li>Smerom na Slovensko: </li></ul>...
Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Možnosti zlepšenia zo strany univerzít </li></ul><ul><li>Smerom na Slovensko: </li></ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M. Niepel: Únik, respektíve kolobeh mozgov

816 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

M. Niepel: Únik, respektíve kolobeh mozgov

  1. 1. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Martin Niepel </li></ul><ul><li>Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, </li></ul><ul><li>Univerzita Komenského </li></ul>
  2. 2. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Pohyb ľudí ako difúzia </li></ul><ul><ul><li>na individuálnej úrovni “náhodný”, rozličné motivácie, originálne príbehy, a pod. </li></ul></ul><ul><ul><li>vo veľkom – štatistika, zákonitosti, trendy, príčiny, následky. </li></ul></ul><ul><li>Pred a po 1989 </li></ul><ul><ul><li>železná opona ako neprekročiteľná bariéra </li></ul></ul><ul><ul><li>rozdielny “kolobeh” na Západe a Východe </li></ul></ul><ul><ul><li>po '89 nárast mobility, spoznávanie možností </li></ul></ul><ul><ul><li>bývalá hranica teraz ako “polopriepustná membrána” </li></ul></ul>
  3. 3. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Prínos štúdia, práce v zahraničí </li></ul><ul><ul><li>akademický svet je globálny (a aj vždy bol) </li></ul></ul><ul><ul><li>nadobúdanie vedomostí, osobná skúsenosť, budovanie vzťahov </li></ul></ul><ul><ul><li>spoznanie dobre fungujúcich univerzít zvnútra, iných prístupov, perspektív, tradicií </li></ul></ul><ul><li>Komplikácie </li></ul><ul><ul><li>kultúrny šok, pocity emigranta, mladí vedci ako novodobí nomádi </li></ul></ul>
  4. 4. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Skutočnosti v prospech návratu (pozorované) </li></ul><ul><ul><li>rozhodnutie pôsobiť v zahraničí dočasne </li></ul></ul><ul><ul><li>výchova detí na Slovensku </li></ul></ul><ul><ul><li>slovenské manželstvá, resp. rodinné väzby </li></ul></ul><ul><ul><li>zabezpečené bývanie </li></ul></ul><ul><ul><li>“ služba vlasti” </li></ul></ul><ul><li>Skutočnosti v neprospech návratu </li></ul><ul><ul><li>rozhodnutie o emigrácii – asimilácii </li></ul></ul><ul><ul><li>“ ponuka, ktorá sa nedá odmietnuť” </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyknutie si na lepšie (resp. normálne) pomery </li></ul></ul><ul><ul><li>zmiešané manželstvá </li></ul></ul>
  5. 5. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Možnosti zlepšenia zo strany univerzít </li></ul><ul><li>Smer do sveta: </li></ul><ul><ul><li>Kvalita štúdia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dosiahnutie/udržanie primeranej kvality undergraduate štúdia. Niektoré odbory vychovávajú absolventov na primeranej úrovni a majú PhD študentov vo svete, niektoré nie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Podpora mobility </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>inštitucionálna podpora (resp. nekladenie prekážok) pri hľadaní štúdia/pozície v zahraničí </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Možnosti zlepšenia zo strany univerzít </li></ul><ul><li>Smerom na Slovensko: </li></ul><ul><ul><li>Slovensko v jednotnom trhu EU </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teoreticky sme súčasťou európskeho pracovného a vzdelávacieho trhu. Prakticky sú však slovenské univerzity uzavreté. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Otvorenie a globalizácia univerzít </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>snažiť sa pritiahnuť nielen slovenských absolventov pôsobiacich v zahraničí (tých nie je až tak veľa), dostať sa do povedomia iných uchádzačov. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zmena “insiderských” postupov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zmena spôsobov, ktoré konzervujú súčasný stav, napr. výberové konania pre vopred vybratých uchádzačov, krkolomné termíny, a pod. </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Únik resp. kolobeh mozgov <ul><li>Možnosti zlepšenia zo strany univerzít </li></ul><ul><li>Smerom na Slovensko: </li></ul><ul><ul><li>Zmena očakávaní o akademickej kariére </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mgr, PhD, penzia na tej istej katedre – u nás vcelku bežné, vo svete zriedkavé </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Využívanie grantov EU, APVV pre príchodzích </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>existujú schémy ako Marie-Curie, LPP APVV pre post-docov, tieto však nie sú veľmi vhodné na financovanie otvorených pozícií </li></ul></ul></ul>

×