Hadis sebagai sumber hukum

10,262 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hadis sebagai sumber hukum

  1. 1. PENDIDIKAN ISLAM<br />TINGKATAN 1<br />TAJUK :<br />PENGENALAN HADIS<br />“HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM”<br /> <br />
  2. 2. PENGERTIAN HADIS<br />PERBEZAAN ANTARA HADIS DAN AL-QURAN<br />HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM<br />
  3. 3. Bahasa : Baharu, khabaratau<br />berita.<br />PENGERTIAN HADIS<br />Istilah : Setiapucapan, <br />perbuatan, <br />pengakuandan<br />sifat-sifat yang <br />disandarkan<br />kepadaRasulullahs.a.w.<br /> <br />HOME<br />
  4. 4. HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM<br /><ul><li> Al-Quran merupakansumber</li></ul>perundanganutamamanakala<br />Hadissumberkeduaselepas al-Quran.<br /><ul><li>Hadissebagaisumberkeduaperundangan</li></ul>berperananmenjelasdanmenghuraikan<br /> al-Quran. Inikeranaadaayat al-Quran <br /> yang perludijelaskandenganterperinci<br />olehRasulullahs.a.wsepertiperintahsolat.<br /><ul><li>Dalamal-Quran terdapatperintah</li></ul>mendirikansolattetapitidakditerangkan<br />caranya. MakaRasulullahs.a.w<br />berperananmenerangdanmenunjukkan<br />carasolatkepadaumat Islam.<br />HOME<br />
  5. 5. PERBEZAAN ANTARA HADIS DENGAN AL-QURAN<br />Hadis :<br /><ul><li>LafazdanmaknaHadisdaripada</li></ul>Nabi Muhammad s.a.w.<br /><ul><li>Setiapperkataan, perbuatandan</li></ul>pengakuannabidianggapsebagai<br />Hadis.<br /><ul><li>Hadissebagaiperundangankedua.
  6. 6. Bolehmembacanyaketikaberhadas</li></ul>besaratauberhadaskecil.<br /><ul><li>Hadistidakbolehdibacadalam</li></ul>solat.<br /><ul><li>Hadistidakterpeliharakandungan</li></ul>danketulenannya.<br /><ul><li>Hadistidakterpelihara, bolehdireka</li></ul>dandipalsukanolehorang lain.<br />Al-Quran<br /><ul><li>Lafazdanmakna al-Quran daripada</li></ul> Allah S.W.T.<br /><ul><li>Wahyu al-Quran disampaikanoleh</li></ul> Allah S.W.T kepadanabimelalui<br />perantaraanMalaikatJibrila.s.<br /><ul><li> Al-Quran sebagaiperundangan</li></ul>pertama.<br /><ul><li>Ditegahmembacanyaketika</li></ul>berhadasbesardanditegah<br />memegangataumembawanya<br />ketikaberhadaskecil.<br /><ul><li> Al-Quran bolehdibacadalamsolat.
  7. 7. Al-Quran terpeliharakandungandan</li></ul>ketulenannya.<br /><ul><li> Al-Quran terpeliharasehinggahari</li></ul>Kiamat.<br /> <br />HOME<br />

×