Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FISA DE INMATRICULARE AUTO

  • Login to see the comments

FISA DE INMATRICULARE AUTO

  1. 1. FISA DE INMATRICULARE AUTO Serie sistem Numarul de inmatriculare Serie imprimat C.I. C.I. ATENTIE ! ! TOATE DATELE URMATOARE , CUPRINSE IN CHENARELE INGROSATE SE COMPLETEAZA DE SOLICITANT ! ! ! ! 2. Detinatorul : Organul financiar (B) 3. Parintii : tata DATE CUMPARATOR Nr.proces verbal ……………………….. mama Data ………………………….. 4. Nascut : la data de Vehiculul al carui detinator este mentionat la punctul (A) si in localitatea avind caracteristicile tehnice de la punctul (F) a fost luat in 5. Nr. de inmatriculare evidenta : la Registrul Comertului DEFINITIV 6. Adresa : TEMPORAR pina la data de ………………… (A) 7. Profesia de baza Semnatura si stampila locul de munca 8. Telefoane : ac. s. Gradul, numele si semnatura Data efectuarii lucratorului care a efectuat operatiunea operatiunii : - Semnatura/stampila cumparator : 1. Serie chitanta contravaloare placi : 2. TIPODIMENSIUNE PLACI A AA AB B C (A, AA, AB, B, C ) 3. CNP / CUI 4. TIPUL INMATRICULARII OBSERVATII 5. PROVENIENTA PLACI LA RIND ; 6. COPROPRIETAR (DACA ESTE CAZUL) PASTRATE ; PREFERENTIALE ; REZERVATE 7. TIP DOCUMENT BULETIN 8. SERIA DOCUMENT IDENTITATE (P.F.) IDENTITATE : CARTE IDENTITATE 9. STATIE ITP : 10. DATA EXPIRARII ITP ( C) 11. SERIE CHITANTA APPS 12. TERMEN LIMITA IMPORT TEMPORAR : (contravaloare certificat) 13. SERIE DOCUMENT VAMAL 14. EMITENT DOCUMENT VAMAL 15. SERIE CERTIFICAT 16. DATA EMITERII DOC. AUTENTICITATE / NOTA IDENTIFICARE IDENTIFICARE AUTO Semnatura/stampila vinzator : 10. Numarul anterior Organul financiar (E) de inmatr.al vehiculului 11. Detinatorul : Nr.proces verbal ……………………….. (D) FOSTUL DETINATOR (TARA DE Data ………………………….. Vehiculul al carui detinator este mentionat la punctul 11 si avind PROVENIENTA) caracteristicile tehnice de la punctul (F) poate fi instrainat. 12. Data nasterii Semnatura si 13. Nr. De inmatriculare Stampila la Registrul Comertului 14. Adresa : Gradul, numele si semnatura Data radierii : lucratorului care a efectuat radierea/ confirm radierea VERIFICAT OPERATIUNE APROB INMATRICULARE

×