Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoverohelvettiä

1,875 views

Published on

Kuinka maksimoida osakesäästötilin hyöty? Miten valita osinko-osakkeet osakesäästötilille? Millainen on osinkojen uudelleensijoittamisen rooli varhaisessa riippumattoon nousemisessa?

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju puhui 19.9.2019 Sijoittaja 2019 -tapahtumassa aiheesta "Vuosi 2020 – vähemmän osinkoverohelvettiä" Katso taltiointi Nordnet Suomen YouTube-kanavalta!

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoverohelvettiä

 1. 1. Vuosi 2020 – vähemmän osinkoverohelvettiä 19.9.2019 Helsinki / Jukka Oksaharju / Nordnet Suomi, osakestrategi
 2. 2. Vastuunrajoituslauseke  Tämän esityksen on laatinut Jukka Oksaharju, joka toimii Nordnet Suomen osakestrategina ja bloggaajana, Pohjoisranta BCW:n Senior Advisorina, Fyrklöver-Invest Oy Ab:n sijoituskomitean jäsenenä, Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan talousoikeuden jatko-opiskelijana ja tutkijana, kolumnistina, sijoituskirjailijana, Oksaharju Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja sijoittajana.  Esityksen laatija omistaa henkilökohtaisesti ja lähipiirin kautta seuraavia esityksessä mahdollisesti mainittuja osakkeita esityksen laatimishetkellä: Nordea, Sampo, Tikkurila, Nokian Renkaat, Elisa, Fortum, Stockmann ja Hennes & Mauritz. Lisäksi esityksen laatija lähipiireineen omistaa neljä asuntoa, osuuden kiinteistöstä ja osuuksia useista listaamattomista yrityksistä.  Esityksen tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, suositukseksi, ehdotukseksi, tarjoukseksi eikä kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista sijoituksistaan itse. Tässä esityksessä mainitut yhtiöt ovat opetuksellisia esimerkkejä historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista. Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita esittäjä pitää oikeina ja luotettavina. Esittäjä ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Esitys perustuu markkinoilla olevaan julkiseen tietoon.  Esittäjä ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu esityksen informaation perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa yksinomaan sijoittaja itse. Koko sijoituspääoman pysyvä menetys on olennainen riski.  Osakemarkkinoilla historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 2
 3. 3. Osinkosijoittajan verohelvetti  Yksityissijoittajan pääomatulovero oli vielä kahdeksan vuotta sitten ”vain” 28 %  Pääomatulovero kohosi 30 %:iin vuonna 2012. Samalla poliitikot kehittivät 32 %:n progressioportaan vuodessa 50 000 euroa ylittäville pääomatuloille  Vuonna 2015 progressiorajaa kiristettiin alentamalla ylemmän verokannan vuotuista pääomatulorajaa 40 000 euroon ja korottamalla samalla ylempää verokantaa 33 %:iin  Jo vuonna 2016 progressioverokanta nousi jälleen, pysähtyen 34 %:iin. Samalla progressioporrastakin kiristettiin lisää. Raja seisoo nyt 30 000 eurossa pääomatuloja vuotta kohden  Mainittujen lisäksi pörssiosinkojen veronalaista osuutta on ehditty kiristää 70 %:sta 85 %:iin  Ja lisäksi itse pörssiyritys maksaa voitoistaan 20 %:n yhteisöveron ennen mahdollista voitonjakoa  Yksityissijoittajan pörssiosinkojen kokonaisverotus (yhteisövero + osinkovero) on noussut 3
 4. 4. Osakesäästötilin perusteet  Osakesäästötiliä voi käyttää vuoden 2020 alusta alkaen  Maksimisumma siirrettäväksi alkupääomaksi on 50 000 euroa Esimerkki: jos tilille on sijoitettu 15 000 euroa ja tilillä olevien osakkeiden arvo on noussut 100 000 euroon, voidaan tilille silti edelleen sijoittaa 35 000 euroa lisää. Myöskään tilille saadut osingot eivät vaikuta.  Aiemmat osakeomistukset eivät ole siirrettävissä  Sijoitusinstrumenttien valikoima rajautuu pörssiosakkeisiin  Kotimaisilla pörssiosakkeilla on etulyöntiasema (osinkojen lähdevero)  Osingot ja myyntivoitot voi sijoittaa täysimääräisesti uudelleen tilin sisällä (ei verotusta välissä) Myyntivoittojen ja osinkojen verotus siis siirtyy myöhempään ajankohtaan.  Lyhytaikaiselle osinkotreidaajalle arvo-osuustili on edelleen hyvä vaihtoehto 4
 5. 5. Kolme osinkovirran kasvutekijää1. Salkkuyritysten maksamien osinkojen uudelleensijoittaminen 2. Säästöt palkkatuloista 3. Osakekohtaisten osinkojen kasvu salkkuyhtiöissä  Tekijöiden suhteellinen merkitys vaihtelee sijoittajakohtaisesti ja sijoittajan ”elinkaaren” aikana  Poissa työelämästä oleva yksityissijoittaja nojaa paljolti kolmannen tekijän varaan  Varakkaalle sijoittajalle toinen tekijä ei välttämättä ole merkityksellinen kokonaisuuden kannalta  Sen sijaan sijoitushorisontin alussa nimenomaan palkasta tehtävät säästöt sijoituskohteiden lisähankintoihin voivat olla selvästi merkityksellisin osinkovirran kasvattaja  Osinkojen uudelleensijoittaminen kytkeytyy jokaisen omaan sijoitussuunnitelmaan 5
 6. 6. Arvosijoittajat ja osingot  Yritysvalinta on sijoittajan näkökulmasta viisasta useimmiten vain silloin, kun yritys on aliarvostettu jollain mittarilla  Markkinoiden yleinen tuotto on aina saatavilla esimerkiksi passiivisen indeksirahaston kautta  Osinkosijoittajia on kovin erilaisia: osa maksimoi nykyosinkoja, osa maksimoi osakekohtaisten osinkojen tulevaisuuden kasvuvauhtia  Osa sijoittajista jopa toivoo yritysjohdon investoivan voittovarat uudelleen osingonjaon sijaan 6
 7. 7. Esimerkki 1 osinkoyhtiölistauksesta Helsingin pörssin pienyhtiöt oman pääoman tuoton ja osinkotuoton mukaisessa matriisissa. Osakekurssit 30.6.2019, tilinpäätöstiedot 2018. Lähde: Pikkuguru-sijoituskirja  Analyyttinen sijoittaja ei voi välttyä laajentamasta osinkojen tarkastelua tuloksen ohella myös kassavirtoihin  Case Lehto: pyy ei ole tullut pivoon asti Osakemarkkinoilla historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 7
 8. 8. Esimerkki 2 osinkoyhtiölistauksesta 8 OMXH keskisuuret yhtiöt (Mid Cap). Osakekurssit 6.9.2019, osinkotuotto ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2018. Osakemarkkinoilla historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
 9. 9. Esimerkki 3 osinkoyhtiölistauksesta 9 Helsingin pörssin 25 suuryhtiön (Large Cap) luokittelu osinkotuotolla ja osingon laadulla. Osakekurssit 6.9.2019 sekä tilinpäätöstiedot ja osinkotuotto vuodelta 2018. (Nordean kohdalla ROIC:in sijaan ROE). Osakemarkkinoilla historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
 10. 10. Esimerkki 4 osinkoyhtiölistauksesta 10 P/E, P/B ja osinkotuotto ”Joel Greenblattin menetelmällä”. OMXH suuret ja keskisuuret yhtiöt (TOP 50). Osakekurssit 6.9.2019 ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2018. Mukana vain voitollisen tuloksen vuonna 2018 tehneet suuret ja keskisuuret yhtiöt. Osakemarkkinoilla historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
 11. 11. Esimerkki 5 osinkoyhtiölistauksesta 11 P/E, P/B ja osinkotuotto ”Joel Greenblattin menetelmällä”. OMXH pienyhtiöt (markkina-arvo alle 500 MEUR). Osakekurssit 6.9.2019 ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2018. Mukana vain voitollisen tuloksen vuonna 2018 tehneet pienyhtiöt. Osakemarkkinoilla historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
 12. 12. 12 Q & A Kiitos!

×