Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Professionel Formidling Pressemeddelelser Og Kontakt

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Professionel Formidling Pressemeddelelser Og Kontakt

 1. 1. Professionel Formidling - Nyhedskriterierne
 2. 2. Journalisternes primære fokus: <ul><li>De vil fortælle ”en go’ historie” </li></ul><ul><li>Det journalistiske lakmuspapir - nyhedskriterierne: </li></ul><ul><ul><li>Aktualitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Væsentlighed </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensation </li></ul></ul><ul><ul><li>Konflikt </li></ul></ul><ul><ul><li>(Fascination) </li></ul></ul>
 3. 3. Forskelle på medier: <ul><li>Skrevne medier: </li></ul><ul><ul><li>Historien kan ringes hjem – det kræver mindst muligt af kilderne </li></ul></ul><ul><ul><li>Kildernes citater kan sammenskrives og opstrammes </li></ul></ul><ul><ul><li>Reportagen kan ”genfortælles” eller ”forudgribes” </li></ul></ul><ul><ul><li>Læserne kan gå tilbage i teksten og læse igen, hvis de mister tråden </li></ul></ul><ul><ul><li>Skrevne medier er især gode til tal og fakta </li></ul></ul>
 4. 4. Forskelle på medier: <ul><li>Radiomediet: </li></ul><ul><ul><li>Historien kan ringes hjem </li></ul></ul><ul><ul><li>Den vellykkede radioreportage kræver lyde – enten fra arkiv eller allerbedst on location </li></ul></ul><ul><ul><li>Den go’e radiohistorie kræver en god og kontant kilde, som kan formulere sig </li></ul></ul><ul><ul><li>Radiohistorien skal sidde i øret første gang – der er ikke ekstrachancer </li></ul></ul><ul><ul><li>Radiomediet er især godt til at formidle stemninger – skabe billeder i hovedet </li></ul></ul>
 5. 5. Forskelle på medier: <ul><li>Tv-mediet: </li></ul><ul><ul><li>Tv-historier kræver som udgangspunkt, at kilderne står frem </li></ul></ul><ul><ul><li>Visual proof er altafgørende, hvis en tv-historie skal fortælles bedst muligt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ved reportager skal kameraet være med, når tingene sker – ikke før eller efter </li></ul></ul><ul><ul><li>Tv-historien skal fortælles klart, tydeligt og uden unødvendigt støj – ellers kan seeren blive tabt midt i indslaget </li></ul></ul><ul><ul><li>Tv-mediet er godt til følelser og identifikation </li></ul></ul>
 6. 6. Hverdag på en tv-station <ul><li>Overvejelser før optagelse: </li></ul><ul><ul><li>Holder ideen stadig efter research – eller skal historien dø? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er der gode billeder i historien? </li></ul></ul><ul><ul><li>Har vi en case – en, som har oplevet sagens kerne på nærmeste hold, og som seerne kan identificere sig med? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er alle nødvendige kilder til at træffe – og vil de være med? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan kilderne formulere sig – og brænder de igennem skærmen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan vi nå alle kilder og stadig nå hjem for at redigere? </li></ul></ul>
 7. 7. Professionel Formidling - Effektiv pressekontakt
 8. 8. Faktum: I er ikke alene …
 9. 9. Hvad tænder DU på? <ul><li>Al formidling handler om at tænde modtageren </li></ul><ul><li>Du tænder ved at tale samme sprog som den, du henvender dig til </li></ul><ul><li>Du tænder ved at brænde for din sag – ”why should I care?” </li></ul>
 10. 10. Grundlæggende præmis: <ul><li>En pressemeddelelse er en meddelelse til pressen </li></ul><ul><li>Pressemeddelelsen er IKKE en historie til tryk i avisen </li></ul>
 11. 11. Grundlæggende præmis: <ul><li>Modtageren af pressemeddelelsen er IKKE læseren / lytteren / seeren </li></ul><ul><li>Modtageren af pressemeddelelsen er en journalist eller redaktions-sekretær </li></ul>
 12. 12. Derfor: <ul><li>Fortæl DIN gode historie til journalisten </li></ul><ul><li>Tænk som journalisten </li></ul><ul><li>Journalistiske buzzwords: </li></ul><ul><ul><li>Fællesnævner, kontrast, </li></ul></ul><ul><ul><li>sensation, nyhed, konsekvens, </li></ul></ul><ul><ul><li>følelser, fascination, paradoks, </li></ul></ul><ul><ul><li>tendens, perspektiv … </li></ul></ul>
 13. 13. Tre tips og tricks: <ul><li>Skriv med en klar vinkel! </li></ul><ul><ul><li>– hvad er dit hovedbudskab? </li></ul></ul><ul><li>Skriv kort og kontant! </li></ul><ul><ul><li>– lug ud i fagudtryk, superlativer, fyldord og undgå ordet ”man”. </li></ul></ul><ul><li>Lav en fængende overskrift! </li></ul><ul><ul><li>” pressemeddelelse” er ikke den mest sexede! </li></ul></ul>
 14. 14. Brug konkret menneskesprog! <ul><li>Udvikling eller afvikling Hvis der ikke hurtigt skabes overensstemmelse mellem den innovation, som den nye teknologi i metalindustrien har skabt, og tilførsel af de menneskelige ressourcer, er det dystre alternativ, at metalindustrien tvinges til at flytte produktionen til mindre løntunge lande. </li></ul><ul><li>Udvikling eller afvikling Hvis vi ikke inden for kort tid kan skaffe folk nok, som er uddannet til den nye teknologi i metalindustrien, går det galt. Så flytter metalvirksomheder i massevis til Kina, Østeuropa og andre lavtlønnede områder. </li></ul>
 15. 15. Nødvendige kontaktoplysninger: <ul><li>Husk alle kontaktoplysninger! </li></ul><ul><ul><li>– og sørg så for at tage telefonen! </li></ul></ul><ul><li>Tid </li></ul><ul><li>Sted </li></ul><ul><li>Telefon og mobiltelefon </li></ul><ul><li>E-mail til kontaktperson </li></ul><ul><li>Hjemmeside om arrangementet </li></ul>
 16. 16. Gør din mission helt klar: <ul><li>Skal din pressemeddelelse i sidste ende sikre … </li></ul><ul><ul><li>penge til projektet? </li></ul></ul><ul><ul><li>kursister til kursusstart? </li></ul></ul><ul><ul><li>omtale af aktivitet midt i kursusforløbet? </li></ul></ul><ul><ul><li>omtale af projektets endelige resultat? </li></ul></ul><ul><ul><li>promovering af projektmagerne eller investorerne? </li></ul></ul><ul><ul><li>rekruttering til lignende projekter i fremtiden? </li></ul></ul><ul><ul><li>eller noget helt syvende, ottende eller niende? </li></ul></ul>
 17. 17. Eksempel på ”opvarmning”:
 18. 18. Eksempel på ”rekruttering”:
 19. 19. Tjek igen, inden du trykker send!
 20. 20. Professionel Formidling - Simpel pressestrategi
 21. 21. Simpel pressestrategi: <ul><li>Lokale ugeaviser: </li></ul><ul><ul><li>Dækker ofte et lille lokalområde meget tæt. Meget forskelligartede artikler. Minimal journalistisk bearbejdning. </li></ul></ul><ul><li>Lokale og regionale dagblade: </li></ul><ul><ul><li>Dækker lokalområdet tæt. Journalister bearbejder (næsten) alle artikler. Tænder på menneskelige historier / konsekvenshistorier. </li></ul></ul>
 22. 22. Simpel pressestrategi: <ul><li>Landsdækkende aviser: </li></ul><ul><ul><li>Dækker kun sager med meget bred appel. Stor journalistisk bearbejdning. </li></ul></ul><ul><li>Relevante fagblade: </li></ul><ul><ul><li>Dækker udvalgte fagområder tæt. Står nederst i fødekæden - mange landshistorier i større medier opstår efter omtale i et fagblad. </li></ul></ul>
 23. 23. Simpel pressestrategi: <ul><li>Lokalradio: </li></ul><ul><ul><li>Dækker lokalområdet tæt. Lille journalistisk bearbejdning. Mange har knap nok nyhedsudsendelser – og i så fald er det avisoplæsning. Velegnede til ”Det sker”-annoncering. </li></ul></ul><ul><li>Regionalradio: </li></ul><ul><ul><li>Dækker regionen. Stor journalistisk bearbejdning. Har en stor flade at fylde ud hver dag – kan derfor være forholdsvis nemt tilgængelig. </li></ul></ul>
 24. 24. Simpel pressestrategi: <ul><li>Landsdækkende radio: </li></ul><ul><ul><li>Som udgangspunkt svær tilgængelig. Laver ofte historier, der er opstået i andre medier længere nede i fødekæden – aviser, fagblade osv. </li></ul></ul><ul><li>Lokal-tv: </li></ul><ul><ul><li>Forholdsvis nemt tilgængeligt – godt, hvis man vil i kontakt med lokalområdet. </li></ul></ul>
 25. 25. Simpel pressestrategi: <ul><li>Regionalt tv: </li></ul><ul><ul><li>Sværere tilgængeligt, men langt fra umuligt. Kort sendetid, og derfor hård prioritering af stoffet. Tænder på menneskelige historier … og BILLEDER, BILLEDER, BILLEDER. </li></ul></ul><ul><li>Landsdækkende tv: </li></ul><ul><ul><li>Svært tilgængelig. Laver ofte historier med principiel appel. Sakser ofte historier fra medier længere nede i fødekæden. </li></ul></ul>
 26. 26. Konkret pressestrategi: <ul><li>Lav grundig research på de medier, som du måske skal kontakte på et senere tidspunkt: </li></ul><ul><ul><li>Hvornår er deadline? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvad er der af special-redaktioner? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvornår på dagen ligger redaktionsmødet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem tager imod pressemeddelelser? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er der ugentlige uplininger eller lign.? </li></ul></ul><ul><li>Brug dine egne eller netværkets erfaringer med enkeltstående journalister eller specialredaktioner </li></ul><ul><li>Brug www.mediavejviseren.dk </li></ul>
 27. 27. Konkret pressestrategi: <ul><li>Alle medier skal ikke have samme pressemeddelelse </li></ul><ul><li>Mediernes definition af ”den go’e historie” er forskellige alt efter type </li></ul><ul><li>E-mail din pressemeddelelse – og send den også pr. snail mail. Stil den til ”redaktionen” eller lignende </li></ul><ul><li>Følg eventuelt op telefonisk – men vær varsom </li></ul>
 28. 28. OBS! Timing er altafgørende! <ul><li>Aviser og radio kan som udgangspunkt fortælle en historie når som helst </li></ul><ul><li>Tv er afhængig af visual proof – altså billeder, der viser historien </li></ul><ul><li>Resultatet kan blive: ÷ billeder = ÷ tv-historie </li></ul>
 29. 29. Lektier til 4. maj 2006: <ul><li>Lav din egen pressestrategi – enten generelt eller for et specifikt projekt. Research på relevante medier. Brug gerne webloggen, så andre ka’ få glæde af dine erfaringer. </li></ul><ul><li>Forbered dig på medietræning. Find et emne/en problematisk situation, hvor du ved, at du bliver nødt til at argumentere for din sag! Skriv en synopsis på maksimalt en A4. </li></ul>

×