Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
HARI :
Tarikh :
Masa :
Tingkatan : 4 UIAM
Subjek : BIOLOGI
Topik : Bab 5 Pembahagian sel
Sub T...
Langkah/masa Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti pelajar catatan
Set induksi
(5minit)
Guru akan memperkenalkan
tajuk yang...
Langkah 1
(20 minit)
Isi pelajaran:
Video:
Kertas edaran:
Proses mitosis dan
sitokinesis
Maksud mitosis
Proses pembahagian...
sistem pengairan dan
empangan yang cekap
Pusat pentadbiran tertumpu
dikawasan yang subur
Masyarakat:
Membina empangan dan
...
Mempunyai pelabuhan yang
menyediakan pelbagai
kemudahan: tempat tinggal,
pergudangan, kawasan
berjual beli, wujud pelabuha...
 Memilih beberapa orang
pelajar untuk
membandingkan
kerajaan Agraria dan
kerajaan Maritim
 Mengaitkan kerajaan
pada zama...
2)Menghasilkan peta
minda
 Menyuruh pelajar
membentuk 5 kumpulan
yang terdiri daripada 7
orang
 Menyuruh pelajar
menghas...
Nilai :
Kemegahan terhadap
tamadun awal
-menghargai sumbangan
tamadun awal kita.
 Bertanya kepada pelajar
tentang peta mi...
Penutup
( 5 minit )
 Rumusan hasil
pembelajaran hari ini
 Soalan kerja rumah
Soalan :
Andaikan anda salah
seorang masyar...
Rancanganpengajaranharian 121225184147-phpapp01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rancanganpengajaranharian 121225184147-phpapp01

125 views

Published on

hsp

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rancanganpengajaranharian 121225184147-phpapp01

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN HARI : Tarikh : Masa : Tingkatan : 4 UIAM Subjek : BIOLOGI Topik : Bab 5 Pembahagian sel Sub Topik : Mitosis Hasil Pembelajaran : Diakhir pembelajaran pelajar dapat : Pengetahuan sedia ada : pelajar mempunyai pengetahuan benda hidup membiak dan membahagi 1. Menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis 2. Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul Bahan bantu Mengajar : persembahan powerpoint, kad manila, pen marker, kertas edaran, perisian video KPS/KBKK : meneroka bukti, membuat intepretasi, menjana idea, menjana pemikiran kreatif Strategi pengajaran Biologi: komunikasi dua hala dan perbincangan Nilai/Rasional : memanfaatkan kurniaan tuhan, bersyukur dengan ciptaan Tuhan
 2. 2. Langkah/masa Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti pelajar catatan Set induksi (5minit) Guru akan memperkenalkan tajuk yang dibincangkan dengan cara mempamerkan video klip dan powerpoint berkaitan dengan tajuk Mitosis Tajuk: Bab 5: Mitosis Hasil pembelajaran: 1) Menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis 2) Menyusun peringkat- peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul  Guru menayangkan gambar-gambar yang berkaitan dengan tajuk melalui powerpoint dan video  Bertanya tentang apakah tajuk yang akan dipelajari  Memberitahu hasil pembelajaran yang harus dicapai oleh pelajar pada hari ini.  Melihat dan Mendengar dengan teliti slaid dan video yang ditayangkan oleh guru.  Menjawab pertanyaan guru tentang tajuk yang akan dipelajari.  Mendengar dengan teliti BBM:  Slide powerpoint dan handout  Buku rujukan
 3. 3. Langkah 1 (20 minit) Isi pelajaran: Video: Kertas edaran: Proses mitosis dan sitokinesis Maksud mitosis Proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua sel anak yang mana setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang seiras dengan induk Maksud sitokinesis: Pembahagian sitoplasma Kemudahan asas:  (Nilai kepatuhan diterapkan) Beri arahan kepada pelajar: 1) Bentuk 5 kumpulan yang terdiri daripada 3 orang 2) Kenalpasti 4 fasa mitosis dan proses sitokinesis yang berlaku dalam sel haiwan dan sel tumbuhan video yang bakal ditayangkan dan senaraikan. 3) Menulis jawapan selepas melihat tanyangan video di dalam kertas edaran  Pelajar mendengar arahan daripada guru KPS/KBKK: Meneroka bukti, menjana idea. BBM: Video, kertas edaran Nilai: Patuh kepada arahan, Inkuiri dan berani mencuba. H/P 1 dan 2 Dinilai sambil guru memantau aktiviti perbincangan.
 4. 4. sistem pengairan dan empangan yang cekap Pusat pentadbiran tertumpu dikawasan yang subur Masyarakat: Membina empangan dan saliran Ciri-ciri Kerajaan maritim: Lokasi: persisiran pantai Kegiatan ekonomi: perdagangan membuat kapal, menjalankan perikanan. Asas: dan rujuk buku teks m/s 32-41 4) Membandingkan Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim  (Nilai inkuiri diterapkan) Menayangkan video tentang gambaran yang terdapat di kedua-dua Kerajaan Agrarian dan Kerajaan Maritim. Setiap 1 ciri-ciri guru akan memberhentikan seketika video tersebut.  Pelajar melihat tayangan video.  Menulis jawapan (menyenaraikan ciri- ciri dan membandingkan
 5. 5. Mempunyai pelabuhan yang menyediakan pelbagai kemudahan: tempat tinggal, pergudangan, kawasan berjual beli, wujud pelabuhan entrepot. Barang dagangan yang dikumpul seperti: hasil hutan, rempah ratus, uubat-ubatan, gaharu, cendana dan dammar, pedagang asing Eropah Arab India dan China. Masyarakat: Mahir membuat kapal Menguasai ilmu pelayaran Mampu belayar hingga Afrika timur.  Memberi masa kepada murid untuk menulis isi penting.  Menyuruh pelajar tampil ke hadapan depan untuk menyenaraikan ciri-ciri kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim. kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim dalam kertas edaran)  Pelajar tampil kehadapan untuk menyenaraikan 2 daripada 4 ciri-ciri yang terdapat pada Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim. (menyenaraikan ciri-ciri kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim)  Pelajar membandingkan kerajaan Agraria dan kerajaan maritim.
 6. 6.  Memilih beberapa orang pelajar untuk membandingkan kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim  Mengaitkan kerajaan pada zaman tersebut dengan zaman sekarang.  Mendengar penerangan guru. Langkah 2 (10 minit) Aktiviti Pengukuhan: 1)Tayangan gambar  Menayangkan tayangan gambar melalui video  Bertanya kepada pelajar tentang ciri-ciri Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim  Melihat Tayangan gambar  Menjawab pertanyaan guru KPS/KBKK Interpretasi dan menjana pemikiran kreatif BBM Tayangan gambar, kad Manila, pen marker Nilai
 7. 7. 2)Menghasilkan peta minda  Menyuruh pelajar membentuk 5 kumpulan yang terdiri daripada 7 orang  Menyuruh pelajar menghasilkan peta minda membandingkan Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim dengan mengikut kreativiti masing-masing.  Menyuruh semua wakil kumpulan tampil kehadapan dengan membawa hasil peta minda  Pelajar mendengar arahan daripada guru  Pelajar menghasilkan peta minda dalam kad manila ( Nilai kreativiti dan kerjasama pelajar dapat dicungkil dalam aktiviti ini)  Wakil pelajar tampil kehadapan Mengcungkil Kreativiti pelajar dan bekerjasama
 8. 8. Nilai : Kemegahan terhadap tamadun awal -menghargai sumbangan tamadun awal kita.  Bertanya kepada pelajar tentang peta minda tersebut  Bertanya kepada pelajar tentang apakah nilai yang boleh diperolehi melalui topik Kerajaan Awal di Asia Tenggara  Menjawab pertanyaan guru. Kemahiran Interpretasi : pelajar dapat menterjemahkan kefahaman mereka tentang tajuk tersebut melalui peta minda yang dihasilkan.  Memberi pendapat.
 9. 9. Penutup ( 5 minit )  Rumusan hasil pembelajaran hari ini  Soalan kerja rumah Soalan : Andaikan anda salah seorang masyarakat pada zaman kerajaan Agraria apakah kegiatan pertanian yang ingin anda lakukan. Huraikan  Bertanyakan kepada pelajar tentang apa yang dipelajari hari ini.  Mengedar soalan kerja rumah kepada pelajar  Memberi pendapat tentang hasil pembelajaran hari ini  Menerima soalan kerja rumah daripada guru. Refleksi :

×