Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Session3 gioi thieu_thiet_ke_phat_trien_san_pham

 1. 1. Thiết kế & Phát triển sản phẩm Cơ hội nào cho các bạn Trần Anh Tuấn (a.k.a Nova) Digital Products Lab Department of Industrial & Systems Engineering, Dongguk University, Seoul, Korea Giới thiệu về Thiết kế & Phát triển sản phẩm Tổng quan & Cơ hội
 2. 2. Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011 Sâu hơn về NPD Cơ hội nào cho bạn? Học NPD ở đâu? Giới thiệu sơ lược
 3. 3. GIỚI THIỆU VỀ NPD Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 4. 4. I. Giới thiệu sơ lược về NPD Apple iPhone IBM ThinkPad T42 Dyson Fans <ul><li>Questions: </li></ul><ul><li>Có điểm nào chung giữa các sản phẩm trên? </li></ul><ul><li>Ai tạo ra chúng? </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 5. 5. I. Giới thiệu sơ lược về NPD <ul><li>Sản phẩm là cái mà doanh nghiệp bán cho khách hàng của mình: Máy móc, công cụ, điện thoại, máy in, máy tính, tuốc nơ vít,… </li></ul><ul><li>Thiết kế và phát triển sản phẩm (New Product Design and Development - NPD) là hoạt động bắt đầu bằng việc nhận thức cơ hội thị trường dành cho sản phẩm và kết thúc bằng việc sản xuất, bán và phân phối sản phẩm đến người dùng </li></ul><ul><li>NPD ~ mang nghĩa rộng </li></ul><ul><li>Việc tính toán thiết kế hay vẽ một chiếc máy có phải là NPD? </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 6. 6. I. Giới thiệu sơ lược về NPD Những ví dụ về sản phẩm Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 7. 7. Những sản phẩm làm nên thương hiệu iPhone Thinkpad T42 Gillette Mach3 Lamborghini Moto RAZR Parker Pen I. Giới thiệu sơ lược về NPD Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 8. 8. Dyson Air Multiplier Sir James Dyson I. Giới thiệu sơ lược về NPD Những sản phẩm mang dáng dấp của những tác phẩm nghệ thuật Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 9. 9. I. Giới thiệu sơ lược về NPD Những lĩnh vực liên quan đến NPD <ul><li>Engineering (Mechanical, Electrical, Materials,..) </li></ul><ul><li>CAD CAM CAE PLM </li></ul><ul><li>Mass Customization, Production </li></ul><ul><li>Customer Psychology </li></ul><ul><li>Social Trends </li></ul><ul><li>Human Factor </li></ul><ul><li>… . </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 10. 10. I. Giới thiệu sơ lược về NPD Tại sao NPD quan trọng & nó quan trọng như thế nào? <ul><li>NPD là một lĩnh vực lớn, a big business </li></ul><ul><li>Hàng năm, đầu tư cho NPD là hàng trăm tỷ USD (Ulrich, 2004) </li></ul><ul><li>NPD mang đến các sản phẩm tuyệt vời, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống (computers, cellular phones,...) </li></ul><ul><li>NPD có thể tạo dựng thương hiệu cho một doanh nghiệp lớn (Dyson, Apple, Dell,…) </li></ul><ul><li>Bản thân NPD là một lĩnh vực đầy thử thách và mang lại niềm vui sáng tạo </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 11. 11. <ul><li>Marketing </li></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><li>Manufacturing </li></ul><ul><li>NPD liên quan đến hầu hết chức năng của công ty </li></ul>I. Giới thiệu sơ lược về NPD NPD liên quan đến những chức năng nào của doanh nghiệp? Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 12. 12. SÂU HƠN VỀ NPD Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 13. 13. II. Sâu hơn về NPD Quy trình NPD cơ bản (Ulrich, 2004) <ul><li>Lập kế hoạch : Thăm dò nhu cầu thị trường, lên phác họa cơ bản về sản phẩm </li></ul><ul><li>Phát triển mẫu Concept : Tạo mẫu Concept, lựa chọn mẫu concept, thử nghiệm mẫu </li></ul><ul><li>Thiết kế ở cấp độ hệ thống : Xác định các thành phần (module) cơ bản của sản phẩm </li></ul><ul><li>Thiết kế chi tiết : Thiết kế từng chi tiết tạo thành các module </li></ul><ul><li>Thử nghiệm và tinh chỉnh </li></ul><ul><li>Sản xuất thử </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 14. 14. II. Sâu hơn về NPD Quy trình NPD khác (NYCCTO, 2011) Ideation Idea generation. Screening Idea screening to eliminate unsound concepts. Concept Development & Testing Develop marketing & engineering details, collect customer feedback. Business Analysis Customer feedback on pricing, sales & profitability estimation. Market & Beta Testing Prototype, beta & customer acceptance testing. Technical Implementation Plan & build. Commercialization Launch & market. Product Pricing Assess portfolio impact, internal/external value & cost analysis, financial forecasting. Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 15. 15. II. Sâu hơn về NPD Tiêu chí đánh giá một quá trình NPD? <ul><li>Chất lượng sản phẩm : Sản phẩm có tốt không? Có thỏa mãn nhu cầu khách hàng không? Có hoạt động bền bỉ và tin cậy không? Thị phần ra sao?... </li></ul><ul><li>Chi phí cho sản phẩm : Chi phí sản xuất, khả năng thu hồi vốn? </li></ul><ul><li>Thời gian đáp ứng : Thời gian thiết kế sản phẩm, tốc độ đáp ứng nhu cầu thị trường so với đối thủ cạnh tranh như thế nào? </li></ul><ul><li>Chi phí cho NPD : Doanh nghiệp đầu tư bao nhiêu tiền cho NPD? Có hiệu quả ra sao? </li></ul><ul><li>Tính kế thừa : Đội ngũ thiết kế của doanh nghiệp có thu được nhiều điều bổ ích phục vụ các dự án tương lai? </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 16. 16. II. Sâu hơn về NPD Thách thức dành cho NPD <ul><li>Sự thỏa hiệp : Luôn phải cân đối giữa các tiêu chí, không được chọn tất cả “tốt nhất” </li></ul><ul><li>Năng động : Môi trường luôn biến đổi, cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ </li></ul><ul><li>Áp lực thời gian : Sản phẩm cần được đưa ra thị trường sớm nhất có thể </li></ul><ul><li>Tính kinh tế : Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với chi phí nhỏ nhất </li></ul><ul><li>Sự sáng tạo : Trong NPD, sáng tạo là yếu tố sống còn </li></ul><ul><li>Làm việc nhóm : Yếu tố then chốt để thành công </li></ul>Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 17. 17. CƠ KHÍ – BẠN LIÊN QUAN GÌ? Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 18. 18. <ul><li>Thiết kế kỹ thuật (Engineering Design) : Liên quan đến các tính toán kỹ thuật của các chi tiết tạo thành sản phẩm, nguyên lý hoạt động, tiêu hao năng lượng, vật liệu,… </li></ul><ul><li>Thiết kế công nghiệp (Industrial Design) : Liên quan đến tính thẩm mỹ, ergonomics, giao diện người dùng, khả năng sản xuất loạt,… </li></ul>III. Cơ hội nào cho bạn? Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 19. 19. III. Cơ hội nào cho bạn? Thiết kế kỹ thuật (Engineering Design) Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 20. 20. III. Cơ hội nào cho bạn? Thiết kế công nghiệp (Industrial Design) Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 21. 21. III. Cơ hội nào cho bạn? Sáng tạo cho bạn – Phát triển mẫu concept Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 22. 22. III. Cơ hội nào cho bạn? Sáng tạo cho bạn – Sketching Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 23. 23. HỌC NPD Ở ĐÂU? Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 24. 24. <ul><li>MIT, Stanford, … </li></ul><ul><li>Học bổng tại Digital Product Lab – Dongguk Univ. cho bậc sau ĐH </li></ul><ul><li>Học online tại lớp NPD trên MES ^^ </li></ul><ul><li>(cập nhật trên diễn đàn  ) </li></ul>IV. Học NPD ở đâu? Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011
 25. 25. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q&A Trần Anh Tuấn – Hội thảo KHKT MES Lab. 2011

×