Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah kbsm

1,238 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sejarah kbsm

 1. 1. SEJARAH PERKEMBANGAN MATEMATIK DALAM KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
 2. 2. PENGENALAN  Disebarkan dari satu budaya ke budaya yang lain.  Bermula di Mesir Purba dan Babylonia,kemudian berkembang ke Greece.  Penulisan Matematik dalam Greek Purba dan India diterjemahkan ke Bahasa Arab juga. Diterjemahkan kepada bahasa latin untuk digunakan di Eropah Barat
 3. 3.  4 Peringkat Sejarah Perkembangan Matematik Peringkat pertama ( sebelum ) 400 SM) -manusia menggunakan simbol atau tanda. -tokoh-tokoh Matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Peringkat kedua ( 400SM – 1700 TM) - Aritmetik Algebra Geometri Trigonometri
 4. 4.  Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) - Matematik tradisi - Bidang -Teori -Penemuan baru ke peringkat hukum baru ialah geometri perubahan dan ditemui dan koordinat, kalkulus penemuan didemonstrasikan dan rumus-rumus oleh tokoh kalkulus Matematik Barat
 5. 5.  Peringkat Keempat ( 1900 TM – kini ) - daripada konkrit kepada abstrak  Teori baru ditemui untuk digunakan dalam bidang lain; sains,teknologi,ekonomi dan sosiologi.  Contoh : kebarangkalian,teori set, teori nombor, penaakulan mantik dan logik.
 6. 6.  Enam Peringkat Kronologi  Zaman Babylonia,Mesir dan Amerika ( 3000 SM – 601 SM ) orang-orang Mesir mereka. - sistem pernomboran mereka cipta cara tersendiri untuk mempunyai nilai tempat menulis iaitu hieroglif - dengan asas 60 sistem nombor berbentuk gambar - mempunyai rumus bagi luas - meregangkan tali untuk bulatan dan isipadu mengukur kubus,silinder dan Unit asas ialah „kubit‟ iaitu sebagainya jarak antara siku hingga tahun solar mempunyai hujung jari hantu lebih kurang 365 ¼ hari
 7. 7.  Zaman Greek, Roman and China ( 600 SM – 499 TM ) mereka * Euclid‟s sumbangan mempunyai elements and kaum Roman sistem Apollnius hanya pernomboran Conic Section nombor sendiri. - Archimedes Roman dan memperkenal mereka pecahan beberapa alat b erdasarkan dan senjata sistem ketenteraan,duodecimel mencipta cara ( asal 12 ) untuk menetapkan menguji idea tentang penurunan tahun lompat nilai emas
 8. 8.  Zaman Hindu And Arab ( TM 500 – 1199 ) - menggunakan simbol Brahmi bersama perkataan Algebra tanda kedudukan diilhamkan oleh orang. - simbol Brahmi iaitu ( positional notation ) Arab di dalam buku 1,2,3,……., 9 adalah -mengetahui bahawa yang ditulis oleh signifikan sebab bagi persamaan kuadratik seorang angkasawan setiap nombor, ada mempunyai 2 yang bernama simbol tersendiri penyelesaian dan Mohamed ibn Musa pandai menggangar al Khawarizmi nilai x
 9. 9.  Transition Period ( Zaman Peralihan )  Pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan „transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissane  Jangkamasa antara 1400 dan 1600 dikenali sebagai Renaissance telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran yang berteraskan Matematik.  Penemuan terhebat teori astronomi oleh NicolausCopernicus dan Johannes Kepler.
 10. 10.  Century of Enlightenment ( Abad Kebangkitan ) ( 1600 – 1699 ) dan pengetahuan berlaku perkembangan bijak pandai dalam teknologi pada masa ini  Antara sumbangan yang hebat adalah seperti Segitiga pascal ( Blaise Pascal ), logik ( Gottfried Leibniz ), penaakulan deduktif ( Galileo Galilei),alat mengira ( Johan Napier ) simbol “ ” ( John Wallis ), penggunaan titik perpuluhan ( Kepler and Napier ), nombor perdana ( Fernnet ) huruf-huruf untuk Angkubah / Anu ( Rene Descartes ), Teori Kebarangkalian permulaan ( Blaise Pascal )
 11. 11.  Early Modern Period ( 1700 – 1899 ) permulaan kepada matematik moden.  Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini.  Sejarah menunjukkan antara topik-topik matematik yang dipelajari semasa di sekolah menengah ialah Boolean algebra ( George Boole ), Formal Logic (Bertrand Russel ), Principia Mathematica ( Alfred North Whitehead ), Logical proof ( Charles Dodgson).
 12. 12.  Modern Period ( 1900 – sekarang )  Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu di antara penemuan matematik adalah Twenty –Three famous problems (Hillbert), Analytic Number Theory ( Hardy and Ramanujan).  General theory of relativity ( Einstein ), Algebra ( Emmy Noeter ) , Godel‟s Theorem, komputer elektronik yang pertama, Game Theory ( John von Neumann ), Continuum Hypothesis ( Cohen ), Development of BASIC ( John Kemeny,Thomas Kurtz ), personal computerApple II dan sebagainya.
 13. 13.  Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah disekolah rendah dan menengah.  Aritmetik,geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan.  Memperihalkan beberapa jawatankuasa utama.  Laporan Razak ( 1956 ) - bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak. - terdapat perubahan tajuk pada kurikulum. - perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970.
 14. 14.  Laporan Projek Khas ( 1970 ) - bermula pada 1968 diterajui oleh En.Abu Hassan Ali. - objektifnya memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. - pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara.  Program Matematik Moden ( 1970 ) - diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. - tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden seperti teori set, statistik dan vektor yang dipermudahkan.
 15. 15. -Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. - Sukatan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP ) dan Scottish Mathematics Group (SMG ). - Memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. - Pada 1972 topik-topik SMP diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik.
 16. 16. - - kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan 1 hingga 5 telah disatukan pada 1978. - Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran, pemetaan, transformasi geometri,matriks dan statistik. - strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. dua buah buku teks iaitu Matematik Moden Tingkatan 4 dan 5 diterbitkan pada 1974 dan 1975.
 17. 17. Visi Memperkembangkan pemikiran mantik, analitis, bersistem, kritis,kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan matematik.
 18. 18. MISI Membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.

×