Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Band 1

1,254 views

Published on

Band 1

  1. 1. B1 DL1 E1 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : _________________________ Tarikh :_________Kelas : 1 ___________ARAHAN : 1. Guru perdengarkan beberapa bunyi. 2. Murid mengajuk bunyi yang didengar. Tandakan (√) jika Bil Bunyi yang diperdengarkan murid mengajuk dengan betul.1. Mengetuk pintu2. Jam loceng berdering3. tiupan wisel4. Kucing mengiau5. Burung berkicauPANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Guru perdengarkan beberapa bunyi yang dihasilkan daripada rakaman atau yang diajuk oleh guru. • Guru bimbing murid mengajuk bunyi tersebut,kemudian barulah mula mentaksir keupayaan murid. • Guru boleh juga menggunakan satu senarai semak sahaja • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas.
  2. 2. B1 DL1 E2 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1ARAHAN : 1. Murid melakukan aktiviti seperti dalam buku teks di muka surat 3. 2. Murid menentukan arah bunyi alat muzik yang dimainkan.PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Minta murid melakukan aktiviti seperti situasi di atas. • Seorang murid ditutup matanya dan diminta menentukan arah bunyi yang dibunyikan oleh rakannya.(ulang aktiviti dengan murid yang berlainan.) • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
  3. 3. B1 DB1 E1 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : ___________________ Tarikh:__________Kelas : 1 _________Arahan : Murid dikehendaki membunyikan huruf vokal dan menamakan huruf konsonan. 1. Bunyikan huruf vokal a e i o u 2. Namakan huruf konsonan b d c f g h j k l m n p q r s t v w y zPANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Minta murid membunyikan huruf vokal dan konsonan yang dipamerkan dalam bentuk jadual atau kad imbasan. • Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian saringan Linus. • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
  4. 4. B1 DB1 E2 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : ___________________ Tarikh:__________Kelas : 1 _________Arahan : Minta murid mengeja dan membatang suku kata terbuka dan suku kata tertutup. 1. Mengeja dan membatang suku kata terbuka ba be bi bo bu ja je ji jo ju ka ke ki ko ku 1. Mengeja dan membatang suku kata tertutup dik nek mak pal pan yah tuk lah sel gam sel rak jam bar tasPANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Minta murid mengeja dan membatang suku kata yang dipamerkan dalam bentuk jadual atau kad imbasan. • Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian saringan Linus. • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
  5. 5. B1 DB1 E3 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : ___________________ Tarikh:__________Kelas : 1 _________Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan . 1. Membaca perkataan yang ditunjukkan ( kad imbasan) susu meja kereta kerusi nenek ayah baju gunting kertas pensel adik gamPANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Minta murid membaca perkataan yang ditunjukkan dalam kad imbasan. • Guru juga boleh mentaksir menggunakan kata nama lain yang sesuai dengan tema semasa. • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
  6. 6. B1 DT1 E1 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : ___________________ Tarikh:__________Kelas : 1 _________Arahan : Salin semula huruf pada garisan yang disediakan. B E K g Q m R d pPANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Guru menunjukkan cara menulis huruf kecil dan huruf besar a – z dengan cara yang betul. • Murid menyalin huruf dengan betul . • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
  7. 7. B1 DT1 E1 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : ___________________ Tarikh:__________Kelas : 1 _________Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataanya.1. ba kal kul kil2. li pis pes pas3. gu la lo li4. su da du di5. bu ki ku ke
  8. 8. B1 DT1 E1 Instrumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1Nama : ___________________ Tarikh:__________Kelas : 1 _________Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.1. 2. 3. 5. 6.4.PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN • Guru menunjukkan cara menulis pekataan dengan cara yang betul. • Murid menyalin perkataan yang dipamerkan di hadapan kelas . • Tandakan √ sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

×