TUGASAN 1 : ULASAN ARTIKEL<br />Students’ Acceptance of the i-Teacher e-Learning System Based on Technology Acceptance Mo...
PENGENALAN<br />Kertaskerjainimembincangkanmengenaipenggunaan Learning Management System (LMS) - banyakdiaplikasikandalams...
‘i-Teacher’ dihasilkanmenerusipenyelidikantigatahunoleh Prof. HanafiAtan, Prof.MadyaZuraidah Abdul RahmandanProf.Madya Oma...
i-Teacher e-Learning System<br />Pedagogical Agent – animated life-like characters<br />
LATARBELAKANG KAJIAN<br />Penggunaan LMS diperingkatpendidikanmenengahmasihbelumdiperkenalkandenganmeluas. <br />Hasilkaji...
KAEDAH KAJIAN<br />Sampel 500 orangpelajarsekolahmenengahdariseluruh Malaysia dipilihsecararawak<br />P & P secaramayamela...
KESIMPULAN<br />Melaluikajian:<br />dapatmengetahuisejauhmanapenerimaansistempembelajaransecaramaya<br />dapatmengkajifakt...
RUJUKAN<br />The design of an e-learning system - beyond the hype (2002)<br />http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng...
An instructional model for web-based e-learning education with a blended learning process approach (2005)<br />http://www....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tugasan 1 e- learning

1,139 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan 1 e- learning

 1. 1. TUGASAN 1 : ULASAN ARTIKEL<br />Students’ Acceptance of the i-Teacher e-Learning System Based on Technology Acceptance Model<br />oleh<br /> Kathy Belaja, FooKokKeong, HanafiAtan, Omar Majid, Zuraidah Abdul Rahman<br />UniversitiSains Malaysia<br />Disediakanoleh<br />Nor QamarinabintiMakSom (M20091000336)<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Kertaskerjainimembincangkanmengenaipenggunaan Learning Management System (LMS) - banyakdiaplikasikandalamsistempengajarandanpembelajarandiperingkatpengajiantinggi. <br />MenurutAtan et al, (2008) LMS merupakansatuaplikasiperisianatauteknologiberasaskan web yang digunakanuntukmerancang, membinadanmerekabentuksistempendidikan yang lebihmaju. <br />Penggunaan LMS – dibantuolehlakarangrafikdanpaparan multimedia yang menarik<br />
 3. 3. ‘i-Teacher’ dihasilkanmenerusipenyelidikantigatahunoleh Prof. HanafiAtan, Prof.MadyaZuraidah Abdul RahmandanProf.Madya Omar Majid, pensyarahdiPusatPengajianPendidikanJarakJauh USM<br />i-Teacher - sistempembelajaranmayaberasaskan Pedagogical Agent-Based Learning Management System (PALMS) dibinasebagaikaedahalternatifdalam P & P matapelajaranmatematikdansainssekolahmenengah<br />http://www.usm.my/my/berita-penuh.asp?id=7687<br />
 4. 4. i-Teacher e-Learning System<br />Pedagogical Agent – animated life-like characters<br />
 5. 5. LATARBELAKANG KAJIAN<br />Penggunaan LMS diperingkatpendidikanmenengahmasihbelumdiperkenalkandenganmeluas. <br />Hasilkajiandari Alias danZainuddin (2005) mendapatibahawapenggunaanteknologiinstruktionaldikalangantenagapengajarmasihtidakdigunakandenganmeluas.<br />Satukertaskerjamengenaipenggunaan LMS diperingkatpendidikanmenengahtelahdibuatbagimengkajipenerimaandanmaklumbalaspelajarmengenaipenggunaan LMS.<br />
 6. 6. KAEDAH KAJIAN<br />Sampel 500 orangpelajarsekolahmenengahdariseluruh Malaysia dipilihsecararawak<br />P & P secaramayamelaluisistemi-Teacher selama 6 bulandanbolehdiaksesdarisekolahataudirumah<br />Data yang diperolehdarisoalselidikakandiprosesmenggunakan SPSS untukmengkajipenerimaanpelajarterhadappenggunaansistemi-Teacher.<br />
 7. 7. KESIMPULAN<br />Melaluikajian:<br />dapatmengetahuisejauhmanapenerimaansistempembelajaransecaramaya<br />dapatmengkajifaktor-faktor yang mempengaruhipenerimaandanpenggunaanteknologidalampendidikan<br />memberibukti yang dapatmenyokongimplementasi LMS diperingkatpendidikanmenengah<br />
 8. 8. RUJUKAN<br />The design of an e-learning system - beyond the hype (2002)<br />http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc15454/doc15454-contenido.pdf<br />E-learning developments and experiences (2001)<br />http://web.uct.ac.za/org/fawesa/confpaps/alex.pdf<br />Social software: E-learning beyond learning management systems<br />http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Christian_Dalsgaard.htm<br />
 9. 9. An instructional model for web-based e-learning education with a blended learning process approach (2005)<br />http://www.aulatika.es/publicaciones/EducacionE-leaning.pdf<br />Adopting web-based learning and teaching – a case study in higher education (2007)<br />http://www.mrgibbs.com/tu/research/articles/Samarawickerema-adopting_WBE.pdf<br />E-learning adoption: Bridging the chasm (2004)<br />http://ascilite.org.au/conferences/brisbane05/blogs/proceedings/20_Elgort.pdf<br />

×