Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NotarisWijchen : Wanneermoet u eennotarisinschakelen?<br />1<br />Notaris Wijchen: Wanneer moet u een notaris inschakelen?...
NotarisWijchen : Wanneermoet u eennotarisinschakelen?<br />Wijchen. Voorbepaaldezaken bent u verplichteennotaris in tescha...
Testament latenopmaken.<br />Ook het opmaken van een testament hoort tot de taken van eennotaris . Als u geen testament he...
Er is eenvrijkeuze in de notaris in Wijchen die u inschakelt. Het blijkt in de praktijkvaakeenmoeilijkekeuze. Erbestaatgee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Notaris wijchen

530 views

Published on

Notaris Wijchen: Wanneer

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Notaris wijchen

  1. 1. NotarisWijchen : Wanneermoet u eennotarisinschakelen?<br />1<br />Notaris Wijchen: Wanneer moet u een notaris inschakelen?<br />
  2. 2. NotarisWijchen : Wanneermoet u eennotarisinschakelen?<br />Wijchen. Voorbepaaldezaken bent u verplichteennotaris in teschakelen. Bijvoorbeeldbij het kopen of verkopen van eenhuis of het vastleggen van huwelijksevoorwaarden. U kuntzelfkiezenwelkenotaris in inschakelt.<br />Ookalser in eenkoopakte al eennotarisstaatopgenomen, kunt u dezelatenaanpassen. Alleenbijnieuwbouwprojectenis het gebruikelijkdatalleaktenbijeenprojectnotariswordengepasseerd. De notaris is doorgaanseen jurist met veelervaring op het gebied van onroerendgoed en hij/zijkan u bij het voornemenomeenhuistekopen al wijzen op de bepalingen die aaneenhuiskunnenkleven. Ookweethij/zijalles over mogelijkemanieren van financieren.<br />2<br />Notaris Wijchen: Wanneer moet u een notaris inschakelen?<br />
  3. 3. Testament latenopmaken.<br />Ook het opmaken van een testament hoort tot de taken van eennotaris . Als u geen testament heeft, is naoverlijden het wettelijkerfrecht van toepassing. Alsergeen testament is en de eerste van eenechtpaaroverlijdt, dankrijgtsinds 1 januari 2003 (ingangsdatumnieuweerfrecht) de langstlevendeechtgenoot de helenalatenschap. Eventuelekinderenhebbenookrecht op hunerfdeel, zoals geld afkomstiguit de verkoop van eenhuis, maarkunnendeze pas opeisenbij het overlijden of faillissement van de langstlevendeouder.<br />Als u ditniet wilt, zult u middels de notariseen testament moetenlatenopmaken.<br /> <br />3<br />Notaris Wijchen: Wanneer moet u een notaris inschakelen?<br />
  4. 4. Er is eenvrijkeuze in de notaris in Wijchen die u inschakelt. Het blijkt in de praktijkvaakeenmoeilijkekeuze. Erbestaatgeenlijst met daaropvermeldwie de bestenotarissenzijn. U kunthooguitnavraagdoennaar de ervaringen van anderen. Als u naar de notarisgaat, dient u in elk gevalaltijdeengeldiglegitimatiebewijsmeetenemen. Datkaneenpaspoort, eenrijbewijs of eenidentiteitskaartzijn.<br />Vanaf 2003 zijn de notaristarievenvrij. Erzijndusgeenonder- en bovengrenzenmeer en het verstandig is offertes op tevragenbijverschillendenotariskantoren. Ookkunt u met uwnotarisafsprakenmaken over het tehanterentarief.<br />Vraag het gratis rapport aan: De 5 vragen die u uwnotarismoetstellenVoordat u kiest! Klik op: NotarisWijchen<br />4<br />NotarisWijchen: Wanneer moet u een notaris inschakelen?<br />

×