Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι μια αθώα υπόθεση

99 views

Published on

Συνέντευξη Ν. Μηταράκη στο Πρώτο Θέμα

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι μια αθώα υπόθεση

  1. 1. 1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Δ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ... Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Ημ. Έκδοσης: . . .29/01/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/01/2017 Σελίδα: . . . . . . . . 26 NomsMmapmcns H Ε£ετασπκή En Χρησιμοποιούν τις τράπεζες για να κλεια Για την προσπάθεια στησίματος νέου αμαρτωλού τριγώνου διαπλοκής αυτή τη φορά από τον ΓΥΡΙΖΑ για μια διαδικασία από την οποία το κυβερνητικό κόμμα βγαίνει βαριά τραυματισμένο και για μια Εξεταστική Επιτροπή που δεν είναι αθώα υπόθεσα καθώς στόχος του ΣΎΡ1ΖΑ ήταν ο εκφοβισμός τωντραπεζιτώνγια τον έλεγχο του πολιτικού και μινπακου τοπίου της χώρας γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη συνέντευξη του Δημήτρη Κομμένου για την υπόθεση του Πρώτου Θέματος λέει στη συνέντευξη του το μέλος της Εξεταστικής Εππροπής και βουλευτής Χίου Noms Μητα ράκης του Δημήτρη Μαρκόπουλου markopoulo@gmail.com Ο ίδιος πιστεύει ότι η κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει πς τράπεζες για να κλείσει ανπφρονούντες και να χρηματοδοτήσει φίλιες δυνάμεις Η κυβέρνηση ακολουθεί ένα δόγμα πόλωσης μέσω εργαλείων όπως η Εξεταστική Επιτροπή γιαταδάνεια των κομμάτων και των MME στην οποία ο ρόλος σας ως μέλους της είναι κρίσιμος Είναι σωστή η οτρατηγική της Νέας Δημοκρατίας να ακολουθεί μετησειράτης καταγγέλλοντας και απαιτώντας εκλογές εδώ και τώρα Υπάρχουν περιθώρια συναινέσεων Η Εξεταστική Ετπτροπή είναι χαρακτηρισηκό παράδειγμα του γιατί δεν μπορούν να επιτευχθούν συναινέσεις Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την Εξεταστική βασισμένος εκ των προτέρων στην ύπαρξη του αμαρτωλού τριγώνου MME πολιτικά κόμματα τράπεζες Στο ότι ο ίδιος είναι καθαρός και όπ όλο τα υπόλοιπα κόμματα είναι μέρος της διαπλοκής Η ΝΑ ψήφισε την Εξεταστική γιατί ήθελε να δείξει ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι αντιφρονούντες των MME και να χρηματοδοτήσουν φίλιες δυνάμεις Και δικαιώθηκεγια τη στάσητης Μετά από εννέα μήνες n ίδια κυβερνητικήπλειοψηφία στο πορισμό της λέει όπ δενυπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων Το αφήγημα της κυβέρνησης κατέρρευσε και εμείς αήο τηνπλευρά μας αναδείξαμε και μια σειρά από άλλο ζητήματα όπως n επιστολή του κ Τσίπρα με τηνοποία αναγνωρίζει ότι γιανα δανειοδοτηθείτότε το κόμμα του ήταν απαραίτητη η παραβίαση τωντραπεζικών κανόνων η είσοδος άγνωστων μετόχων ιδιοκτητών offshore στην Αυγή δηλοδή ουσιαστικά n έμμεση χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ από εξωχώρια εταιρεία ο ασαφής τρόπος από KmoTis από τον ΣΥΡΙΖΑ του ακινήτου στην Κουμουνδούρου κο.κ Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει βαριά τραυμαπσμένος από την Επιτροπή Γίνατε σοφότεροι απότη διαδικασία ελέγ χωντωνδανειακώνσυμβάσεων στα MME Η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν ήταναθώαυπόθεσπΣτόχοςτουΣΥΡΙΖΑήταν οεκφοβιομόςτωντραπεζπώνγιατονέλεγχο τουπολιτικούκαιμινπακούτοπίουτηςχώρας Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνέντευξη του Δημήτρη Κομμένου στοprotothema.gr ηοποίασυνδυάζεταικαιμεάλλες πρωτοβουλίες όπως ο εκφοβισμός δημοσιογράφωνκαι δημοσιογραφικών ομίλωνκαι ονόμοςΠαππάγιατακανάλια Αυτήn κυβέρνηση δεν αντέχει τηνκριτική και το δείχνει με κάθε ευκαιρία Και θέλει τώρα να χρησιμοποιήσει τις τράπεζες για νακλείσειαντιφρονούντεςκαιναχρηματοδοτήσειφίλιεςδυνάμεις Τώρα στήνεταιτο τρίγωνο της αμαρτίας Αντιλομβάνεστε επίσης όπσε αυτότοτοπίο δενείναιδυνατόνναπροχωρήσουμε σε αναδιαρθρώσεις δανείωνγια τηνεπανεκκίνηση της οικονομίας Η χώρα βρίσκεται σε σταυροδρόμι λόγωτων καθυστερήσεων μετη β αξιολόγηση Είναι ορατή η επαναφοράτης κρίσης του καλοκαιριού του 2015 ή η κυβέρνηση θα δώσει γην και ύδωρ προκειμένου να περάσει στην επόμενη μέρα Και μόνο τογεγονόςόπσυζητάμεγιατοενδεχόμενονα Εαναζήσουμετα τραγικάαδιέξοδαπουδημιούργησεηπρώτηδιαπραγμάτευση τωνΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ δείχνειτομέγεθοςττκατιοτυχίαςτηςκυβέρνησης Τώρα στόχοςτωνδανειστώνείναι ημείωσητου αφορολογήτου καιηκατάργησητηςπροσωπικήςδιαφοράς μέτραπου δεν θα υπήρχανκαν στο τραπέζι αν δεν είχαμε ζήσει τα γεγονότα του2015 Προσωπικά είμαιπεπεισμένος όπ ο κΤσίπρας θα τα δώσει όλο στο τέλος για να κρατηθείστηνεξουσία Η δικήμου αγωνία δεν αφορά πάντως την αποπληρωμή των δανειαΐ(ώνμα8υποχρεώσεωντοκαλοκαΙρι.Οι προβλέψειςγιααύξησηΑΕΠ2,7%το2017 είναι ανεδαφικές Είναιπολύπιθανότο2018ηκυβέρ νησηνα μηνμπορέσεινα βγει στις αγορές Ως αρμόδιος υφυπουργός στην περίοδο 2012-2014 ηώς αξιολογείτετις κυβερνητικές προσπάθειες και κατά πόσο υπήρξε πρόοδος από την κατάσταση που εσείς αφήσατε στα τέληΔεκεμβρίουτου 2014;Τηνπερίοδο2015 2016 ηχώραγύρισε πίσω σε όλατα επίπεδα Ειδικά στοντομέα της προσέλκυσης επενδύσεων Την άνοιξη του 2014 το ΚΕΠΕ είχε κάνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη και είχε καταγράψει μία προς μία όλες πς επενδύσεις που ξεκινούσαν ή σκόπευαν να κάνουν στη χώρα μας ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις Τις είχε υπολογίσει στα 37,6 δισ ευρώ Για πρώτη φορά η Ελλοδα υποδέχθηκε 4 mega deals ιδιωτικές επενδύσεις άνωτου 1 δισ ευρώ έκαστηκαι συγκεκριμένα το Ελληνικό τονTAP τηνανα κεφαληιοποίηση της Eurobank και τηνπαραχώρηση των περιφερειακώναεροδρομίων.Απότότε εξαιήαςτηςπολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ αρκετέςεπενδύσειςείτεακυρώθηκανείτεπροχω ρούνμεαργάβήματα Νέεςεπενδύσειςδενπρογραμματίζονται και ο αναπτυ&ακόςνόμοςπου έφπαΣαναποδεικνύεταιαδειανό πουκάμισο

×