Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groene Kernenergie Belofte Of Onzin 9 Juni 2011

1,206 views

Published on

Wat kan een leek op internet vinden over Thoriumreactoren en de bijbehorende duurzaamheidsclaims?

Lezing voor de bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag op 9 juni 2011, georganiseerd door Noud en Harry te Riele voor de VVM met steun van InnovatieNetwerk. Overige sprekers: Henk Huizing (InnovatieNetwerk), Derk Loorbach (DRIFT, Erasmus Universiteit), Jan Leen Kloosterman (Reactor Instituut Delft en TUD). Dagvoorzitter Harry te Riele.

 • Be the first to comment

Groene Kernenergie Belofte Of Onzin 9 Juni 2011

 1. 1. GROENE  KERNENERGIE?   ?EEN  ZOEKTOCHT  OP  INTERNET  NAAR  THORIUMREACTOREN  
 2. 2. BELOFTE?   GROENE  KERNENERGIE?   ? OF  ONZIN?  ONE  OF  THE  GREAT  WHAT  -­‐  IF  TECHNOLOGIES  OF  THE  20TH  CENTURY  
 3. 3. A  HANDFULL  OF  ENERGY   DEZE  BAL  THORIUM  KAN  EEN     MENSENLEVEN  LANG  ENERGIE     VOOR  ÉÉN  PERSOON  OPLEVEREN  PUUR  THORIUM  IS  EEN  ZILVERACHTIG  WIT  METAAL   DE  GROOTSTE  THORIUMBRON  IS  MONAZITE     A  RARE  EARTH  PHOSPHATE  MINERAL  
 4. 4. EEN  VAN  DE  ONDERWERPEN  IS  THORIUM  STORRM  C.S.  EN  EXCEPT  ONTWIKKELEN  EEN  VISUELE  WEB  3.0  TOOL  VOOR  RIO+20  
 5. 5. “URANIUM  IS  SO  LAST  CENTURY”  EEN  ZOEKTOCHT  BEGINT  
 6. 6. THORIUM  CLAIMS   OP  INTERNET  OVERVLOEDIGE  VEILIGE  SCHONE  ENERGIE  HET  KAN  AL  ONS  NUCLEAIRE  AFVAL  OPRUIMEN  THORIUMVOORRAAD  VOLDOENDE  VOOR  MILLENNIA  SCHOONSTE  ENERGIE  IN  DE  HISTORIE  MET  DE  LAAGSTE  KOSTEN  NA  50  JAAR  BLIJFT  ER  HEEL  WEINIG  AFVAL  OVER.  OPSLAAN  IN  GLAS  EEN  INSTALLATIE  VAN  200  MILJOEN  DOLLAR  KAN  200  MEGAWATT  PER  JAAR  LEVEREN.  IN  DE  FABRIEK  TE  MAKEN.  OP  EEN  TRUCK  TE  VERVOEREN  NIEUWE  LiFTeR  (LFTR)  VOOR  COMMERCIEEL  GEBRUIK  IS  MOGELIJK  IN  2  JAAR  DIT  JAAR  WORDT  DE  EERSTE  VAN  6  THORIUMREACTOREN    IN  INDIA  OPGELEVERD  
 7. 7. KUNNEN  WE  EEN  SUBSTANTIEEL  DEEL  VAN  HET  KERNAFVAL  WERELDWIJD  ONSCHADELIJK  MAKEN    IN  THORIUMCENTRALES?   ?  
 8. 8. KUNNEN  WE  EEN  SUBSTANTIEEL  DEEL  VAN  HET  KERNAFVAL  WERELDWIJD  ONSCHADELIJK  MAKEN    IN  THORIUMCENTRALES?   C2C   ?   AFVAL  IS  VOEDSEL   IS  EEN  NIEUWE  C2C  BENADERING  MOGELIJK  VOOR  KERNAFVAL?  
 9. 9. DRIE  TYPEN  BRANDSTOF  VOOR  KERNCENTRALES  
 10. 10. 1  TON  THORIUM    LEVERT  NET  ZOVEEL  ENERGIE    ALS  200  TON  URANIUM  EN  ALS  3.500.000  TON  KOLEN  THORIUM  KOMT  4  MAAL  VAKER  VOOR  DAN  URANIUM  ALLE  GEVONDEN  THORIUM  KAN  WORDEN  GEBRUIKT    BIJ  URANIUM  IS  DIT  0,7%  (0,7%  U235  EN  99,3%  U238)  
 11. 11. GEGEVENS  VAN  GOOGLE  INSIGHT  OVER  AANTAL  ZOEKOPDRACHTEN  VOOR  THORIUM  REACTOR  
 12. 12. 1928  ONTDEKKING  THORIUM,  GENOEMD  NAAR  DE  GOD  THOR  1942-­‐1946  MANHATTAN  PROJECT  IN  USA  VOOR  ONTWIKKELING  KERNENERGIE  IN  OAK  RIDGE  WORDT  ONDERZOEK  NAAR  TOEPASSING  VAN  THORIUM  GEDAAN  1950-­‐1972  ALVIN  RADOWSKY  ONDERZOEK  VOOR  SHIPPINGPORT  PLANT  THE  RADOWSKY  THORIUM  REACTOR  (RTR).    SCHEIDT  PLUTONIUMDEEL  IN  DE  REACTOR  VAN  HET  THORIUMGEDEELTE  1954  AIRCRAFT  REACTOR  EXPERIMENT  IN  ORNL  MET  U-­‐FLUORIDE  IN  MOLTEN  SALT  
 13. 13. 1928  ONTDEKKING  THORIUM,  GENOEMD  NAAR  DE  GOD  THOR  1942-­‐1946  MANHATTAN  PROJECT  IN  USA  VOOR  ONTWIKKELING  KERNENERGIE  IN  OAK  RIDGE  WORDT  ONDERZOEK  NAAR  THORIUM  TOEPASSING  GEDAAN  1950-­‐1972  ALVIN  RADOWSKY  ONDERZOEK  VOOR  SHIPPINGPORT  PLANT  THE  RADOWSKY  THORIUM  REACTOR  (RTR).  SCHEIDT  PLUTONIUMDEEL    IN  DE  REACTOR  VAN  HET  THORIUMGEDEELTE  1954  AIRCRAFT  REACTOR  EXPERIMENT  IN  ORNL  MET  U-­‐FLUORIDE  IN  MOLTEN  SALT  1955  ALVIN  WEINBERG  WORDT  HOOFD  VAN  HET  OAK  RIDGE  LAB  (ORNL)    EN  INTENSIVEERT  HET  ONDERZOEK  NAAR  THORIUM  REACTORS    THORIUM  LOST  OP  IN  HEET  VLOEIBAAR  FLUORIDE  ZOUT  1957  LIGHT  WATER  BREEDER  REACTOR  (LWBR)  ONTWIKKELD    TOEGEPAST  IN  SHIPPINGPORT  REACTOR  1958  BOEK  ‘FLUID  FUEL  REACTORS’  VERSCHIJNT.  978  BLADZIJDEN    MET  PUUR  TECHNISCHE  INFORMATIE  OVER  THORIUM  REACTOREN  DOOR  ALVIN  WEINBERG  EN  HET  OAK  RIDGE  NATIONAL  LABORATORIUM  
 14. 14. ALVIN  WEINBERG,  OAK  RIDGE  LAB   PROTEGÉ  VAN  EUGENE  WIGNER  SCHRIJFT  IN  1958  HET  STANDAARDWERK  OVER  FLUID  FUEL  REATORS  ON  THORIUM  
 15. 15. ALVIN  WEINBERG,  OAK  RIDGE  LAB  GROOT  THORIUM  PIONIER  IN  USA  
 16. 16. 1960  -­‐  2011  AECL  (CANADA)  DOET  ONDERZOEK  NAAR  THORIUM  ALS  BRANDSTOF  1965  AEC  (US  ATOMIC  ENERGY  COMMISSION)  ONTWERPT  EEN    URANIUM-­‐233/THORIUM  KERN  VOOR  EEN  THORIUMREACTOR  WEINBERG  WIL  THORIUM  TOT  UITGANGSPUNT  MAKEN  VOOR    KERNENERGIE  IN  DE  VS.  DAT  MISLUKT,  MEDE  DOOR  DE  OLIECRISIS.  1973  OLIECRISIS.  USA  BESTELT  41  URANIUMCENTRALES.  OLIEKRAAN  DICHT  1973  FONDSEN  DROGEN  OP:  DE  MSR  (MOLTEN  SALT  REACTOR)  ONDERDEEL    VAN  HET    OAK  RIDGE  NATIONAL  LABORATORIUM  PROGRAMM  STOPT  1964-­‐1989  DIVERSE  WERKENDE  THORIUMREACTOREN  IN  USA,  UK  EN  DTSL  1974-­‐1977  IN  NEDERLAND  DRAAIT  EEN  SUSTOP/KSTR  THORIUM  REACTOR    1994  RUSSISCH  ONDERZOEK,  ONDERSTEUND  DOOR  USA  FONDSEN  VOOR    ONTWIKKELING  VAN  DE  RUSSISCHE  VVER-­‐1000  REACTORS  
 17. 17. KIRK  IN  2000  VINDT  KIRK  SORENSEN  (25),  NASA  INGENIEUR,  IN  DE  BIBLIOTHEEK    HET  BOEK  ‘FLUID  FUEL  REACTORS’  UIT  1958  VAN  HET  OAK  RIDGE    NATIONAL  LABORATORIUM  (ORNL)  VAN  ALVIN  WEINBERG.    UITGEGEVEN  IN  1958  ALS  ONDERDEEL  VAN  HET  ‘ATOMS  FOR  PEACE  PROGRAMM’    VAN  DE  ‘ATOMIC  ENERGY  COMMISSION’  HIJ  IS  ERVAN  OVERTUIGD  DE  SLEUTEL  TE  HEBBEN  ONTDEKT  VOOR  DE  TOEKOMST    VAN  GOEDKOPE,  OVERVLOEDIGE  ENERGIE  OP  WERELDSCHAAL  SORENSEN  VERTAALT  HET  BOEK  NAAR  DE  LAATSTE  WETENSCHAPPELIJKE  INZICHTEN    HIJ  MAAKT  HET  TOEGANKELIJK  VOOR  WETENSCHAPPERS  VAN  DEZE  EEUW  KIRK  SORENSEN  IS  ZEER  ACTIEF  OP  WWW.ENERGYFROMTHORIUM.COM  
 18. 18. ALVIN  WEINBERG  IN  2008   KIRK  SORENSEN   ONTDEKT  DIT  BOEK  IN  2000  
 19. 19. ALVIN  WEINBERG  ALVIN  WEINBERG   THORIUM  REACTOR  IN  HET   OAK  RIDGE  NATIONAL  LAB  
 20. 20. 1996  BOUW  THORIUM  REACTOR  IN  INDIA  IN  KALPAKKAM  2000  KIRK  SORENSEN  RAAKT  GEFASCINEERD  DOOR  HET  BOEK  VAN  ALVIN  WEINBERG  2009  CANADESE  AECL  SLUIT  CONTRACT  MET  3  PARTIJEN  IN  CHINA  VOOR  HET  ONTWIKKELEN  VAN  CANDU  REACTOREN  IN  QINCHAN  1960-­‐2011  MSR  IS  GEAVANCEERD  BREEDERCONCEPT,  WAARBIJ  DE  KOELER  EEN  GESMOLTEN  ZOUT  IS,  MEESTAL  EEN  FLUORIDE  ZOUT  MENGSEL.  HERNIEUWDE  BELANGSTELLING  IN  FRANKRIJK,  RUSLAND,  INDIA  EN  DE  USA.  MSR  (MOLTEN    SALT  REACTOR)  ALS  EEN  VAN  DE  ZES  GENERATIE  lV  KERNREACTOREN  2009  CONTRACT  TUSSEN  AREVA  EN  THORIUMPOWER  OM  DE  EPR  OP  THORIUM  TE  LATEN  FUNCTIONEREN  2010  AECL  RESEARCH  ONTWIKKELT  CANDU-­‐6  EN  ACR-­‐1000  REACTOREN  (GEN  lll)    ZWAAR  WATER  REACTOREN  GEBASEERD  OP  5  %  PLUTONIUM  EN  THORIUM    (URANIUM?)  ALS  BRANDSTOF  MET  EEN  GESLOTEN  BRANDSTOFCYCLUS  2010  FAST  BREEDER  REACTOR  (FBRs)  SAMEN  MET  DE  AHWRs  SPELEN  EEN    ESSENTIËLE  ROL  IN  DE  INDIASE  ‘ THREE-­‐STAGE  NUCLEAR  POWER  PROGRAM’  IN  KALPAKKAM  IS  EEN  500MWe  PROTOTYPE  FBR-­‐CENTRALE  IN  AANBOUW  2011  EERSTE  THORIUMREACTOR  OPGELEVERD  IN  INDIA.  ER  VOLGEN  ER  NOG  5  
 21. 21. GRAFIETBLOK  MET  KOELKANALEN  BEVEILIGING  
 22. 22. VAN  DE  SITE  WWW.ENERGYFROMTHORIUM.COM  
 23. 23. MSR/LFTR  REACTOR  WERKT  ALS  VOLGT:  THORIUM  WORDT  IN  FLUORIDEVORM  IN  DE  REACTOR  GEBRACHT  HET  FLUORIDEZOUT  IN  DE  REACTOR  IS  VLOEIBAAR  BIJ  HOGE  TEMPERATUREN  EN  STOLT  BIJ  LAGE  TEMPERATUREN  OM  DE  REACTIE  TE  STARTEN  MOET  THORIUM-­‐232    EEN  NEUTRON  ABSORBEREN.  DIT  KAN  DOOR  EEN  KLEINE  HOEVEELHEID  URANIUM-­‐235  TE  GEBRUIKEN  THORIUM-­‐232  WORDT  THORIUM-­‐233  TH-­‐233  VERVALT  TOT  PROTACTINIUM-­‐233  EN  DAT  VERVALT    TOT  URANIUM-­‐233.    U-­‐233  WORDT  IN  HET  VAT  GEPOMPT  EN  DAAR  VINDT  DE  SPLIJTING  PLAATS  DIE  ENERGIE  OPLEVERT  EN  EEN  NEUTRON  
 24. 24. THORIUM-­‐233  ONTSTAAT  WEER  DOOR  ABSORBTIE  VAN  EEN  VRIJGEKOMEN  NEUTRON  EN  WORDT  WEER  TERUGGEPOMPT  IN  DE  REACTOR.  ZO  ONTSTAAT  EEN  GESLOTEN  KRINGLOOP  EEN  MELTDOWN  IS  BIJ  DEZE  REACTOR  ONMOGELIJK  GEEN  OVERVERHITTING,  ZOALS  IN  FUKUSHIMA    DOOR  PASSIEVE  KOELING  MET  LUCHT  IN  FUKUSHIMA  MOEST  ACTIEF  GEKOELD  WORDEN  MET  WATER  HET  ZOUT  STOLT  BIJ  LAGERE  TEMPERATUREN.  DAARDOOR  IS    HET  BEVEILIGEN  VAN  DE  REACTOR  SIMPEL  EN  INGENIEUS.    VEEL  VAN  HET  RADIOACTIEVE  MATERIAAL  WORDT  OPGEBRAND  DAARDOOR  ONTSTAAT  ZEER  WEINIG  RADIOACTIEF  AFVAL  MAAR  HET  BLIJFT  NOG  STEEDS  RADIAOACTIEF  IN  MAXIMAAL  500  JAAR  ONSCHADELIJK  PLUTONIUM  BLIJFT  100.000  JAAR  RADIOACTIEF  
 25. 25. EEN  VAN  DE  GENERATIE  IV  KERNREACTOREN   LIQUID-­‐FLUORIDE  THORIUM  REACTOR                IS  EEN  MOLTEN  SALT  REACTOR  AFVAL  PAS  NA  30  -­‐  50  JAAR  FUNCTIONEREN  REACTOR   83%  VAN  HET  AFVAL  IS  VEILIG  BINNEN  10  JAAR   17%  VAN  HET  AFVAL  IS  VEILIG  BINNEN  300-­‐500  JAAR  
 26. 26. LFTR  WORDT  PASSIEF  MET  LUCHT  GEKOELD   DUS  OOK  TOEPASBAAR  IN  GEBIEDEN  MET  WEINIG  WATER   LAGE  STARTKOSTEN:    GEEN  GROTE  DRUKVATEN  NODIG   GEEN  ‘CONTAINMENT  DOMES’  VOOR  VEILIGHEID   LAGE  KOSTEN.  LFTR  IS  30-­‐50%  GOEDKOPER   LFTR’S  KUNNEN  IN  DE  FABRIEK  WORDEN  GEMAAKT  ER  KUNNEN  SCHEPEN  EN  AUTO’S  OP  WORDEN  VOORTBEWOGEN  
 27. 27. CADILLAC  WTF  (WORLD  THORIUM  FUEL)  CONCEPTCAR  ON  THORIUM                                KLEINE  THORIUMREACTORS  IN  AUTO’S  EN  SCHEPEN?  
 28. 28. ER  IS  INMIDDELS  VEEL  KENNIS  EN  ERVARING   WWW.ENERGYFROMTHORIUM.COM  
 29. 29. WAAROM  DAN  NIET  DIRECT  KIEZEN  VOOR  THORIUM?  URANIUM  HEEFT  EEN  VOORSPRONG  VAN  440  REACTOREN  EN  EEN  VEELVULDIG    GETEST  ONTWERP  DE  ONTWIKKELDE  URANIUM  TECHNIEK  GAAT  GEPAARD    MET  GROTE  INDUSTRIËLE  BELANGEN  IN  EUROPA  MISSCHIEN  WILLEN  WE  DAARDOOR  HELEMAAL  NIET  VERNIEUWEN  ER  ZIJN  PLANNEN  VOOR  EEN  TUSSENONTWERP,    GEBASEERD  OP  THORIUM  EN  URANIUM  DEZE  DISCUSSIE  IS  TE  BELANGRIJK  OM  AAN  POLITICI  OVER  TE  LATEN  HET  IS  NU  HET  MOMENT  OM  OPEN  TE  DISCUSSIËREN  OVER  ALTERNATIEVEN  
 30. 30.            ‘URANIUM  IS  SO  LAST  CENTURY’          ‘ THORIUMPOWER  BECAME  ONE  OF  THE  GREAT              WHAT-­‐IF  TECHNOLOGIES  OF  THE  20TH  CENTURY’              RICHARD  MARTIN  IN  WIRED,  JANUARY  2010  
 31. 31. ENKELE VRAGEN TOT SLOT:WAAROM  ZIJN  THORIUMREACTORS  IN  DTSL  EN  NL  STILGELEGD?   IS  THORIUM  WERKELIJK  ZO  VEELBELOVEND?   HOE  RADIOACTIEF  IS  HET  AFVAL?   DISCUSSIE  IN  NL  NODIG?   WAT  BETEKENT  FUKUSHIMA  VOOR  TOEKOMST  KERNENERGIE?   KAN  NL  EEN  VOORTREKKERSROL  VERVULLEN?   ZIJN  WE    BEREID  ANDERS  TE  DENKEN?  
 32. 32. ORNL  =  OAK  RIDGE  NATIONAL  LABORATORY  
 33. 33. WWW.ENERGYFROMTHORIUM.COM  
 34. 34. BINNENKORT IS ALLES BETER
 35. 35. DANK  U  VOOR  UW  AANDACHT  NOUD  TE  RIELE,  STORRM  C.S.   WACHT  NIET  OP  DEN  HAAG          MAAR  BEGIN  VANDAAG  

×