Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan

  • Be the first to comment

Penggunaan teknologi dalam pendidikan

  1. 1. M1 K4 FIFY FARISA BT MOHAMAD FIRDAUS IEB060027 NORHAYATI BT OSMAN IEB060094 SITI ZAMRIAH BT MOHD. HUSSIN IEB060141
  2. 2. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN <ul><li>Meningkatkan produktiviti profesion keguruan </li></ul><ul><li>Membantu guru pendidikan Islam dalam meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran. Contohnya, membuat rekod pengajaran harian. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru pendidikan Islam . Contohnya, guru membuat blog sendiri untuk memudahkan pengajaran. </li></ul><ul><li>Guru dan pelajar boleh menggunakan email. Contohnya, soal jawab melalui email walaupun berada di luar waktu kelas. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Komputer literasi </li></ul><ul><li>Pelajar dapat menggunakan komputer dengan betul. Contohnya,pelajar tahu nama-nama komponen komputer dan fungsi- fungsinya. </li></ul><ul><li>Pelajar boleh membuat tugasan dengan menggunakan program di dalam komputer. Contohnya, dengan menggunakan powerpoint. </li></ul><ul><li>Pelajar tahu menggunakan tulisan jawi dan software al-quran dalam membuat tugasan. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Pembelajaran melalui komputer </li></ul><ul><li>Pelajar dapat mencari maklumat tentang subjek pendidikan Islam. Contohnya, mencari gambar-gambar bangunan yang bersejarah dalam tamadun Islam. </li></ul><ul><li>Boleh melatih pelajar untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Contohnya,pelajar tahu cari bahan dengan enjin penggelintar. </li></ul><ul><li>Pelajar boleh memuat turun nota-nota atau latihan untuk subjek pendidikan Islam. Contohnya, melalui e-learning. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Komputer sebagai alat pembelajaran </li></ul><ul><li>Pelajar dapat belajar menggunakan modul berbentuk softcopy yang disediakan oleh guru. Contohnya, memperdengarkan rakaman bacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul. </li></ul><ul><li>Dapat meransang minat pelajar untuk belajar . Contohnya,belajar dengan komputer, guru boleh memaparkan gambar yang menarik. </li></ul><ul><li>Pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan menggunakan komputer. Contohnya, dengan teka silang kata, atau permainan lain yang disediakan oleh guru. </li></ul>

×