Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
       PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN
  1) Kelas : Intelek          ...
Nilai Murni
1) Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh tuhan kepada kita
2) Sayangi tubuh badan dengan mengamalkan kes...
4) _____ + _____ = _______


                     5) _____ + _____ = _______

Langkah-Langkah Pengaja...
manusia”
                               KBKK
                     ...
slide.                       -Slide power point dan
                        ...
-Mengenalpasti
                                -menjana idea


              ...
menerapkan beberapa
           nilai murni berkaitan
           tajuk yang telah
           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RPH Bahasa Melayu pendidikan khas (Micro teaching)

 • Login to see the comments

RPH Bahasa Melayu pendidikan khas (Micro teaching)

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN 1) Kelas : Intelek 4) Tarikh: 17 November 2009 2) Masa: 9.00 pagi – 9.30 pagi 5) Hari: Selasa 3) Mata pelajaran: Bahasa Melayu 6) Jumlah murid: 6 Orang Kemahiran 2. Bertutur 2.3 Mengajuk bunyi perkataan yang didengar 2.4 Bersoal jawab untuk mendapat maklumat 4. Membaca 4.1 Membina dan membaca suku kata 6. Tulisan 6.2 Menulis dan menyalin huruf, suku kata dan perkataan secara terkawal 7. Komunikasi 7.1 Bercerita tentang diri dan persekitaran Tajuk : Tubuh badan manusia Tujuan am : Pelajar dapat mengenali dan membina suku kata kv+kv berdasarkan tema tubuh badan manusia. Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membaca suku kata KV seperti da, de, di, do dan du Kaedah pengajaran: 1) Soal jawab 2) Penerangan 3) Latihtubi sebutan 4) Aktiviti kelas Objektif: Pada akhir pengajaran ini, pelajar diharap dapat : 1) Mengajuk semula bunyi perkataan mata, jari, kaki, gigi dan siku yang disebut oleh guru dengan betul. 2) Membina dan membaca suku kata KV+KV berdasarkan kepada beberapa jenis gambar anggota badan yang dipamerkan di papan putih. 3) Menulis perkataan mata, jari, kaki, gigi dan siku (suku kata KV+KV) pada lembaran kerja yang disediakan di papan putih.
 2. 2. Nilai Murni 1) Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh tuhan kepada kita 2) Sayangi tubuh badan dengan mengamalkan kesihatan dan mementingkan keselamatan diri. KBKK : Mengenal pasti, menyenaraikan, menerangkan, menjana idea. Bahan Bantu Mengajar: 1) Slide power point bergambar 2) Lembaran kerja (papan putih) 3) Kad bergambar (anggota badan) Alat Bantu Mengajar: 1) White board marker pen 2) Komputer 3) LCD Bahan Rujukan: 1) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur : JPK Isi pengajaran Pengenalan - Mengenali tubuh badan manusia. Suku kata KV+KV - Gabungan sukukata KV+KV • Ma + ta = Mata • Ja + ri = Jari • Ka + ki = Kaki • Gi + gi = Gigi • Si + ku = Siku Aktiviti lembaran kerja - Isikan jawapan pada tempat kosong berdasarkan gambarajah yang diberi. 1) _____ + _____ = _______ 2) _____ + _____ = _______ 3) _____ + _____ = _______
 3. 3. 4) _____ + _____ = _______ 5) _____ + _____ = _______ Langkah-Langkah Pengajaran Aktiviti Langkah/ masa Isi pengajaran Pembelajaran Catatan Pelajar Set induksi 1. Guru menayangkan 1. Pelajar melihat Kaedah (3 minit) beberapa slide power slide yang -Soal jawab point bergambar ditayangkan oleh -Penerangan mengenai Orang guru. Kurang Upaya (OKU). ABM -White board marker pen 2. Guru bertanya 2. Pelajar menjawab kepada pelajar tentang soalan guru. BBM gambar yang -Slide power point ditayangkan pada slide bergambar (OKU) power point. 3. Guru menyenaraikan 3. Pelajar memberikan jawapan pelajar di jawapan. papan putih. 4. Guru mengulas 4. Pelajar mendengar jawapan pelajar dan penerangan guru. mengaitkannya dengan tajuk yang akan diajar iaitu “Tubuh badan
 4. 4. manusia” KBKK -Menyenaraikan -Mengenalpasti -Menerangkan -Menjana idea Nilai murni -Mendengar arahan guru dengan baik. -Bekerjasama dalam memberikan jawapan yang diminta oleh guru. Perkembangan 1.Guru menayangkan 1. Pelajar melihat Kaedah (10 minit) slide power point slide power point yang -Soaljawab berkaitan anggota ditayangkan oleh -Latihtubi sebutan badan kepada pelajar guru. -Aktiviti kelas 2. Guru bersoaljawab 2. Pelajar menjawab ABM dengan pelajar tentang soalan guru dengan -White board marker pen gambar anggota badan betul secara lisan. yang ditayangkan pada BBM
 5. 5. slide. -Slide power point dan kad bergambar 3. Guru membuat 3. Pelajar mengajuk *Ma + ta = Mata latihan sebutan dengan semula bunyi yang pelajar. Guru mengeja diperdengarkan oleh dan menyebut semula guru kepada mereka. jawapan berkaitan anggota badan, Ja + ri = Jari kemudian diiringi oleh pelajar. 4. Guru meminta 4. Beberapa orang beberapa orang pelajar pelajar datang ke datang ke hadapan hadapan untuk Ka + ki = Kaki untuk membuat aktiviti membuat aktiviti yang pada lembaran kerja disediakan oleh guru. yang telah dilekatkan di papan putih. Gi + gi = Gigi 5. Guru meminta 5. Pelajar pelajar tersebut melengkapkan mengeja dan menulis jawapan pada jawapan pada lembaran lembaran kerja di kerja di papan putih. papan putih sehingga Guru juga meminta selesai. Rakan-rakan Si + ku = Siku rakan-rakan pelajar pelajar yang lain pula yang lain mengajuk mengajuk bunyi yang semula bunyi yang diperdengarkan oleh diperdengarkan kepada mereka. mereka. KBKK
 6. 6. -Mengenalpasti -menjana idea Nilai murni -Menanamkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. -Bersikap sabar dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas. -Semangat bekerjasama dalam melaksanakan arahan yang diberikan oleh guru. Penutup Kaedah (2 minit) 1. Guru bersoaljawab 1. Pelajar menjawab -Soaljawab dengan pelajar tentang pertanyaan guru. -Penerangan apa yang telah dipelajari pada hari ini. KBKK -Menjana idea 2. Guru bertanya 2. Pelajar menjana -Menerangkan kepada pelajar tentang idea tentang kebaikan kebaikan menjaga dan menyayangi tubuh Nilai murni menyayangi tubuh badan. -Menyayangi dan tahu badan sebagai salah menjaga kesihatan tubuh satu nilai murni dalam badan sendiri. pelajaran pada hari ini. -Menekankan aspek keselamatan dalam 3. Guru merumuskan menjaga diri sendiri. jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan
 7. 7. menerapkan beberapa nilai murni berkaitan tajuk yang telah dipelajari. Refleksi : 1) Setiap pelajar memberikan respon yang sangat baik ketika sesi pengajaran sedang berlangsung. 2) Keadaan kelas kadangkala agak bising apabila terdapat segelintir pelajar yang bercakap dan tidak menumpukan perhatian ketika belajar. 3) Kerjasama antara pelajar dan guru sangat baik dan objektif pembelajaran tercapai. Catatan Penyelia : 1) Tujuan am- Tidak ditulis 2) Objektif P&P- Kurang/ tidak jelas 3) Pengetahuan sedia ada- Satu sahaja/ ditulis dalam satu ayat sahaja 4) Pergerakan- Statik di depan meja/ Bergerak bila ada aktiviti. 5) RPH- Perlu dibaiki lagi darisegi cara penulisan. 6) Keseluruhan: - P&P menarik dan masih boleh diperbaiki - Murid aktif - Banyak nilai dan KBKK - Ada peneguhan

×