Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 3 npd

585 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuong 3 npd

 1. 1. Chương 3 : Product Planning Lập Kế Hoạch Cho Sản Phẩm Thực hiện: Triệu Văn Đại Mobie: 01689931302 Email: DTK0851010309@gmail.com
 2. 2. Nội dung chương 3 : <ul><li>Quy trình lập kế hoạch cho sản phẩm. </li></ul><ul><li>Xác định các cơ hội </li></ul><ul><li>Đánh giá và ưu tiên các dự án </li></ul><ul><li>Phân bổ các nguồn lực và thời gian kế hoạch </li></ul><ul><li>Lập kế hoạch dự án chi tiết. </li></ul><ul><li>Tóm tắt kế hoạch sản phẩm (phản ánh về kết quả của quy trình thực hiện) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ví dụ : Dự Án Xerox Lakes </li></ul>
 4. 4. Những câu hỏi quy trình lập kế hoạch sản phẩm. <ul><li>Dự án thiết kế sản phẩm (PD) thực hiện thế nào ? </li></ul><ul><li>Kết hợp các sản phẩm mới hoàn toàn , nền tảng và các sản phẩm tái sinh ? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để các dự án khác nhau liên quan tới nhau giống như danh mục đầu tư ? </li></ul><ul><li>Thời gian thực hiện và trình tự của dự án </li></ul>
 5. 5. Nhiệm vụ <ul><li>Khảo sát phân khúc của thị trường . </li></ul><ul><li>Những công nghệ mới kết hợp . </li></ul><ul><li>Danh mục mục tiêu sản xuất , dịch vụ và các mặt hạn chế của nó . </li></ul><ul><li>Nguồn tài chính của dự án . </li></ul><ul><li>Ngân sách và thời gian cho dự án là gì . </li></ul>
 6. 6. Quy trình lập quá trình sản phẩm <ul><li>Quy trình này được định nghĩa là việc xác định danh mục của sản phẩm được phát triển bởi các tổ chức và thời gian họ giới thiệu nó ra thị trường. </li></ul>Lập kế hoạch sản phẩm <ul><li>Được định nghĩa là việc xác định việc đầu tư của các dự án mà các tổ chức phát triển đang theo đuổi . </li></ul><ul><li>Kế hoạch này có thể chia dự án thành 4 loại: các nền tảng mới , các phát triển của nền tảng hiện có, gia tăng cải tiến sản phẩm và các sản phẩm cơ bản mới. </li></ul>
 7. 7. Quy trình : Xác định cơ hội – nguồn ý tưởng cho sản phẩm mới <ul><li>Tiếp thị và nhân viên bán hàng </li></ul><ul><li>Nghiên cứu và tổ chức phát triển công nghệ </li></ul><ul><li>Nhóm phát triển sản phẩm . </li></ul><ul><li>Các tổ chức sản xuất và vận hành . </li></ul><ul><li>Các khách hàng tiềm năng trong tương lai. </li></ul><ul><li>Bên thứ 3 như nhà cung cấp , nhà phát minh công nghệ , nhà phân phối , đối tác kinh doanh ,....... </li></ul>
 8. 8. Quy trình : Đánh giá mức độ ưu tiên của các dự án. <ul><li>Cơ hội có thể có 100 hoặc thậm chí 1000 cơ hội trong 1 năm. </li></ul><ul><li>Chọn các dự án hứa hẹn về lợi nhuận và cơ hội để đầu tư và theo đuổi. </li></ul><ul><li>Ưu tiên các quan điểm cơ bản : </li></ul><ul><li>- Chiến lược cạnh tranh . - Phân khúc thị trường. </li></ul><ul><li>- Quỹ đạo công nghệ. </li></ul><ul><li>- Sản phẩm nền tảng. </li></ul>
 9. 9. Quy trình : Chiến lược cạnh tranh <ul><li>Công nghệ quản lý lãnh đạo. </li></ul><ul><li>Chi phí hướng dẫn . </li></ul><ul><li>Lựa chọn đúng người mua. </li></ul><ul><li>Bắt chước . </li></ul>
 10. 10. Quy trình : Phân khúc thị trường. <ul><li>Chia một thị trường thành các phân đoạn cho phép công ty xem xét các hàng động và nhu cầu của người mua và sức mạnh hiện có của công ty. </li></ul><ul><li>Mỗi phân đoạn tương ứng với một nhóm khách hàng và từ đó sẽ có 1 sản phẩm phù hợp. </li></ul>
 11. 11. Ví dụ phân khúc thị trường điện thoại di động của SamSung : Dòng bình dân : SamSung E1050 : 399,000 VNĐ SamSung E1150: 569,000 VNĐ
 12. 12. Ví dụ phân khúc thị trường điện thoại di động của SamSung : <ul><li>Tầm Trung </li></ul><ul><li>SamSung S3850 : 2,599 tr </li></ul><ul><li>SamSung S5233W : 2,799 tr </li></ul>
 13. 13. Ví dụ phân khúc thị trường điện thoại di động của SamSung : <ul><li>Cao Cấp </li></ul>

×