Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Premis fotografia batxill op

256 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Premis fotografia batxill op

  1. 1. 1r concurs de fotografia a Batxillerat
  2. 2. A vegades ens sentim captius dins de la nostra llibertat
  3. 3. Els dracs ja no desprenen foc, ara desprenen aigua que ens refresca vivències del passat i ens reflecteix un desig somiat.
  4. 4. Res no és el que sembla.
  5. 5. Entre l’ espessor dels arbres, floreix la casa-museu Gaudí com la flor cabezuela al matí
  6. 6. Les columnes de caràcter romà sostenen el parc català.
  7. 7. “NOSALTRES NO SOM SIIMPLEMENT EL MÓN,, SIINÓ QUE ENS TOCA “NOS ALT RES NO SOM S MP LEMENT EL MÓN S NÓ Q UE EN S TOCA CONSTRUIIR-LO ,, ADAPTAR-LO A LES NOSTRES NECESSIITATS II CO NSTRU R-LO ADAPTAR -LO A LES NO STRE S NECES S TATS CONSTRUIIR-NOS A NOSALTRES MATEIIXOS “.. CO NSTRU R-NOS A N OSALT RES MAT E XO S “   QUIIN ÉS EL NOSTRE DESTÍÍ? QUÈ HII HA DARRERE DE TOT AIIXÒ? QU N ÉS EL NO STRE DES T ? QUÈ H H A DARRERE DE TO T A XÒ? REALIITAT O SOMNII? REAL TAT O SOM N ?
  8. 8. Cada instant que passa… cada pas que ens apropa a la mort.

×