Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LU specseminārs Web Science: 2012. g. rudens semestris

509 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LU specseminārs Web Science: 2012. g. rudens semestris

  1. 1. Web Sciencehttp://captsolo.net/webscience_lv/
  2. 2. World Wide Web• No vienaspuses: – Protokoli – Tīmekļaserveriun pārlūki – u.c. tīklainfrastruktūra• No otraspuses: – Sarežģītsun daudzpusīgsfenomens – Bagātīgs un dinamiskslietotājuģenerētssaturs – Sociālietīkli, semantiskaistīmeklis, dažādi API
  3. 3. Specseminārs 2011• IevadsWeb Science – Tīmekļaattīstība un tehnoloģijas, sociālaistīmeklis• Sociālātīmekļadati – Twitter datuvākšana un analīze – Dabīgās valodas apstrāde – Datu vizualizācija• Prezentācijas, diskusijas, darbskomandās – Vieslekcijas(piem., E. Štāls no TechHub Riga)
  4. 4. Starpnozarupētījumi“Despite the webs great success as atechnology and the significant amount ofcomputing infrastructure on which it is built, itremains, as an entity, surprisingly unstudied.”J. Hendler, N. Shadbolt, W. Hall, T. Berners-Lee, D. WeitznerWeb Science: An Interdisciplinary Approach to Understanding the WebCommunications of the ACM, Vol. 51, No. 7, 2008
  5. 5. Par mums• Uldis Bojārs – sociālaistīmeklis – semantiskaistīmeklis• NormundsGrūzītis – dabiskāsvalodasapstrāde – zināšanureprezentācija
  6. 6. Pirmātikšanās• Ceturtdien, 13.septembrī, plkst. 16:30• LU MII, Raiņabulv. 29 (vestibilā)• http://captsolo.net/webscience_lv/• Facebookgrupa: http://tinyurl.com/websci-lv

×