Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Формування творчої особистості

302 views

Published on

Дивитись

Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

Формування творчої особистості

 1. 1. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ХУДОЖНЬО- ТЕАТРАЛІЗОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. 2.   Кожен рік в дитячий садок приходять різні діти: кмітливі, тямущі і не дуже, контактні і замкнуті... Але їх об'єднує одна, з моєї точки зору, проблема - вони дивуються і захоплюються все менше і менше, інтереси їх одноманітні: ляльки Барбі, моделі машинок - трансформерів, пакімони, бакугани, комп'ютери, ігрові приставки... Та наше суспільство, як ніколи потребує активних і творчих людей. Як же пробудити в дітях цікавість до світу і до самих себе? Як примусити їх душу “працювати”? Як зробити творчу діяльність потребою, необхідною часткою життя? Розмірковуючи над цим питанням, прийшла до висновку: допомогти може театр та музично- театралізовані ігри. Беручи участь у театралізованих іграх, дитина входить в образ, перевтілюється в нього, живе його життям. Тому драматизація та театралізація є найбільш розповсюдженим видом дитячої творчості. Це пояснюється такими основними моментами : драма, що основана на діях які виконує сама дитина, найбільш близько, дієво і безпосередньо поєднує художню творчість з особистими переживаннями. В драматичній формі здійснюється цілісне коло уяви, в якій образ, створений з елементів дійсності, втілює і реалізує знову в дійсність, хоча б умовну. Таким чином, прагнення до дій, до втілення, до реалізації яке закладено в самому процесі уяви, саме в театралізації знаходить повне здійснення. Одним із кращих засобів розвитку творчої особистості дошкільнят є театр. Він сприяє естетичному вихованню дітей, прилучає їх до мистецтва, розвиває вміння бачити, чути, розуміти красу слова, дії. Театралізоване мистецтво близьке й зрозуміле дітям, адже в його основі лежить гра, а це для малюків найголовніше. Театр акумулює життєву мудрість, оптимізм, позитивно впливає на емоційну сферу дитини, сприяє розвитку її пізнавальних інтересів, удосконаленню психічних процесів, надає унікальну можливість для самовираження особистості.
 3. 3. Характеристика проектуМета: Створення умов для формування творчих здібностей дошкільника засобами театрального мистецтва. Завдання: Використання в роботі з дітьми різних видів театрального мистецтва, оволодіння дітьми технікою показу різних видів театрів; Створення предметн о- простарового середовища; Формування у дітей інтонаційної виразності мовлення, оволодіння силою голосу, збагачення словникового запасу, розвиток діалогічного мовлення; Формування у дітей уміння передавати емоційний стан, настрій, почуття мовою жестів, рухів, міміки. Залучення до роботи батьків. Очікувані результати: Правильна модель поведінки в сучасному світі, підвищення загальної культури дитини; Розкриття творчого потенціалу, виховання творчої спрямованості особистості дошкільника; Збагачення кругозору дітей; Підвищення темпу розвитку мови в цілому, за рахунок включення дітей дошкільного віку в творчу діяльність. Позитивна взаємодія дітей в колективі; Співпраця батьків та педагогів.
 4. 4. ППлан реалізації проекту 1 етап ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ Мета: вивчення літератури по даній проблемі, досвіду роботи інших педагогів, за допомогою інформаційних ресурсів;вивчення сучасних вимог до змісту та організації театралізованої діяльності дошкільників;діагностика стану театрально-ігрової діяльності дітей; анкетування батьків ; вивчення можливостей участі батьків в реалізації проекту;визначення основних напрямків роботи. 2 етап ПРАКТИЧНИЙ Мета: Театралізовані ігри, ритмопластика, екскурсії в театр, бібліотеку, відвідування театральних вистав, самостійне розігрування театралізовані вистав,виготовлення декорацій та атрибутів до вистав. Залучення батьків до участі в театральних виставах, виготовлення атрибутів, декорацій,костюмів. 3 етап АНАЛІТИЧНИЙ Мета: Підсумкова діагностика театрально-ігрової діяльності дітей, презентація проекту на педагогічній раді, батьківських зборах. 0 10 20 30 40 50 60 70 пластика уява пам ять дикція низький середній високий
 5. 5. Зміст проекту Більше 3 років я працюю з дітьми за напрямком "Театралізоване мистецтво". В молодшому віці знайомлю дітей з різними видами театру , читаю казки, потікши , невеличкі віршовані твори, вчимо вірші ( за схемою) , даю оперувати ляльками різних театрів ( настільний, пальчиковий, ляльковий),приділяю увагу рухам ( під музику) пантомімі , пальчиковій гімнастиці,іграм медитаціям , дітям дуже подобаються заняття з використанням казкових персонажів. В середньому віці робота проводиться більш поглиблено, діти вже мають деякі навички , у них вже більш розвинена пам‘ять, фантазія , вони вміють користуватися попередньо набутими знаннями і використовують в повсякденному житті розвиток своїх пізнавальних інтересів, зокрема, до літературних творів, а також використовують театр з метою підвищення ефективності педагогічного процесу. З цією метою включаю фрагменти театралізованої діяльності в заняття з різних розділів програми, а також при організації різних режимних моментів, дидактичних ігор , розучування віршів , віршів за схемами, обігравання віршів , ігри – медитації, психогімнастика , чистомовки , інсценівки , знайомлю дітей з піктограмами , діти вчаться самостійно показувати театралізовані вистави, казки.
 6. 6. Щоб робота була більш ефективнішою я продумую план роботи на рік. Такі заходи включають в себе кілька розділів. Перший - це поповнення матеріальної бази, де планую виготовлення елементів костюмів, декорацій, атрибутів для показу різних видів театрів, збираю та розробляємо сценарії. Така робота передбачає залучення батьків до співпраці ,а саме допомога в виготовленні костюмів , розучування творів вдома . В старшому віці найбільший розділ, який я планую включає в себе роботу з дітьми над голосом, мімікою, жестами, рухами , оволодіння технікою показу різних видів театрів , зокрема , лялькової естради , дидактичні ігри набувають більш складного характеру – де повинна бути взаємодія пізнавальної та акторської майстерності . Також разом з дітьми виготовляємо та поновлюємо атрибути , декорації , виготовляємо доступні дітям види театрів: пальчиковий, театр іграшок, тіньовий , театр повітряних кульок.
 7. 7.  Заняття театралізованою діяльністю дуже впливає на виконання завдань з розвитку мовлення. Адже у дітей розвивається уміння інтонувати різні типи речень, дотримуватись пауз в кінці речень, діти навчаються робити логічний наголос, виділяючи потрібне слово голосом, привчаються говорити чітко, виразно, необхідною силою голосу. У процесі занять формується мовна етика, збагачується словник дітей синонімами, прикметниками, прислівниками, що характеризують зовнішність, риси, поведінку людей і тварин. Своїм голосом, інтонацією висловлюють ставлення до того чи іншого героя. Розігруючи народні та авторські казки, інсценізуючи оповідання та вірші. Діти розрізняють жанри художніх творів, запам'ятовують незнайомі до цього часу слова, отримують елементарні знання українського фольклору, у них формується оцінне ставлення до будь- якого художнього твору.  Для підвищення інтересу дітей до театру включаю самостійне виготовлення дітьми атрибутів і декорацій на заняттях з художньої праці та конструювання. Так, планую в старшому віці запропонувати дітям новий вид виготовлення атрибутів для показу настільного театру за методом „оригамі", і з покидькового матеріалу (пластикових пляшок, одноразових стаканів, коробок тощо). З великим задоволенням діти самі придумують елементи для прикрашення фігурок. Кожну вільну хвилину ми намагаємось використати для закріплення знань, умінь, навичок з театралізованої діяльності. На вулиці, наприклад, зручніше всього відпрацьовувати жести, рухи, міміку. В групі проводимо індивідуальну роботу по удосконаленню техніки володіння різними видами театрів , вивчаємо та відпрацьовуємо ролі, працюємо над силою голосу та інтонаційною виразністю мови.
 8. 8.  Виступаючи перед глядачами діти, позбуваються сором'язливості, стають впевненими в собі. На перших порах, звичайно, деякі діти соромляться , комплексують, хвилюються, губляться. Таким дітям слід на початку пропонувати ролі в театрах, де актор виступає за ширмою. Таким чином, діти долають свій страх, невпевненість. Коли ж помічаю , що дитина стала більш впевненою, пропоную вже виступати не за ширмою, а перед глядачами. Крім цього, я вважаю, що кожна дитина перші кроки в театралізованій діяльності повинна робила в своїй групі, а тільки після того, коли її навички стануть більш автоматизованими, коли вона навчиться виступати перед глядачами своєї групи, виступала для більш широкої глядацької аудиторії, зокрема, для дітей інших груп, для батьків.  Добре знаючи своїх дітей, при розподілені ролей, враховую їх індивідуальні особливості та рівень їх підготовки. Якщо дитина повільна , вона зможе зіграти ролі більш спокійні. Крім цього ,враховую рівень розвитку пам'яті – складну роль, в якій багато слів доручу дитині, яка може краще запам'ятати. Діти, у яких добре розвинена дрібна моторика рук, краще справляються з ролями в таких театрах, як ляльковий, пальчиковий.  Діти, з яскраво вираженими емоціями на обличчі, (страху, радості, здивування) залучаю до показу театрів ” Живих ляльок” „Найменшого актора". Діти з музичними здібностями, зокрема, добре розвинутим почуттям ритму, легко можуть справитись з ролями в театрах „Веселі танцюристи” і „Найменшого актора” . Є діти , які не лише перевтілюються в того чи іншого героя, але й можуть легко вправляти своїм голосом, тому їм я пропоную ролі, які цього вимагають.
 9. 9.  В роботі з дітьми я використовую технічні засоби навчання-прослуховування платівок та аудіо-записів, перегляд мультфільмів. Це допомагає дітям більш емоційно сприйняти та відтворити художній образ . Крім цього для музичного оформлення вистав використовую магнітофонні записи. Завдяки систематичній роботі діти моєї групи ,сподіваюсь ,оволодіють технікою показу театрів, про які розповідалось вище,навчаться драматизувати та інсценізувати літературні твори, отримають перші навички написання сценаріїв, та самі зуміють створити умови для показу певного театру: обрати необхідні атрибути та декорації, ширму, розкласти все це, як потрібно. Всі ці навички та багатий репертуар дозволить дітям виступати перед дітьми інших груп, перед батьками і робити вони це будуть з великим задоволенням , показуючи себе з кращої сторони . Маю надію , що в майбутньому вони виростуть чуйними , добрими людьми які будуть любити і цінувати прекрасне .   
 10. 10.   Висновки   Продовжувати роботу по формуванню творчої особистості дошкільників; Продовжувати накопичення матеріалу та посібників для театрально-ігрової діяльності; Підвищувати рівень самоосвіти педагогів та батьків по даній темі; Продовжувати розвиток творчих здібностей дітей.  
 11. 11. Інформаційний істочник   Базова програма розвитку дитини дошкільного віку ” Я у Світі “ М-во освіти і науки України , Академія пед. наук. України ; наук. Ред. та упоряд . Кононко О.Л. – К.: Світоч - 2008 2 . Артемова Л.В . Театралізовані ігри дошкільників . М. : Просвещение ,1991 3. Клименко В.В., Кочерга О.В. Перші кроки у творчість. – К., 1999 4. Петрова Т.И. ,Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение театрализованых пгр в детском саду . Х ., 2009 5. Драматизація у дитячому садку Тернопіль - Харків ., Видавництво Ранок ,2010 6. Вихователь методист дошкільного закладу № 8 – 2009. 7. ДНЗ № 9 – 2010 . 8. ДНЗ вихователю « Тематичні тижні в ДНЗ » Левченко Т.Г. Харків. Видавнича група « Основа » 2008. 9. Дошкільне виховання № 9 – 2002. ,№ 2 – 2009.
 12. 12. Етюд «Під дощиком»: - .Мета вчити дітей виражати емоції радості і смутку - .виховувати емоційну відгук на музику - .вчити імітувати прості рухи - .розвивати орієнтування у просторі - .розвивати дрібну моторику рук   : , ,Обладнання і матеріали велика парасолька аудіозапис шуму дощу .аркуші синього паперу для кожної дитини   .Хід етюду « »,Діти починають бігати під дощиком підставляти долоньки під його « ». , - !краплі Музика починає звучати тривожніше в лісі справжня злива ,Дорослий відкриває парасольку і зве дітей пропонуючи сховатися від . , -дощу Педагог під парасолькою з радістю зустрічає дітей імітує рухи , , ,неначе витирає ним носики ручки струшує краплі дощу з одягу .пропонуючи робити те ж саме і дітей « ».Потім педагог пропонує дітям самим побути дощиком Він просить їх (зробити крапельки з синього паперу розірвати синій папір на дрібні , ), .шматочки скачати їх в маленькі кульки а потім підкинути їх вгору ,Педагог показує як можна кидати крапельки на себе або на іншу .дитину
 13. 13. Етюд «Крапельки»  Мета:- вчити дітей виражати емоції радості і смутку. - виховувати емоційний відгук на музику. - розвивати орієнтування в просторі.   Обладнання: аудіозапис шуму дощу, аркуші синього паперу для кожної дитини.   Хід етюду. Діти роблять « крапельки», підкидають їх, намагаючись « намочити» якомога більше оточуючих. Потім дорослий звертає увагу дітей на те, що дощ закінчився, виглянуло сонце і можна погуляти, побігати по поляні.
 14. 14. Етюд «Їжаки».   Мета:- формувати вміння управляти лялькою - бібабо. - учити імітувати рухи, характерні для їжака. - виховувати вміння грати поряд один з одним, взаємодіяти один з одним.   Обладнання: ляльки - бібабо, аудіозапис різних по характеру мелодій.   Хід етюду. Педагог просить дітей підійти до дзеркала і імітувати рухи, характерні для їжака, супроводжуючи їх звуконаслідуванням: «пих-ппих». Звучить тривожна музика. Педагог просить показати, що роблять їжаки, коли вони перелякані, бояться. Діти «згортаються» в клубочок (згинають спинку). Педагог просить дітей сказати: що або хто так налякав їжаків? Діти пропонують свої варіанти відповідей. Звучить спокійна музика. Педагог повідомляє, що небезпека минула, і пропонує «їжакам» розвернутися, потягнутися, потім полежати, відпочити на лісовій галявині.  
 15. 15. Етюд «Йдемо по лісу» Мета:- формувати вміння імітувати рухи, наслідувати дії педагога. - виховувати у дітей дбайливе відношення до природи.   Обладнання: декорації осіннього ліса - листя, шишки, гриби, пеньки.   Хід етюду. Йдемо по густому лісу ( діти випрямляються, йдуть обережно). Заважають йти гілки (відсовують руками гілки). Треба переступити через дерево, яке лежить на дорозі ( високо піднімають ноги, як би переступаючи), обійти пень ( зупиняються і обходять по колу). Ось знову заважають йти гілки (обережно йдуть вперед)
 16. 16. Етюд летять, летять листочки Мета:- уточнювати уявлення про осінь. - вчити імітувати рухи, наслідуючи дії педагога. - виховувати у дітей дбайливе відношення до природи. - збагачувати руховий досвід дітей.   Обладнання: осінні листочки.   Хід етюду. Останній листок ( дитина бере один листок) Понеси мене в лісок (тримає його перед собою обома руками). Вітер дув (дме на листок і біжить, тримаючи листок перед собою)- Я лечу, лечу, лечу.
 17. 17. Етюд «Дощ йде» Мета:- познайомити дітей з виразом емоцій радості і смутку. - розвивати вміння відповідати на питання. - розвивати вміння розповідати казку з використанням площинного театру. - розвивати вміння імітувати прості рухи тварин і комах. - розвивати орієнтування в просторі.   Обладнання: площинні фігурки тварин, запис шуму дощу.   Хід етюду. Діти бігають під дощем, підставляють долоньки крапелькам дощу, відкривають уявні парасольки над головою. Діти розсаджуються на килимі і згадують, в якій казці звірки ховалися під грибком від дощу. Потім звучить аудіозапис казки В.Г.Сутеева «Під грибом». Під час прослуховування казки імітують різні рухи і звуки, відповідні ситуаціям казки: шум дощу - стукають пальцями по килиму; політ метелика - змахують руками; голос жабки - квакають; вуха зайця - показують руками; рухи лапок ліси - рухають руками по підлозі; сонце - обводять руками коло. Дорослий пропонує дітям розповісти казку, використовуючи площинні фігурки тварин, пояснити, чому всі тварини і комахи помістилися під грибком. Педагог просить дітей зобразити перед дзеркалом вирази мордочок і пози кожного персонажа під час дощу і після того, як виглянуло сонце.
 18. 18.    Етюд «Радість і смуток» :- .Мета познайомити дітей з виразом емоцій радості і смутку   : - .Обладнання набір малюнків із зображенням осіб з різними емоціями   .Хід етюду , ,Стоячи перед дзеркалом разом з педагогом діти відтворюють на обличчі .смуток і радість    Етюд «Хто як ходить» :- .Мета закріплювати уявлення дітей про диких і свійських птахів - , ,вчити дітей імітувати рухи характерні для різних тварин під .музичний супровід - .розвивати виразність рухів - .вчити дітей дружно грати   : : , , , , ; .Обладнання іграшки курчатко курочка кіт півень жаба костюми героїв   .Хід етюду . .Дорослий пропонує дітям перетворитися на героїв казки К И Чуковского « » , , ,Курча і показати як вони уміють ходити імітуючи рухи курчати курочок і . .т д , . -У групі розставлені іграшки що зображають героїв казки Діти вибирають будь , .який персонаж і йдуть до нього у супроводі певної музики імітуючи рухи .Педагог пропонує дітям перетворитися на героїв казки і пограти Дорослий , , . .допомагає дітям розподілити ролі стати курочкою курчатами котом і т д
 19. 19. Етюд «Осінь» :- .Мета розвивати у дітей образні уявлення - .розвивати емоційність і виразність рухів   .Хід етюду ( ,Педагог просить дітей показати дерева діти піднімають руки і розгойдуються ворушать - ), - ( ), ( ).пальцями листочками потім вітер дме град стукають пальцями по підлозі   Етюд «Як Огірочок став сміливим!?» :- .Мета розвивати у дітей образні уявлення - .розвивати виразність і емоційність рухів - .виховувати у дітей сміливість   : , - .Обладнання костюм Огірочка покривало листочок   .Хід етюду ( ) , .Педагог дитина надягає костюм Огірочка лягає на килим Діти накривають його з - . , . ,головою покривалом листочком Дитина зображає страх тремтить Діти звужують круг , , : « , , -гладять Огірочка обіймають його говорять ласкаві слова Не бійся ми з тобою ти » . . , , , : «сміливий і т д Огірочок встає скидає листочок говорить бадьорим гучним голосом Я - ! - !» .сміливий Я не боюся темноти Після цього роль Огірочка виконують інші діти Етюд .розігрується кожною дитиною
 20. 20.   Етюд «На рибалці» :- .Мета розвивати у дітей образні уявлення - .вчити імітувати рухи - ( , , ).познайомити дітей з виразом емоцій радість засмучення розчарування   .Хід етюду ,Педагог запрошує всіх дітей до уявної річки і пропонує вгадати що він зараз . , ( ,робитиме Педагог імітує лов риби зображаючи різні емоційні стани радість , ). , .засмучення розчарування Потім кладе рибу яку спіймав у відро Діти по , ,обличчю дорослого повинні визначити вдалося йому зловити рибку чи ні крупна . ,рибина або дрібна Потім педагог пропонує дітям імітувати рибалку а спійману .рибку потрібно покласти в уявне відро  
 21. 21. Етюд «Суниця росте» :- .Мета розвивати у дітей образне уявлення - .вчити імітувати рухи відповідно до картинок - .закріплювати уявлення дітей про рослини - .розвивати виразність рухів - .учити дітей грати дружно   : ,Обладнання набір картинок із зображенням етапів розвитку рослини костюми для персонажів « ».казки Суниця   .Хід етюду ,Педагог показує дітям набір картинок із зображенням етапів розвитку рослини і пропонуємо їм , , ' :послідовно розкласти ці картинки щоб зрозуміти як розвивається рослина починаючи з сім я ' ( );спочатку з являється паросток діти сидять стиснувшись в грудку потім витягується ( ); (стебло діти поступово піднімаються із стеблинки виростає листочок діти відводять убік ); ( );одну руку розпускається квітка діти розкривають долоні і повертають їх догори квітка ' ( ); ( ).в яне долоня опускається утворюється маленька ягідка долоня стискається в кулачок , « ».Педагог показує корзину в якій вони знаходять костюми для персонажів казки Суниця . ,Педагог пропонує вдягнути костюми і розіграти казку Діти вбираються репетирують перед , ,дзеркалом свої ролі намагаючись перевтілитися в образ а потім за допомогою ведучого ( ) « ».педагога розігрують казку Суниця
 22. 22. Етюд «Гарна - погана погода» :- .Мета розвивати у дітей творчу уяву - .познайомити дітей з виразом емоцій радості і смутку   : « », « ».Обладнання аудіокасета Звуки лісу піктограми Мій настрій   .Хід етюду , ,Педагог пропонує дітям уявити як тепло і ясно в казковому лісі на зеленому , .лужку ростуть красиві квіти над ними весело пурхають метелики Він , « »просить дітей просто посидіти на лужку і послухати як співають комашки ( « »).можна використовувати аудіокасету Звуки лісу .Педагог питає дітей про їх настрій Просить зобразити його за допомогою .піктограм , , ,Педагог говорить дітям про те що в лісі стало темно подув холодний вітер , . ,пішов дощ метелики сховалися в кору дерев Педагог питає дітей який , .настрій у них став тепер і просить показати його відповідною піктограмою , .Педагог помічає що в дощ настрій може бути різним Він пропонує дітям , .пригадати хто може радіти дощу

×