Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ<br />ՆՈՐ ԴՊՐՈՑ<br />2010<br />ՏոնոյանՀայարփի<br />
Կատարածաշխատանքներ<br /><ul><li>Միջավայրիբարելավմանաշխատանքներ
Ջերմոցայինտնտեսությանստեղծում
Կենդանիներիանկյուն
Փորձերիժողովածու
Տեսաֆիլմեր
Նոթբուքծրագրովպատրաստածուսումնականնյութեր
Տեստերիկազմում
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hashvetvutyun

1,012 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hashvetvutyun

 1. 1. ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ<br />ՆՈՐ ԴՊՐՈՑ<br />2010<br />ՏոնոյանՀայարփի<br />
 2. 2. Կատարածաշխատանքներ<br /><ul><li>Միջավայրիբարելավմանաշխատանքներ
 3. 3. Ջերմոցայինտնտեսությանստեղծում
 4. 4. Կենդանիներիանկյուն
 5. 5. Փորձերիժողովածու
 6. 6. Տեսաֆիլմեր
 7. 7. Նոթբուքծրագրովպատրաստածուսումնականնյութեր
 8. 8. Տեստերիկազմում
 9. 9. Կայքիսպասարկմանաշխատանքներ</li></li></ul><li><ul><li>Սեպտեմբերից-դեկտեմբերընկածամիսներիընթացքում 2-4-րդ (11 հոգի)դասարանցիներըզբաղվելենսենյակայինբուսերիկտրոններիբազմացմամբ, բույսերիխնամքով, որիարդյունքումբազմացրել և աճեցրելենք 20-ից ավելինործաղիկներ, իսկմյուսներըդեռաճմանփուլումեն` այսինքննորենարմատակլում, որոնքպետք է շուտովտեղափոխենքթաղարներիմեջ</li></ul>2-4-րդ դասարացիներիընտրությամբգործունեությանղեկավարում<br />
 10. 10. 5-6-րդ դասարանցիներիընտրությամբգործունեություն<br />5-6-րդ դասարանցիներիհետ (12 հոգի) հետզբաղվելենքկենդանիներիանկյունստեղելու, նյութերիթարգմանության, ինչպեսնաևշրջապատիբարելավմանաշխատանքներով: ԱրդյունքումունենքԵրկուխամայակ, երկութութակ և ձկներ: Թարգմանածնյութերը, որոնքվերաբերվումէինբուսական և կենդանականաշխարհինպարբերաբարտեղադրելենքmskh-ում:<br /> <br />
 11. 11. Բնագիտություն<br />Բնագիտությանդասերըկազմակերպելենքլաբարատորփորձիհիմանվրա, որիարդյունքում, արդենունենքփոքրիկփորձերիժողովածու, Էլեկտրոնայւնգրատախտակովդասեենքանցկացրել, որիարդյունքում, սովորողներըստեղծելենուսումնականնյութեր և այլն:<br />Հանրակրթականդասեր<br />Աշխարհագրություն<br />Այսդասաժամինսովորողներիհետմիասինամենիրենցթաղամասերքարտեզագրումենքանում, տարբերմարզերումաճողբույսերիկամկենդանիներիքարտեզագրում, դպրոցիտարածքիբուսերի և ծառերիհաշվառում, խնամք և այլն:<br />
 12. 12. Տնկիներ<br />Սոխ<br />ու<br />կանաչի<br />Լոբի<br />Ելակ<br />Կարտոֆիլ<br />Դեկորատիվծաղիկներ<br />Դեկորատիվ ծաղիկներ<br />Ճանապարհ<br />Ճանապարհ<br />Ուսումնափորձնականհողամասինախագիծ<br />Ոսումնափորձնական հողամասը գտնվում է Բ – 1 թաղամասի դպրոց պարտեզի ներքին բակում:<br />Տարածքը առայժմ 40 քառ մ է, բայց ընթացքում այն մեծացնելու ենք, քանի որ հիմա հեռացնում ենք նաև հողամասի ավելորդ քարերը և հարթեցնում:<br /> Ոսումնափորձնական հողամասում աճեցվող բույսեր և բանջարեղեներ.<br /><ul><li>պղպեղ
 13. 13. լոլիկ
 14. 14. կարտոֆիլ
 15. 15. համեմ
 16. 16. մաղադանոս
 17. 17. ելակ
 18. 18. մորի
 19. 19. տնկիներ
 20. 20. սոխ</li></ul>Տարածքի նախագիծ<br />թփեր<br /> - ծառեր<br />- ծաղիկներ<br />
 21. 21. Բնության թանգարան<br />Էկզոտիկ կենդանիների ցուցահանդես<br />Կենդանաբանակնան <br />այգի և այլն:<br />Զվարթնոց<br />Էջմիածնիհինգեկեղեցիները <br />Ուս. ճամփորդություններ<br />
 22. 22. Թվայինֆոտոխցիկ<br />Համակարգիչ<br />Էլեկտրոնայինգրատախտակ<br />Պրոյեկտոր<br />Փորձանոթ<br />Քանոն, մկրատ և այլն<br />Բահ<br />Փոցխ<br />Եղան<br />Պատգարակ<br />Դույլ<br />Սղոց<br />Ծառերըէտելումկրատ<br />Ցնցուղ<br />Դասապրոցեսիընթացքումօգտագործվողգործիքներիցանկ<br />

×