Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ludificació el poder del jocen l'educació

1,413 views

Published on

Conferencia

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ludificació el poder del jocen l'educació

 1. 1. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 1 GamificACCIÓ: El poder del joc en l‘educació Imma Marín www.immamarin.com @immamarin
 2. 2. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 2 “Pots descobrir més d’una persona en una hora de joc que en un any de conversa” Atribuïda a Plató
 3. 3. Comunicació · Educació · Formació · Joc La missió: Obrir la mirada al poder transformador del JOC Prendre consciencia que la gamificació en educació, més enllà d’un recurs, una metodologia i una estratègia, és una actitud vital.
 4. 4. Comunicació · Educació · Formació · Joc Juguem?
 5. 5. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 5 De què parlem quan parlem de joc?
 6. 6. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 6 El JOC és…
 7. 7. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 7 … una acció LLIURE, efectuada “com si ” i viscuda fora de la vida corrent, però que malgrat això, pel PLAER que provoca, pot apassionar completament al jugador, sense que impliqui cap interès material ni cap benefici, sent així total GRATUÏTAT. El joc es realitza en un determinat temps i espai i es desenvolupa en un ordre sotmès a regles. Johan Huizinga (1872-1945) “Homo Ludens” (1995), Alianza Editorial. El joc es defineix com…
 8. 8. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 8 “…una ACTITUD EXISTENCIAL, una manera concreta d'abordar la vida que es pot aplicar a tot i que no correspon a res en particular”. El JOC és… Martine Mauriras-Bousquet. Psicosociòloga del sector d’educació d’UNESCO. Els jocs son… … INSTRUMENTS SOCIALS, invencions, fragments del JOC.
 9. 9. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 9 ... txap, el treball va esdevenir joc! El joc es troba en el jugador i no en l’activitat!
 10. 10. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 10 Gamificació I... txap, el joc va esdevenir... PersonesTecnologia
 11. 11. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 11 A per una recompensa?
 12. 12. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 12 La gamificació és una estratègia, un mètode i una tècnica al mateix temps. Parteix del coneixement dels elements que fan _ _ _ _ _ _ _ _ _ els jocs i identifica, dins d'una activitat, tasca o missatge específic, en un entorn de no joc, aquells aspectes susceptibles de convertir-se en joc o dinàmiques lúdiques. Tot això per aconseguir una _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ especial amb els usuaris, fomentar un canvi en el comportament o transmetre un missatge o contingut. És a dir, sempre creant una experiència significativa i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
 13. 13. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 13 La gamificació és una estratègia, un mètode i una tècnica al mateix temps. Parteix del coneixement dels elements que fan A T R A C T I U S els jocs i identifica, dins d'una activitat, tasca o missatge específic, en un entorn de no joc, aquells aspectes susceptibles de convertir-se en joc o dinàmiques lúdiques. Tot això per aconseguir una V I N C U L A C I Ó especial amb els usuaris, fomentar un canvi en el comportament o transmetre un missatge o contingut. És a dir, sempre creant una experiència significativa i M O T I V A D O R A
 14. 14. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 14 Què és gamificar? Andrzej Marczewski
 15. 15. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 15 Gameful desing
 16. 16. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 16 Game elements
 17. 17. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 17 Serious Game / Simulation
 18. 18. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 18 Games
 19. 19. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 19 És la gamificació en l’aprenentatge quelcom nou? ¡No les daré ni un centavo hasta que terminen! ¿Me entendieron? CRUELLA DE VIL
 20. 20. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 20 Gamificació en l’aprenentatge http://www.chicagoquest.org/
 21. 21. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 21 Resumen Informe Horizon K12 Primaria y Secundaria (NMC), INTEF. 2014 Gamificació en l’aprenentatge
 22. 22. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 22 Poders del joc transferibles a l’aprenentatge •Motivació •Repte •Submissió a regles •Orientació a comportaments •L’error como part del procés •Socialització •Significació •Sorpresa •Personalització dels objectius •Retroalimentació constant •Flexibilitat •Gestió emocional •Simulació de situacions complexes de forma simplificada •EMOCIÓ •.../... EL JOC SIGNIFICA: GAUDÍ, RELACIÓ INTERPERSONAL, REPTE… ¡PURO APETITO DE VIVIR!
 23. 23. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 23 Estratègia, metodologia i tècnica •No es tracta de fer jocs, o d'utilitzar el joc com a recurs o eina educativa. •Es tracta d’activar la motivació intrínseca de L’alumnat, despertant la curiositat i les ganes de… que animin i sostinguin l’esforç, convertint-lo en passió. •No ens referim a fer més “divertit” l’estudi, si no a obrir la ment de l’alumnat cap el misteri i la bellesa.... a la VIDA. Foto: Flickr/Jump Rope Fever/*¦·sindorella·¦*
 24. 24. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 24 L’ús educatiu del joc, no es contradiu amb el propi concepte de joc: espontaneïtat, llibertat, plaer, gratuïtat…? Només es possible si la intervenció no desvirtua la naturalesa i l’estructura diferencial del joc El rol de l’educador
 25. 25. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 25 1.L'actitud lúdica 2.Mapa conceptual orientat a com relacionar els objectius amb els elements de joc més adequats per a cada moment i col·lectiu M.A.G.I.C DE LA FORMACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ
 26. 26. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 26 La partida final
 27. 27. Comunicació · Educació · Formació · Joc 06/07/2015 PÀGINA 27 1. Curiositat 2. Incertesa 3. Anima a l’acció 4. Superació 5. Esforç 6. Gaudi 7. Creativitat 8. Autoconeixement 9. Autoestima 10.Vincle 11.Expressió 12.Clima Els 12 poders del Joc Sense EMOCIÓ no hi ha aprenentatge
 28. 28. Comunicació · Educació · Formació · Joc Sense amor i jocs res no és agradable. Horaci Imma Marín www.marinva.es www.immamarin.com @immamarin Gràcies i a JUGAR! Imma Marín Directora imma@marinva.es 679 48 18 11 @immamarin

×