Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 6 form 4

10,875 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 6 form 4

 1. 1. • Khalifah bermaksud pengganti • Khulafa al-Rasyidin bermaksud pengganti-pengganti selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Khalifah Tempoh Abu Bakar Ai-Siddiq 632 - 634 M. Umar al-Khattab 634 - 644 M. Uthman Affan 644 – 656 M. Ali Abu Talib 656 – 661 M.
 2. 2. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Khalifah: Maksud dan Tugas • Bahasa Arab: Pengganti Khulafa: kata jamak • Gelaran untuk ketua negara Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.M •Mandat untuk memimpin, memerintah dan mentadbir negara Islam •Mempertahankan kesucian Islam • Bertanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam & mengekalkan keharmonian dan kestabilan umat Islam • Melaksanakan tanggungjawab dengan baik berlandaskan hukum syariah
 3. 3. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Syarat Pelantikan Khalifah 1.Lelaki yang merdeka, beragama Islam dan mempunyai pengetahuan mengenai Islam 2.Warak, mematuhi perintah Allah dan melaksanakan hukum-Nya 3.Adil dan berakhlak baik 4.Berfikiran cerdas, berilmu, pemikiran tajam, pintar, dan bijak mentadbir 5.Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna
 4. 4. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin PEMILIHAN KHALIFAH (1) Musyawarah / Syura Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq (632 – 634 M) (2) Cadangan oleh khalifah terdahulu Khalifah Umar al-Khatab (634 – 644 M) (3) Pemilihan daripada beberapa orang calon Khalifah Uthman bin Affan (644 – 656 M) (4) Pencalonan oleh masyarakat Khalifah Ali bin Abu Talib (656 – 661 M) Baiah: Kerelaan dan taat setia antara orang yang memerintah dengan orang yang diperintah Musyawarah / syura: pemuafakatan / proses pemilihan melibatkan rundingan dan persetujuan umum
 5. 5. KHULAFA AL-RASYIDIN Nama: Abdullah b. Abu Quhafar; Keturunan Bani Tamim; Gelaran: Al-Siddiq (yang membenarkan); Sifat: ikhlas, jujur & setia Nama: Umar bin al-Khattab b. Naufal, Keturunan: Quraisy; Asal: Bani Adi; Sifat: Berani, tegas & berterus-terang Nama: Uthman b. Affan b. Abil; Asal: Bani Umaiyah; Gelaran: Zun Nurain (mempunyai 2 cahaya); Sifat dermawan, lemah, lembut & tolak-amsur Nama: Ali bin Abu Talib; Keturunan: Quraisy; Asal: Hasyim; sepupu Nabi Muhammad s.a.w.; Sifat: Tegas & berpengetahuan luas dalam Islam Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Umar al-Khattab Khalifah Uthman b Affan Khalifah Ali b Abu Talib
 6. 6. Atasi masalah perpecahan: • Orang Islam yang murtad • Golongan al-Riddah Mempertahankan Madinah dpd ancaman kuasa luar: Parsi & Rom Timur Hantar Khalid bin al-Walid menentang Parsi di Iraq & Usamah bin Zaid ke Ghassan Bahagikan tanah Arab kpd 10 wilayah: Antaranya: Makkah, Yaman, Taif, Khalwan, & Nijran Kumpulkan tulisan al-Quran. Zaid bin Thabit diperintahkan untuk himpunkan tulisan ayat al-Quran Memperkenalkan undang-undang tanah Bayaran gaji untuk tentera melalui hasil harta rampasan perang Wujudkan hak rakyat (golongan mawali) SUMBANGAN.. Gelaran: Penyelamat Umat Islam
 7. 7. Politik: •Dasar pentadbiran & pelantikan pegawai. •Majlis Syura •Bahagikan jajahan takluk Islam kpd wilayah •Wilayah diketuai wali /gabenor •Jabatan: Tentera, Polis, Percukaian, Perbendaharaan Negara & Kehakiman. •Luaskan wilayah Islam ke Iraq, Syria & Mesir Ekonomi •Membina terusan dan tali air •Meneroka tanah baru •Mengusahakan tanah terbiar •Memperkenal cukai jizyah & cukai kharaj • Baitulmal Sosial: •Menyediakan tempat belajar di Masjid •Menghantar guru ke pelbagai wilayah untuk menyampaikan pendidikan •Memperkenalkan Kalendar Islam dengan Tahun Hijrah •Membentuk tentera tetap & sukarela •Membina markas tentera di bandar utama •Membina kubu pertahanan di sempadan SUMBANGAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB Digelar Amirul Mukminin Zaman Keemasan kerajaan Islam di Madinah
 8. 8. Ekonomi: •Baitulmal membiayai pembangunan negara dan kekuatan angkatan tentera laut •Cukai jizyah sebagai sumber Baitulmal. Politik: •Luaskan wilayah Islam ke Afghanistan, Samarkand, Cyprus & Tripoli. •Tubuhkan angkatan laut Islam yang pertama Sosial: •Bina jalan raya, jambatan & rumah rehat untuk pengembara Pendidikan: •Penyebaran agama Islam meluas. •Wujudkan naskhah rasmi al- Quran (Mushaf Uthmani) untuk selaraskan cara bacaan (qiraat). S U M B A N G A N KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
 9. 9. SUMBANGAN KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB Perang Siffin Umat Islam berpecah kepada dua: Majlis Tahkim Puak Syiah Puak Khawarij
 10. 10. Kerajaan Bani Umaiyah Kerajaan Bani Umaiyah •Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan •Hassan bin Ali menyerahkan kuasa untuk mengelakkan perpecahan umat Islam T A H A P Muawiyah Abu Sufyan Pusat: Damsyik Gelaran Khalifah T A H A P Abdul Rahman 1 Pusat: Cordova, Sepanyol Gelaran Amir Dua Tahap Pemerintahan
 11. 11. Kerajaan Bani Umaiyah KERAJAAN BANI UMAIYAH
 12. 12. Kerajaan Bani Umaiyah SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH Pengetahuan: Ilmuwan Bahasa Arab bahasa rasmi Tanda bunyi baris Al-Farazdaq Urwah bin al- Zubayr Pertahanan Diwanul Jundi Tentera Laut/Darat Perkemas Sistem tentera Jab Urusan Cop Mohor Pemerintah Wujud 4 sistem pentadbiran kerajaan: Sistem Khalifah Sistem Wazarah (Gbnr) Sistem Hijabah Sistem urus setia
 13. 13. Kerajaan Bani Umaiyah SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH Ekonomi Cordova pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa Pembuatan barangan tembikar & perhiasan emas & perak Sistem Perundangan Hukuman berasaskan ijtihad Quran hadis Hakim adil dan bebas Kesihatan Hospital pertama Damsyik/Teknik bedah Hospital Penyakit kusta
 14. 14. Kerajaan Bani Umaiyah SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH Pertanian Sistem saliran Penyelidikan benih /meningkatkan mutu Baitulmal Sumber Kewangan Sumber kewangan: kharaj, jizyah, zakat, usyur dan ghanimah Pendidikan Cordova pusat kegemilangan ilmu/Pusat ilmu pengetahuan Pusat Pengajian Tinggi Perpustakaan/Terjemahan
 15. 15. Kerajaan Bani Abbasiyah KERAJAAN BANI ABBASIYAH Diasaskan tahun 750M selepas Revolusi Abbasiyah Sebab penentangan terhadap Kerajaan Bani Umaiyah:  Golongan mawali tidak puas hati kerana diskriminasi  Khalifah Bani Umaiyah peringkat akhir abaikan tanggungjawab dan ajaran Islam  Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan Gerakan Abbasiyah: Secara sulit dan ditaja oleh Ali bin Abdullah Menggunakan nama keluarga Nabi Muhammad s.a.w. aitu Ahlul Bait Gerakan berpusat di Khurasan, Kufah dan Humaimah
 16. 16. Kerajaan Bani Abbasiyah KERAJAAN BANI ABBASIYAH •Pusat pentadbiran di Baghdad •(Khalifah Abu Jaafar al-Mansur •Zaman kegemilangan •Khalifah Harun al-Rasyid (786 – 809M) •al-Makmun (813 – 833M) •Berakhir setelah ditawan oleh tentera Monggol (1258M)
 17. 17. Kerajaan Bani Abbasiyah SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH Baghdad pusat intelektual dan penyebaran ilmu Baitulhikmah – institusi keilmuan dibina oleh Khalifah Harun al-Rasyid Aktiviti penterjemahan dpd karya bahasa Yunani, Sanskrit dan Suriani Memelihara warisan ilmu daripada lenyap
 18. 18. Kerajaan Bani Abbasiyah SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH Penulisan oleh ulama Menyusun hadis Menulis fikah, tafsir dan sejarah Menterjemah, mencipta, membuat pembaharuan dan penambahbaikan
 19. 19. UJI PEMAHAMAN ANDA Kerajaan Bani Abbasiyah diasakan pada tahun 750M melalui Revolusi Abbasiyah. a.Jelaskan perkembangan gerakan Revolusi Abbasiyah. (8m) b.Huraikan sumbangan Khalifah Harun al- Rasyid dan al-Makmun dalam bidang pendidikan. (7m) c.Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan kegiatan intelektual kerajaan Bani Abbasiyah? (5m)
 20. 20. Kerajaan Bani Umaiyah Empayar Kerajaan Turki Uthmaniyah
 21. 21. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Kerajaan Turki Uthmaniyah •Pengasas: Uthman b. Ertughul b. Sulaiman Shah (suku Qayi) •Menjadi Amir atau gabenor Saljuk •Mengalahkan tentera Byzantine (1301M). •Mendapat sokongan ghazi
 22. 22. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Kerajaan Turki Uthmaniyah •Digantikan oleh Orhan 1 (1326 M) •Empayar berlanjutan hingga abad ke-20 kemudian merosot sebab:  Pemimpin lemah  Runtuhan sistem punggutan cukai  Pemberontakan  Pertambahan penduduk yang mendadak
 23. 23. Empayar • Empayar luas – kesatuan orang Islam di dunia. • Istanbul pusat pemerintahan & pentadbiran Islam • Pelindung umat Islam • Sultan Selim 1 – gelaran Pelindung Dua Bandar Suci: Makkah dan Madinah Perundangan/Pentadbiran • Kanun Suleiman oleh Suleiman 1 • Membela nyawa, harta dan kehormatan individu tanpa mengenal bangsa & agama • Jawatan Kadi dan Mufti sebahagian organisasi pentadbiran • Jawatan Sheikh-ul-Islam (ketua ulama) • Koleksi fakwa sumbangan penting SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH
 24. 24. •Jalinan Perdagangan Dunia Islam meliputi pelabuhan-pelabuhan Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean •Kedudukan Istanbul strategik: Menjadi pusat pertemuan Timur dan Barat Ekonomi • Kecemerlangan individu • Sistem madrasah, sekolah pengetahuan akademik, sekolah sastera, maktab tentera, maktab teknik dan kolej perubatan • Penulisan ensiklopedia • Perpustaan di masjid, hospital & di rumah • Seni bina masjid Sosial / Kesenian SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH
 25. 25. MASJID SULTAN AHMED (MASJID BIRU) DI ISTANBUL
 26. 26. UJI PEMAHAMAN ANDA Uthman Ertughrul dari kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya mengalahkan tentera Byzantine (1301M). Mehmed II pula menawan Istanbul (1453M). a.Jelaskan perlaksanaan dasar perluasan empayar yang dilakukan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. (5m) b.Terangkan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah kepada pembinaan empayar Islam di seluruh dunia. (10m) c.Huraikan faktor kejayaan dasar perluasan empayar oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. (5m)
 27. 27. SISTEM KETENTERAAN •Tersusun •Senjata moden •Tentera berkuda •Kumpulan infantri kuat •Kumpulan Janissari •Armada laut kuat FAKTOR PENYEBARAN ISLAM KE EROPAH 29
 28. 28. PENGHIJRAHAN ORANG TURKI •Berhijrah ke kawasan Balkan •Islam tersebar ke Albania, Montenegro, Selatan dan Barat Macedonia •Mubaligh Islam (sufi) menekankan toleransi & asimilasi KEJATUHAN BYZANTINE •Institusi Gereja hilang perlindungan FAKTOR PENYEBARAN ISLAM KE EROPAH 30
 29. 29. Cara Pertembungan Intelektual Kebudayaan Perdagangan & Perniagaan Hubungan Diplomatik Penaklukan dan Ketenteraan PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA
 30. 30. Kesan Pertembungan Peluasan kuasa dan wilayah Islam. Menguasai ekonomi Keagamaan: Nilai akidah – kepercayaan kepada Allah s.w.t Perundangan Islam Kehidupan berubah; Cara berpakaian, berfikir, bertutur & berdagang Hasil karya berkonsepkan ketuhanan & kemanusiaan Seni ukir bangunan dan kesenian Islam tersebar KESAN PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA Lahir pelbagai bentuk kerajaan Contoh: Kerajaan Delhi Mughal
 31. 31. Kesan Pertembungan Proses urbanisasi & organisasi sosial. Sistem perundangan Islam Pendidikan sains, matematik & teknologi selain pendidikan agama Cendekiawan bertukar-tukar pendapat. Penyebaran ilmu pengetahuan Perkembangan bidang perubatan, matematik, astronomi, politik, undang-undang, ilmu mantik & falsafah Seni ukir bangunan dan kesenian Islam tersebar KESAN PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA
 32. 32. ISTANA ALHAMBRA DI GRANADA
 33. 33. UJI PEMAHAMAN ANDA a. Huraikan bagaimana tamadun Islam boleh bertembung dengan tamadun- tamadun dunia yang lain. (6m) b. Senaraikan kesan-kesan pertembungan tamadun Islam dan tamadun dunia yang lain dalam bidang politik dan ekonomi. (6m) c. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun dunia yang lain telah mempertingkatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikan lapan bukti untuk menyokong kenyataan ini. (8m)
 34. 34. Kata-kata hikmat oleh George Santayana: “Mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya.” (The life of Reason, Vol 1:1905. Maklumat lanjut, sila rujuk dan baca Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, halaman 141 - 170 SEKIAN, TERIMA KASIH Dari Selangor ke negeri Pahang, Singgah sebentar di Tanah Rata, Salam dihulur sebelum pulang, Sentiasa di hati walau jauh di mata.

×