Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH bentuk dan ruang matematik sekolah rendah

11,357 views

Published on

RPH Matematik Tajuk Bentuk dan Ruang

Published in: Education

RPH bentuk dan ruang matematik sekolah rendah

 1. 1. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 1 RIS KOD & NAMA KURSUS KRM3063- ASAS BENTUK DAN RUANG TAJUK KUMPULAN: Group UPSI 03 (A112PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN D20102046027 NAMA PENSYARAH E-LEARNING: DR. MOHD UZI BIN DOLLAH TARIKH SERAH: 21 OKTOBER 2012 PEMARKAHAN 1. TUGASAN 1 JUMLAH TUGASAN 1
 2. 2. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 2 SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT AKTIVITI PENGAJARAN 1 3 LAMPIRAN AKTIVITI PENGAJARAN 1 7 AKTIVITI PENGAJARAN 2 17 LAMPIRAN AKTIVITI PENGAJARAN 2 20
 3. 3. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 3 I. Tema: Bentuk Di Sekelilingku II. Tajuk: Bentuk 3 Dimensi III. Hasil Pembelajaran: IV. Pengetahuan Sedia Ada: V. Langkah-langkah: Langkah 1 1. Murid memerhati bentuk bola dan bentuk papan dart mainan (Lampiran 1) pada bahagian depan dan apabila objek-objek tadi dipusing 90o . 2. Murid dibimbing menyatakan perbezaan kedua-dua objek melalui soal jawab lisan: a. Adakah sama bentuk bola apabila di pandang di bahagian hadapan dan setelah dipusing? b. Bagaimana pula dengan bentuk papan dart mainan dari hadapan dan setelah dipusing? 3. Murid dibimbing untuk memahami maksud tiga dimensi melalui jawapan yang diberikan dalam langkah 2. Langkah 2 1.Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi yang yang ditunjukkan oleh guru dan menjawab soalan-soalan lisan. (Lampiran 1) 2. Guru mengaitkan objek tadi dengan bongkah, gambar rajah dan nama bentuk tiga dimensi. Murid diminta mengeja nama bentuk-bentuk tiga dimensi. 3. Guru melekatkan 6 gambar bentuk-bentuk tiga dimensi (Lampiran 3) dan namanya (Lampiran 4) pada kertas majong berlabel (Lampiran 5). AKTIVITI PENGAJARAN 1
 4. 4. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 4 Langkah 3 1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan sehelai rangka kerja kumpulan(Lampiran 6) dan 1 set gambar bentuk-bentuk 3D (Lampiran 7). 2. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya. 3. Murid diingatkan bahawa kumpulan yang melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat serta berdisiplin dianggap sebagai pemenang. 4. Wakil kumpulan mempamerkan hasil kerja di hadapan kelas dan dibincangkan Langkah 4 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 1. 2. Murid memadankan bentuk tiga dimensi kepada namanya. 3. Hasil kerja murid dibincangkan Langkah 5 1. Kertas majong yang telah dilengkapkan dalam fasa 1 ditunjukkan semula. 2. Murid dibimbing untuk merumuskan pembelajaran dengan bantuan BBM tersebut. 3. Murid diberikan Lembaran Kerja 2 sebagai kerja rumah. VI. Bahan Pengajaran: Bahan Konkrit yang digunakan sebagai bahan pengajaran ialah: Objek 3 Dimensi (Lampiran 1) Bongkah 3 Dimensi (Lampiran 2) Kad Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi (Lampiran 3) Kad Perkataan Bentuk-bentuk 3 Dimensi (Lampiran 4) Kertas Majong Berlabel (Lampiran 5) Rangka Kerja Kumpulan (Lampiran 6) Set Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi (Lampiran 7) VII. Penilaian: Penilaian dilakukan secara pemerhatian hasil kerja berkumpulan dan jawapan bertulis tugasan individu yang menggunakan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.
 5. 5. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 5 Kubus dadu Kuboid bekas pensel Kon topi hari lahir Sfera bola Silinder tin minuman kegemaran Piramid nasi lemak yang enak VIII. Jangkaan Refleksi: Kesukaran yang biasa dihadapi oleh murid-murid tahun 1 yang baru mengenal bentuk 3-Dimensi dalam menguasai tajuk ini ialah mengingati tertukar di antara bentuk-bentuk juga nama-namanya. Misalnya, bentuk kubus dikatakan kuboid. Cara yang berkesan untuk membolehkan murid mengingati setiap bentuk dengan tepat ialah murid mewakilkan setiap bentuk 3 dimensi dengan membayangkan objek sebenar yang disukainya. Contohnya, seperti di bawah Nama-nama bentuk ini mungkin agar sukar untuk diingat dan dieja dengan betul oleh murid. Penyediaan kad poket yang boleh dibawa ke mana-mana dan dirujuk pada bila-bila masa dapat membantu murid mengingati bentuk dan namanya dengan lebih berkesan. Contoh kad poket yang boleh disediakan adalah seperti berikut:
 6. 6. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 6 Cara menyediakan Kad Poket: 1. Gunting setiap kad menjadi 6 kepingan berasingan. 2. ‘Laminate’ keenam-enam kepingan kad untuk tahan lebih lama. 3. Tebuk 2 lubang pada bahagian kiri setiap kepingan kad. 4. Susun setiap kepingan secara bertindih. 5. Jadikan kepingan-kepingan tadi sebuah buku kecil dengan mengikat benang pada Lubang-lubang yang telah ditebuk.
 7. 7. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 7 Lampiran 1: Objek 3 Dimensi Lampiran 2: Bongkah 3 Dimensi Lampiran 3: Kad Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi Lampiran 4: Kad Perkataan Bentuk-bentuk 3 Dimensi Lampiran 5: Kertas Majong Berlabel Lampiran 6: Rangka Kerja Kumpulan Lampiran 7: Set Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi Lembaran Kerja
 8. 8. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 8 Lampiran 1: Objek 3 Dimensi
 9. 9. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 9 Lampiran 2: Bongkah 3 Dimensi
 10. 10. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 10 Lampiran 3: Kad Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi (akan dilekatkan pada Kertas Majong Berlabel)
 11. 11. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 11 Lampiran 4: Kad Perkataan Bentuk-bentuk 3 Dimensi (akan dilekatkan pada Kertas Majong Berlabel) sfera kubus silinder kon kuboid piramid
 12. 12. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 12 Lampiran 5: Kertas Majong Berlabel
 13. 13. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 13 Lampiran 6: Rangka Kerja KumpulanKUMPULAN BENTUK 3 DIMENSI kubus sfera silinderkuboid konpiramid
 14. 14. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 14 Lampiran 7: Set Kepingan Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi (untuk dilekat pada Rangka Kerja Kumpulan)
 15. 15. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 15 Lembaran Kerja 1 TAJUK: BENTUK TIGA DIMENSI NAMA: __________________________________________ KELAS: ______________ Suaikan nama bentuk tiga dimensi di bawah kepada gambarnya. kubus silinder kon sfera piramid kuboid
 16. 16. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 16 Lembaran Kerja 2 NAMA: _________________________________________ KELAS: ______________ ARAHAN: Pilih dan tulis bentuk tiga dimensi yang betul. kubus konsilinderpiramid kuboidsfera
 17. 17. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 17 I. Tema: Bentuk dan Ruang II. Tajuk: Luas III. Hasil Pembelajaran: Membanding dengan menggunakan segiempat unit saiz bagi: Segiempat tepat Segi empat sama IV. Pengetahuan Sedia Ada: Murid tahu bagaimana bentuk segiempat sama dan segiempat tepat. V. Langkah-langkah: Langkah 1 1. Murid membandingkan rajah-rajah yang dipaparkan pada slaid powerpoint dan menjawab soalan yang guru ajukan. (Rujuk Slaid 1) Soalan: Adakah bentuk rajah-rajah ini sama? Bagaimana pula dengan saiznya? Adakah sama atau berbeza? Berikan alasannya. 2. Murid diminta mengira petak yang menbina setiap rajah dan membandingkannya antara satu sama lain. Murid menyatakan hasil perbandingan. Hasil perbandingan yang sepatutnya: Kesemua rajah terbina dari 10 petak kecil segiempat sama. Kempat-empat rajah mempunyai saiz yang sama. 3. Guru menegaskan bahawa kawasan yang dipenuhi oleh sesuatu bentuk merupakan luasnya. Segiempat unit boleh digunakan untuk menentukan luas sesuatu bentuk. Bilangan segiempat unit yang ada pada sesuatu bentuk adalah sama dengan luas bentuk tersebut. 4. Guru menerangkan unit bagi luas ialah unit persegi (unit2 ). Jika unit sentimeter (cm) digunakan, maka unit luas objek yang dicara ialah sentimeter persegi atau cm2 . (Slaid 2). AKTIVITI PENGAJARAN 2
 18. 18. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 18 Langkah 2 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja dan pada masa yang sama guru menayangkan Slaid 3 yang sama seperti lembaran kerja tersebut. 2. Murid mencari dan menulis luas bagi setiap rajah pada Lembaran Kerja. 3. Murid membandingkan jawapan mereka dengan jawapan pada paparan Slaid 4. 4. Murid mencari luas bagi rajah-rajah pada Slaid 5 dan menjawabnya secara lisan untuk meneguhkan lagi penguasaan murid dalam tajuk ini. Langkah 3 1. Murid membentuk kumpulan kecil. Setiap kumpulan diedarkan dengan Lembaran Kerja Kumpulan (Helaian 1 dan Helaian 2). 2. Murid mendengar arahan guru di mana murid dikehendaki: Bina seberapa banyak segiempat sama dan segiempat tepat yang berbeza saiz pada grid di bawah. Kira dan tulis nilai luas setiap bentuk yang dibina. 3. Setiap wakil kumpulan membentang hasil kerja masing-masing di hadapan kelas 4. Kumpulan yang paling banyak membina segiempat sama dan segiempat tepat yang berbeza saiz akan diberikan token ekonomi. Langkah 4 1. Murid dibimbing untuk merumuskan pelajaran pada sesi ini iaitu: Luas sesuatu bentuk ialah jumlah segiempat unit yang membinanya. Bentuk yang berbeza mungkin mempunyai saiz atau luas yang sama. Pengiraan luas melibatkan bentuk dua dimensi maka unitnya ialah unit persegi iaitu unit2 . VI. Bahan Pengajaran: Bahan pengajaran utama bagi sesi ini ialah teknologi iaitu persembahan powerpoint kerana rajah-rajah dapat ditunjukkan dengan lebih mudah. Persembahan pengajaran juga menjadi lebih teratur kerana penggunaan animasi yang membolehkan langkah- langkah pengajaran disusun atur mengikut turutan yang tepat. Slaid-slaid powerpoint yang digunakan adalah seperti dalam Lampiran Aktiviti Pengajaran 2. VII. Penilaian: Penilaian dibuat berdasarkan pemerhatian guru terhadap respons murid dalam aktivitivi penyoalan secara lisan, hasil kerja kumpulan dan lembaran kerja individu.
 19. 19. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 19 Lembaran Kerja Individu dan Lembaran Kerja Kumpulan (Helaian 1 dan Helaian 2) adalah seperti dalam Lampiran Aktiviti Pengajaran 2. VIII. Jangkaan Refleksi: Jangkaan kesilapan yang mungkin dilakukan oleh murid dalam tajuk ini ialah menganggap bentuk-bentuk yang berbeza mempunyai saiz yang berbeza. Sedangkan bentuk yang berbeza boleh mempunyai saiz yang sama. Guru perlu mengingatkan murid bahawa saiz sesuatu bentuk adalah sama dengan luasnya dan ia adalah bergantung kepada jumlah segiempat unit yang membinanya. Jika bentuk- bentuk mempunyai jumlah segiempat unit sama banyak, maka bentuk-bentuk itu juga sama dari segi luas. Guru bolehlah memberikan latihan membina pelbagai bentuk yang sama saiz pada kertas grid sebagai latihan tambahan pada murid. Misalnya, dengan menggunakan kertas grid yang diberikan murid dikehendaki membina seberapa banyak bentuk yang berbeza tetapi mempunyai luas yang sama iaitu 12 unit2 . Kesilapan kedua yang mungkin dilakukan oleh murid ialah menulis unit bagi luas sebagai unit asas iaitu tanpa ‘persegi’ atau ‘2 ’. Guru boleh menunjukkan perbandingan antara penentuan panjang bagi satu garisan dan penentuan luas bagi satu segiempat sama seperti rajah di bawah supaya murid dapat lihat dengan jelas mengapa unit bagi luas perlu ada ‘persegi’ atau ‘2 ’. Menentukan panjang garisan Menentukan luas segiempat 4 cm Panjang garisan bersifat tunggal maka unitnya juga mestilah tunggal. Misalnya, milimeter (mm), sentimeter (cm) atau meter (m). Luas segiempat adalah dua dimensi maka unitnya juga mestilah bersifat dua iaitu sentimeter persegi (cm2 ), milimeter (mm2 ) atau meter (m2 ). 4 cm2
 20. 20. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 20 Lampiran 1: Slaid-slaid Persembahan Powerpoint Lembaran Kerja Individu Lembaran Kerja Berkumpulan (Helaian 1) Lembaran Kerja Berkumpulan (Helaian 2)
 21. 21. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 21 LAMPIRAN 1: SLAID-SLAID PERSEMBAHAN POWERPOINT 10unit 2 10 unit 2 10 unit 2 Adakah bentuk- bentuk tersebut sama saiz? Mengapa? 10 unit 2 Slaid Tajuk Slaid 1
 22. 22. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 22 Kesimpulannya, luas sesuatu bentuk adalah jumlah bilangan segi empat yang bernilai 1 unit persegi. Jika 1 cm 1 cm Luas segiempat unit = 1 cm x 1 cm = 1 cm2 Maka, luas segiempat di atas ialah 42 cm2 Kira luas dan tulis pada setiap bentuk. Jawab soalan diberi. L E M B A R A N K E R J A Bentuk mana yang paling kecil? _____ Bentuk mana yang paling luas? _____ A B F E D C Slaid 2 Slaid 3
 23. 23. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 23 Berapakah luas segiempat sama dan segiempat tepat berikut? Kira pada lembaran kerja anda. 4 cm 2 9 cm 2 6 cm 2 8 cm 2 10 cm 2 15 cm 2 Cuba yang ini pula! 20 cm 2 18 cm 2 14 cm 2 30 cm 2 22 cm 2 Slaid 4 Slaid 5
 24. 24. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 24 Nama: ___________________________________________ Kelas: ______________ A B C D E Bentuk mana yang paling kecil? _______ F KIRA LUAS DAN TULIS PADA SETIAP BENTUK. JAWAB SOALAN YANG DIBERI. LEMBARAN KERJA INDIVIDU Bentuk mana yang paling besar? _______
 25. 25. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 25 LEMBARAN KERJA BERKUMPULAN (HELAIAN 1) NAMA KUMPULAN: __________________________________________________ ARAHAN: 1. Bina seberapa banyak segiempat sama dan segiempat tepat yang berbeza saiz pada grid di bawah. 2. Kira dan tulis nilai luas setiap bentuk yang dibina.
 26. 26. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027) 26 LEMBARAN KERJA BERKUMPULAN (HELAIAN 2) JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN Berapakah bilangan semua bentuk yang dibina? Berapakah bilangan segiempat sama yang dibina? Berapakah bilangan segiempat tepat yang dibina? Berapakah luas bentuk paling kecil yang dibina? Berapakah luas bentuk paling besar yang dibina? 5 3 4 21

×