All

774 views

Published on

ctu101 pengertian syirik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

All

 1. 1. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page I
 2. 2. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 1 1.0 Pendahuluan Remaja merupakan intipati kepada kemajuan negara kerana mereka bakal mewarisi pucuk pimpinan negara. Pendek kata Remaja berkualiti dapat melahirkan warisan kepimpinan yang utuh dan mampu berjuang untuk mengekalkan kemerdekaan negara kita.Namun dewasa ini, Remaja seringkali dikaitkan dengan permasalahan sosial atau dengan lebih mudah kita katakan yang Remaja di alaf baru ini sudah mengalami keruntuhan aqidah. Permasalahan ini perlu ditangani dengan segera memandangkan ia melibatkan pemimpin masa depan.Masalah- masalah yang boleh dikatakan keruntuhan aqidah di kalangan remaja ialah pengaruh-pengaruh dari barat seperti Punk, Skinhead, Gothic dan pelbagai lagi anasir-anasir yang datang dari barat. 1.1 Aqidah Perkataan akidah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu "aqada yang bererti ikatan atau simpulan. Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli. Dari ikatan atau simpulan yang maknawi ini maka lahirlah akidah iaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan. Sementara dari segi istilah, akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Akidah menurut istilah syara’ pula bermaksud kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki, yang kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh syara‟ iaitu beriman kepada Allah swt, rukun-rukun Iman, rukun-rukun Islam dan perkara-perkara ghaibiyyat. Pendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah swt. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah. Dengan asas pendidikan dan penghayatan akidah yang kuat dan jelas maka Nabi Muhammad saw telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Bilal bin Rabah tidak berganjak imannya walaupun diseksa dan ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik. Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa
 3. 3. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 2 pendidikan akidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cabaran dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali. 1.2 Keruntuhan Akidah Remaja Di era globalisasai yang sofistikated ini ramai remaja yang telah terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak elok. Diantaranya mereka terlibat dengan penagihan dadah, mengangotai kumpulan yang bercanggah dengan akidah islam seperti punk, gothic dan black metal. Namun begitu, Black Metal dan Punk adalah satu gejala yang sedang merebak menjadi barah dalam masyarakat Malaysia, khususnya di kalangan remaja di beberapa buah negeri di sebelah Utara Semenanjung Malaysia. Gejala ini ada kaitan dengan pengaruh internet, filem, muzik dan sebagainya merupakan anasir-anasir yang memberi makanan jiwa dan menusuk masuk ke dalam hati nurani mereka sehingga dapat dihayati dengan sepenuhnya. Hal ini menjadi lebih hebat lagi dengan gejala lain yang menyertai muzik dan tarian tersebut iaitu pemujaan syaitan, penolakan agama, memenuhi segala pemikiran dan fantasi dengan segala unsur negetif dan pesif, mati kubur, mayat dan sebagainya yang menjadi amalan iblis dan syaitan. Hal ini lebih berjaya mengisi kekosongan jiwa dan idealisme anak-anak muda dan memberi mereka kepuasan dan hiburan lebih daripada pengaruh nilai murni dan agama serta moral yang dalam konteks para remaja, juga golongan pelajar tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Selain itu, gejala murtad di kalangan remaja akhir-akhir ini semakin berleluasa seperti kes Azlina Jailani @ Lina Joy yang telah Mengisytiharkan tidak pernah mempraktikkan Islam sejak lahir, beragama Kristian sepenuhnya sejak tahun 1990, mempunyai sijil Baptis yang dikeluarkan pada 11-May-1998, dan pada tahun 2000 menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan seorang India Kristian, dan meminta untuk didaftarkan perkahwinan tersebut untuk mengesahkan perkahwinan beliau, walaupun telah beberapa kali dipanggil dan dinasihatkan oleh Majlis Agama berkenaan kemurtadan beliau. Namun begitu beliau mempertahankan yang pilihan keluar dari Islam adalah kehendak sendiri dan telah dimaklumkan pada kedua ibu bapa. Bedasarkan isu semasa yang dibangkitkan diatas ternyata bahawa kes-kes ini boleh membawa kepada keruntuhan akidah remaja dan sering kali menjadi buah mulut masyarakat, bukan sahaja di Malaysia malah di luar Negara.
 4. 4. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 3 2.0 Syirik Pembatalan keislaman seseorang yang paling besar adalah syirik kepada Allah SWT. Oleh kerana itu kita temui dalm al-quran Allah SWT mengingatkan kita (agar menjauhkan) syirk, orang-orang yang melakukan syirik dan akibat yang akan mereka rasakan, dalam banyak ayat. Lafadz syirik dan bentukannya disebutkan berulang-ulang dalam al-quran lebih 160 kali. Demikian juga dalam sunnah, kita temui sangat banyak hadith-hadith Rasulullah SAW yang menjelaskan bahayanya. 2.1 Pengertian Syirik Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktiqad iaitu dengan menjadikan suatu yang lain iaitu makhluk bernyawa atau tidak sekutu bagi Allah. Menyekutukan Allah jelas dianggap syirik apatah lagi perbuatan mengaku diri sebagai tuhan. Lebih mengundang bahaya apabila golongan ini ada di dalam masyarakat sama ada diketuai orang Islam atau bukan Islam. Firman Allah yang bermaksud: “Bahawasanya, sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah ke neraka.” (Surah al-Ma‟idah, ayat 72) Firman-Nya lagi yang bermaksud: “Bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang syirik kepadanya dan Allah akan mengampunkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki iaitu selain dari dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” – (Surah an-Nisa‟, ayat 48) Dalam surah yang sama, ayat 116, Allah mengulangi kembali dosa besar syirik melalui firman- Nya yang bermaksud:
 5. 5. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 4 “Bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang syirik kepadanya dan Allah akan mengampunkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki iaitu selain dari dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” Dalam surah Luqman, Allah berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang amat besar.” (Surah Luqman, ayat 13) Penegasan bahaya syirik tidak terhenti setakat itu saja, malah ditegaskan lagi melalui sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidakkah pernah aku nyatakan kepada kamu mengenai dosa yang paling besar? Baginda mengulanginya sebanyak tiga kali. Sahabat menjawab: Sudah tentu wahai Rasulullah. Sabda baginda: Syirik kepada Allah dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Ketika itu Baginda bersandar dan kemudian baginda duduk. Sabda Baginda lagi: Perkataan yang palsu dan penyaksian yang palsu.” Seorang sahabat bernama Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Jawab Baginda: “Engkau menjadi suatu yang lain sekutu bagi Allah sedangkan Dialah yang menjadikan kamu. Aku (Abdullah) berkata: Sesungguhnya ini suatu yang berat. Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi dosa yang besar? Baginda menjawab: “Engkau membunuh anak kamu sendiri kerana takut fakir. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Baginda menjawab: “Engkau berzina dengan isteri jiranmu sendiri.” – (Hadis riwayat Muslim) Daripada Anas menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda mengenai dosa besar iaitu mensyirikkan Allah, menderhaka kedua ibu bapa, membunuh nyawa dan memberi penyaksian palsu. – (Hadis riwayat Muslim) Hadis lain, daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah menasihatkan sahabat dan orang Islam supaya menjauhi tujuh perkara yang membinasakan hidup seseorang iaitu mensyirikkan Allah, melakukan perbuatan sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari daripada medan peperangan dan menuduh perempuan Mukmin suci melakukan zina. – (Hadis riwayat Muslim).
 6. 6. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 5 2.2 Hukum Syirik Syirik adalah larangan Allah SWT Yang paling besar. Allah berfirman dalam surat An nisaa‟, ayat 36: “ Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutu-Nya dengan sesuatupun.” Syirik juga merupakan perbuatan haram yang pertama (wajib ditinggalkan). Allah SWT berfirman dalam surah Al-An;aam ayat 151: “Katakanlah: “marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, iaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada,u dan mereka: dan janganlah kamu mendekati perbuatan- perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya mahupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)”. 2.3 Pembahagian Syirik Syirik dibahagikan kepada dua iaitu dan syirik jali (terang dan nyata) syirik khafi (tersembunyi). Syirik jali ialah syirik yang terang, nyata dan besar yang boleh menyebabkan seseorang itu dianggap jatuh ke tahap kufur. Syirik ini boleh berlaku melalui salah satu daripada tiga keadaan iaitu pertama menerusi i‟tiqad seperti meragui atau menafikan kewujudan Allah. Justeru, mana-mana fahaman yang meragui dan menafikan kewujudan Allah seperti fahaman komunis dan ateis adalah jelas syirik. Kedua, menerusi perbuatan atau amalan tertentu seperti menyembah patung, berhala, batu, pokok, matahari, bulan bintang atau objek tertentu. Perbuatan memuja nasib dan meminta nombor ekor di kubur tertentu atas dakwaan kubur itu keramat juga adalah unsur syirik. Bahkan ulama menjelaskan perbuatan terlalu memuja dan mendewakan orang atau pemimpin tertentu juga adalah perbuatan syirik. Dan terakhir, menerusi lidah atau perkataan seperti menghalalkan perkara haram dan mengaku keluar
 7. 7. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 6 daripada agama Islam. Termasuk dalam kategori ini ialah perkataan yang boleh menyebabkan terbatal syahadah seseorang Muslim. Syirik khafi ialah syirik yang kecil dan tersembunyi yang menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang. Syirik itu banyak berkaitan dengan perbuatan riak di dalam beramal atau melakukan sesuatu perkara. Perkara itu jelas disebut dalam al-Quran melalui firman Allah yang bermaksud: “Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah (di hari akhirat kelak), maka hendaklah dia melakukan amal salih dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu di dalam ibadatnya.” – (Surah al-Kahfi, ayat 110) Maksud syirik di dalam beramal seperti dalam ayat itu ialah menunjuk-nunjuk ketika beramal atau riak di dalam beramal. Rasulullah SAW dalam sabdanya pernah menasihatkan sahabat supaya berhati-hati dan menjauhi syirik kecil, lantas ditanya oleh sahabat apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu. Maka Rasulullah menjawab, syirik kecil yang dimaksudkan ialah riak dalam beramal. Allah menjelaskan bahaya syirik khafi dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi terdahulu sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan terhapuslah segala amalanmu dan tentulah kamu termasuk di kalangan orang yang rugi.” – (Surah az-Zumar, ayat 65) Firman Allah lagi yang bermaksud: “Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah (tidak ikhlas kepada-Nya dalam beramal), maka adalah dia seolah-olah telah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” – (Surah al-Hajj, ayat 31) Kesalahan-kesalahan yang menjurus ke syirik ialah menyembelih dan bernadzar atas nama kuburan, makam ataupun orang-orang mati. Meski terdengar menggelikan, namun masih ada umat Islam yg melakukan hal ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda:“ALLAH melaknat orang yg menyembelih atas nama selain ALLAH”(HR Muslim). Untuk urusan nadzar, perhatikan firman ALLAH di Al Baqarah(2):270. Dinyatakan “Apa saja yg kamu nafkahkan atau apa saja yg kamu nadzarkan, maka sesungguhnya ALLAH mengetahuinya”. Dengan demikian hanya (sembelihan) kurban dan nadzar yg didasarkan ALLAH SWT saja yg digolongkan sebagai ibadah kepada-Nya. Selain dari niat tersebut, akan digolongkan sebagai syirik.
 8. 8. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 7 Selain itu, Tawaf di kubur, mengusap-usap kuburan dan meminta berkat ialah salah satu perkara syirik. Takut kepada para wali atau jin yang dimaksud rasa takut di sini adalah rasa takut yg menyerupai rasa takut kepada Allah SWT. Padahal kepada wali atau jin, tidaklah perlu hingga takut berlebihan, kerana mereka juga makhluk ciptaan Allah SWT, yang segala satu- satunya Allah-lah yg berkuasa. Berhubungan Dengan Kuasa Jin, Syaitan Dan Iblis, Mereka yang mendokong ajaran ini percaya dengan yakin bahawa terdapat kuasa-kuasa ghaib dan luar biasa selain dari Allah s.w.t. dan kuasa-kuasa itu boleh dipohon oleh individu tertentu melalui cara yang tersendiri. Islam turut memperakuinya. Tetapi kuasa mutlak itu adalah milik Allah jua bukannya kuasa yang berasingan dari-Nya. Untuk dilihat mempunyai kuasa atau kesaktian yang luar biasa pemimpin atau pengamal ajaran sesat sanggup memuja sesuatu yang boleh mendatangkan kuasa pada diri mereka. Memandangkan masyarakat kita begitu teruja dengan perkara ajaib dan luar biasa maka perbuatan itu menarik minat mereka. Unsur perbomohan juga adalah merupakan satu unsur yang sinonim di dalam aktiviti syirik Unsur bid„ah dan kepercayaan khurafat digunakan untuk menyembuhkan pesakit. Kebanyakannya proses pengubatan menggunakan makhluk halus seperti jin dan seumpamanya. Lantaran itu, kita selalu mendengar kalimah jampi serapah yang pelik-pelik, pelbagai bahasa, nama individu, panglima atau tokoh tertentu turut diseru. Kesempatan itu dipergunakan mereka bagi mempengaruhi emosi pesakit supaya mempercayai bahawa amalan yang dilakukan oleh bomoh berkenaan benar-benar berkesan. Melihat kepada situasi hari ini, ternyata amalan mensyirikkan Allah sama ada syirik jali atau khafi berlaku secara sedar atau tidak. Walaupun daripada kalangan orang Islam tidak menyembah berhala, tetapi mereka terdedah kepada perbuatan syirik. keyakinan secara membuta tuli terhadap bomoh, menyembah kemewahan dunia dan material, dan bermacam lagi adalah antara amalan yang menjurus kepada syirik. Gejala syirik khafi tidak kurang hebatnya dengan berleluasanya gejala riak, beramal untuk manusia, perasaan dengki, mengharap reda manusia, bermuka-muka, tidak ikhlas, menandakan amalan syirik memang menguasai hidup umat Islam kini. Jadi, beberapa langkah mesti dilakukan bagi mengelakkan ia daripada terus membarah di dalam hidup manusia.
 9. 9. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 8 3.0 Murtad Murtad ialah satu istilah yang diberikan oleh Islam kepada perbuatan seorang muslim yang melakukan sesuatu perkara yang boleh mengeluarkan dia daripada syariat Islam baik berupa perbuatan atau perkataan ataupun kepercayaan serta keyakinan yang mencukupi syarat untuk mengeluarkan dia daripada agama Islam. “ Barangsiapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya lalu dia mati maka jadilah dianya itu kafir di dunia dan terhapuslah segala amalannya di dunia dan mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya” (Surah Al-baqarah : 217). Hukum murtad pada seseorang itu berlaku apabila dia terbukti memenuhi syarat- syaratnya iaitu yang pertama ialah hendaklah seseorang itu telah pun baligh dan berakal ini berdasarkan hadith rasulullah s.a.w : “Diangkat kalam daripada tiga golongan iaitu kanak-kanak sehingga baligh, orang yang tidur sehingga terjaga dan orang yang gila sehingga berakal” (hadith sahih riwayat Abu Daud no. 4398 dan Nasaie serta Ibn Majah). Seterusnya yang kedua ialah berlaku murtad itu dalam keadaan tidak dipaksa sebaliknya murtad dengan pilihan sendiri, tetapi sekiranya seseorang itu dipaksa untuk murtad maka tidaklah jatuh murtad. Ternukil dalam surah An-Nahl ayat 106: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap beriman tetapi barangsiapa yang terang dadanya (hatinya) kepada kekufuran maka bagi mereka kemurkaan Allah dan disediakan kepada mereka azab yang besar”(Surah An-Nahl ayat : 106). Pada hari ini gejala murtad sangat berleluasa berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia terutamanya golongan remaja, dimana tanpa kita sedari ianya bercambah dan bertambah akibat dari kejahilan, kerosakan moral dan akhlak yang membantu dan mendorong muda-mudi jauh dari agama sehingga mudah mengadaikan iman serta persekitaran semasa yang tidak selamat bagi akidah dan iman umat Islam termasuk penguatkuasaan undang-
 10. 10. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 9 undang yang terlalu lemah mengakibatkan gejala murtad menjadi buruk tanpa dapat dibendung. Sabda Rasullullah s.a.w: “ Akan berlaku selepas peninggalanku kemunculan banyak fitnah apabila orang yang beriman tidak mampu lagi mengubah kejahatan dengan tangan dan lisannya” lalu aku bertanya kepada baginda : Wahai rasulullah bagaimana keadaan tersebut berlaku ? lalu dijawab ; “ Mereka menentang dengan hatinya” Kenyataan ini membuktikan dimana, peristiwa murtad seorang gadis melayu pada tahun 1950 yang bernama Natrah akibat kelemahan undang-undang Islam kepada undang-undang sivil ciptaan manusia seterusnya berlanjutan di Negara kita sehinggalah pelbagai kes murtad berlaku selepas itu seperti kes murtad Hartina Jamaluddin pada tahun 1988, peristiwa murtad Aisyah Bukhari pada tahun 1997 dan seterusnya pelbagai lagi sehinggalah kepada isu yang hanggat baru-baru ini dengan kemunculan kes Azlina Jelani yang telah murtad dan mahu menukarkan nama dan perkataan agama Islam di kad pengenalannya kepada nama dan agama Kristian. Permasalahan murtad ini sebenarnya telah lama berlaku di dalam sejarah Islam dan ianya bermula sejak di zaman rasulullah swt lagi apabila wujud umat Islam yang munafiq dan beriman kepada baginda disebabkan takut dan masuk Islam hanya untuk kepentingan dunia seterusnya kufur dan lari daripada Islam apabila mereka merasakan wujud peluang untuk berbuat demikian seperti Abdullah ibn Jahsy dan Abdullah ibn Khathai juga seperti kisah yang terdapat di dalam hadith Muadz Ibn Jabal ra yang mengarahkan dibunuh yahudi yang murtad setelah memeluk Islam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga berlaku murtad disebabkan merasa sifat kerugian apabila bersama Islam dan ini pernah berlaku sewaktu zaman Abu Bakar ra yang mengarahkan dibunuhnya golongan yang murtad akibat tidak mahu membayar zakat kerana merasa rugi. Abu Bakar berkata: “ Demi Allah aku akan membunuh mereka yang memisahkan zakat dengan solat” (Riwayat Ahmad di dalam musnadnya dan Bidayah Wan Nihayah m/s 312 Jilid 6). Perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam terbahagi kepada tiga bahagian iaitu murtad iktikad, murtad perbuatan dan murtad ucapan atau perkataan.
 11. 11. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 10 3.1 Murtad Iktikad Murtad Iktikad iaitu kemurtadan yang disebabkan oleh kepercayaan seseorang terhadap sesuatu perkara yang bertentangan dengan dasar islam. Seseorang yang menganut agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah tidak akan kekal selama-lamanya. Dia juga akan binasa sekiranya dia melakukan iktikad. Di sini telah disediakan beberapa contoh tentang iktikad yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam kemurtadan. Pertama, iktikad bahawa pencipta alam ini menyerupai mana-mana makhluk dan mempunya anak isteri. Ertinya disini pencipta alam ini di samakan dengan umat manusia di mana Tuhan itu dianggap pernah berkahwin dan mempunyai anak. Perkara ini adalah mustahil sama sekali, dan hanya orang-orang yang mempuyai akal yang cetek sahaja yang berfikiran begitu. Sebagai contoh di zaman Rasulullah s.a.w ketika di antara mereka tidak ada seorang pun yang hafal akan semua isi kitab Taurat, sejak kematian Bukhtanasar. Seratus tahun kemudian, datanglah „Uzair‟ kepada mereka lalu membacakan isi kitab Taurat dengan hafalannya. Melihat peristiwa itu mereka terkejut dan hairan sekali, akhirnya mereka beranggapan bahawa tidak ada satupun orang yang mampu menghafal kitab Taurat kecuali dia, putera Allah. Inilah penghinaan Yahudi terhadap Allah, mereka menyamakan wujud Allah dengan wujud diri mereka, yang berputera dan beristeri. Dalam pada itu, orang Nasrani beranggapan bahawa Isa itu putera Allah. Peristiwa ini bermula ketika Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa, sedangkan Maryam yang melahirkannya adalah wanita suci, yang tidak pernah bersentuhan dengan lelaki. Menurut mereka, adalah mustahil seorang anak lahir tanpa bapa atau perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh sembarangan orang kecuali Allah, maka jelas bahawa Allah adalah bapa Isa. Demikianlah anggapan orang Nasrani. Di samping itu, mereka juga beranggapan bahawa kemampuan nabi Isa menciptakan seekor burung dari tanah dan dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta, serta dapat menghidupkan orang yang sudah mati, menunjukkan bahawa ini hanya dapat dilakukan oleh putera Allah, sebab orang lain tidak akan mampu melakukannya. Pengakuan Yahudi dan Nasrani bahawa Allah itu berputera telah dijelaskan dalam Al-Quran: “orang-orang Yahudi berkata, „Uzair itu putera Allah‟ dan orang Nasrani berkata „Isa itu putera Allah‟. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknati mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?” (At-Taubah : 30)
 12. 12. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 11 Antara contoh-contoh yang lain ialah yakin ajaran Islam sama sahaja dengan ajaran agama lain, atau yakin bahawa agama lain lebih baik dari agama Islam, dia yakin hukum hudud (jinayah Islam) tidak layak dilaksanakan sekarang dalam masyarakat moden.Begitu juga apabila seseorang Islam yakin Allah tidak berkuasa, Allah tidak mencipta alam ini, Allah lemah dan lain-lain lagi. Demikian juga jika seseorang itu percaya bahawa Nabi Muhammad s.a.w bukan nabi akhir zaman, syariat dan ajaran Islam yang dibawa bukan untuk seluruh manusia, atau dia percaya hukum Islam yang dibawa oleh baginda adalah hukum-hukum lapok, tidak sesuai dengan keadaan zaman. Dia menghina apa-apa ajaran yang dibawanya, dia beriktiqad tidak ada dosa dan pahala, tidak ada syurga dan neraka, manusia tidak dibangkit semula sesudah mati, beriktiqad agama orang kafir lebih baik dari agama Islam, atau berbalik-balik hati antara mahu manjadi kafir pada masa akan datang dan lain-lain lagi keyakinan dan iktiqad yang salah. Maka tindakan orang seperti ini boleh disebut murtad iktikad, iaitu kemurtadan yang disebabkan oleh niat dan kepercayaan yang menyimpang dari dasar islam sebenar. Oleh itu, setiap orang Islam hendaklah sentiasa memperhatikan dan menjaga segala iktikad yang keluar dari lubuk hatinya agar jangan sampai melakukan penghinaan, mencaci, meremehkan, mendustakan dan menentang semua yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad s.a.w, dengan perantaraan malaikat Jibril, sama ada itu berupa ajaran aqidah mahupun tanda-tanda kebesaran Allah. 3.2 Murtad Perbuatan Murtad perbuatan iaitu kemurtadan yang disebabkan oleh orang-orang yang masih rapuh keimanannya, yang tidak mengerti ajaran agamanya secara baik, dan tidak mengetahui kebenaran agamanya secara autentik, suci, dan terlepas dari khurafat dan kemungkaran. Walaupun ramai juga orang yang sudah faham tentang ajaran agamanya, namun masih rela menjual akidahnya dan diganti dengan harta keduniaan atau jawatan yang lebih tinggi. Orang seperti ini menjadikan agama hanya sebagai lipstik belaka untuk menutupi kejahatan. Agama hanya dijadikan sebagai alat propaganda demi kepentingan dirinya, diperjualbelikan untuk keuntungan material, dan digadaikan untuk mengisi poketnya yang kosong. Hasilnya, tindakan itu berada di luar batas-batas tuntutan agama, yang mana ianya merupakan akibat dari kebodohan dan kejahilan otaknya, kejahatan perangai dan kesesatan fikirannya yang lemah. Hal inilah yang mendorong dirinya untuk melarikan diri daripada Allah dan masuk dalam pelukan syaitan yang sesat. Bukankah Allah telah memperingatkan manusia agar mereka tidak
 13. 13. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 12 menjualbelikan ayat-ayatNya dengan harga yang murah. Menjual ayat Allah adalah sama dengan membeli kesesatan dengan petunjuk. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah: “Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Al- Baqarah:16) Kalau seseorang itu sudah berani menjual ayat-ayat Allah, maka dengan sendirinya ia akan terjerumus ke dalam lembah murtadan. Telah diberikan beberapa contoh tentang murtad perbuatan. Pertamanya, menyembah berhala. Ertinya disini menyembah patung, arca atau bentuk-bentuk lain yang terbentuk dari batu,kayu atau mungkin ada yang diperbuat dari perak atau emas. Menyembah berhala merupakan bentuk kesesatan yang nyata, sama ada ditinjau dari segi akidah mahupun akal. Ini kerana berhala atau arca merupakan benda mati dan hasil kreatif manusia, dia tidak boleh bercakap, melihat, mendengar, berfikir apalagi memberi kemanfaatan pada orang lain. Ia ditempatkan di mana sahaja ia mahu. Kalau ditinjau secara rasional, pembuat berhala dan para penyembahnya adalah lebih berkuasa daripada berhala itu sendiri. Hal ini kerana, patung sembahan tersebut boleh sahaja dibanting, dimasukkan ke dalam peti, dibuang di tempat kotoran, atau dicat dengan apa sahaja, namun berhala tersebut tetap diam, tidak memberikan reaksi dan tidak pula memberi komen apapun, kerana ia memang benda mati. Kenapa benda yang bisu dan mati ini mesti disembah? Apakah manusia sudah tidak dapat menggunakan akalnya yang waras, sehingga tidak dapat membezakan antara kesesatan dengan kebenaran. Kenyataan seperti di atas, pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s kepada bapanya. “Pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai tuhan-tuhan?” ( Al-An‟am : 74 ). Teguran Nabi Ibrahim di atas bukan sahaj ditunjukan kepada bapanya sahaja, tetapi juga kepada semua manusia yang masih menyembah dan menjadikan berhala sebagai tuhan. Tidak ada manfaat sedikit pun dapat diraih oleh orang yang menyembah berhala, bahkan dirinya boleh dikatakan sebagai orang tolol yang tumpul otaknya kerana tidak dapat membezakan antara benda mati, benda hidup, manfaat serta mudarat. Di samping itu ianya termasuk orang yang sesat, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran:
 14. 14. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 13 “Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia.”(Ibrahim : 36) Ketahuilah, bahawa orang yang menyembah berhala bererti menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Padahal Allah adalah Zat Yang Berkuasa atas segala sesuatu, dan semua yang wujud di alam ini berada dalam kawalan-Nya. Oleh itu, penyembahan terhadap berhala dapat disebut murtad perbuatan, iaitu perbuatan yang disebabkan oleh perbuatannya, yang mana telah menyimpang dari norma-norma akidah sebenar. Seterusnya, bersujud kepada makhluk. Maksudnya ialah bersujud kepada makhluk- makhluk Allah, sama ada itu berupa manusia, jin, syaitan, pepohonan atau benda-benda lainnya dengan tujuan mendewa-dewakannya sebagai Tuhan, atau menganggapnya memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Perbuatan seperti ini jelas menyimpang dari akidah kerana yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Seluruh isi jagat raya ini adalah makhluk ciptaan Allah sama ada di darat, di laut, di langit mahupun di bumi, semua benda dalam kawalan Allah tidak ada satupun yang lepas dari kawalan-Nya, dan semua tergantung kepada kehendak-Nya, sama ada hidup, mati, hancur dan tidak hancurnya seseorang hanya Allah yang berhak memastikannya. Oleh itu, semuanya tidak memiliki kekuatan apa pun tanpa ada pemberian kekuatan dari Allah. Jadi di sini, menyembah makhluk Allah merupakan suatu kekeliruan dan kesesatan yang nyata. Namun anehnya, masih ramai orang yang menjadikan pepohonan, jin, syaitan, arca, patung, lukisan dan bahkan manusia juga dijadikan Tuhan sebagai tempat sembahan. Sebagai contoh, kes „Ayah Pin‟. Cuba renungkan secara mendalam, kalau wujud Tuhan itu seperti manusia, sama ada sifatnya, zatnya, bentuknya, pakaiannya, tingkah lakunya, maka secara naluri Tuhan pun memerlukan sesuatu sebagaimana yang diperlukan oleh manusia seperti makan, minum, tidur, isitirehat, tempat tinggal dan juga memiliki nafsu syahwat seperti menikahi. Melihat bentuk anatominya seperti anatomi manusia, maka Tuhan jenis ini pasti akan mengalami perubahan fizikal yang bererti keberadaannya itu dilahirkan dan tidak wujud dengan sendirinya. Kalau begitu siapakan yang melahirkan Tuhan itu? Kenapa tidak menyembah ibunya atau bapanya sahaja, yang wujud lebih dahulu daripada tuhan itu sendiri? Makanya, sebelum kelahiran Tuhan di alam ini ertinya tidak ada Tuhan. Jadi siapa yang menciptakan alam dan isinya? Walau bagaimanapun, alam ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Setiap sesuatu yang wujud di alam ini pasti ada yang menciptakannya, sedangkan setiap perkara yang wujud pasti diciptakan berbeza dengan penciptanya, sama ada zat, sifatnya
 15. 15. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 14 mahupun bentuknya. Kalau ada Tuhan yang wujud seperti manusia, kemudian ia menciptakan manusia yang wujudnya seperti dirinya, dalam sifatnya, susunan anatomi tubuhnya, zatnya dan tingkah lakunya, adalah mustahil terjadi. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa hal itu boleh terjadi, kerana Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka perkataan orang seperti ini ibarat orang bingung yang hilang kewarasan, kerana ia tidak dapat bezakan antara Zat Tuhan dengan makhluk-Nya. Perkara yang lebih aneh dan tidak masuk akal, ialah orang yang menyembah dan mendewa-dewakan sama ada patung, arca atau lukisan yang dibuat sendiri seperti bersujud di depannya, menangis, berdoa,meminta kepadanya dan yang paling pelik sekali kadang-kadang benda tersebut diajaknya berbual seperti orang yang hidup. Inilah orang yang tersesat di jalan hidupnya dan tumpul otaknya sehingga ia tidak boleh membezakan benda mati dengan Tuhan Yang sebenar. Bertambah parah lagi tuhan-tuhan itu adalah buatan tangan sendiri. Orang yang bersujud kepada selain daripada Allah, bermakna ia menganggap benda yang disembah itu lebih mulia daripada Allah atau setidak-tidaknya ia menyamakan kemuliaan benda yang disembah itu dengan kemuliaan Allah. Maka tindakan orang seperti ini boleh disebut murtad perbuatan, iaitu kemurtadan yang disebabkan oleh perbuatannya yang menyimpang dari sistem akidah sebenar. 3.3 Murtad ucapan Apa yang dimaksudkan dengan murtad ucapan ialah kemurtadan yang disebabkan oleh perkataan. Murtad jenis ini banyak sekali, bahkan mungkin setiap hari kita mendengar ucapan- ucapan yang dapat menjerumuskan diri ke lembah kemurtadan. Oleh itu, sikap kita yang paling baik adalah diam, berkata seperlunya dan tidak banyak berbual-bual kosong. Kita tidak tahu barangkali ada ucapan yang dapat menggelincirkan kita ke dalam kemurtadan. Oleh itu, menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut merupakan satu langkah yang baik. Bukankah menjaga lisan itu termasuk anjuran Rasulullah s.a.w? Keselamatan manusia itu banyak dipengaruhi oleh cara mereka menjaga lisannya. Oleh yang demikian, kawallah lisanmu. Jangan sampai menyakiti orang lain dan menyinggungkan perasaannya, apalagi jika ianya menyebabkan dirimu terkeluar dari Islam. Dalam hal ini, telah diberikan beberapa contoh tentang ucapan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemurtadan.
 16. 16. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 15 Pertama, merendahkan ancaman dan janji Allah. Menganggap remeh atau merendahkan setiap ancaman dan janji Allah boleh menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan, bahkan ia dapat terkeluar daripada Islam. Sikap sedemikian, menunjukkan kesombongan diri seseorang, seakan-akan ia tidak kisah terhadap semua ancaman Allah dan secara tidak langsung ianya menentang kewujudan Allah. Bila sikap tersebut sudah mencapai tahap sedemikian, maka tidak diragukan lagi bahawa dia sudah murtad. Padahal mempercayai adanya janji dan ancaman Allah termasuk di antara tanda keimanan kepada Allah. Setiap yang disebutkan dalam Al-Quran, sama ada yang berkaitan dengan janji atau ancaman Allah itu pasti akan berlaku. Sepertimana yang disebutkan dalam firman-Nya: “Allah telah berjanji dengan sebenarnya, Allah tidak akan memungkiri janji-Nya”(Az- Zumar:20) Janji Allah tentang adanya balasan dan syurga merupakan pendorong yang sangat kuat bagi orang yang beriman, agar ia sentiasa meningkatkan amalan dan ibadahnya kepada Allah. Hal ini kerana, tanpa dorongan sedemikian orang yang lemah imannya akan merasa malas beribadah, tetapi anehnya meskipun ada motivasi beribadah yang berupa adanya pahala dan syurga, namun masih ramai juga orang yang tidak mahu beribadah dan melakukan amaliyah kepada Allah. Inilah kecenderungan manusia umumnya yang lebih senang memperturutkan hawa nafsu daripada mengikuti ajaran Al-Quran. Ancaman Allah pasti akan terjadi, sepertimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya: “Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman” (Qaf:20) Ancaman Allah yang berupa seksaan merupakan kawalan bagi setiap manusia agar ia tidak membiarkan luapan hawa nafsunya berenang dalam lumpur kemaksiatan dan kekufuran. Ini kerana tanpa adanya ancaman keseksaan, seseorang tidak akan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan oleh kedurjanaannya. Setiap pelaku perbuatan yang mendapat ancaman seksa dari Allah, pasti perbuatan tersebut mengandungi mudarat kepada dirinya dan orang lain. Oleh itu, ancaman seksa juga berfungsi untuk meluruskan tingkah laku umat manusia agar lebih berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam jurang kefasikan dan kekufuran. Orang yang meremehkan janji dan ancaman Allah, hidupnya cenderung melakukan keganasan dan tingkahlakunya dikendalikan oleh hawa nafsu. Selain itu, ia tidak takut berbuat derhaka kepada Allah, sebab ia tidak percaya lagi kepada ancaman dari Allah. Begitu juga ia tidak akan patuh kepada semua perintah Allah sebab dirinya sudah tidak mempercayai lagi adanya janji pahala dari Allah. Nampaknya begitu ia lebih dekat dengan syaitan daripada Allah. Keimanan yang
 17. 17. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 16 diucapkannya tidak ada ertinya lagi. Oleh demikian, ia boleh dikatakan murtad sebab merendahkan ancaman dan janji Allah serta mendustakan-Nya. Contoh yang seterusnya, mengatakan “ini bukan ciptaan Allah”. Perkataan tersebut mengandungi pengertian seakan-akan di alam ini ada pencipta lain selain daripada Allah. Padahal seluruh isi alam ini, sama ada di langit mahupun di bumi semuanya ciptaan Allah. Tidak ada satupun benda atau makhluk yang berada dalam alam ini tanpa dicipta oleh Allah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya: “(Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya”. (Al- Furqan : 59) Kalau ada zat lain yang menciptakan makhluk di alam ini selain Allah, bererti di alam ini ada dua Tuhan. Jika terjadi di alam ini ada dua Tuhan bererti masing-masing Tuhan mempunyai wilayah kekuasaan. Di samping itu, antara Tuhan yang satu dengan yang lain pasti mempunyai perbezaan keinginan, kekuasaan, karakter, kesenangan dan hal-hal yang dibenci. Bila dua Tuhan tadi mempunyai kesamaan dalam segala hal, sama ada dalam tindakan mahupun kebijaksanaan, adalah suatu perkara yang mustahil terjadi, dan kalau ianya berlaku, maka itu menunjukkan kelemahan dan ketidakkuasaan Tuhan. Oleh itu, kenapa Tuhan yang tidak kuasa harus kita sembah? Mungkin sekali, ia dapat berbuat sesuatu, tetapi harus meminta izin dahulu daripada Tuhan yang lain. Ini adalah bohongan dan rumusan yang mustahil terjadi. Hanya orang-orang yang tidak waras membenarkan rumusan ketuhanan demikian. Jadi jelaslah bahawa adanya dua Tuhan di alam ini adalah mustahil. Semua benda yang ada di muka bumi ini dikendalikan oleh Allah, tiada satupun benda atau makhluk yang berada di langit mahupun di bumi yang lepas dari kawalan Allah. Al-Quran sering membahas tentang penciptaan, agar akal fikiran manusia mahu merenungkan perkara tersebut, kerana melalui cara yang sedemikian kita akan lebih mengenali lagi Sang Maha Pencipta. Kita diperintahkan agar setiap saat merenungi dan memahami secara mendalam hakikat ciptaan-Nya yang terdapat dimana-mana. Semakin kita mengenali ciptaan-Nya, maka kita akan semakin mengenal-Nya. Oleh demikian, orang yang mengatakan kepada makhluk, “ini bukan ciptaan Allah” adalah mengandungi makna menidakkan Allah dan ucapan tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam kemurtadan.
 18. 18. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 17 3.4 Faktor murtad. Apabila isu murtad dilaungkan, sama ada dari media cetak, internet, siaran tv mahupun radio, pasti diberitakan tentang punca-punca isu ini timbul. Di sini telah dikemukakan beberapa contoh perkara yang menyebabkan rosak dua kalimah syahadah atau sebab seseorang itu terjerumus ke dalam kemurtadan. Ini agar kita semua dapat sam-sama mengambil iktibar dan pengajaran dalam kehidupan seharian. Hari ini orang Melayu tidak lagi boleh berdiri megah menyatakan Melayu Islam. Sekarang bangsa Melayu tidak lagi agung di sisi Allah melainkan mereka yang beriktikad di jiwanya dengan dua kalimah syahadat. Kalau dulu seratus peratus Melayu adalah Islam, tetapi sekarang malulah rasanya kalau hendak bercakap begitu lagi. Hadith Nabi, sabdanya: "Akan terungkai ikatan Islam satu persatu, dimulai dengan gugurnya hukum perundangan Islam dan diakhiri dengan keguguran sembahyang." Pertama, meninggalkan solat. Sekarang kita dapat melihat bilangan umat Islam yang meninggalkan sembahyang semakin meningkat, dan inilah antara faktor yang melebarkan lagi gejala murtad di Malaysia. Ulama Islam ada mengatakan bahawa perbezaan antara seorang Muslim dan seorang kafir dari segi amalanya ialah sembahyang. Jadi apakah bezanya di antara Muslim yang ingkar menunaikan sembahyang dengan yang kafir? Inilah perkara pertama yang umat Islam perlu fikirkan sebelum kita membicarakan cara-cara menbanteras gejala murtad. Seterusnya, kelemahan perundangan Islam. Sekiranya kita mengkaji Fiqh Perundangan Islam, kita akan mengetahui terdapat cara-cara khusus yang telah digariskan oleh Islam untuk menyekat gejala syirik dan murtad ini daripada melanda umat Islam. Tetapi sayangnya sistem perundangan Islam kini diketepikan sewenang-wenangnya oleh pemerintah sekarang.Sinar nur ataupun cahaya perundangan Islam dipadamkan terus daripada terus bersinar di mahkamah syariah. Orang-orang kafir menggunakan kesempatan daripada kelemahan perundangan mahkamah sivil untuk mempersenda dan memporak-perandakan umat Islam dan agama yang telah menjadi pegang oleh mereka.Firman Allah s.w.t.:
 19. 19. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 18 "Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka tetapi Allah tetap menyempurnakan nur-Nya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir." (Surah Ash Saf: 8) Ketiga, kurangnya perhatian dari ibu bapa. Dalam hal ini, Ibu bapa memainkan peranan yang penting sebagai pendidik pertama. Ibu bapa perlulah sentiasa memberikan perhatian yang secukupnya keatas anak-anak. Terutamanya anak-anak remaja. Ibu bapa hendaklah sentiasa meluangkan masa bersama anak-anak, mengambil tahu dengan siapa mereka bergaul dan kemana mereka pergi. Kalau perkara ini tidak di ambil tahu, siapa yang harus di persalahkan jika anak-anak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak elok? Tindakan membekalkan ilmu agama kepada anak-anak dengan sebaiknya ketika di rumah merupakan salah satu tindakan yang bagus. Sebagai contoh dengan menghantar anak-anak ke kelas-kelas agama. Sekarang dengan kewujudan sekolah-sekolah agama sekurang-kurang dapat membantu membanteras gejala murtad. Guru-guru agama di sekolah mempunyai tanggungjawab yang berat dalam menjelaskan keburukan murtad. Tetapi perlu diingatkan gerakan misionaris sekarang mula memasuki sekolah-sekolah agama. Oleh itu pihak sekolah perlu mengawasi pelajar-pelajar supaya berhati-hati dengan dakyah mereka. Menceritakan tentang murtad dari segi kaca mata Islam adalah salah satu cara awal menyekat gejala murtad dari meresap di sekolah-sekolah.
 20. 20. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 19 4.0 Kesan Syirik Dan Murtad Keatas Remaja Dan Cara Menngatasinya Remaja masa kini banyak terdedah kepada gejala-gejala sosial , mereka tidak mengambil berat tentang agama dan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai manusia yang bergelar umat islam.Perkara ini boleh menyebabkan kes syirik dan murtad semakin berleluasa. Antara kesan keatas remaja yang mengamalkan syirik ialah ia boleh membatalakan iman,merosakkan akidah remaja ,berdosa besar ,mendapat azab diakhirat, hilang keyakinana terhadap kekuasaan Allah dan dimurkai oleh Allah. Untuk mengatasi kes ini,remaja perlulah di dedahkan ajaran islam dengan meluas.Remaja juga perlu menanamkan keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah dan perlu di dedahkan dengan pengetahuan tentang bahaya nya syirik. Manakala bagi kes murtad atau riddah kesan terhadap remaja ialah remaja hilanng arah tuju di masa hadapan kerana mereka tidak yakin terhadapdiri sendiri.Organisasi islam juga akan menjadi mundur kerana ramai remaja terjebak dengan kes murtad.Remaja yang terjebat dengan kes murtad ini merasakan diri mereka bebas melakukan apa sahaja,ini menjadi kan mereka leka dengan kehidupan duniawi. Untuk mengatasi masalah ini remaja perlulah berpegang teguh pada ajaran islam dan diri sendiri.Remaja juga perlu menghindarkan diri daripada sebarang perbuatan,fahaman ,dan percakapan yang boleh membawa kepada murtad.Selain itu remaja perlu mendalami ilmu-ilmu agama islam dengan meluas. Kesimpulannya remaja harus meletakkan ajaran islam sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat demi menjamin masa depan yang cerah.
 21. 21. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 20 5.0 Komen Dan Cadangan ISU: Kegitan Punk Dan Black Metal Yang Bercanggah Dengan Akidah Islam. Bagi setiap ahli kumpulan punk dan black metal mereka mempunyai beberapa syarat yang dikenakan kepada setiap ahli bagi menunjukkan kesetiaan ahli terhadap kumpulan tersebut. Namun begitu, syarat yang dikenakan bercanggah dengan akidah islam. Antaranya, menghalalkan zina. HUJAH: Al-Quran secara umumnya mengaitkan hedonisme dengan kehidupan yang mementingkan keduniaan dan hawa nafsu sehingga lupa kepada perintah Allah. Mereka lazimnya keras hati, sombong, melakukan maksiat, zalim dan kuat berangan-angan. Perilaku seperti ini mencapai kemuncaknya apabila mereka berdepan dengan persoalan akidah dan kepercayaan. Islam tidak menafikan secara mutlak kewujudan hawa nafsu sebagai sifat semulajadi manusia bahkan ia memperakui sebagai unsur kejadian manusia yang unik. Kejadian hawa nafsu yang dipertimbangkan oleh wahyu dan akal menjadikan manusia mempunyai kedudukan dan peranan yang berbeza dengan sifat syaitan dan malaikat yang hanya mempunyai dua pola yang bertentangan iaitu buruk dan baik. Jesteru bagi menjamin kemenangan kebaikan ke atas kejahatan, Islam menganjurkan pengawalan dan alternatif terhadap aktiviti hawa nafsu. Pengawalan Islam terhadap gejala negatif ini amat dititikberatkan sehingga Nabi sejak remaja lagi telah dikawal oleh Allah daripada menghampiri pesta kaum Quraisy yang diadakan di Kota Mekah. Baginda diriwayatkan tertidur dengan nyenyak sebelum berupaya pergi ke pesta tersebut. Islam tidak hanya mengharamkn sesuatu maksiat tertentu sahaja bahkan turut menutup arah dan punca ke arah berlakunya kemungkaran berkenaan. Sebagai contoh, Al-Quran secara jelas menegah daripada menghampiri zina kerana menyedari perkara itu pasti berlaku sekiranya ruang-ruang ke arahnya dibuka dengan luas. Zina adalah perbuatan terkutuk, perlakunya akan mendapat seksaan di dunia mahupun di akhirat. Oleh kerana itu, Allah memperingatkan umat manusia agar tidak mendekati perbutaan zina, kerana ia merupakan perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk kerana
 22. 22. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 21 kotornya perbuatan itu, Allah memerintahkan supaya merotan pelakunya sebanyak 100 kali. Sebagaimana yang disebut dalam firmannya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan Janganlah merasa belas kasihan terhadap keduanya dalam (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (perlaksanaan) hukuman di saksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (An-Nur : 2) Banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mengecam pedas perilaku perzinaan, ianya bukan sahaja merupakan perbuatan dosa, tetapi juga boleh menurunkan harkat dan martabat manusia sebagai makhuk yang beradab. Seseorang yang melakukan perzinaan bermakna ia telah menanggalkan etika dan norma-norma agamanya. Ajaran-ajaran agama yang mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan, telah dicampakkan begitu sahaja. Oleh demikian, lelaki dan perempuan bebas melakukan hubungan badan tanpa terikat oleh apa-apa peraturan dan di manapun ia berada dengan mudah sahaja melakukan zina. Jika keadaan seperti ini telah berlaku, maka keperibadian manusia dengan binatang yang tidak mengenal etika dan moral. Lebih parah lagi ialah bahawa keturunan manusia akan menjadi hina, dan nasabnya tidak menentu. Ini anak siapa? Ini benih dari siapa? Dan ini bapanya siapa? Semua serba tidak menentu. Inilah yang disebut masyarakat haiwan, di mana kod etika agama dan norma sosial tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Islam yang bersifat meraikan fitrah manusia, agama ini memberikan kelonggaran ke atas beberapa hiburan yang dapat memberikan manfaaat kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan sempurna. Sebagai contoh, lagu-lagu memuja Ilahi, keindahan alam dan meniupkan semangat untuk maju dan berjaya dalam kehidupan dan perjuangan amat digalakkan. Promosi terhadap unsur-unsur hiburan yang murni inilah yang seharusnya menjadi arus perdana dalam masyarakat; bukannya hiburan yang mewenangkan pemujaan hawa nafsu dan keuntungan material semata-mata. Maka jelaslah bahawa zina itu merupakan perbutan keji dan terkutuk dan bukanlah salah satu aktiviti yang diiktirafkan halal oleh kumpulan yang tidak mempunyai akidah seperti Punk dan Black Metal.
 23. 23. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 22 6.0 Penutup Remaja adalah satu aset negara yang sangat bernilai,dan pelbagai organisasi dan program dijalankan bagi membentuk remaja kita agar menjadi remaja harapan Bangsa. Bekas Presiden Indonesia pernah mengatakan “Jika ingin melihat masa depan sesebuah negara maka lihatlah para pemuda pemudinya“. Memang tak dapat disangkal lagi kenyataan beliau mengenai hal ini, kerana kekayaan sesebuah negara adalah remaja itu sendiri. Perihal remaja ini terdapat satu hadis yang didalamnya terdapat pertanyaan Allah pada remaja. Mafhum Hadis: "Tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba di Hari Kiamat kelak sehingga mereka ditanya empat perkara. Tentang Usianya untuk apa dihabiskan,tentang masa depan mudanya untuk apa dipergunakan,tentang harta dari mana dia dapat dan untuk apa dinafkahkan,dan tentang ilmu untuk apa diamalkan“ Kalau kita lihat hadis ini, Allah menanyakan masa remaja secara khusus,kerana apa? Kerana ketika masa remajalah kita mempunyai kekuatan dan semangat yang membuak-buak. Ada sesetengah remaja yang sudah sedia ada berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh dan mereka pun telah dibentuk sebegitu sejak dilahirkan. Namun begitu, bagaimana dengan remaja yang bukan dari golongan itu? Cuba kita bayangkan situasi di mana hati mahu ke jalan Islam tapi tidak menjumpai jalan yang perlu dituruti. Adakah ia amat memedihkan? anehnya ada segelintir umat manusia yang memandang lekeh remaja yang sebegini dan mengangap mereka kotor dan kadangkala remaja ini juga begitu segan dan takut untuk berjumpa untuk mendapatkan pandangan ke jalan yang benar. Mengapa ini berlaku? Adakah kerana berasa tidak selesa dan merasakan membuang masa bila berdamping dengan mereka ini? saya hairan dengan sikap begini, tidakkah kita semua sedar bahawa diantara Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang bertaubat. Allah berfirman: “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri“ (Al- Baqarah:222) Kadang-kadang ada suara yang berlegar menyalahkan antara satu sama lain tentang keruntuhan Akhlak remaja kita,tapi saya kurang pasti adakah mereka ini pernah membaca satu hadis Nabi iaitu:
 24. 24. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 23 “Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas yang dipimpinya.Seorang imam adalah pemimpin dabn bertangungjawab atas yang dipimpinnya.Dan seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanguungjawab atas yang dipimpinnya.Dan seorang wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan ia bertangungjawab atas yang dipimpinnya..“ (Hadis Muntafaqun Alaih dari Ibnu Umar) Oleh itu, kita sebagai sesama umat manusia haruslah saling membantu bagi memikirkan altenatif bagi memperbaiki aqidah remaja zaman kini agar ia tidak terus merebak menjadi barah dalam masyarakat kita. Di sini saya ingin menyeru kepada semua pihak, agar mengambil langkah bijak dengan bekerjasama dalam menangani permasalahan keruntuhan aqidah di kalangan remaja kita. Remaja itu sendiri juga perlulah membuat satu anjakkan paradipma bagi melakukan suatu perubahan dalam kehidupanya. Janganlah mereka terhanyut dalam arus globalisasi yang begitu extreme sehingga membawa mereka terjerumus ke lembah kehancuran, seperti mengamalkan amalan syirik yang pada mulanya sekadar suka-suka dan akhirnya terjerumus ke dalam kemurtadan. Oleh itu, melalui cara ini tidak mustahil kita akan dapat lahirkan pemimpin yang bersih, cekap dan amanah serta takut untuk korupsi. Akhirkata, semoga permasalahan keruntuhan aqidah remaja kita dapat di atasi. Amin ya robbal alamin…
 25. 25. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 24 7.0 Rujukan Mohd Naim Zainal Abidin, Syirik Dosa Yang Tidak Diampunkan. Pustaka Al-Mizan. Syaikh Ja‟far Subhani, Tauhid Dan Syirik: Studi Kritis Fahaman Wahadi. Terjemahan: Mohd Al-Baqir. Penerbit Mizan. Haji Ismail Bin Awang, Mengenal Iman, Murtad Kufur,Syirik,Munafik, Zalim,Fasiq: Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah. Syarikat Jaffar Rawas. Haji Ismail Bin Awang, Adat Orang-Orang Melayu Yang Bertentangan Dengan Aqidah Islam. Pustaka Aman Press Sdn.Bhd. Proffesor Dr. Syeikh Mahmud Shaltut, Aqidah Dan Syariah Islam: Al-Islam, Aqidah Wa Syari’ah. Terjemahan: Fachruddin Hs. Nasharuddin Thaha. Bina Angkasa. http://www.carigold.com/portal/forums/archive/index.php/t-14219.html http://nursyifa.hypermart.net/khazanah_islamiah/syirik_dan_bahayanya.html http://tausyiah275.blogsome.com/2005/10/12/kesalahan-kesalahan-yang-menjurus-ke-syirik/
 26. 26. CTU 101 - ANCAMAN GEJALA MURTAD DAN SYIRIK TERHADAP KERUNTUHAN AKIDAH REMAJA Page 25 LAMPIRAN

×