Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nordnetin tuloskausietkot 21.1.2014

1,326 views

Published on

Nordnetin tuloskausietkot 21.1.2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nordnetin tuloskausietkot 21.1.2014

 1. 1. Q4 tuloskausi-etkot Sauli Vilén Pääanalyytikko
 2. 2. Makronäkymä varovaisen positiivinen • Konsensus odottaa maailman talouden elpyvän (kasvuennuste 3,2 %) – USA kiihdyttää – Aasia elpyy Japanin ja Kiinan johdolla – Euroopassa haurasta elpymistä • ”Ei koske Suomea” – Raaka-aineriippuvaiset maat paineessa (Venäjä, Brasilia) Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 2
 3. 3. Markkinat odottavat tulosparannusta • Pörssikurssit nousseet voimakkaasti • Näkyy myös arvostustasoissa – OMXH P/B 1,7x, FY’14: P/E 15x & osinko 3,3 % – Arvostustasot historiallisen keskiarvon mukaiset • Markkinat odottavat FY’14 osalta tuloskasvua – ~15% kasvu ennusteissa Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 3
 4. 4. Katseet ohjeistuksissa • Varovaisen positiivisista näkymistä huolimatta näkyvyys vuoteen 2014 edelleen heikko – Epävarmuus korkealla tasolla • Todennäköisesti yhtiöt ohjeistavat varovaista kasvua – Nollakasvu olisi selkeä pettymys • Yllätyksiä kumpaankin suuntaan nähdään varmasti • Ilman kunnon tuloskasvua osakekursseilla ei tilaa liikkua ylöspäin Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 4
 5. 5. Näkymien lisäksi kiinnostaa: 1) Toimintaympäristö – Positiivisen makron pitäisi alkaa heijastua myös toimintaympäristöön 2) Osingot – Osingot viestivät yhtiöiden luottamuksesta – OMXH mediaani osinkotuotto 3,3% • Eivät enää tarjoa tukea indeksitasolla 3) Q4 tulokset – Katseet jo vuodessa 2014, Q4 tuloksien merkitys on rajallinen Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 5
 6. 6. Topit Q4 tuloskaudelle • Kesko – Ohjeistuksen nosto – Osinko yllättää markkinat – Lisätietoa kiinteistöjärjestelystä • Tecnotree – Odotuksissa vahva Q4 – Ohjeistus vahvistaa luottamusta käänteeseen • Revenio – Icarelta vahva Q4 tulos – Teknologia&palvelut tekee kohtuullisen tuloksen Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 6
 7. 7. Flopit Q4 tuloskaudelle • Stockmann – Joulumyynti oli heikko – Seppälän ongelmat paisuvat – Odotettavissa heikko ohjeistus • Raute – Tilauskertymä erittäin heikko – Ohjeistus todennäköisesti heikko • Stora Enso – Arvostus noussut hyvin haastavaksi (P/B 1,1x, osinko ~4%) – Osakkeen ajurina järjestelyspekulaatiot – Hiljaisuus ei enää riitä, tarvitaan konkretiaa Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 7
 8. 8. Muutama sana Nokiasta • Nokia tarvitsee strategian • Mikä on Nokian suunta tulevaisuudessa? – NSN: ydin, HERE: kasvutähti, patenttisalkku: jokeri & kassakone – ”Teknologiasektorin Sampo”? • Suurta lisäosinkoa ei tulossa, kauppa ei vielä valmis – Inderes ennuste 0,40 EUR (sis. Lisäosingon) • Operatiivisesti NSN:llä vahva Q4 • Ohjeistus: NSN Q1 kausiluontoisesti heikko Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 8
 9. 9. Inderes top 5 picks 2014 • CapMan – Potentiaali alkaa purkautua • Basware – Transformaatioprosessin jälkeinen käännevuosi • Cargotec – ”In Vehviläinen we trust” • Revenio – Terveysteknologiakonserni > monialayhtiö • YIT – Riskipreemiot liian korkealla tasolla Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 9
 10. 10. Kysymyksiä? Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 10
 11. 11. Kiitos! Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 11
 12. 12. Disclaimer Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai niiden työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tätä raporttia ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöt, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa http://www.inderes.fi/research-disclaimer/. Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 12

×