Bab 7-tg4

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab 7-tg4

 1. 1. BAB 7BAB 7ISLAM DI ASIAISLAM DI ASIATENGGARATENGGARA
 2. 2. PETA KONSEPISLAM DIASIATENGGARATEORIKEDATANGANISLAM KE ASIATENGGARAPENYEBARANISLAM DI ASIATENGGARAPENGARUHISLAM DI ASIATENGGARACara danpenerimaanTeori dari China dan buktiTeori dari India dan buktiPerdaganganPerkahwinanPengislaman Raja dan golongan bangsawanKelahiran Kerajaan IslamPusat KebudayaanPeranan MubalighKeistimewaan Agama IslamPemerintahan dan pentadbiranSistem pendidikanBahasa dan kesusasteraanBudayaSeniPerniagaaanInstitusi kewanganTeori dari Semenanjung Tanah Arabdan bukti
 3. 3. TEORI KEDATANGANTEORI KEDATANGANISLAM DI ASIAISLAM DI ASIATENGGARATENGGARA
 4. 4. TEORI DAN BUKTIISLAM DARISEMENANJUNGTANAH ARABISLAM DARI CHINAISLAM DARI INDIA
 5. 5. ISLAM DARI SEMENANJUNG TANAH ARABTOKOH John Crawforddisokong oleh; - Professor Syed Naquib al-AttasBUKTI Menerusi perdaganganMelalui catatan ChinaPedagang Arab:Menguasai perdaganganMenetapMembina perkampunganMelalui perkahwinanInteraksi dengan pedagang tempatanMenerapkan kehidupan dan nilai IslamKejujurannya menarik minat
 6. 6. ISLAM DARI SEMENANJUNG TANAH ARABBUKTI•Wujud perkampungan Islam Ta-Shih diSumatera Utara•Wujud persamaan tulisan dankesusasteraan A.T dengan Arab•Perkataan Arab dalam tulisan jawi•Adat resam dan kebudayaandipengaruhi budaya Arab•Karya tempatan tentang pengislamanraja-raja•Bahasa dan gaya penulisan dalamBahasa Arab digunakan dalam kitabagama
 7. 7. ISLAM DARI CHINATOKOH EMANUEL GADINHO EREDIAS.Q FATIMIBUKTI Pusat perniagaan terkenal dikalangan orang Arabialah CANTONPedagang Arab menyebarkan Islam kepadapedagang CinaPedagang Cina Islam menyebarkan Islam ke A.Tketika berdagangPedagang Islam dari CANTON berpindah ke A.Tpada 876 masihiPenemuan Batu Bersurat Terengganu di KualaBerang , TerengganuPersamaan unsur senibina China pada masjid-masjid di nusantara
 8. 8. ISLAM DARI INDIATOKOH SNOUCK HURGRONJEBUKTI Hubungan perdagangan antara Indiadengan Asia Tenggara sudah lamaPedagang India Islam menyebarkanIslam pada pedagang danmasyarakat tempatanBatu marmar pada batu nisan Malik al-Salih di Pasai mempunyai ciri buatan India
 9. 9. PERDAGANGAN PERKAHWINANPENGISLAMAN RAJA&BANGSAWANKERAJAANISLAMPUSATKEBUDAYAANPERANANMUBALIGHKEISTIMEWAANAGAMAISLAM
 10. 10. PERDAGANGANKemurniansikap & tingkahlaku pedagangDakwahdisebarkan olehPedagang Arab,China & IndiaWujudperkampunganIslam sebagaitempatperbincangan ilmuSemangat DakwahIslamiahPedagang(lembah-lembut/berhemah)Sifat Mahmudah(sopan-santun,ikhlas & lemah-lembut)
 11. 11. SIASAH ( Kerabat Raja )SIASAH ( Kerabat Raja )cth : Puteri2 Sultan Mansor Syah,Sultancth : Puteri2 Sultan Mansor Syah,SultanMuzaffar Syah + Raja Siak,Kampar,Muzaffar Syah + Raja Siak,Kampar,Inderagiri dan JambiInderagiri dan JambiPERKAHWINANPERKAHWINANBIASABIASA( Pedagang/Ulama + Penduduk tempatan )( Pedagang/Ulama + Penduduk tempatan )
 12. 12. PENGISLAMAN RAJAPENGISLAMAN RAJA&&GOLONGAN BANGSAWANGOLONGAN BANGSAWAN Masyarakat MelayuMasyarakat Melayu taattaat pada Rajapada Raja Pemelukan Islam akanPemelukan Islam akan diikutidiikuti oleh rakyat.oleh rakyat. CthCth : Pengislaman Megat Iskandar Syah: Pengislaman Megat Iskandar Syahdiikuti pembesar ,keluarga diraja dandiikuti pembesar ,keluarga diraja danrakyat jelata.rakyat jelata.
 13. 13. KELAHIRAN KERAJAANKELAHIRAN KERAJAANISLAMISLAM Kerajaan PerlakKerajaan Perlak Kerajaan Samudera PasaiKerajaan Samudera Pasai Kerajaan MelakaKerajaan Melaka Kerajaan AchehKerajaan Acheh Kerajaan DemakKerajaan Demak Kerajaan MataramKerajaan Mataram Kerajaan SuluKerajaan Sulu Kerajaan MindanaoKerajaan Mindanao
 14. 14. PERANANPERANANPUSAT KEBUDAYAANPUSAT KEBUDAYAAN Wujud di Perlak, Samudera Pasai, RiauWujud di Perlak, Samudera Pasai, Riau& Acheh.& Acheh.*Pusat keilmuan & Penyebaran Islam*Pusat keilmuan & Penyebaran Islam*Pusat Penterjemahan*Pusat Penterjemahan(Kitab Al-Dur al-Manzum)(Kitab Al-Dur al-Manzum)*Pakar rujuk kepada para Ulama’ dari*Pakar rujuk kepada para Ulama’ dariluarluar
 15. 15.  MelakaMelaka* buku sastera dipengaruhi oleh gaya* buku sastera dipengaruhi oleh gayapenulisan Arabpenulisan Arabcth : Hikayat Amir Hamzah & Hikayatcth : Hikayat Amir Hamzah & HikayatMuhammad Ali Hanafiah =Muhammad Ali Hanafiah =semangat menentang musuh.semangat menentang musuh. AchehAcheh* Banyak karya puisi (syair) terhasil &* Banyak karya puisi (syair) terhasil &menarik perhatian pembacamenarik perhatian pembacamenghayati Islam.menghayati Islam.
 16. 16. PERANAN MUBALIGHPERANAN MUBALIGH Syeikh Ismail, Fakir MuhammadSyeikh Ismail, Fakir Muhammaddidi Asia Tenggara.Asia Tenggara. Syarif Amir Sayyid al-Syirazi, TajudinSyarif Amir Sayyid al-Syirazi, Tajudinal-Asfahanial-Asfahani di Pasaidi Pasai.. Syeikh Abd Aziz, Maulana AbuSyeikh Abd Aziz, Maulana AbuBakar & Maulana YusufBakar & Maulana Yusuf di Melaka.di Melaka.
 17. 17.  Awalnya, Ulama mengajarAwalnya, Ulama mengajar perkara asasperkara asassecara tidak formal .secara tidak formal . Pembelajaran secaraPembelajaran secara formalformal diadakan didiadakan diMasjid, Istana & rumah.Masjid, Istana & rumah. Institusi pendidikan agama :-Institusi pendidikan agama :-*Pondok (Tanah Melayu)*Pondok (Tanah Melayu)*Pesantren (Jawa)*Pesantren (Jawa)*Dayah (Acheh)*Dayah (Acheh)
 18. 18. KEISTIMEWAAN ISLAMKEISTIMEWAAN ISLAM Konsep Tuhan yang esaKonsep Tuhan yang esa Keadilan, hak individu & masyarakatKeadilan, hak individu & masyarakat Kehidupan yang harmoniKehidupan yang harmoni Menyanjung akhlak yang muliaMenyanjung akhlak yang mulia Konsep kebahagiaan dunia & akhiratKonsep kebahagiaan dunia & akhirat Berfikir secara rasionalBerfikir secara rasional
 19. 19. PENGARUH ISLAMDI ASIA TENGGARA
 20. 20. PENGARUH ISLAMDI ASIA TENGGARASISTEMPEMERINTAHANSISTEMPENDIDIKANBAHASA DANKESUSASTERAANKESENIANEKONOMICARA HIDUP
 21. 21. SISTEM PEMERINTAHAN• Wujudnya institusi kesultanan• Mufti menjadi penasihat sultan• Islam sebagai agama rasmi• Undang-undang zakat diamalkan• Wujudnya semangat jihad
 22. 22. SISTEM PENDIDIKAN• Pendidikan disampaikan kepada semualapisan masyarakat• Istana, pondok, pesantren, madrasah, dansurau sebagai institusi pendidikan
 23. 23. CARA HIDUP• Kaum wanita memakai tudung kepala danlelaki memakai songkok• Mengamalkan konseppersaudaraan sesama Islam• Persamaan taraf sesamamanusia• Sifat tolong-menolong,hormat menghormati, dan amalanbergotong-royong
 24. 24. BAHAN DAN KESUSASTERAAN• Wujudnya tulisan jawi• Banyak istilah Arab digunakan dalambahasa Melayu• Bahasa Melayu sebagai lingua-franca• Hasil kesusasteraan Melayu terpengaruhdengan gaya dan tatabahasa Arab• Bentuk sastera Melayu dipengaruhi,bentuk sastera Islam
 25. 25. KESENIAN• Seni khat batu nisan dan ukiran kayu• Seni bina Islam mempengaruhi bentukmasjid, kubah, mimbar, mihrab danmenara azan
 26. 26. EKONOMI• Institusi ekonomi sepertibaitulmal diperkenalkan• Amalan zakat dan sedekah• Rajin bekerja• Mencari rezeki yang halal• Amalan riba, penindasan dan penipuandilarang dalam perniagaan• Berjimat cermat dan berusaha untukmencapai kemajuan dan kemakmuran

×