Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Susun atur bengkel

12,786 views

Published on

Published in: Automotive

Susun atur bengkel

 1. 1. NORDEN BIN SIRAT
 2. 2. <ul><li>Keselesaan pengguna </li></ul><ul><li>Kemudahan pergerakan </li></ul><ul><li>Bilik stor mesti cukup besar untuk menyimpan barang keperluan </li></ul><ul><li>Tangki minyak mesti mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh undang-undang. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Kemudahan lain: </li></ul><ul><ul><li>Pam angin disediakan dengan papan kenyataan yang jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu rak yang sesuai untuk mudah alih bersama papan tanda yang menarik untuk penjualan minyak pelincir </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebersihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruang kerja mesti luas dan barang kegunaan disusun rapi untuk memudahkan penggunaannya </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanda amaran mesti jelas, terang dan tidak mengelirukan </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>PRODUKTIF </li></ul><ul><ul><li>Takrif ruang produktif: </li></ul></ul><ul><li> Ruang yang berkaitan dengan kerja produktif </li></ul><ul><li> iaitu kerja yang dibayar secara langsung. </li></ul><ul><li>TIDAK PRODUKTIF </li></ul><ul><ul><li>Takrif ruang tidak produktif: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruang berkaitan dengan kerja tidak produktif. Iaitu kerja yang tidak dibayar secara langsung oleh pelanggan. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Tidak Produktif </li></ul><ul><li>Contoh : Peratus ruang tidak produktif: 40% </li></ul><ul><li>Maka ruang tidak produktif ialah: </li></ul><ul><li>Maka % ruang produktif ialah: </li></ul>40 x 15 = 6 ruang 100 60 x 15 = 9 ruang 100
 6. 6. <ul><li>Ataupun, </li></ul><ul><li>Ruang produktif = Ruang keseluruhan – Ruang tidak produktif </li></ul>15 – 6 = 9 ruang
 7. 7. <ul><li>Terdapat 6 Jabatan bagi sesebuah PS : </li></ul><ul><ul><li>Diagnosis dan servis cepat </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkhidmatan pembaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelinciran, senggaraan dan lain-lain servis </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerja mengecat dan bodywork </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyediaan kenderaan baru </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencuci dan mengilat </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Kedudukan jabatan sebaiknya adalah seperti berikut: </li></ul><ul><ul><li>Diagnosis dan servis cepat: berhampiran pintu masuk PS </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkhidmatan pembaikan: sebelah jabatan diagnosis dan servis segera. Mesti senang dimasuki dan sebaiknya boleh dilihat oleh penyambut tetamu bagi memudahkan kawalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelinciran, senggaraan dan lain-lain servis: berhampiran perkarangan supaya boleh dilihat oleh orang yang lalu lalang </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Kerja mengecat dan bodywork: perlu dipisahkan sepenuhnya dari jabatan lain kerana suasananya bising dan kotor dengan cat-cat yang digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyediaan kenderaan baru: boleh diletakkan dimana-mana kerana kedudukan tidak kritikal. Biasanya disatukan dengan bahagian lain kecuali PS yang besar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencuci dan mengilat: sda </li></ul></ul><ul><li>Sekiranya satu dari 6 ruang diatas jarang dilakukan maka ia bolehlah disatukan dengan bahagian lain kecuali mengecat dan bodywork. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Meninggikan produktiviti pekerja, peralatan dan ruang lantai kerana masa dapat dijimatkan </li></ul><ul><li>Mengurangkan pelaburan wang dalam membeli peralatan yang banyak </li></ul><ul><li>Mengurangkan kesesakan laulintas dengan membaiki aliran trafik </li></ul><ul><li>Memudahkan pengawasan </li></ul><ul><li>Memudahkan penganalisaan keuntungan kerja </li></ul>
 11. 11. Terdapat 5 bentuk aliran trafik yang utama dan sering digunakan dalam membuat susun atur PS. Aliran jenis I: Sesuai untuk PS yang terletak diantara 2 jalan raya Aliran jenis R: Sesuai untuk PS yang mempunyai satu pintu masuk dan pintu keluar yang sama Aliran jenis U: Sesuai untuk PS yang mempunyai 2 pintu masuk dan keluar yang berlainan. Dimana, pintu itu terletak pada jalan yang sama Aliran jenis T: Sesuai untuk PS yang mempunyai jalan pada bahagian hadapan, kiri dan kanannya. Aliran jenis L: Sesuai untuk PS yang terletak di sebelah persimpangan jalan.

×