Keadaan masyarakat di tanah melayu sebelum dan selepas penjajahan

38,679 views

Published on

Keadaan masyarakat di tanah melayu sebelum dan selepas penjajahan

 1. 1. Pengenala n Struktur “Bincangkan perbezaanMasyaraka t keadaan masyarakat Ekonomi Malaysia sebelum danPendidikan selepas penjajahan” PolitikKesimpula n
 2. 2. PENGENALAN PENGENALAN • Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, wujud perbezaan diPengenala n antara masyarakat di negara kita seperti Struktur bahasa, cara hidup, ekonomi, politik,Masyaraka t tempat tinggal dan hubungan sosial. Ekonomi • Di semenanjung, penduduk asal adalah orang Melayu, manakala di Sabah danPendidikan Sarawak pula terdapat beberapa bangsa Politik yang menjadi penduduk asal dikenali bumiputera (pribumi)Kesimpula n • Penduduk-penduduk lain ialah Cina, India dan Orang Asli
 3. 3. …….sambungan • Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yangPengenala berlaku terhadap perubahan struktur n politiknya. Struktur • Sebelum abad ke-18 dan ke-19,Masyaraka t masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan Ekonomi bahawa, semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang MelayuPendidikan dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Politik • Tetapi kini coraknya telah berubah danKesimpula wujudlah pembentukan masayarakat n majmuk.
 4. 4. ….sambungan • Selepas kemerdekaan, negara menghadapi pelbagai masalah dalaman terutama masalahPengenala n perpaduan dan integrasi antara StrukturMasyaraka bangsa. t Ekonomi • Masalah perpaduan wujud implikasi daripada pemisahanPendidikan tempat tinggal, perbezaan Politik pekerjaan, fahaman politik,Kesimpula masalah ekonomi, perbezaan n kepercayaan atau agama dan sistem pemerintahan penjajah.
 5. 5. DEFINISI MASYARAKAT • Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlakuPengenala n dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir Struktur dari individu-individu yang berada dalamMasyaraka t kelompok tersebut. Ekonomi • Masyarakat adalah komuniti yang saling bergantung dan perlu memerlukan antara satuPendidikan sama lain. Politik • Umumnya istilah masyarakat pada asasnyaKesimpula adalah merujuk kepada sekumpulan manusia n yang hidup bersama-sama di suatu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur.
 6. 6. Pengenala n StrukturMasyaraka t EkonomiPendidikan PolitikKesimpula n
 7. 7. STRUKTURPengenala MASYARAKAT MALAYSIA n StrukturMasyaraka t Ekonomi SEBELUM &Pendidikan SELEPAS Politik PENJAJAHANKesimpula n
 8. 8. Struktur masyarakat sebelum kedatangan penjajah - Sebelum abad ke-18 & 19 orang Melayu, Orang Asli dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak menjadi pendudukPengenala n majoriti Malaysia. Struktur - Orang Melayu merupakan penghuni tertua yang datangMasyaraka dan menetap di Kepulauan Melayu selepas Orang Asli. t - Proses petempatan penduduk di negara ini juga berlaku Ekonomi semasa berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu-Hindu, kedatangan Islam ke Nusantara dan perhubungan awalPendidikan Kesultanan Melaka dengan kuasa-kuasa Eropah. Misalnya, masyarakat Melayu Minangkabau, sejumlah kecil orang Politik Cina dan India yang datang dan menetap di Melaka.Kesimpula - Penghijrahan ini berlaku dalam jumlah yang tidak ramai n dan berlaku asimilasi budaya antara yang berhijrah dengan cara hidup penduduk tempatan. - Cth : Keturunan Baba & Nyonya.
 9. 9. Struktur masyarakat semasa kedatangan penjajahPengenala - Fasa kewujudan pelbagai masyarakat di Malaysia amat n Struktur berkait rapat dengan kedatangan Inggeris (abad ke-18 & 19)Masyaraka ke negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. t - Fasa ini telah banyak mengubah dan mewujudkan struktur Ekonomi masy. majmuk yang ada sekarang. - Buruh-buruh dari China & India dibawa masuk oleh BritishPendidikan untuk bekerja di lombong dan ladang-ladang getah. - Penghijrahan mendadak dengan bilangan yg ramai dan tidak Politik putus-putus berterusan sehingga abad ke-20.Kesimpula - Perkembangan peluang pekerjaan di Tanah Melayu, Sabah n & Sarawak turut menarik minat pendatang dr Indonesia dan Ceyton.
 10. 10. STRUKTUR MASYARAKAT SELEPAS KEMERDEKAAN - Kehadiran masy. Imigran terutamanya orang Cina &Pengenala India telah mewujudkan struktur masy yang baru di n Tanah Melayu, Sabah & Sarawak. StrukturMasyaraka - Masy Imigran lain sept. dr Indonesia lebih dekat dgn t orang Melayu kerana mempunyai corak kehidupan, Ekonomi keturunan & kebudayaan yg hampir sama. - Penghijrahan imigran Cina dan India juga membawaPendidikan banyak perbezaan dari segi gaya hidup, kepercayaan Politik dan kebudayaan telah mengubah corak masyarakat di negara ini.Kesimpula n - Kewujudan kaum imigran ini bukan sahaja mengubah wajah masy Tanah Melayu tetapi juga telah menyumbang kpd byk aspek sosial & ekonomi.
 11. 11. Struktur masyarakat malaysia SEBELUM SEMASA SELEPAS KEDATANGAN KEDATANGAN KEMERDEKAAN PENJAJAH PENJAJAH Tanah MelayuPengenala -Orang Asli -Berubah sedikit demi -Wujud masy majmuk n -(Semang, Jakun, sedikit dengan di Tanah Melayu, StrukturMasyaraka Sakai, Negrito & Org kehadiran migrasi dari Sabah dan Sarawak. t Laut) luar. -Orang Melayu -Migrasi dari China Ekonomi -Kaum Pendatang dr -Migrasi dari India rumpun bangsa yg -Migrasi dari Jawa,Pendidikan sama. Sumatera di Tanah -(Sumatera, Indonesia) Melayu. Politik -Corak masy tidak -Migrasi dari Jawa, terjejas krn dr rumpun Kalimantan, Celebes &Kesimpula bangsa yg sama. Timor. n -Sabah & Sarawak -Kaum pribumi
 12. 12. PERBEZAAN KEADAANPengenala n Struktur MASYARAKATMasyaraka t SEBELUM & SELEPAS EkonomiPendidikan Politik PENJAJAHAN DARIKesimpula n SEGI EKONOMI
 13. 13. EKONOMI SEBELUM PENJAJAHAH Masyarakat melayu sebelum era penjajahan Masyarakat melayu sebelum era penjajahan mengamalkan kegiatan Ekonomi Sara Diri mengamalkan kegiatan Ekonomi Sara DiriPengenala n Struktur Ekonomi Sara Diri -- kegiatan ekonomi Ekonomi Sara Diri kegiatan ekonomiMasyaraka masyarakat yang paling asas masyarakat yang paling asas t Ekonomi Kegiatan Ekonomi Sara Diri – kegiatan yang Kegiatan Ekonomi Sara Diri – kegiatan yang hanya cukup untuk menampung keperluan hanya cukup untuk menampung keperluanPendidikan diri dan keluarga diri dan keluarga Politik Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka – Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka –Kesimpula kegiatan perdagangan menjadi kegiatan kegiatan perdagangan menjadi kegiatan n terpenting masyarakat terpenting masyarakat Kehidupan yang masih mundur dan Kehidupan yang masih mundur dan tradisional tradisional
 14. 14. EKONOMI SEMASA PENJAJAHAH British menguasi ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu British menguasi ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu Pembukaan lombong bijih timah dan ladang getah -- Pembukaan lombong bijih timah dan ladang getah kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China & kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China &Pengenala India .. India n Struktur Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat, Walaupun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat,Masyaraka tetapi British terus membiarkan masyarakat Melayu kekal tetapi British terus membiarkan masyarakat Melayu kekal t dlm kegiatan pertanian bercorak tradisional tanpa diberi dlm kegiatan pertanian bercorak tradisional tanpa diberi Ekonomi peluang untuk diserapkan dalam kegiatan ekonomi moden peluang untuk diserapkan dalam kegiatan ekonomi moden seperti sektor perlombongan dan perladangan. seperti sektor perlombongan dan perladangan.Pendidikan Politik Dasar pecah perintah British telah membentuk kawasan Dasar pecah perintah British telah membentuk kawasan penempatan yang berasingan antara ketiga-tiga kaum. penempatan yang berasingan antara ketiga-tiga kaum.Kesimpula Sebahagian besar masyarakat Melayu kekal sebagai petani Sebahagian besar masyarakat Melayu kekal sebagai petani n & nelayan, masyarakat Cina tertumpu di kawasan bandar & nelayan, masyarakat Cina tertumpu di kawasan bandar sebagai peniaga & pelombong, manakala masyarakat India sebagai peniaga & pelombong, manakala masyarakat India menetap di ladang/estet getah sebagai penoreh. menetap di ladang/estet getah sebagai penoreh.
 15. 15. Dasar pecah perintah tidak membantu masyarakat Dasar pecah perintah tidak membantu masyarakat Melayu untuk menghadapi perubahan atau Melayu untuk menghadapi perubahan atau meyesuaikan diri dengan kehiduapan ekonomi moden. meyesuaikan diri dengan kehiduapan ekonomi moden. Walaupun ekonomi berkembang pesat tetapi mereka Walaupun ekonomi berkembang pesat tetapi mereka masih meneruskan kegiatan ekonomi secara masih meneruskan kegiatan ekonomi secara tradisional/sara diri. tradisional/sara diri.Pengenala n Struktur Wujud jurang kemiskinan yang luas antara masyarakat Wujud jurang kemiskinan yang luas antara masyarakatMasyaraka bandar dan masyarakat luar bandar. Wujud dwiekonomi bandar dan masyarakat luar bandar. Wujud dwiekonomi t – keadaan ekonomi moden dan pesat membangun di – keadaan ekonomi moden dan pesat membangun di Ekonomi kawasan bandar, ekonomi tradisional/sara diri di luar kawasan bandar, ekonomi tradisional/sara diri di luar bandar. bandar.Pendidikan Politik Kesan yang paling serius ialah wujud jurang ekonomi Kesan yang paling serius ialah wujud jurang ekonomi antara kaum Melayu dengan bukan Melayu. Pola antara kaum Melayu dengan bukan Melayu. PolaKesimpula perbezaan ekonomi mengikut kaum dan tempat ini perbezaan ekonomi mengikut kaum dan tempat ini n menimbulkan masalah ekonomi yang tidak seimbang menimbulkan masalah ekonomi yang tidak seimbang antara kaum Melayu dengan bukan Melayu selepas antara kaum Melayu dengan bukan Melayu selepas merdeka. merdeka.
 16. 16. EKONOMI SELEPAS PENJAJAHAH Kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi Kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum masih wujud akibat dasar pecah dan dalam kalangan kaum masih wujud akibat dasar pecah dan perintah yang dijalankan oleh British sebelum merdeka lagi. perintah yang dijalankan oleh British sebelum merdeka lagi.Pengenala Kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula Kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula n masyarakat untuk selesaikan masalah ini melalui beberapa cara. masyarakat untuk selesaikan masalah ini melalui beberapa cara. StrukturMasyaraka t Tujuannya adalah untuk menggalakkan kemajuan ekonomi semua Tujuannya adalah untuk menggalakkan kemajuan ekonomi semua Ekonomi golongan masyarakat supaya jurang perbezaan antara golongan masyarakat supaya jurang perbezaan antara masyarakat bumiputera dan bukan bumiputera dapat dihapuskan. masyarakat bumiputera dan bukan bumiputera dapat dihapuskan.Pendidikan Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha dan strategi untuk Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha dan strategi untuk Politik memberi peluang kepada masyarakat Melayu dan bumiputera memberi peluang kepada masyarakat Melayu dan bumiputera agar bergiat aktif dalam sektor ekonomi. agar bergiat aktif dalam sektor ekonomi.Kesimpula n Pembangunan ekonomi negara kita dilakukan dengan mengambil Pembangunan ekonomi negara kita dilakukan dengan mengambil kira kedudukan masyarakat yang dilihat berperingkat agar lebih kira kedudukan masyarakat yang dilihat berperingkat agar lebih seimbang melalui dasar-dasar kerajaan dari dulu hingga seimbang melalui dasar-dasar kerajaan dari dulu hingga sekarang. sekarang.
 17. 17. Pengenala n Struktur KEADAAN MASYARAKAT KEADAAN MASYARAKATMasyaraka t SEBELUM DAN SELEPAS SEBELUM DAN SELEPAS Ekonomi PENJAJAHAN DARI SEGI PENJAJAHAN DARI SEGIPendidikan PENDIDIKAN PENDIDIKAN PolitikKesimpula n
 18. 18. KRONOLOGI KRONOLOGIPengenala Pendidikan Di waktu Penjajahan Inggeris (1800 Pendidikan Di waktu Penjajahan Inggeris (1800 n Struktur hingga 1956) hingga 1956)Masyaraka t Ekonomi Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Sebelum Merdeka (1941 hingga 1956 )) (1941 hingga 1956Pendidikan Perkembangan Pendidikan Dari Tahun 1957 Perkembangan Pendidikan Dari Tahun 1957 Politik hingga 1970 hingga 1970Kesimpula n Perkembangan Pendidikan dari Tahun 1970 Perkembangan Pendidikan dari Tahun 1970 hingga 1990 hingga 1990
 19. 19.  Sistem pendidikan di waktu ini adalah warisan  Sistem pendidikan di waktu ini adalah warisanPengenala budaya pendidikan zaman pemerintahan budaya pendidikan zaman pemerintahan n Struktur Inggeris. Inggeris.Masyaraka t  lima  lima jenis jenis persekolahan persekolahan iaitu iaitu Sekolah Sekolah Ekonomi Vernukular Vernukular Melayu, Sekolah Vernukular Cina ,, Sekolah Melayu, Sekolah Vernukular Cina SekolahPendidikan Vernukular India, Sekolah Vernukular Inggeris Vernukular India, Sekolah Vernukular Inggeris Politik dan Sekolah Agama (( Madrasah). dan Sekolah Agama Madrasah).Kesimpula  Ciri-ciri sebegini rupa terbentuk kerana  Ciri-ciri sebegini rupa terbentuk kerana n mengambil kira faktor politik, ekonomi, sosio- mengambil kira faktor politik, ekonomi, sosio- budaya dan agama. budaya dan agama.
 20. 20. Pengenala  Sistem pendidikan di waktu ini adalah warisan n budaya pendidikan zaman pemerintahan StrukturMasyaraka Inggeris. t Ekonomi  lima jenis persekolahan iaitu Sekolah Vernukular Melayu, Sekolah Vernukular Cina , SekolahPendidikan Vernukular India, Sekolah Vernukular Inggeris dan Sekolah Agama ( Madrasah). PolitikKesimpula  Ciri-ciri sebegini rupa terbentuk kerana n mengambil kira faktor politik, ekonomi, sosio- budaya dan agama.
 21. 21.  orang Melayu telah mula kuat semangat  orang Melayu telah mula kuat semangat nasionalisme dan masyarkat Cina, India nasionalisme dan masyarkat Cina, India masih mahu kekal bermastautin di Malaya. masih mahu kekal bermastautin di Malaya.Pengenala  Selain daripada itu, dikalangan orang  Selain daripada itu, dikalangan orang n Struktur Melayu mula timbul kesedaran untuk Melayu mula timbul kesedaran untukMasyaraka memajukan memajukan pendidikan. pendidikan. Melalui Melalui t pendidikan, ekonomi dan sosial orang pendidikan, ekonomi dan sosial orang Ekonomi Melayu di tingkatkan. Melayu di tingkatkan.Pendidikan  Atas desakan dan kesedaran orang  Atas desakan dan kesedaran orang Politik Melayu untuk memperluaskan peluang Melayu untuk memperluaskan peluang pendidikan untuk kanak-kanak Melayu. pendidikan untuk kanak-kanak Melayu.Kesimpula Kaum Melayu mula mendesak pihak Kaum Melayu mula mendesak pihak n kerajaan Inggeris memperbaiki keadaan kerajaan Inggeris memperbaiki keadaan pendidikan di sekolah-sekolah Melayu. pendidikan di sekolah-sekolah Melayu.
 22. 22.  Maka  Maka pada pada tahun tahun 1950 1950 satu satu Jawatankuasa yang dipengerusikan Jawatankuasa yang dipengerusikanPengenala oleh L.J.Barnes telah ditugaskan untuk oleh L.J.Barnes telah ditugaskan untuk n menyemak dan memperbaiki keadaan Struktur menyemak dan memperbaiki keadaanMasyaraka pendidikan orang Melayu. pendidikan orang Melayu. t Ekonomi  Pada  Pada tahun tahun 1951 1951 terbentuklah terbentuklah Jawatankuasa L.J.Barnes, fokusnya Jawatankuasa L.J.Barnes, fokusnyaPendidikan kepada pendidikan orang Melayu dan kepada pendidikan orang Melayu dan Politik membawa kepada seluruh sistem membawa kepada seluruh sistem pendidikan perlu dirombak semula pendidikan perlu dirombak semulaKesimpula n
 23. 23. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DARI TAHUN ( 1957 HINGGA 1970 ) 1.Malaya merdeka pada 31 Ogos 1957Pengenala n 2.Laporan Rahman Talib 1960 Struktur 3.Pendidikan rendah percumaMasyaraka 4.Peperiksaan masuk sekolah menengah t dimansuhkan 1964 Ekonomi 5.Pendidikan menengah komprehensif atau pendidikan aneka jurusan diperkenalkanPendidikan 1965 6.Peperiksaan darjah lima diperkenalkan 1967 Politik 7.Jawatankuasa perancangan pelajaran tinggiKesimpula dibentuk membawa tertubuhnya Majlis n Pelajaran Tinggi 1968 8.1967 Laporan Khir Johari dikemukakan dan Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan.
 24. 24. Peristiwa 13 Mei 1969 .- ekoran dari itu Peristiwa 13 Mei 1969 .- ekoran dari itu Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara sebagai panduan, perumusan dari sebagai panduan, perumusan dari pendidikan dan matlamatnya pendidikan dan matlamatnyaPengenala Majlis Operasi Kebangsaan- kehidupan Majlis Operasi Kebangsaan- kehidupan n Struktur kampus pelajar UM. kampus pelajar UM.Masyaraka Laporan Majid 1971 dikemukakan. Laporan Majid 1971 dikemukakan. t Laporan Murad 1973 – kandungan Laporan Murad 1973 – kandungan Ekonomi keciciran pelajar keciciran pelajar Laporan Jawatankuasa Kabinet Laporan Jawatankuasa KabinetPendidikan Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran Politik atau atau Laporan Kabinet 1979. Laporan Kabinet 1979.Kesimpula Laporan Kabinet mencadangkan-KBSR Laporan Kabinet mencadangkan-KBSR n terlaksana 1983, KBSM pada 1989. terlaksana 1983, KBSM pada 1989.
 25. 25. Pengenala  Era penyusunan semula sistem pendidikan di Era penyusunan semula sistem pendidikan di n Malaysia. Malaysia. Struktur  Usaha dan tumpuan yang lebih bagi pihak Usaha dan tumpuan yang lebih bagi pihakMasyaraka kerajaan reformasi menyeluruh dalam sistem kerajaan reformasi menyeluruh dalam sistem t pendidikan. Ini bertujuan bagi mencapai pendidikan. Ini bertujuan bagi mencapai Ekonomi matlamat membina sebuah masyarakat yang matlamat membina sebuah masyarakat yang bersatu padu yang mempunyai identiti sendiri. bersatu padu yang mempunyai identiti sendiri.Pendidikan  Dasar pendidikan mendokong semangat Dasar pendidikan mendokong semangat kebangsaan kebangsaan Politik  Penyusunan organisasi pendidikan yang Penyusunan organisasi pendidikan yang selaras meliputi peringkat sekolah pada selaras meliputi peringkat sekolah padaKesimpula peringkat Sek.Men dan Sek.Ren sama ada di peringkat Sek.Men dan Sek.Ren sama ada di n Semenanjung, Sabah dan Sarawak supaya Semenanjung, Sabah dan Sarawak supaya mengikuti dasar kerajaan. mengikuti dasar kerajaan.
 26. 26. Pengenala n StrukturMasyaraka t EkonomiPendidikan PolitikKesimpula n
 27. 27.  Struktur Struktur kurikulum kurikulum untuk untuk sekolah, sekolah, pendidikan guru dan pendidikan tinggi pendidikan guru dan pendidikan tinggi diwujudkan diwujudkan supaya supaya wujud wujudPengenala kesinambuangan kesinambuangan dan dan kerelevanan kerelevanan n peringkat-peringkat pendidikan. peringkat-peringkat pendidikan. StrukturMasyaraka  Ianya dapat memperbaiki keadaan Ianya dapat memperbaiki keadaan t demokrasi dan ekuti dalam pendidikan demokrasi dan ekuti dalam pendidikan Ekonomi agar wujud kesamarataan penyertaan agar wujud kesamarataan penyertaan untuk etnik dan geografi. untuk etnik dan geografi.Pendidikan PolitikKesimpula n
 28. 28. PERBEZAAN KEADAANPengenala n Struktur MASYARAKATMasyaraka t SEBELUM & SELEPAS EkonomiPendidikan Politik PENJAJAHAN DARIKesimpula n SEGI POLITIK
 29. 29. POLITIK POLITIK • Suatu bentuk susunan atau peraturan tentang pemerintahan sesebuah negaraPengenala n • Satu cara utk mengendali atau mengurus hal ehwal Struktur masyarakat, termasuklah masalah politik itu sendiri,Masyaraka ekonomi dan keselamatan. t Ekonomi • Masy memerlukan pemimpin sehingga mengakibatkan berlakunya persaingan utk berkuasa.Pendidikan • Matlamat : Politik membentuk dan mencapai penghidupan masy dan negara yg adil dan makmur. Tetapi matlamat tidak akanKesimpula tercapai tanpa adanya sebuah pemerintahan yang jujur, n masy yg sedar ttg tanggungjawab dlm erti hidup bernegara, serta memiliki semangat dan sikap patriotisme yang tinggi terhadap negara.
 30. 30. POLITIK SEBELUM PENJAJAHAN POLITIK SEBELUM PENJAJAHAN • Masyarakat melayu tradisi telah mempunyai institusi pemerintahan yang teratur dr segi:-Pengenala i. sistem politik n Struktur ii. Sistem berajaMasyaraka t iii. Sistem pembesar Ekonomi • Sistem politik masyarakat Melayu adalah bercorakPendidikan feudal Politik • Struktur masyarakat tradisi yang terbahagi kpd 2Kesimpula golongan:- n i. Golongan pemerintah (kelas atasan) ii. Golongan yang diperintah (kelas bawahan)
 31. 31. •• Unit politik kedua selepas negeri Unit politik kedua selepas negeri •• Sempadannya ditentukan oleh sungai Sempadannya ditentukan oleh sungai DAERAH/ DAERAH/ menjadi alat perhubungan yang menjadi alat perhubungan yang JAJAHAN JAJAHAN utama. utama. •• Ketua – pembesar yang berkuasa ke Ketua – pembesar yang berkuasa ke atas sesebuah kawasan atas sesebuah kawasanPengenala NEGERI NEGERI n Struktur Unit PolitikMasyaraka t ••Unitpolitik terbesar Unit politik terbesar KAMPUNG/ KAMPUNG/ •Terletak di lembangan •Terletak di lembangan MUKIM MUKIM Ekonomi sungai sungai ••Ibunegeri – muara Ibu negeri – muaraPendidikan sungai sungai •• Unit politik terkecil Unit politik terkecil ••Kedudukanstrategik – Kedudukan strategik – •• Ketua- penggawa, penghulu, Ketua- penggawa, penghulu, pemerintah mengawal pemerintah mengawal ketua kampung ketua kampung Politik semua pergerakan keluar semua pergerakan keluar •• Berperanan sbg perantaraan org Berperanan sbg perantaraan org masuk ke dalam masuk ke dalam kampung dengan pembesar kampung dengan pembesarKesimpula negerinya negerinya peringkat daerah peringkat daerah n ••Ketua-Raja, Sultan atau Ketua- Raja, Sultan atau •• Masjid – tanda wujudnya Masjid – tanda wujudnya Yang Dipertuan Besar Yang Dipertuan Besar kampung (pusat kegiatan agama kampung (pusat kegiatan agama
 32. 32. Politik Sebelum Penjajahan (samb…) • Kuasa dan kepimpinan berkaitan politik, undang- undang, tentera, ekonomi dan adat-istiadat berpusat dikalangan golongan pemerintah.Pengenala n Struktur • Pemerintahan feudal – membolehkan SistemMasyaraka Pemerintahan Beraja terus wujud dlm masy Melayu. t Ekonomi • Pemerintahan hieraki bersepadu – terajuPendidikan pemerintahan terletak dlm kuasa gol diraja (pewarisan takhta) PolitikKesimpula • Raja atau sultan merupakan lambang perpaduan dan n simbol penyatuan negeri dan rakyat serta jajahan takluknya.
 33. 33. Politik Semasa Penjajahan • Struktur pemerintahan telah berubah. • NNM diperintah oleh satu pemerintahan tradisional dan birokrat yang dianggotai oleh pegawai-pegawai Inggeris.Pengenala • Peranan golongan pemerintah sebelum ini telah berubah, kuasa n pemerintahan Raja dan Pembesar adalah terhad StrukturMasyaraka • kuasa raja menjadi terbatas kpd agama Islam dan adat istiadat t org Melayu Ekonomi • Pengenalan sistem residen (memberi nasihat kpd SultanPendidikan berkaitan hal ehwal pentadbiran) • Sistem pentadbiran berbentuk birokrasi diperkenalkan Politik • Sultan tidak berkuasa menjatuhkan hukuman dgn sewenang-Kesimpula wenangnya n • Berkembang parti politik berasaskan kaum. • Perkongsian kuasa dalam politik Tanah Melayu
 34. 34. Politik Selepas Penjajahan • 1938, Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuh Ini adalah gerakan politik paling awal yang menuntut kemerdekaan Tanah Melayu dari British.Pengenala • Di Singapura, wujud Parti Komunis Malaya (PKM) . n Struktur • KMM dan PKM menjalinkan hubungan utk menentangMasyaraka penjajah British. t • 8 Ogos 1941, Jepun sampai di TM dan meruntuhkan Ekonomi empayar British.Pendidikan • Apabila Jepun kalah perang (Ogos 1945), British masuk untuk mengambil alih pentabiran Tanah Melayu. Politik • Kini gerakan nasionalisma telah melaungankan suara-suaraKesimpula kemerdekaan yang boleh didengar sana dan sini. Wujudnya n Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar ( AWAS). Semua ini adalah gerakan nasionalis kiri yang bangun berjuang untuk menghalau British dari Tanah Melayu.
 35. 35. Politik Selepas Penjajahan (pasca kemerdekaan) • Org Melayu bentuk UMNO - benteng pertahanan terhadap ancaman ke atas kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak-hak orang Melayu akibat penubuhan Malayan Union (11 MeiPengenala 1946) n Struktur • UMNO membantu pihak British menggubal PerlembagaanMasyaraka Persekutuan Tanah Melayu dgn mengemukakan cadangan utk t kepentingan orang Melayu dan kaum lain. Ekonomi • Di pihak lain orang Melayu membentuk PAS tahun 1951 untuk memperjuangkan penubuhan Negara IslamPendidikan • Org Cina bentuk MCA – menjaga kepentingan bangsa Cin dan Politik memberi pelindungan (1949)Kesimpula • Org India bentuk MIC –menjaga kedudukan dan kepentingan n masy India di TM (Ogos 1946) • Gol pendidik dan gol sederhana berjaya membentuk asas kemajuan sistem politik Malaysia
 36. 36. KESIMPULAN KESIMPULAN • Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara iniPengenala n menjadi tarikan masyarakat StrukturMasyaraka luar. t Ekonomi • Perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia amatPendidikan penting untuk mewujudkan Politik keamanan negara dipeliharaKesimpula dan dikekalkan kerana tidak n akan ada kemajuan tanpa keamanan.

×