3. Model Konseptual

4,747 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
995
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. Model Konseptual

 1. 1. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 2. 2. Sejarah perkembangan pendidikan prasekolah di Malaysia <ul><li>1970 - 13 buah kelas prasekolah rintis ditubuhkan di bawah biayaan Bernard Van Leer Foundation </li></ul><ul><li>1980 – Selepas ‘First Foundation Eastern Hemisphere Seminar on Early Childhood Education in Malaysia’ Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Jabatan Perpaduan Negara memulakan program pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia </li></ul><ul><li>1992 - Kementerian Pendidikan Malaysia memulakan program prasekolah di 1131 buah sekolah </li></ul>
 3. 3. Akta 1996 <ul><li>Pendidikan Prasekolah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan </li></ul><ul><li>Pendidikan Prasekolah untuk kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun </li></ul>
 4. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas 2002 <ul><li>Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dilaksanakan di semua prasekolah mulai 1 Januari, 2003 </li></ul>
 5. 5. Kelas prasekolah kini ditawarkan oleh : <ul><li>Kementerian Pelajaran Malaysia </li></ul><ul><ul><li>4583 kelas(4272 di SK, 135 di SJKC, 79 di SJKT, 25 di Maktab Perguruan, 72 khas) </li></ul></ul><ul><ul><li>sejumlah114, 575 orang murid </li></ul></ul><ul><li>Kementerian Pembangunan Luar Bandar KEMAS (8307 buah) </li></ul><ul><li>Jabatan Perpaduan (1396 buah) </li></ul><ul><li>Swasta (yang berdaftar, 3798 buah) </li></ul>
 6. 6. Bantuan Kewangan Tahunan kepada setiap kelas prasekolah <ul><li>Per Kapita Grant(PCG) </li></ul><ul><ul><li>RM 100 seorang murid setahun </li></ul></ul><ul><ul><li>25 orang murid dalam satu kelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah peruntukan per sekolah RM2,500 setahun </li></ul></ul><ul><li>Bantuan Makanan </li></ul><ul><ul><li>RM 1.50 seorang murid sehari </li></ul></ul>
 7. 7. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak, mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara
 8. 8. Matlamat Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah
 9. 9. Objektif <ul><li>Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: </li></ul><ul><li>mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik; </li></ul><ul><li>ii) menggunakan Bahasa melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi; </li></ul>
 10. 10. <ul><li>menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang mengguna bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil; </li></ul><ul><li>iv) menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua; </li></ul><ul><li>v) mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam; </li></ul><ul><li>vi) mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah; </li></ul><ul><li>viii) mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial; </li></ul><ul><li>ix) mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik; dan </li></ul><ul><li>x) mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. </li></ul>
 12. 12. Prinsip utama Kurikulum Kebangsaan Prasekolah: <ul><li>Perkembangan diri secara menyeluruh dan bersepadu daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani </li></ul><ul><li>Pembelajaran yang menggembirakan </li></ul><ul><li>Pengalaman pembelajaran yang bermakna </li></ul><ul><li>Pendidikan sepanjang hayat </li></ul>
 13. 13. MODEL KONSEPTUAL KPK <ul><li>KECEKAPAN BERBAHASA DAN BERKOMUNIKASI </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN BERFIKIR </li></ul><ul><li>BERAKHLAK MULIA DAN BERETIKA </li></ul><ul><li>BERKEYAKINAN DAN BERDISIPLIN </li></ul><ul><li>SIHAT DAN CERGAS </li></ul><ul><li>KREATIF, IMAGINATIF DAN EKSPRESIF </li></ul><ul><li>PERKEMBANGAN SECARA MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN YANG MENGGEMBIRAKAN </li></ul><ul><li>PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG BERMAKNA </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT </li></ul>KOGNITIF KEROHANIAN & MORAL KREATIVITI FIZIKAL SOSIOEMOSI BAHASA DAN KOMUNIKASI BERSEDIA KE SEKOLAH ABP ABP MODEL KONSEPTUAL PRASEKOLAH Perkembangan kanak-kanak
 14. 14. Komponen pembelajaran dalam Kurikulum Kebangsaan Prasekolah: <ul><li>Bahasa dan komunikasi </li></ul><ul><li>Perkembangan kognitif </li></ul><ul><li>Kerohanian dan moral </li></ul><ul><li>Perkembangan sosioemosi </li></ul><ul><li>Perkembangan fizikal </li></ul><ul><li>Kreativiti dan estetika </li></ul>
 15. 15. PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Kurikulum Pendidikan Islam Prasekolah menekankan ilmu pengetahuan, kemahiran dan amalan yang asas yang perlu dimiliki oleh setiap kanak-kanak muslim. Ia merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan ketatanegaraan. </li></ul><ul><li>2.Tumpuan khusus kurikulum adalah kepada: </li></ul><ul><li>Pembentukan akidah dan bimbingan asas fardu ain. </li></ul>
 16. 16. ANAK KECIL ANAK KECIL SENTIASA GEMBIRA TIADA BISING TIADA DEGIL TETAPI SUKA ZIKIR ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH HU YA ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH HU YA ALLAH ANAK KECIL
 17. 17. PENDIDIKAN MORAL <ul><li>Dengan Perkembangan diri, </li></ul><ul><li>Diri Dengan Keluarga, </li></ul><ul><li>Diri Dengan Masyarakat, </li></ul><ul><li>Diri Dengan Alam Sekitar, dan </li></ul><ul><li>Diri Dengan Negara. </li></ul>PEMBENTUKAN NILAI BERKAITAN
 18. 18. KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI <ul><li>TERDIRI DARIPADA: </li></ul><ul><ul><li>i. B. Melayu </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Inggeris </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Cina </li></ul></ul><ul><ul><li>iii. B. Tamil </li></ul></ul>
 19. 19. Kemahiran mendengar ialah proses membezakan bunyi dan boleh memahami apa yang didengar. 4 KEMAHIRAN DALAM PERKEMBANGAN BAHASA Kemahiran bertutur ialah menyebut bunyi dengan sebutan yang betul,berkesan dan dituturkan secara bertatasusila . Kemahiran membaca ialah proses memerhati, mengucap , memahami dan mendapatkan maksud isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti Kemahiran menulis ialah melatih murid menguasai kemahiran motor halus sehingga boleh menulis huruf dan perkataan seterusnya menulis ayat
 20. 20. <ul><li>CARA MANA YANG LEBIH SELESA? </li></ul>A D C B
 21. 21. JIKA INI DICAPAI – TIADA LAGI YANG GAGAL KIA2M
 22. 22. <ul><li>Pemupukan sikap terhadap sains untuk meningkatkan kemahiran berfikir </li></ul><ul><li>Membina kemahiran proses sains </li></ul><ul><li>Boleh berfikir secara logikal matematik melalui manipulasi objek secara konkrit </li></ul><ul><li>Memperkembangkan sikap ingin tahu </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian </li></ul><ul><li>Boleh membuat keputusan </li></ul>KOMPONEN KOGNITIF
 23. 23. Rama-rama Dari ulat jadi kepompong Hidup tidur dalam kelongsong Sampai masa kepompong pecah Pom Jadi rama-rama yang indah Rama-rama terbang merata Sungguh cantik aneka warna Hisap madu di pohon bunga Tapi sayang hidup tak lama
 24. 24. seronok Penglibatan menyeluruh/bersepadu Pergalakkan positif Matlamat yang jelas Bermakna untuk minda Pembelajaran koloboratif Rasa ingin tahu Persekitaran positif
 25. 25. Psikomotor Motor halus Motor kasar Kesihatan Diri Pakaian dan peralatan Keselamatan Mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan PERKEMBANGAN FIZIKAL
 26. 26. Objektif Menyatakan kepentingan kesihatan diri Membina kemahiran pergerakan asas dan kekuatan fizikal untuk melibatkan dalam aktiviti fizikal Mengamalkan cara hidup yang sihat dan selamat Membina minda yang sihat dan cerdas Objektif Perkembangan Fizikal
 27. 27. CONTOH AKTIVITI PERKEM. FIZIKAL
 28. 28. Scribbles Basic form Pictorial
 29. 29. KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA Kembangkan sifat kreatif dan ekspresif melalui imaginasi dan pemikiran
 30. 30. 1.Memahami Dan Mengurus Emosi Sendiri dan orang lain. 2.Mengurus emosi untuk mencapai konsep Kendiri yang Positif 3.Membina Kemahiran Sosial dalam kehidupan bermasyarakat 4.Membina Keyakinan Untuk Menghadapi Cabaran Kehidupan Harian . PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI OBJEKTIF
 31. 31. MATLAMAT PERKEMBANGAN DIRI DAN SOSIOEMOSI Membina hubungan baik dengan orang dewasa dan kawan sebaya Bekerjasama dan memahami peraturan serta persefahaman nilai dan tingkah laku ke arah keadaan berharmoni Tahu tentang apa yang betul dan salah Pengurusan diri dan kesihatan diri Memilih aktiviti dan sumber-sumber sendiri Mencuba aktiviti baru Menunjukkan keyakinan Menghormati kebudayaan dan kepercayaan sendiri dan orang lain Mempertimbangkan akibat dari percakapan dan tingkah laku diri sendiri Memberi respon yang sesuai dan menunjukkan pelbagai jenis perasaan terhadap pengalaman yang penting Saling menghormati pandangan,keperluan dan kepercayaan orang lain yang berbeza Bermotivasi dan bersemangat untuk belajar Memberi perhatian dan berfokus tentang sesuatu Kesedaran tentang keperluan,pandangan dan perasaan diri sendiri serta orang lain Memberi idea dan berkomunikasi
 32. 32. Bagaimana Emosi Mereka?
 33. 33. <ul><li>FLEKSIBEL </li></ul><ul><li>PERIBADI PERLU DIPUPUK </li></ul><ul><li>SUKA KANAK-KANAK </li></ul><ul><li>KEAKRABAN KANAK-KANAK </li></ul><ul><li>TEGAS </li></ul><ul><li>YAKIN DIRI </li></ul><ul><li>KECINDAN </li></ul>Ciri –ciri Guru Prasekolah
 34. 34. PENDEKATAN P & P Belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
 35. 35. <ul><li>Memerhati air menyejat </li></ul><ul><li>Membaca buku cerita tentang air </li></ul><ul><li>Menyiram pokok: Air diperlukan oleh tumbuhan </li></ul><ul><li>Campurkan air dengan semua jenis cecair: susu, jus limau, minyak, sabun, madu </li></ul><ul><li>Perhatikan sama ada air diserap oleh semua bahan </li></ul><ul><li>Perbincangan tentang ‘Semasa hujan mana air pergi?’ </li></ul><ul><li>Air dalam bekas yang berlainan bentuk </li></ul><ul><li>Bermain dengan air </li></ul><ul><li>Membandingkan paras air dalam bekas yang berlainan bentuk dan saiz </li></ul>CONTOH PENDEKATAN BERSEPADU Kemahiran mendengar, Bertutur, Membaca, Menulis, & Mengira
 36. 36. Komponen Perkembangan Kreatif dan Estetika - Melukis dan Mewarna Gambar Makanan - Kolaj Biskut Menggunakan Kulit Telur dan Hampas Kelapa - Nyanyian Lagu Makanan <ul><li>Komponen Perkembangan Kognitif </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>- Mengkelas dan Seriasi Biskut </li></ul><ul><li>Membilang Biskut / Telur, Aktiviti Menimbang Tepung, Majerin </li></ul><ul><li>Sains </li></ul><ul><li>- Memasak Buah Melaka-memerhati timbul tenggelam buah melaka </li></ul>Komponen Perkembangan Fizikal Psikomotor Kasar - Perlawanan menjunjung Makanan - Mencari Model Makanan - Membuat Pergerakan Kreatif-Mengembang seperti Roti, Kek dan Pau yang sedang dimasak Psikomotor Halus - Meramas, mencubit dan menguli doh - mengoyak, menampal cebisan kulit telur Kesihatan - Bercerita tentang makanan yang baik ,berkhasiat dan seimbang. Komponen Perkembangan Sosio Emosi - Lakonan Menjual Makanan / Main Pondok - Bermain Boneka <ul><li>Komponen Bahasa & Komunikasi </li></ul><ul><li>- Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>- Bercerita ‘Bau Apa Ini?’ </li></ul><ul><li>- Teka Teki Makanan </li></ul><ul><li>. Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>- Making Rainbow Cookies </li></ul><ul><li>- Making Recipe Card </li></ul>Komponen Perkembangan Pendidikan Islam - Cerita tentang akhlak Rasululllah s.a.w - Mengenal dan Menulis huruf Jawi. MAKANAN
 37. 37. PUSAT PEMBELAJARAN Pelbagai Bahan Selamat & selesa Pembelajran di dapur Revolusi Tandas
 38. 38. SUASANA PEMBELAJARAN
 39. 39. SUASANA PEMBELAJARAN
 40. 40. PERSEDIAAN MENGAJAR GURU PEMBELAJARAN YANG BERKESAN, MENARIK DAN MENGEMBIRAKAN TERTAKLUK KEPADA KEFAHAMAN, PENGHAYATAN, KREATIVITI DAN PERSEDIAAN GURU. SEJAUHMANA KERJASAMA PPM DENGAN CIKGU?
 41. 42. Terima Kasih

×