Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D. Čaplovič: Štrukturálne fondy EÚ do výskumu a vývoja. Požehnanie alebo prekliatie?

650 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D. Čaplovič: Štrukturálne fondy EÚ do výskumu a vývoja. Požehnanie alebo prekliatie?

 1. 1. Štrukturálne fondy EÚ do výskumu a vývoja. Požehnanie alebo prekliatie? Dušan Čaplovič <ul><li>Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu?, Bratislava, 14. decembra 2009 </li></ul>
 2. 2. Je podporu vedomostnej spoločnosti vedomostnej spoločnosti zo ŠF EÚ dostatočná? <ul><li>OP Vzdelávanie 618 mil. € </li></ul><ul><li>OP Výskum a vývoj 1 209 mil. € </li></ul><ul><li>OP Konkurencieschopnosť a </li></ul><ul><li>hospodársky rast 772 mil. € </li></ul><ul><li>OP Informatizácia spoločnosti 993 mil. € </li></ul><ul><li>Celkovo na VS 3 592 mil. € </li></ul>
 3. 3. Ako sme na tom v porovnaní s okolitými krajinami? <ul><li>Česká republika 5 171 mil. € 20% </li></ul><ul><li>Poľsko 8 254 mil. € 12% </li></ul><ul><li>Slovensko 3 592 mil. € 31% </li></ul>
 4. 4. Implementujeme OP VaV a OP KaHR dostatočne rýchlo? <ul><li>OP Výskum a vývoj </li></ul><ul><li>6 vyhlásených výziev v roku 2008 </li></ul><ul><li>Schválených 156 projektov celkovej výške 226 mil. € </li></ul><ul><li>13 vyhlásených výziev v roku 2009 </li></ul><ul><li>Zatiaľ schválených 35 projektov v celkovej výške 90 mil. € </li></ul><ul><li>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast </li></ul><ul><li>3 vyhlásené výzvy v roku 2008 </li></ul><ul><li>Schválených 68 projektov v celkovej výške 52 mil. € </li></ul><ul><li>Zatiaľ 1 uzavretá výzva v roku 2009 </li></ul>
 5. 5. Aké sú hlavné smery podpory výskum zo ŠF EÚ? <ul><li>Nedostatočné prístrojové vybavenie, jeho zastaranosť, zlý technický stav laboratórií a budov </li></ul><ul><li>Ľudské zdroje vo výskume </li></ul><ul><li>Budú centrá excelentnosti špičkovými pracoviskami? </li></ul>
 6. 6. Z čoho vlastne v súčasnosti žije slovenská veda? <ul><li>ŠF EÚ by mali byť doplnkovými a komplementárnymi k národným zdrojom </li></ul><ul><li>Neexistuje silný národný zdroj podpory výskumu a vývoja – Agentúra na podporu výskumu a vývoja už vyše dvoch rokov nevyhlásila verejnú výzvu </li></ul><ul><li>Neexistujú štátne programy výskumu a vývoja </li></ul><ul><li>Nedostatočná koncentrácia zdrojov </li></ul><ul><li>Chýbajúce skúseností s riešením veľkých projektov </li></ul>
 7. 7. Sú teda ŠF EÚ požehnaním alebo prekliatím? <ul><li>Prinášajú neopakovateľnú možnosť vysokých jednorazových investícií do VaVaI </li></ul><ul><li>Je možné podstatne vylepšiť výskumnú infraštruktúru a zastabilizovať vedeckých pracovníkov </li></ul><ul><li>Podpora pre inovatívne firmy </li></ul><ul><li>Na úkor rýchleho čerpania ŠF EÚ zanedbávame národné grantové schémy </li></ul>
 8. 8. Čo s podporou výskumu a inovácií po roku 2013? <ul><li>Zadefinovanie prioritných oblastí výskumu a vývoja, v ktorých môžeme byť konkurencieschopný </li></ul><ul><li>Stabilizácia prostredia </li></ul><ul><li>Rozbehnutie štátnych programov výskumu a vývoja </li></ul><ul><li>Účelové financovanie na úkor inštitucionálneho </li></ul><ul><li>Podpora inovačných aktivít aj z národných zdrojov </li></ul><ul><li>Podpora inovačne priateľského prostredia a myslenia </li></ul>
 9. 9. Ďakujem Vám za pozornosť.

×