Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah 4 tingkatan bab 1

152,937 views

Published on

Sejarah 4 tingkatan bab 1

 1. 1. SEJARAH TINGKATAN 4
 2. 2. BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
 3. 3. ISI KANDUNGAN <ul><li>Zaman Pra-Sejarah </li></ul><ul><li>1.1 Tahap Zaman Pra-Sejarah </li></ul><ul><li>1.2 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia </li></ul><ul><li>2. Konsep Tamadun </li></ul><ul><li>2.1 Makna Tamadun </li></ul><ul><li>2.2 Pandangan Sejarawan Barat Dan Islam </li></ul><ul><li>3. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia </li></ul><ul><li>4. Proses Pembentukan Tamadun </li></ul><ul><li>5. Tamadun Awal Dunia </li></ul>
 4. 4. ZAMAN PRA SEJARAH 4 TAHAP Zaman Paleolitik Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Zaman Logam 1.Zaman Gangsa 2. Zaman Besi 1 3 2 4
 5. 5. Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN PALEOLITIK <ul><li>Nomad – hidup secara berpindah randah </li></ul><ul><li>Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi sg. dan di dlm. gua </li></ul><ul><li>Hidup – kelompok keluarga @ secara berkumpulan </li></ul><ul><li>Sara – memungut hasil hutan, memburu binatang </li></ul><ul><li> dan menangkap ikan </li></ul><ul><li>Peralatan – batu. Penciptaan lebih mengutamakan </li></ul><ul><li> fungsi daripada nilai estetika @ seni </li></ul>
 6. 6. Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN MESOLITIK <ul><li>Nomad – hidup secara berpindah randah </li></ul><ul><li>Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi tasik dan di dlm. gua </li></ul><ul><li>Sara – memburu binatang dan menangkap ikan </li></ul><ul><li>Peralatan – jaring, perangkap, panah dan anak panah </li></ul>
 7. 7. Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN NEOLITIK <ul><li>Menetap – dalam kelompok yg. besar </li></ul><ul><li>Sara – bercucuk tanam dan ternak binatang </li></ul><ul><li>Peralatan – batu yg. lebih licin dan pelbagai fungsi. Tembikar daripada tanah liat. </li></ul><ul><li>Pekerjaan – pengkhususan ( pembahagian tugas ) </li></ul><ul><li>Barter – adanya lebihan hasil berlaku sistem </li></ul><ul><li> pertukaran barang </li></ul><ul><li>Kepercayaan – kuasa ghaib </li></ul>
 8. 8. Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN LOGAM <ul><li>Melebur – logam spt. tembaga & timah dilebur untuk </li></ul><ul><li> mendapatkan gangsa </li></ul><ul><li>Penciptaan – perahu dan rumah </li></ul><ul><li>Perdagangan – antarabangsa ( mula menerokai lautan </li></ul><ul><li> yg. Luas ) </li></ul><ul><li>Penempatan – besar & kota-kota pertahanan </li></ul><ul><li>Tulisan – merekod peristiwa yang berlaku </li></ul><ul><li>Penduduk – berlaku pertambahan ( muncul bandar- </li></ul><ul><li> bandar besar yang menjadi pusat </li></ul><ul><li> kelahiran tamadun ) </li></ul>
 9. 9. Soalan Pengukuhan <ul><li>Apakah bukti yang menunjukkan manusia pada Zaman Neolitik sudah bertamadun ? </li></ul>
 10. 10. Konsep Tamadun Perkataan TAMADUN <ul><li>Bahasa Arab </li></ul><ul><li>Mudun </li></ul><ul><li>Madain </li></ul><ul><li>Madana – tinggi budi bhs, </li></ul><ul><li>& pembukaan bandar </li></ul>Bahasa Inggeris – civilization yang berasal daripada bhs. Greek, iaitu civitas ( bandar ) <ul><li>Bahasa </li></ul><ul><li>peradaban </li></ul>
 11. 11. PANDANGAN SEJARAWAN <ul><li>BARAT </li></ul><ul><li>Tamadun dikaitkan dgn. </li></ul><ul><li>Pembangunan lahiriah semata-mata terutamanya dlm. hal-hal yang berkaitan dgn. kebudayaan spt. penulisan undang-undang, kesenian & perbandaran. </li></ul><ul><li>ISLAM </li></ul><ul><li>Tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah & rohaniah. </li></ul><ul><li>Menekankan pembangunan & pencapaian manusia dari aspek fizikal dan rohani. Kedua-dua aspek ini perlu seimbang </li></ul>
 12. 12. Sejarawan Barat <ul><li>GORDON CHILDE </li></ul><ul><li>Pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masy. </li></ul><ul><li>DARCY RIBERIO </li></ul><ul><li>& </li></ul><ul><li>R.A. BUCHANAN </li></ul><ul><li>Menekankan keptgan. & pembangunan lahiriah dlm. proses perkembangan tamadun </li></ul>
 13. 13. Sejarawan Islam <ul><li>SYED NAQUIB </li></ul><ul><li>AL-ATTAS </li></ul><ul><li>Pencapaian tahap tatasusila yg. tinggi & kebudayaan yg. Luhur oleh sesebuah masy. </li></ul><ul><li>RICHARD SULLIVAN </li></ul><ul><li>Mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun </li></ul>
 14. 14. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia <ul><li>PETEMPATAN KEKAL </li></ul><ul><li>KEHIDUPAN BERORGTANISASI </li></ul><ul><li>SISTEM PEMERINTAHAN </li></ul><ul><li>PENGKHUSUSAN PEKERJAAN </li></ul><ul><li>AGAMA & KEPERCAYAAN </li></ul><ul><li>BAHASA & TULISAN </li></ul>
 15. 15. PETEMPATAN KEKAL <ul><li>Corak hidup yang lebih teratur dan sistematik </li></ul>
 16. 16. KEHIDUPAN BERORGANISASI <ul><li>Mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan </li></ul><ul><li>Setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan masing-masing </li></ul>
 17. 17. SISTEM PEMERINTAHAN <ul><li>Raja sebagai ketua pemerintah dan juga wakil Tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan rakyat </li></ul><ul><li>Sistem perundangan sebagai panduan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kemakmuran. </li></ul>
 18. 18. PENGKHUSUSAN PEKERJAAN <ul><li>Peningkatan produktiviti </li></ul><ul><li>Politik menjadi stabil </li></ul><ul><li>Ekonomi berkembang dalam pertukaran barang dan perdagangan, teknologi dan budaya antara sesebuah masy. </li></ul>
 19. 19. AGAMA & KEPERCAYAAN <ul><li>Manusia percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling </li></ul><ul><li>Mewujudkan kepercayaan animisme </li></ul><ul><li>Kemudian kepada agama politeisme, iaitu penyembahan terhadap banyak Tuhan </li></ul>
 20. 20. BAHASA & TULISAN <ul><li>Bahasa tertua termasuklah Yunani dan Sanskrit </li></ul><ul><li>Sistem tulisan awal ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram </li></ul><ul><li>Bahasa penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan </li></ul><ul><li>Sistem tulisan amat penting dalam urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan </li></ul>
 21. 21. PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN Penyesuaian manusia dgn. alam sekeliling Kampung Memilih kaw. yg. sesuai Negara Kota Bandar TAMADUN Petempatan kekal/tanah subur/ makanan & minuman/ perhubungan & pengangkutan
 22. 22. Soalan <ul><li>Mengapakah tamadun awal dunia bertumpu di lembah sungai ? </li></ul>JAWAPAN
 23. 23. Tamadun awal manusia bertumpu di lembah sungai kerana <ul><li>Subur – kesuburan tanah untuk tujuan </li></ul><ul><li> pertanian. </li></ul><ul><li>Bekalan – mendapatkan bekalan air untuk </li></ul><ul><li> keperluan harian. </li></ul><ul><li>Makanan – menangkap ikan </li></ul><ul><li>Pengangkutan – kemudahan mengangkut hasil, </li></ul><ul><li> berhubung dengan sesuatu kaw. </li></ul><ul><li>Perhubungan – sebagai alat perhubungan </li></ul>
 24. 24. TAMADUN AWAL DUNIA TAMADUN MESOPOTAMIA TAMADUN MESIR PURBA TAMADUN INDUS TAMADUN HWANG HO
 25. 25. Tamadun awal manusia terletak di lembah sungai : Rujuk peta ( buku teks ) m/s 9 TAMADUN LOKASI Mesopotamia Lembah Sungai Euphrates & Sungai Tigris Mesir Purba Lembah Sungai Nil Indus Lembah Sungai Indus Hwang Ho Lembah Sungai Hwang Ho
 26. 26. TAMADUN MESOPOTAMIA <ul><li>CIRI-CIRI </li></ul><ul><li>SUMBANGAN </li></ul><ul><li>ZAMAN </li></ul><ul><li>PEMERINTAHAN </li></ul>
 27. 27. ZAMAN PEMERINTAHAN <ul><li>Kerajaan Sumeria ( 3500-2340 sm ) </li></ul><ul><li>Kerajaan Akkad ( 2371-2006 sm ) </li></ul><ul><li>Kerajaan Ur ( 2113-2006 sm ) </li></ul><ul><li>Kerajaan Babylon Awal ( 2000-1530 sm ) </li></ul><ul><li>Kerajaan Kassites ( 1530-1100 sm ) </li></ul><ul><li>Kerajaan Assyria ( 1100-626 sm ) </li></ul><ul><li>Kerajaan Chaldea ( 626-539 sm ) </li></ul>7 zaman pemerintahan yg. penting :
 28. 28. CIRI-CIRI Susun Lapis Masyarakat Raja Ketua Pendeta, Ketua Tentera, Orang Bangsawan Rakyat Bebas ( Petani, Artisan, Pedagang ) Hamba ( Tawanan Perang )
 29. 29. Agama Dan Kepercayaan <ul><li>POLITEISME ( Banyak Tuhan ) </li></ul><ul><li>Raja sebagai wakil Tuhan </li></ul><ul><li>Pendeta mengetuai upacara keagamaan di kuil </li></ul><ul><li>Tidak mempercayai kehidupan selepas mati </li></ul>
 30. 30. Sistem Tulisan Tulisan Bergambar <ul><li>Simbol </li></ul><ul><li>ditulis pada </li></ul><ul><li>tanah liat </li></ul>CUNEIFORM ( Pepaku ) Menulis Menggunakan pen rumput pada tanah liat
 31. 31. SUMBANGAN PERUNDANGAN <ul><li>Kod Undang-Undang </li></ul><ul><li>Hammurabi </li></ul>PENDIDIKAN <ul><li>Jurutulis </li></ul><ul><li>Pentadbiran </li></ul><ul><li>Perniagaan </li></ul><ul><li>Kesusasteraan </li></ul>SAINS DAN TEKNOLOGI <ul><li>Ilmu astronomi </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Arca </li></ul><ul><li>Kalendar </li></ul><ul><li>Perubatan </li></ul><ul><li>Roda </li></ul><ul><li>Kincir </li></ul><ul><li>Kapal </li></ul>
 32. 32. TAMADUN MESIR PURBA CIRI-CIRI SUMBANGAN
 33. 33. CIRI-CIRI <ul><li>Petempatan kekal </li></ul><ul><li>Organisasi sosial </li></ul><ul><li>Pemerintahan </li></ul><ul><li>Pengkhususan pekerjaan </li></ul><ul><li>Kepercayaan </li></ul><ul><li>Sistem tulisan </li></ul>
 34. 34. Petempatan kekal <ul><li>Firaun Menes menyatukan semua nome </li></ul><ul><li>menjadi sebuah kerajaan </li></ul><ul><li>Pusat pentadbiran di bandar Memphis </li></ul><ul><li>berhampiran delta Sg. Nil </li></ul><ul><li>Bandar menjadi tempat kediaman Firaun </li></ul><ul><li>Bandar berfungsi sebagai pusat </li></ul><ul><li>pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan </li></ul><ul><li>dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan </li></ul><ul><li>penduduk </li></ul>
 35. 35. Organisasi sosial Firaun Pembesar, Bangsawan, Rahib, Jurutulis, Tuan Tanah Rakyat Bebas ( Petani, Pedagang, Artisan ) Hamba
 36. 36. Kepercayaan <ul><li>Konsep POLITEISME </li></ul><ul><li>Setiap Tuhan dikaitkan dengan unsur alam </li></ul><ul><li>RE – TuhanMatahari </li></ul><ul><li>RA-ATUM – Tuhan Langit </li></ul><ul><li>AMUN – Tuhan Angin </li></ul><ul><li>Mempercayai kehidupan selepas mati </li></ul><ul><li>Makam mayat dibekalkan dengan </li></ul><ul><li>barang kelengkapan harian serta </li></ul><ul><li>keperluan hidup selepas mati </li></ul>
 37. 37. Sistem tulisan HIEROGLIF <ul><li>Berasaskan kombinasi </li></ul><ul><li>gambar dan simbol </li></ul><ul><li>berdasarkan bunyi </li></ul><ul><li>Penting untuk mencatat </li></ul><ul><li>rekod aktiviti pertanian, </li></ul><ul><li>pengutipan cukai dan </li></ul><ul><li>amalan ritual </li></ul><ul><li>kepercayaan </li></ul>
 38. 38. SUMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI <ul><li>Seni bina </li></ul><ul><li>Kertas </li></ul><ul><li>Perubatan </li></ul><ul><li>Mumia </li></ul><ul><li>Pembedahan </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Kalendar </li></ul>PENDIDIKAN <ul><li>Utk. kanak-kanak </li></ul><ul><li>Rumah ibadat </li></ul><ul><li>sbg.institut </li></ul><ul><li>pendidikan </li></ul><ul><li>Ilmu geometri, </li></ul><ul><li>matematik dan sains </li></ul><ul><li>diajar </li></ul>
 39. 39. Tamadun Indus muncul pada sekitar tahun 2500 sm & mula merosot pada 1800 sm Tamadun Indus mengalami kehancuran kerana 1. Serangan orang Aryan 2. Bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi TAMADUN INDUS
 40. 40. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT ATASAN BAWAHAN Pemerintah - Pendeta Pedagang Petani Buruh Hamba
 41. 41. AGAMA DAN KEPERCAYAAN <ul><li>Mempunyai satu amalan agama </li></ul><ul><li>Patung Proto-Siva sangat penting dan berkaitan dengan agama Hindu </li></ul><ul><li>Juga percaya kepada Tuhan Ibu </li></ul><ul><li>Patung Proto-Siva – seseorang sedang duduk bersila dengan stail yoga dan terdapat tiga tanduk di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva </li></ul>
 42. 42. SISTEM TULISAN <ul><li>PIKTOGRAF </li></ul><ul><li>SATU SISTEM TULISAN </li></ul><ul><li>(masih belum dapat ditafsirkan) </li></ul>
 43. 43. SUMBANGAN <ul><li>SATU PERSOALAN </li></ul><ul><li>Mengapakah sifat keterbukaan sangat penting kepada kemajuan manusia seperti mana amalan masyarakat Indus ? </li></ul>JAWAPAN
 44. 44. Sumbangan <ul><li>Sistem Politik </li></ul><ul><li>Sistem Ekonomi </li></ul><ul><li>Agama Dan Kepercayaan </li></ul>TAMADUN HWANG HO
 45. 45. Sistem Politik <ul><li>Monarki </li></ul><ul><li>Maharaja </li></ul><ul><li>Mandat </li></ul><ul><li>Dinasti </li></ul>
 46. 46. Sistem Ekonomi PERTANIAN BATAS BESI TEKNOLOGI
 47. 47. Agama Dan Kepercayaan Pemujaan roh Nenek moyang Konsep Ying &Yang serta Feng Hsui Ying – kuasa pasif Yang – kuasa aktif Feng Hsui – falsafah Taoisme Kalendar – tentukan musim menanam & menuai Falsafah perang Sun Tzu
 48. 48. Disediakan oleh : MOHD RADZI BIN ABDUL KASSIM MRSM TUN GHAFAR BABA

×