Bmm3108

689 views

Published on

  • Be the first to like this

Bmm3108

  1. 1. KANDUNGAN MUKA SURATFalsafah Pendidikan Kebangsaan iFalsafah Pendidikan Guru iPanduan Pelajar viPengenalan viiiAgihan Tajuk ixTajuk 1 : Teori Fonetik dan FonologiSinopsis 1Hasil Pembelajaran 11.0 Kandungan Isi 11.1 Zaman Yunani, Zaman Iskandariah, Zaman Rom 21.2 Zaman Pertengahan, Zaman Arab, Zaman India 31.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden 5Tugasan 5Tajuk 2: Pemikiran dalam LinguistikSinopsis 6Hasil Pembelajaran 62.0 Kandungan Isi 62.1 Pemikiran Edward Sapir Dalam Bidang Linguistik 62.2 Pemikiran Leonard Bloomfield dalam Bidang Linguistik 72.3 Pemikiran Ferdinand de Saussure dalam Bidang Linguistik 7Tugasan 8 iii
  2. 2. Tajuk 3: Bidang LinguistikSinopsis 9Hasil Pembelajaran 93.0 Kandungan Isi 93.1 Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan 103.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan 113.3 Linguistik Kontekstual 12Tugasan 13Tajuk 4: Linguistik KontekstualSinopsis 14Hasil Pembelajaran 144.0 Kandungan Isi 144.1 Linguistik Kontekstual 144.2 Sosiolinguistik 164.3 Pengertian Antropologi 174.4 Antropologi Linguistik 174.5 Linguistik Antropologikal 17Tugasan 17Tajuk 5: StilistikSinopsis 18Hasil Pembelajaran 185.0 Kandungan Isi 185.1 Stilistik 185.2 Stilistik dari sudut Sastera 195.3 Pengenalan am Stilistik Bahasa 195.4 Prinsip Stilistik 19Tugasan 19 iv
  3. 3. Tajuk 6: Sifat BahasaSinopsis 22Hasil Pembelajaran 226.0 Kandungan Isi 226.1 Bahasa sebagai satu sistem 226.2 Bahasa bersifat dinamis 236.3 Bahasa itu bersifat arbitrari 236.4. Bahasa sebagai alat berkomunikasi 236.5 Bahasa mempunyai makna 246.6 Bahasa itu linear 24Tugasan 24Tajuk 7: Variasi BahasaSinopsis 25Hasil Pembelajaran 25Kandungan Isi 257.1 Variasi Bahasa 257.2 Variasi Bahasa (Dialek) 277.3 Bahasa Isyarat 28Tugasan 28Bibliografi 29 v

×