Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANALISISKOS VOLUM UNTUNG
 Objektif : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat : Mendifinisikan titik pulang modal,margin sumbangan,caruman jualan...
Kepentingan     Analisis      Andaian Analisis     KVU           KVU             Apa...
ANALISIS KVUMengkaji hubungan antara kos,volum dan untung bagi tujuanperancangan dan pembuatan keputusan dalam sesebuah  ...
KEPENTINGAN ANALISIS KVUMenentukan tahap jualan pada TPM.Menentukan jualan yang diperlukan bagimencapai sasaran untung.Mem...
ANDAIAN DALAM ANALISIS KVU  Unit yang dijual sama dengan     unit pengeluaran    Kos dan hasil adalah linear   ...
TITIK PULANG MODALPada TPM, perniagaan tidakmemperolehi untung ataupun rugi.      Untung adalah sifar    Jumlah H...
MARGINPERSAMAAN         SUMBANGAN       KAEDAH      ANALISIS KVU       LAKARAN        G...
KAEDAH PERSAMAAN       UB = JUMLAH HASIL(JH) – JUMLAH KOS    UB     = JH – (KT + KB)         = JH –...
Contoh 1:  Menara Holdings mengeluarkan sejenis produk.  Setiap unit dijual dengan harga RM4.00. Kos  tetap sebanyak...
Penyelesaiani)UB  =JH – JK   =RM4 (500) –[ RM600 + RM2.50(500)]   =RM2000-[RM600 + RM1250]   =RM150ii)UB  =JH...
Penyelesaianiii)     TPM keadaan di mana ;     Jumlah Hasil = Jumlah Kos       Untung = 0    TPM(unit) ...
Penyelesaian  ii)UB/1 – Kadar cukai = JH – JKRM500/1-20%    =RM4 x -[RM600 + RM2.5 x]RM625       =RM4 x – RM60...
KAEDAH MARGIN SUMBANGANMargin Sumbangan(MS):• Lebihan hasil jualan daripada kos berubah• Jumlah yang dapat menampung kos t...
FORMULA MARGIN SUMBANGAN       MS/U = HgJ - KB/U  TPM(unit) =   Kos tetap+Untung         Margin sumbang...
KAEDAH MARGIN SUMBANGANBerdasarkan CONTOH 1, kirakan:  Margin sumbangan seunit      MS/U = HgJ - KB/U       ...
KAEDAH MARGIN SUMBANGAN Unit jualan jika untung yang diingini RM300. Contoh penyelesaian: Unit Jualan  = KT + Untung  ...
KAEDAH MARGIN SUMBANGAN Unit jualan jika untung yang diingini RM500 selepas cukai. Kadar cukai 20%. Contoh penyelesaian: ...
CONTOH GRAF KVUJumlah Kos (RM)              Harga Jualan Seunit x volum jualan                ...
MARGIN KESELAMATAN (MK)   1        2          3         4Perbezaan di  Dapat       Leb...
FORMULA;Margin Keselamatan (RM)= Jualan Sebenar/Jangkaan Jualan – Jualan pada TPM Margin Keselamatan (%) =  Margin kese...
Contoh Mengira Margin KeselamatanJualan pada TPM = RM15,500 @ 5000 unitJumlah jualan sebenar = RM22,320 @ 7200 unitMargin ...
GRAF MARGIN KESELAMATAN Jumlah Kos (RM)                  Hasil Jualan        Untung22,320 MK  ...
ANALISIS SENSITIVITIKesan perubahan dalam harga jualan,kos berubah dan kos tetap ke atas KVU (guna kaedah margin sumbanga...
CONTOH 2Syarikat Pongsu Seribu bercadang untukmengurangkan harga jualan daripada RM 25kepada RM 20. Kos berubah seunit RM1...
Penyelesaian• Unit jualan (TPM) = RM 16,000 + 0             RM 4           = 4,000 unit Unit juala...
ANALISIS SENSITIVITI  Perubahan dalam Kos Berubah Perubahan dalam kos berubah akan menyebabkan margin caruman berubah. ...
PenyelesaianMargin Caruman seunit (baru)= HJ – [KB + (10% x HJ)]= RM 20 – [16 + (10% x RM 20)]= RM 20 – RM 18= RM 2Unit Ju...
PenyelesaianUnit Jualan (untuk untung RM 15,000)= RM 16,000 + RM 15,000    RM 2= 15,500 unit
ANALISIS SENSITIVITI Perubahan dalam Kos TetapBagi meningkatkan jumlah jualan, Syarikat PongsuSeribu bercadang untuk membu...
PenyelesaianKos Tetap (baru)  = RM 16,000 + RM 5,000          = RM 21,000Unit Jualan (TPM)     = RM 21,000...
CAMPURAN JUALAN- Apabila firma menjual atau mengeluar lebih daripada satu jenis produk.- Definisi:- Kuantiti pengeluaran ...
FORMULAPurata MS seunit   = [(MS seunit Produk a X bil. Produk a)    +(MS seunit Produk b X bil. Produk b)    + (M...
ContohLOREAL Bhd. mengeluarkan 2 jenis produkiaitu Gincu dan Bedak Asas. Firma tersebutmenjual 2 unit Gincu dan 3 unit Bed...
PenyelesaianPurata MS seunit   = [(MS seunit Gincu x bil. Gincu) +(MS seunit Bedak             Asas X bil....
PENYATA PENDAPATAN               LOREAL Bhd.      Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir XXXX     ...
RUMUSANKepentingan Analisis KVU Andaian Analisis KVU Kaedah Analisis KVU Margin Keselamatan
RUMUSANAnalisis SensitivitiCampuran Jualan
SEKIAN.TERIMA KASIH
LATIHAN PENGUKUHAN(Menggunakan kaedah MS)Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Syarikat Kami:    Kos Tetap    RM4...
PenyelesaianJawapan a:  TPM(u)  =   KT         MS/u       =  40000 / 4       =  10000 unit ...
PenyelesaianJawapan b:   MK(u)  =  Jualan(u) - TPM(u)       =  12000 - 10000       =  2000 unit   MK(%...
PenyelesaianJawapan c:   SJ(RM)  =   KT + SU           NMS   120000  =   40000 + SU          ...
PenyelesaianJawapan d:   SJ(u)  =   KT + SU          MS/U       =   40000 + 10000         ...
PenyelesaianJawapan f:   TPM(u)  =   KT          MS/u       =   35000/3       =   11667 ...
“SELAMATMENCUBA”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nota bab 6

2,598 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nota bab 6

 1. 1. ANALISISKOS VOLUM UNTUNG
 2. 2.  Objektif : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat : Mendifinisikan titik pulang modal,margin sumbangan,caruman jualan dan margin keselamatan Membuat keputusan berasaskan teknik :  Pegiraan  Graf
 3. 3. Kepentingan Analisis Andaian Analisis KVU KVU ApaKaedah Analisis Margin KVU Yang Perlu Keselamatan Anda Tahu? Analisis Sensitiviti Campuran Jualan
 4. 4. ANALISIS KVUMengkaji hubungan antara kos,volum dan untung bagi tujuanperancangan dan pembuatan keputusan dalam sesebuah organisasi.
 5. 5. KEPENTINGAN ANALISIS KVUMenentukan tahap jualan pada TPM.Menentukan jualan yang diperlukan bagimencapai sasaran untung.Membuat keputusan berkaitan polisi penetapanharga.Membuat keputusan berkaitan kos tetap danstrategi pemasaran.Mengkaji kesan terhadap untung bila adaperubahan dalam elemen analisis KVU.
 6. 6. ANDAIAN DALAM ANALISIS KVU Unit yang dijual sama dengan unit pengeluaran Kos dan hasil adalah linear Kos tetap dan kos berubah boleh dikenalpasti
 7. 7. TITIK PULANG MODALPada TPM, perniagaan tidakmemperolehi untung ataupun rugi. Untung adalah sifar Jumlah Hasil = Jumlah Kos Kepentingan: Menunjukkan tahap minimum jualan yang perlu diperolehi oleh perniagaan supaya tidak mengalami kerugian.
 8. 8. MARGINPERSAMAAN SUMBANGAN KAEDAH ANALISIS KVU LAKARAN GRAF
 9. 9. KAEDAH PERSAMAAN UB = JUMLAH HASIL(JH) – JUMLAH KOS UB = JH – (KT + KB) = JH – KT – KB = (UJ x Hg J)- KT – (UJ x KB/U)UB= untung bersihUJ= unit jualanHgJ= Harga jualan
 10. 10. Contoh 1: Menara Holdings mengeluarkan sejenis produk. Setiap unit dijual dengan harga RM4.00. Kos tetap sebanyak RM600 sebulan dan kos berubahnya dianggarkan RM2.50 seunit.Kirakan:i) Untung bersih jika 500 unit dikeluarkan.ii) Unit jualan jika UB yang diingini adalah RM300.iii) Titik Pulang Modal (dalam RM dan unit)iv) Unit jualan jika UB selepas cukai RM500 dengan kadar cukai sebanyak 20%.
 11. 11. Penyelesaiani)UB =JH – JK =RM4 (500) –[ RM600 + RM2.50(500)] =RM2000-[RM600 + RM1250] =RM150ii)UB =JH – JKRM300=RM4 x -[RM600 + RM2.5 x]RM300=RM4 x – RM600 - R M2.5 xRM1.5x=RM900x =600 unit
 12. 12. Penyelesaianiii) TPM keadaan di mana ; Jumlah Hasil = Jumlah Kos Untung = 0 TPM(unit) JH = KT + KB RM4x = RM600+RM2.5x RM1.5x = RM600 x = 400 unit TPM (RM) RM4 x 400= RM1600
 13. 13. Penyelesaian ii)UB/1 – Kadar cukai = JH – JKRM500/1-20% =RM4 x -[RM600 + RM2.5 x]RM625 =RM4 x – RM600 - RM2.5 xRM1.5x =RM1225x =817 unit
 14. 14. KAEDAH MARGIN SUMBANGANMargin Sumbangan(MS):• Lebihan hasil jualan daripada kos berubah• Jumlah yang dapat menampung kos tetap dan seterusnya untuk mendapatkan untung bersih.Margin sumbangan seunit (MS/U):• Lebihan harga jualan seunit ke atas kos berubah seunit.
 15. 15. FORMULA MARGIN SUMBANGAN MS/U = HgJ - KB/U TPM(unit) = Kos tetap+Untung Margin sumbangan seunitJualan(unit) = Kos tetap+Untung/1 – Kadar cukai Margin sumbangan seunit
 16. 16. KAEDAH MARGIN SUMBANGANBerdasarkan CONTOH 1, kirakan: Margin sumbangan seunit MS/U = HgJ - KB/U = 4 - 2.5 Titik Pulang = RM1.50 Modal TPM(Unit ) = RM600 + 0 RM1.50 = 600/1.50 = 400 unit
 17. 17. KAEDAH MARGIN SUMBANGAN Unit jualan jika untung yang diingini RM300. Contoh penyelesaian: Unit Jualan = KT + Untung MS/U = RM600 + RM300 RM1.50 = 600 unit
 18. 18. KAEDAH MARGIN SUMBANGAN Unit jualan jika untung yang diingini RM500 selepas cukai. Kadar cukai 20%. Contoh penyelesaian: Unit Jualan = KT + Untung/1-20% MS/U = RM600 + RM500/80% RM1.50 = 817 unit
 19. 19. CONTOH GRAF KVUJumlah Kos (RM) Harga Jualan Seunit x volum jualan Hasil Jualan Untung Jumlah Kos TPM Kos berubah seunit x volum jualan x + Kos Tetap Kos Tetap Volum Jualan Rugi
 20. 20. MARGIN KESELAMATAN (MK) 1 2 3 4Perbezaan di Dapat Lebih tinggi nilai Bolehantara jualan menunjukkan MK, lebih selesa dinyatakansebenar (atau sejauhmana perniagaan. dalam bentukjualan jumlah jualan ringgit danjangkaan)dengan jualan boleh menurun peratus.pada titik atau berkurangpulang modal. sebelum berlaku kerugian.
 21. 21. FORMULA;Margin Keselamatan (RM)= Jualan Sebenar/Jangkaan Jualan – Jualan pada TPM Margin Keselamatan (%) = Margin keselamatan (RM) Jualan sebenar/Jangkaan Jualan
 22. 22. Contoh Mengira Margin KeselamatanJualan pada TPM = RM15,500 @ 5000 unitJumlah jualan sebenar = RM22,320 @ 7200 unitMargin keselamatan (RM):= RM22,320 – RM15,500= RM6,820Margin keselamatan (Unit):= 7,200 – 5,000= 2,200 unitMargin keselamatan (%):= RM6,820 / RM22,320= 0.31 @ 31%
 23. 23. GRAF MARGIN KESELAMATAN Jumlah Kos (RM) Hasil Jualan Untung22,320 MK Jumlah Kos(RM) TPM 15,500 x Kos TetapRugi Volum Jualan 5,000 7,200 MK (unit)
 24. 24. ANALISIS SENSITIVITIKesan perubahan dalam harga jualan,kos berubah dan kos tetap ke atas KVU (guna kaedah margin sumbangan)Perubahan dalam harga jualan:- perancangan dalam penetapan harga jualan untuk mencapai TPM atau untung sasaran.
 25. 25. CONTOH 2Syarikat Pongsu Seribu bercadang untukmengurangkan harga jualan daripada RM 25kepada RM 20. Kos berubah seunit RM16 dan Kostetap RM 16,000. Berapakah unit yang perlu dijualuntuk mencapai TPM dan untung sebanyak RM15,000. Penyelesaian: Margin sumbangan seunit (baru) = RM 20 – RM 16 = RM 4
 26. 26. Penyelesaian• Unit jualan (TPM) = RM 16,000 + 0 RM 4 = 4,000 unit Unit jualan (untuk untung RM 15,000) = (RM 16,000 + RM 15,000) / RM 4 = 7,750 unit
 27. 27. ANALISIS SENSITIVITI Perubahan dalam Kos Berubah Perubahan dalam kos berubah akan menyebabkan margin caruman berubah. Contoh: Bagi meningkatkan jualan, Syarikat Pongsu Seribu bercadang untuk memberikan komisen sebanyak 10% daripada harga jualan kepada jurujual. Berapa unitkah yang perlu dijual untuk mencapai TPM dan untung bersih sebanyak RM 15,000.
 28. 28. PenyelesaianMargin Caruman seunit (baru)= HJ – [KB + (10% x HJ)]= RM 20 – [16 + (10% x RM 20)]= RM 20 – RM 18= RM 2Unit Jualan (TPM)= Kos Tetap + Untung Bersih Margin caruman seunit= RM 16,000 + 0 = 8,000 unit RM 2
 29. 29. PenyelesaianUnit Jualan (untuk untung RM 15,000)= RM 16,000 + RM 15,000 RM 2= 15,500 unit
 30. 30. ANALISIS SENSITIVITI Perubahan dalam Kos TetapBagi meningkatkan jumlah jualan, Syarikat PongsuSeribu bercadang untuk membuat belanjapengiklanan sebanyak RM 5,000. Berapa unitkahyang perlu dijual oleh syarikat untuk mencapai TPMdan untung bersih sebanyak RM 15,000?(Maklumat kos seperti di Contoh 2)
 31. 31. PenyelesaianKos Tetap (baru) = RM 16,000 + RM 5,000 = RM 21,000Unit Jualan (TPM) = RM 21,000 RM 4 = 5,250 unitUnit Jualan (untuk untung RM 15,000)= RM 21,000 + RM 15,000= 9,000 unit RM 4
 32. 32. CAMPURAN JUALAN- Apabila firma menjual atau mengeluar lebih daripada satu jenis produk.- Definisi:- Kuantiti pengeluaran yang berbeza bagi setiap produk dalam setiap jumlah jualan.- Harga jualan dan kos berubah seunit berbeza Margin sumbangan seunit berbeza Purata margin sumbangan seunit untuk membuat analisis KVU.Contoh: Syarikat Komputer Komputer, notebook, mesin pencetak
 33. 33. FORMULAPurata MS seunit = [(MS seunit Produk a X bil. Produk a) +(MS seunit Produk b X bil. Produk b) + (MS seunit Produk c X bil. Produk c)] Bilangan unit dalam campuran jualan
 34. 34. ContohLOREAL Bhd. mengeluarkan 2 jenis produkiaitu Gincu dan Bedak Asas. Firma tersebutmenjual 2 unit Gincu dan 3 unit Bedak Asas.Maklumat bagi produk-produk ini adalah sepertiberikut; GINCU BEDAK ASASHarga jualan seunit RM8.00 RM10.00Kos Berubah seunit 6.40 8.00Margin sumbangan seunit 1.60 2.00Nisbah Margin Sumbangan 20% 20%Kos Tetap adalah RM92,000 setahun
 35. 35. PenyelesaianPurata MS seunit = [(MS seunit Gincu x bil. Gincu) +(MS seunit Bedak Asas X bil. Bedak Asas] Bilangan unit dalam campuran jualanPurata MS seunit = [ (RM1.60 X 2) + (RM2.00 X 3) ] 5 = RM 1.84TPM (unit) = KT Purata MS seunit = RM92,000 RM1.84 = 50,000 unit Produk Gincu : 2 / 5 X 50,000 = 20,000 unit Produk Bedak Asas: 3 / 5 X 50,000 = 30,000 unit
 36. 36. PENYATA PENDAPATAN LOREAL Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir XXXX GINCU BEDAK JUMLAH ASASJualan 160,000 300,000 460,000- Kos berubah 128,000 240,000 368,000Margin 32,000 60,000 92,000SumbanganKos Tetap 92,000Untung Bersih 0
 37. 37. RUMUSANKepentingan Analisis KVU Andaian Analisis KVU Kaedah Analisis KVU Margin Keselamatan
 38. 38. RUMUSANAnalisis SensitivitiCampuran Jualan
 39. 39. SEKIAN.TERIMA KASIH
 40. 40. LATIHAN PENGUKUHAN(Menggunakan kaedah MS)Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Syarikat Kami: Kos Tetap RM40000 setahun Kos berubah RM6.00 seunit Harga jualan RM10.00 seunitBerdasarkan maklumat di atas, kirakan: a) TPM dalam unit dan ringgit b) Margin Keselamatan (unit dan %) pada tahap 12000 unit c) Untung bersih jika jualan adalah RM120000 d) Jualan (unit) yang diperlukan untuk mendapatkan untung bersih sebanyak RM10000 e) Unit jualan jika untung sebelum cukai yang dikehendaki adalah RM10000 (Andaikan kadar cukai 35%) f) TPM (unit) jika kos berubah meningkat sebanyak RM1.00 seunit dan kos tetap berkurang sebanyak RM5000
 41. 41. PenyelesaianJawapan a: TPM(u) = KT MS/u = 40000 / 4 = 10000 unit MS/U = 10 – 6 = RM4 TPM(RM) = TPM(u) x HgJ = 10000 x 10 = RM100000
 42. 42. PenyelesaianJawapan b: MK(u) = Jualan(u) - TPM(u) = 12000 - 10000 = 2000 unit MK(%) = 12000 - 10000 x 100 12000 = 16.7%
 43. 43. PenyelesaianJawapan c: SJ(RM) = KT + SU NMS 120000 = 40000 + SU 0.4 SU = 120000 (0.4) - 40000 = RM 8000 NMS = 10 – 6 10 = 0.4
 44. 44. PenyelesaianJawapan d: SJ(u) = KT + SU MS/U = 40000 + 10000 4 = 12500 unitJawapan e: SJ(u) = KT + SU / (1- 0.35) MS/U = 40000 + 10000 / 0.65 4 = 12483.75 = 12484 unit
 45. 45. PenyelesaianJawapan f: TPM(u) = KT MS/u = 35000/3 = 11667 unit MS/U = 10 – 7 = RM3
 46. 46. “SELAMATMENCUBA”

×