Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elemen muzik dalam p&p

7,767 views

Published on

Published in: Education

Elemen muzik dalam p&p

  1. 1. KONSEP MUZIK Melodi Warna Irama Ton Ekspresi Harmoni Bentuk Tekstur
  2. 2. Melodi – susunan pic secaramelintang Pic tinggi dan pic rendah - menaik, menurun, mendatar Pic dalam melodi boleh bergerak menuju arah tinggi, rendah & mendatar - jeda Pic boleh bergerak secara bertangga melompat - skel
  3. 3. Melodi –susunan pic secaramelintang Ton-ton dalam 1 siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu rangkaian pic - frasa lagu Gabungan beberapa rangkaian pic bentuk sebuah melodi Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi/lagu Pic boleh disusun secara berurutan - sekuen
  4. 4. Warna Ton Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti: suara manusia, binatang, kenderaan, alam semula jadi, dll yang mempunyai ciri-ciri tersendiri Bunyi mempunyai mutu yang berlainan – ton gelap, padat, cerah, garau, kasar, nyaring
  5. 5. Warna Ton Hasil dan mutu bunyi disebabkan oleh bahan-bahan itu dibuat, cara dibuat dan dibunyikan seperti: membranofon – gendang, dram idiofron – kerincing, gong aerofon – flut, clarinet, trumpet kordofon – gitar, piano, harp, gambus
  6. 6. Irama – diaplikasikan semua unsur yangberkaitan dengan unsur masa dalam muzik Detik – muzik yang bergerak kepada beat/ bunyi yang stabil Not, tanda rehat – setiap beat dan rehat mempunyai nilai sama ada panjang/pendek Meter – kumpulan atau himpunan beat membentuk tanda masa atau meter Tekanan – beat-beat mempunyai tekanan/accent Corak irama / ostinato / rentak – gabungan not /beat membentuk corak irama yang berlainan/berulang-ulang
  7. 7. Harmoni – hasil gabungan 2 pic/lebihdisusun secara menegak dan dinyanyikan/dimainkan serentak Jeda – 2 bunyi dibunyikan serentak Triad / kord- gabungan 3 / lebih pic dimainkan serentak Round, polofoni, deskan, kaunter melodi 2 / lebih rangkaian melodi boleh digabungkan & dibunyikan serentak Kord iringan, homofoni - iringan kord pada melodi boleh menghasilkan bunyi harmoni
  8. 8. Tekstur – ditentukan oleh berbagai kombinasi gabungan bunyiyang didengar Solo, duet, trio kuartet, orkestra, koir - sesuatu bunyi yang didengar memberi nipis atau satu / tebal atau banyak Tekstur ditentukan oleh pembentukan harmoni monofoni – satu bunyi yang sama homofoni – melodi yang diiringi oleh alat seperti piano/gitar polifoni – dua/lebih melodi dibunyikan serentak
  9. 9. Bentuk – sesuatu paten / corak boleh dihasilkan melalui gabunganbeberapa pic / ton Frasa – gabungan siri pic menghasilkan idea Seksyen, koras, rangkap -rangkaian frasa boleh dicantumkan untuk menghasilkan 1 idea muzik yang besar ABA, berulang, kontras -segmen muzik (motif, frasa, boleh diulang dan berbagai Intro, koda - segmen muzik seperti intro & yang akhir boleh diadakan
  10. 10. Ekspresi – gabungan semula elemen deskriptif termasuk tempo, dinamik yang menghasilkan satu ekspresi idea muzik  Dinamik – sesuatu bunyi itu boleh menjadi kuat / lembut  Crescendo - /Decrescendo - satu siri bunyi boleh dikuatkan secara beransur / dilembut secara beransur-ansur  Sustain / legato / staccato - sesuatu bunyi boleh dilanjutkan, dilicinkan & dipendekkan  Cepat / lambat - sesuatu siri bunyi yang boleh dicepat dan dilambatkan  Mud, riang, tenang, cemas, cergas

×