Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan esei program idp mrsm tgb

3,717 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soalan esei program idp mrsm tgb

 1. 1. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHSOALAN ESEIBab 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Cadangan penubuhan Gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961 telah mendapat pelbagai reaksi daripada penduduk setempat dan negara serantau. ( ms 137) 1 a Mengapakah pemimpin PAP, Lee Kuan Yew berminat menyertai Malaysia? [5Markah] b Jelaskan reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap cadangan tersebut? [8Markah] c Pada pandangan anda, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin negara dalam menghadapi ancaman Indonesia yang telah melancarkan dasar ‘konfrontasi’ terhadap Malaysia? [7Markah] Perjanjian Malaysia 1963 mengambil kira keputusan semua negeri anggota untuk mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan antara negeri sebagaimana terkandung dalam Akta Malaysia. ( ms 153 ) 2 a Senaraikan perkara-perkara penting yang dicadangkan oleh Akta Malaysia [ 6 Markah] b Terangkan usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan Negara Malaysia pada 16 September 1963. [ 10 Markah] c Pada pandangan sejarah anda,apakah kepentingan pembentukan Malaysia [ 4 Markah]
 2. 2. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHBAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA1 Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Ia merupakan dokumen rasmi yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan. (ms 163-167) a Terangkan maksud keluhuran perlembagaan ? [ 4 Markah] b Jelaskan kepentingan perlembagaan negara bagi menjamin keharmonian dan kesejahteraan rakyat. [ 10 Markah] c Pada pandangan anda, mengapakah perlembagaan negara perlu dipinda dari semasa ke semasa . [ 6 Markah]2 Semenjak mencapai kemerdekaan, negara kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan Raja berpelembagaan. (ms 167-168) a Jelaskan ciri-ciri demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. [ 8 Markah] b Nyatakan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. [ 8 Markah] c Mengapakah jawatan Yang di-Pertuan Agong begitu unik kepada negara ? [ 4 Markah]
 3. 3. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHBAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Senarai berikut merupakan dasar pelajaran untuk memupuk perpaduan Penyata Rahman Talib Laporan Jawatankuasa Kabinet .1 a Nyatakan cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Rahman Talib untuk memupuk perpaduan kaum [7 Markah] b Jelaskan penekanan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara. [8 Markah] c Sebagai seorang pelajar, bagaimana anda dapat membantu kerajaan melahirkan masyarakat bersatu padu melalui dasar pelajaran kebangsaan [ 5 Markah] Wawasan 2020 telah diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991.2 a Jelaskan matlamat wawasan 2020. [5 Markah] b Terangkan empat cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan wawasan 2020. [10 Markah] c Sebagai pelajar, apakah tanggungjawab anda untuk menjayakan wawasan 2020 tersebut ? [5 Markah]
 4. 4. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHBAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA1 Penggubalan dasar luar Malaysia sering mengalami perubahan mengikut keperluan dan kepentingan kepada negara kita ( ms 236 – 242 )(a) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia. [ 10 markah ](b) Apakah dasar luar Malaysia pada tahap kedua yang berubah kepada dasar berkecuali? [ 6 markah ](c) Pada pandanga anda,mengapakah negara kita perlu menjalin persahabatan dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa ? [ 4 markah ]2 Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertubuhan-pertubuhan dunia terutama dalam memperjuangkan isu-isu antarabangsa. Ms 249 – 252(a) Nyatakan isu-isu yang telah diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negara- negara Berkecuali (NAM) [ 8 markah ](b) Terangkan faedah yang diperoleh Malaysia apabila menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [ 8 markah ](c) Apakah iktibar yang boleh diambil daripada isu-isu antarabangsa yang diperjuangkan oleh negara kita? [ 4 markah ]
 5. 5. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHSKEMA PEMARKAHANBAB 6 1a Mengapakah pemimpin PAP, Lee Kuan Yew berminat menyertai Malaysia? F1 Perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi pilihanraya Hong Lim di Singapura 1 F2 Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan pimpinannya 1 F3 Pengaruh Barisan Sosialis akan menggugat kemerdekaan kepada Singapura 1 F4 Ancaman komunis F5 Pengalaman Tanah Melayu membenteras PKM semasa darurat 1 F6 Bimbang pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat 1 F7 Ingin mempertahankan kedudukan dalam PAP 1 Mana-mana 5 x 1m = mak [Mak.5 m] 1b Jelaskan reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap cadangan tersebut? F1 SUPP menentang penubuhan Malaysia kerana bimbang Borneo dikuasai Tanah Melayu 1 F2 Di Sarawak, pada peringkat awal menentang tetapi kemudiannya menyokong kecuali SNAP, 1 F3 PANAS parti pertama menyokong penubuhan Malaysia 1 F4 Orang bukan Melayu dan bumiputera bimbang kehilangan identiti dan dikuasai orang Melayu menurut parti PESAKA/SNAP/UNKO 1 F5 Mereka bimbang ekonomi dikuasai kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 1 F6 Pada Oktober 1962, BERJASA, PANAS, SNAP, PESAKA, SCA membentuk Perikatan dan menyokong Malaysia 1 F7 Gabungan ini menyokong Sarawak menyertai Malysia dalam usaha menyekat pengaruh SUPP 1 F8 Di Sabah kesemua parti menyokong penubuhan Malaysia 1 F9 UNKO, USNO, Parti Pasok Momugun , Parti Bersatu dan Parti Demokratik bersatu membentuk Parti Perikatan Sabah 1 F10 Semua parti politik di Sabah dan Sarawak inginkan kemerdekaan terlebih dahulu 1 F11 Pada akhir 1961, semua pemimpin dan rakyat Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia 1 Mana-mana 8 x 1m = mak [Mak.8m] 1c Pada pandangan anda, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin negara dalam menghadapi ancaman Indonesia yang telah melancarkan dasar ‘konfrontasi’ terhadap Malaysia? F1 Pada peringkat awal, Malaysia tidak mengambil sebarang tindakan 1 F2 Meminta bantuan tentera Komanwel iaitu Britain, New Zealand, Australia dan Kanada. 1 F3 Tunku menghantar bantahan raasmi kepada Setiausaha Agung
 6. 6. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAH Bangsa-Bangsa Bersatu 1 F4 Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika 1 F5 Menjelaskan hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia 1 F6 Mengadakan rundingan antara Filipina, Malaysia dan Indonesia dengan 1 F7 membentuk MAPHILINDO 1 F8 Bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB 1 F9 Mengadakan rundingan dengan Indonesia dan menanda tangani Perjanjian Damai di Bangkok pada 1966. 1 Mana-mana 7 x 1m = mak [Mak.7 m]2a Senaraikan perkara-perkara penting yang dicadangkan oleh Akta Malaysia F1 Semua urusan hal-ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan 1 F2 Agama Islam merupakan agama persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah 1 F3 Agama lain bebas diamalkan 1 F4 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan 1 F5 Bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan 1 F6 Di Sabah dan Sarwak, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia 1 F7 Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen 1 F8 Mereka juga diberi kuasa dalam perkhidmatan awam 1 F9 Sarawak memperoleh 24 kerusi bagi perwakilan parlimen 1 F10 Sabah memperoleh 16 kerusi parlimen 1 F11 Singapura memperoleh 15 kerusi parlimen 1 F12 Rakyat bumiputer di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu 1 Mana-mana x 1m = mak 6 [Mak.6m]2b Terangkan usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan negara Malaysia pada 16 September 1963. F1 Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah serta ke Brunei 1 H1a untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. 1 F2 Mengadakan rundingan 1 H2a dengan pegawai-pegawai kanan Persekutuan dan pegawai- pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. 1 F3 Menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum 1 H3a untuk menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia, 1 H3b mengumpul pandangan dan 1 H3c menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. 1 F4 Mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold 1 H4a untuk memberi pertimbangan supaya Sarawak dan Sabah dimasukkan ke dalam perlembagaan baru. 1
 7. 7. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAH H4b Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah menyertai Malaysia 1 H4c membuat penilaian dan cadangan kepada British. 1 F5 Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kaum 1 H5a untuk menerangkan penubuhan Malaysia 1 H5b membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah 1 F6 Malaysia bertindak balas setelah tentera Indonesia 1 H6a mendapatkan bantuan tentera Komanwel dari Britain, Australia, New Zealand dan Kanada 1 F7 Tunku Abdul Rahman menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu 1 H7a berhubung pencerobohan Indonesia ke Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. 1 F8 Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika 1 H8a menjelaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia . 1 F9 Malaysia, Indonesia dan Filipina mengadakan sidang kemuncak antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Seokarno dan Presiden Macapagal. 1 H9a Hasil rundingan ditubuhkan MAPHILINDO. 1 H9b ketiga-tiga negara bersetuju penyelesaian pembentukan Malaysia dirujuk kepada PBB. 1 F10 Perwakilan Malaysia ke PBB telah dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB iaitu U Thant 1 H10a PBB hantar wakil bagi meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah. 1 F11 Mengadakan rundingan di Bangkok 1 H11a untuk memulihkan hubungan antara wakil Malaysia Tun Abdul Razak dengan Encik Adam Malik wakil Indonesia. 1 H11b 1966 Filipina mengiktiraf Malaysia menerusi usaha membaiki hubungan antara kedua-dua negara melalui MAPHILINDO. 1 Mana-mana 10 x 1m = mak 10 [Mak10m]2c Pada pandangan sejarah anda,apakah kepentingan pembentukan Malaysia F1 Berjaya menggabungkan Persekutuan Tanah melayu dengan negeri-negeri jirannya bagi kepentingan bersama 1 F2 Memaparkan ciri-ciri ketokohan pemimpin tempatan di Persekutuan Tanah Melayu,Singapura,Sarawak dan Sabah 1 F3 British sanggup bekerjasama dan bertolak andur demi mencapai kesejahteraan bersama 1 F4 Kerjasama untuk memastikan kedaulatan negeri terjamin 1 F5 Mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan antara negeri 1 F6 Melibatkan kerjasama serantau dan dan kerjasama antarabangsa 1 F8 Mana-mana jawapan munasabah 1 [Mak4m]
 8. 8. CEMERLANG SPM 2011BAB7 MRSM TGB/TEAM SEJARAH2a Ciri-ciri demokrasi berparlimen F1 Rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara 1 F2 Raja-Raja menjadi lambang taat setia rakyat 1 F3 Rakyat berpeluang membentuk kerajaan 1 F4 Rakyat bebs memilih perwakilan melalui pilihanraya 1 F5 Rakyat berhak menyokong / mengekal / menukar kerajaan 1 yang sedia ada. F6 Mempunyai perlembagaan 1 F7 Rakyat mempunyai kebebasan asasi 1 F8 Penglibatan parti-parti politik 1 F9 Pilihan raya untuk memilih perwakilan 1 F10 Mempunyai Parlimen untuk membuat undang-undang 1 F11 Mengamalkan Raja Berperlembagaan 1 F12 Raja sebagai pemerintah tertinggi 1 F13 Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri 1 Mana-mana 13 x 1m [Mak. 8m]2b Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. F1 Yang dipertuan Agung sebagai Ketua Negara 1 F2 Mengetuai tiga badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Badan Pemerintah dan Badan Kehakiman 1 F3 Memanggil dan membubarkan Parlimen 1 F4 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata 1 F5 Memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu 1 F6 Ketua agama Islam bagi negeri sendiri dan negeri yang 1 tiada Sultan F7 Berkuasa melantik Perdana Menteri 1 F8 Berkuasa melantik jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan 1 Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri 1 F9 Berkuasa melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana 1 Menteri F10 Mengisytiharkan darurat 1 F11 Melantik Pengerusi dan tiga ahli Suruhanjaya Pilihanraya, ahli 1 F12 Perkhidmatan Kehakiman 1 F13 Melantik Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya 1 Perkhidmatan Awam F14 Melantik Peguam Negara /Seorang Ketua Audit Negara 1 mentauliahkan duta-duta Negara kita Mana-mana 13 x 1m [Mak. 8m]
 9. 9. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAH2c Keunikan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada negara F1 Bertindak berdasarkan perlembgaan dan nasihat Perdana Menteri 1 F2 Pemerintah tertinggi negara dan negeri 1 F3 Merupakan tonggak negara 1 F4 Ketua Utama Negara 1 F5 Simbol keutuhan Negara 1 F6 Simbol perpaduan 1 F7 Tumpuan taat setia rakyat 1 Mana-mana 7X1m [Mak. 4m]BAB 81 Apakah syor-syor yang dikemukakan dalam Penyata Rahman Taliba untuk memupuk perpaduan kaum F1 Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan 1 F2 Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan 1 F3 Pelajaran percuma lepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan 1 F4 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 1 F5 Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggerís sebagai bahasa pengantar di tukar lepada bahasa Melayu 1 F6 Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah 1 F7 Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh 1 F8 kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar 1 F9 Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar di sekolah kebangsaan 1 sekirannya terdapat 15 orang pelajar F10 Semua peperiksaan awam diadakan dalam bahasa kebangsaan 1 Mana-mana 7 x 1m = mak [Mak.7 m]1 Jelaskan penekanan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974b untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara F1 Penguasaan kemahiran membaca, menulis dan membaca (3M) 1 F2 Kenaikan darjah secara automatik 1 F3 Penekanan terhadap sekolah vokasional 1 F4 Sukatan pelajaran sekolah swasta 1 F5 Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan 1 F6 Penekanan terhadap kokurikulum 1 F7 Disiplin sebagai asas perpaduian 1 F8 Melaksanakan KBSR pada 1982 1 F9 Melaksanakan KBSM pada 1988 1
 10. 10. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAH F10 Penekanan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, 1 rohani dan intelek F11 Mewujudkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1 Mana-mana 8 x 1m = mak [Mak.8m]1c Jelaskan penekanan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara F1 Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 1 F2 Menyertai aktiviti kokurikulum 1 F3 Menjadi pelajar yang berdisiplin 1 F4 Penyertaan aktiviti sukan 1 F5 Menghayati prinsip Rukun Negara 1 F6 Menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1 Mana-mana 5 x 1m = mak [Mak.5 m]2 Jelaskan matlamat wawasan 2020.a F1 Satu gagasan negara 1 F2 Untuk menjadi sebuah negara yang maju 1 F3 Menjelang tahun 2020 1 F4 Menjadikan malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju 1 F5 Dengan menggunakan acuan sendiri 1 F6 Setanding dengan negara maju lain didunia 1 F7 Bukan menitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata 1 F8 Tetapi kemajuan bersepadu 1 Mana-mana5 x 1m = mak [Mak.5 m]2 Terangkan empat cabaran yang perlu diatasi untukb merealisasikan wawasan 2020 F1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu 1 H1a Perpaduan asas kekuatan sesebuah negara 1 H1b Dapat dilihat melalui dasar kerajaan 1 F2 Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan 1 H2a Bangga dngan eapa yang dicapai 1 H2b Gagah menghadapi pelbagai masalah 1 H2c Dapat memajukan negara sendiri 1 H2d Dapat mengangkat martabat bangsa dan negara 1 F3 Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang 1 H3a Masyarakat demokratik memiliki kebebasan untuk memilih kerajaan 1 H3b Rakyat berfikiran matang menggunakan hak-hak demokrasi dengan sewajarnya 1 F4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika 1 H4a Seimbang dengan kemajuan fizikal 1 H4b Dan membentuk masyarakat berbudaya unggul 1 H4d Patuh pada agama 1 H4e Mengamalkan budaya dan tradisi yang cemerlang 1
 11. 11. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAH H4f Melalui sistem pendidikan dan institusi keluarga 1 F5 Mewujudkan masyarakat matang. Liberal dan bertolensi 1 H5a Dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit 1 H5b Sedia menerima perubahan dan 1 H5c Menerima pandangan orang lain 1 F6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik 1 H6a Dan progresif dapat menyerap perubahan 1 H6b Dan membina kecemerlangan 1 H6c Berilmu dan menjana produktif, kreatif dan inovatif. 1 F7 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang 1 H7a Bercirikan muafakat,saling memahami, bekerjasama dan 1 H7b Saling membantu 1 H7c Tidak mementingkan diri sendiri 1 H7c Tetapi kepentingan masyarakat 1 F8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonomi 1 H8a Tidak dikuasa oleh kelompok masyarat tertentu 1 H8b Menimbulkan perasaan tidak puas hati 1 H8c Dan mencetuskan kekacauan 1 F9 Memupuk dan membina masyarakat makmur 1 H9a Hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf kehidupan yang tinggi 1 H9b Tiada masyarat yang hidup melarat dan miskin 1 Mana-mana 12 x 1m = mak [Mak.12m]2c Sebagai pelajar, apakah tanggungjawab anda untuk menjayakan wawasan 2020 tersebut ? F1 mewarisi tanggungjawab berat 1 F2 terlibat dalam pengisian wawasan 1 F3 Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin terdahulu 1 F4 Mengekalkan kemajuan negara 1 F5 Mana-mana yang munasabah 1 Mana-mana 3 x 1m = mak [Mak.3 m] BAB 91 (a) Asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia :F1 Faktor sejarahH1a Zaman Kesultanan Melayu Melaka telah wujud hubungan perdagangan dengan Negara luarC1a seperti China, Arab dan Siam.H1b Malaysia selepas merdeka mengadakan hubungan dengan negara bekas Jajahan British .C1b dengan menyerti KomanwelH1c Pada awal kemerdekaan Malaysia menjalankan dasar pro-barat untuk bantuan pertahananC1c kerana ancaman komunis
 12. 12. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHF2 Faktor EkonomiH2a Malaysia mengamalkan pasaran bebas menjalankan hubungan ke arah kemajuan ekonomi.H2b Malaysia menjalankan hubungan yang menjadi pembeli utama bahan mentah C2b dengan negara maju / Amerika Syarikat / BritainH2c Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan tujuan untuk menarik pelabur modal asingC2c selepas merdeka Malaysia masih mengharapkan bantuan modal dan pasaran dari Britain dan Amerika Syarikat.H2d menggalakkan pelaburan asing melalui Dasar Pandang Ke Timur.C2d terutama dari Jepun dan Korea SelatanH2e Malaysia mengadakan hubungan untuk meluaskan pasaran.C2e hubungan dengan negara membangun dan negara IslamF3 Faktor politikH3a Sebagai negara yang mengamalkan demokrasi berparlimenH3b mengamalkan dasar luar yang menyokong keamanan sejagat / pemeliharaan Kedaulatan negaraC3a Menyokong negara Palestin mewujudkan keamanan di rantau Asia BaratC3b Menyokong semua resolusi PBB ke arah keamanan./ Piagam PBB untuk mengekalkan keamanan duniaF4 Faktor GeografiH4a Kedudukan Malaysia yang strategik serta bersepadan dengan kebanyakan negaradi Asia Tenggara.H4b perairan menjadi laluan utama kapal-kapal dagangan di duniaH4c keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan kepada keselamatan MalaysiC4a Singapura / Thailand / Filipina / BruneiF5 Faktor DemografiH5a Malaysia mengadakan hubungan dengan Negara IslamH5a kerana majoriti penduduk Malaysia beragama Islam.C5a menyertai pertubuhn OICH5b Tidak mengadakan hubungan dengan IsraelC5b kerana penindasan dan penceroboh mereka ke atas rakyat Palastin.H5c Malaysia mengamalkan konsep perpaduan dan menghormati hak asasi manusia.H5d penduduk Malaysia terdiri pelbagau kaum dan mereka bebas menjalankan Budaya masing-masingC5c Tidak mengadakan hubungan dengan Afrika Selatan kerana menjalankan dasar Apartheid Mana-mana 10 x 1m(b) Dasar luar Malaysia pada tahap kedua menuju ke arah dasar berkecuali.F1 peranan yang dimainkan oleh AMDA berkuranganF2 pengaruh British di timur semakin merosot.F3 pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China.F4 pengistiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali / ZOPFAN di antara negara Asean
 13. 13. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHF5 telah menjalinkan hubungan luar dengan Negara-negara komunis seperti China / Jerman Timur / Korea Utara / Vietnam Utara / Mongolia.F5 keinginan menjalinkan hubungan dengan semua negara jiranF6 masalah yang boleh menggugat keselamatan negara boleh diselesaikan secara kerjasama antara negara jiran seperti masalah pelarian Vietnam .F7 usaha kerajaan Malaysia memberi penekanan terhdap kepentingan ekonomi / perdagangan / pelaburan/ pembangunan negara.F8 dapat mengamalkan nilai-nilai baik dari negara Jepun dan Korea melalui Dasar Pandang Ke TimurF9 meningkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain untuk Memantapkan ekonomi negara Mana-mana 6 x 1m(c) Sebab negara kita perlu menjalin persahabatan dengan negara-negara lain :F1 berbaik-baik dengan semua negaraF2 menjamin keselamatan rakyat dan negaraF3 memelihara kepentingan nasionalF4 mengekalkan kedaulatan negaraF5 menggalakkan pembangunan / pembangungan ekonomiF6 keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsaF7 menjadi warga global yang bertanggungjawabF8 memupuk kesejahteraan duniaF9 mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 4 x 1m2.(a) Isu-isu yang diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)F1 mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuahF2 menghormati kedaulatan sesebuah negara.F3 menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman.F4 menghormati hak asasi manusia.F5 menyeru kepada PBB menyelesaikan isu PalestinF6 Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh mana-mana negara.F7 menghapuskan dasar apartheid di Afrika SelatanF8 Mewujudkan kerjasama sesama negara membangunF9 menubukan Kumpulan G15F10 ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggotaF11 menghidup kembali NAMF12 pernyataan bersama mengenai kedudukan Palestin.F13 Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq Mana-mana 8 X 1m(b) Faedah-faedah yang diperoleh Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)F1 pinjaman kewangan daripada Bank Pembangunan IslamH1a melaksana projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat
 14. 14. CEMERLANG SPM 2011 MRSM TGB/TEAM SEJARAHF2 bantuan OIC dari segi pendidikanH2a menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa / UIAF3 tawaran biasiswaH3a kepada pelajar-pelajar negara OIC yang belajar di UIAMF4 penghormatan daripada negara-negara anggotaH4a kerana memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara IslamF5 Mencadangkan penggunaan dinar emasH5a dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi di kalangan negara-negara Islam Mana-mana 8 X 1m(c) Iktibar daripada isu-isu antarabangsaF1 Dapat menyuarakan pandangan kita kepada duniaF2 Dapat mengeratkan hubungan antarabangsaF3 Dapat menjalin hubungan baik dengan semua negaraF4 Sentiasa mengikuti perkembangan duniaF5 Mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 4 X 1m

×