Dua Pendekatan Kajian Kemoralan Pendekatan Deskriptif / Saintifik Biasanya digunakan dalam sains sosial, bersandar dengan...
<ul><li>Pendekatan Preskriptif /Normatif. </li></ul><ul><li>Ahli falsafah etika normatif mahu tahu sama ada manusia patut ...
<ul><li>Contoh pernyataan normatif: </li></ul><ul><li>Pengguguran adalah satu perbuatan yang tidak bermoral. </li></ul><ul...
<ul><li>Ada pernyataan normatif yang mempunyai kesan langsung terhadap tingkah laku. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><...
KONSEP ASAS NILAI <ul><li>Nilai Instrumental. </li></ul><ul><li>Nilai Intrinsik. </li></ul><ul><li>Nilai Subjektif. </li><...
<ul><li>Nilai Instrumental . </li></ul><ul><li>Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. ...
<ul><li>Nilai Intrinsik </li></ul><ul><li>Kualiti yang diterima atau ditolak adalah kerana semata-mata ia baik atau </li>...
<ul><li>Nilai Subjektif </li></ul><ul><li>Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberi pendapat atau pan...
<ul><li>Nilai Objektif. </li></ul><ul><li>Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas dari pilihan peribadi. </li></u...
<ul><li>Nilai Relatif. </li></ul><ul><li>Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan satu masyarakat untuk menepati sa...
<ul><li>Nilai Absolute.( Mutlak) </li></ul><ul><li>Nilai yang berharga itu tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi ses...
Aliran Pemikiran Sekular <ul><li>Aliran empirisme - berpendapat bahawa pengalaman manusia adalah satu-satunya alat yang pa...
<ul><li>Aliran rasionalisme- pemikiran yang rasional dan logik boleh menjadi sumber utama bagi sesuatu sistem moral. Semua...
<ul><li>Aliran hedonisme- yakin bahawa norma baik atau buruk itu berkait rapat dengan ‘kebahagaiaan’. Perbuatan itu diangg...
<ul><li>Aliran evolusionisme- perlakuan moral itu muncul dan berkembang secara beransur-ansur dan meningkat menjadi bertam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dua pendekatan kajian kemoralankuliah 1

1,753 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Dua pendekatan kajian kemoralankuliah 1

 1. 1. Dua Pendekatan Kajian Kemoralan Pendekatan Deskriptif / Saintifik Biasanya digunakan dalam sains sosial, bersandar dengan perangai dan kelakuan manusia.Ahli-ahli psikologi memerhati bagaimana manusia bertindak dalam keadaan-keadaan tertentu, menggambarkan apa yang ditelitikan dan membuat kesimpulan. Contoh - Manusia selalu bertindak demi kepentingan diri sendiri. ( Egoisme ) Mereka tidak membuat penilaian moral tentang tindakan yang betul atau salah dan tidak memberi preskripsi bagaimana manusia patut bertindak.
 2. 2. <ul><li>Pendekatan Preskriptif /Normatif. </li></ul><ul><li>Ahli falsafah etika normatif mahu tahu sama ada manusia patut bertindak demi kepentingan diri.Mereka akan buat kesimpulan yang tentu, contoh- Apabila diberi hujah dan bukti tertentu, manusia patut bertindak demi kepentingan diri sendiri </li></ul><ul><li>( egoisme), atau mereka mungkin mengatakan bahawa manusia patut selalu bertindak demi kebaikan orang lain ( Altruisme), atau mereka akan mengatakan bahawa manusia patut bertindak untuk kebaikan semua orang termasuk diri sendiri. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Contoh pernyataan normatif: </li></ul><ul><li>Pengguguran adalah satu perbuatan yang tidak bermoral. </li></ul><ul><li>Penyalahgunaan dadah adalah satu perbuatan yang tidak bermoral. </li></ul><ul><li>Melahirkan anak luar nikah adalah tidak bermoral. </li></ul><ul><li>Mengamalkan kejujuran dan amanah adalah perbuatan yang bermoral. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ada pernyataan normatif yang mempunyai kesan langsung terhadap tingkah laku. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Ibubapa mesti dihormati. </li></ul><ul><li>Seorang pelajar mesti menghormati guru. </li></ul><ul><li>Pernyataan yang tidak normatif adalah pernyataan yang bebas daripada nilai. </li></ul><ul><li>Laporan akhbar tentang penyanyi Malaysia yang merdu suaranya. </li></ul><ul><li>Maklumat tentang jualan murah melalui media elektronik. </li></ul>
 5. 5. KONSEP ASAS NILAI <ul><li>Nilai Instrumental. </li></ul><ul><li>Nilai Intrinsik. </li></ul><ul><li>Nilai Subjektif. </li></ul><ul><li>Nilai Objektif. </li></ul><ul><li>Nilai Relatif. </li></ul><ul><li>Nilai Absolute. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Nilai Instrumental . </li></ul><ul><li>Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>Mengebom Hiroshima untuk menamatkan Perang Dunia Kedua. </li></ul><ul><li>Mengenakan hukuman gantung kepada pengedar dadah bagi menghapuskan kegiatan pengedaran dadah. </li></ul><ul><li>Mengenakan tindakan disiplin bagi pelajar yang merokok demi menjaga tatatertib pelajar. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Nilai Intrinsik </li></ul><ul><li>Kualiti yang diterima atau ditolak adalah kerana semata-mata ia baik atau </li></ul><ul><li>buruk tanpa mengambil kira kesannya. </li></ul><ul><li>Contoh. </li></ul><ul><li>Seorang hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada seorang pengedar dadah semata-mata kerana kewajipannya berbuat demikian bukan kerana membasmi pengedaran dadah. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Nilai Subjektif </li></ul><ul><li>Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberi pendapat atau pandangan. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>“ Kes Amerika hendak menyerang Irag”. </li></ul><ul><li>Britain menyatakan bahawa ia perlu demi keamanan </li></ul><ul><li>jangka panjang supaya Irag tidak meneruskan membuat </li></ul><ul><li>senjata yang boleh memusnahkan banyak manusia. </li></ul><ul><li>Perancis pula menyatakan ia tidak boleh kerana serangan </li></ul><ul><li>itu akan menyebabkan ramai rakyat orang Irag yang tidak </li></ul><ul><li>bersalah terbunuh. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Nilai Objektif. </li></ul><ul><li>Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas dari pilihan peribadi. </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>Peperangan adalah satu tragedi yang dahsyat. </li></ul><ul><li>Perhambaan tidak mencerminkan kemanusiaan. </li></ul><ul><li>Buruh kanak-kanak adalah satu kezaliman dan mesti dihapuskan. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Nilai Relatif. </li></ul><ul><li>Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan satu masyarakat untuk menepati satu matlamat masyarakat. Ini adalah kerana dalam masyarakat terdapat berbagai kebudayaan, adat, agama, kepercayaan dan larangan. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Di Kuala Lumpur sebuah keluarga boleh dibina hanya melalui perkahwinan rasmi sedangkan di Amerika, keluarga boleh dibentuk tanpa perkahwinan yang rasmi. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Nilai Absolute.( Mutlak) </li></ul><ul><li>Nilai yang berharga itu tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sesuatu masyarakat. </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>Hidup berkeluarga adalah suatu kehidupan yang baik. </li></ul><ul><li>keadaan sebenarnya. Ia tidak akan mengubah apa-apa , sebaliknya </li></ul>
 12. 12. Aliran Pemikiran Sekular <ul><li>Aliran empirisme - berpendapat bahawa pengalaman manusia adalah satu-satunya alat yang paling baik untuk menentukan satu-satu tindakan itu baik atau buruk. Disebabkan manusia mempunyai pengalaman yang berbeza-beza, jadi tidak hairanlah dasar penentuan buruk baik itu juga berbeza. </li></ul><ul><li>Aliran intuisionisme - menekankan bahawa sumber utama pengetahuan manusia tentang buruk atau baik ialah ilham atau bisikan kalbu ( gerak hati) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Aliran rasionalisme- pemikiran yang rasional dan logik boleh menjadi sumber utama bagi sesuatu sistem moral. Semuanya berdasarkan pemikiran yang sihat dan boleh diterima akal. </li></ul><ul><li>Aliran tradisionalisme- norma baik atau buruk itu dianggap adat atau kebiasaan dalam masyarakt manusia. Sesuatu itu dianggap baik sekiranya ia sesuai dengan adat kebiasaan, sesuatu dianggap buruk sekiranya ia menyalahi adat. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Aliran hedonisme- yakin bahawa norma baik atau buruk itu berkait rapat dengan ‘kebahagaiaan’. Perbuatan itu dianggap baik kalau boleh mendatangkan kebahagiaan. </li></ul><ul><li>Egoistik hedonisme menekankan bahawa kebahagiaan itu mestilah kebahagiaan diri sendiri. </li></ul><ul><li>Universalistik hedonisme mengatakan bahawa kebahagiaan itu adalah bersifat sejagat. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Aliran evolusionisme- perlakuan moral itu muncul dan berkembang secara beransur-ansur dan meningkat menjadi bertambah baik sedikit demi sedikit.. Ia akhirnya menuju ke arah idealisme yang menjadi tujuan hidup manusia. Sesuatu dianggap baik kalau sudah mencapai peringkat idealisme dan dianggap buruk kalau masih jauh untuk mencapai tahap tersebut. </li></ul>

×