Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miskonsepsi Masa dan Waktu Tahun 1[2]

3,638 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Miskonsepsi Masa dan Waktu Tahun 1[2]

  1. 1. KESUKARAN 2 TAJUK: MASA DAN WAKTUKesukaran: Menyatakan nama bulan dalam setahun di kalangan murid Tahun 1.Contoh soalan: Senaraikan nama bulan yang terdapat dalam setahun dengan melengkapkan petak- petak diberi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN
  2. 2. 8.9.10.11.12. Kesalahan yang dilakukan: Biasanya terdapat ramai murid tahun 1 tidak mampu menyenaraikan kesemua 12 nama bulan dalam setahun dengan betul. Penyelesaian yang sepatutnya: Menamakan semua bulan dalam setahun seperti berikut: 1. Januari 2. Februari 3. Mac 4. April 5. Mei 6. Jun 7. Julai NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN
  3. 3. 8. Ogos 9. September 10. Oktober 11. November 12. DisemberLangkah penyelesaian:1. Murid yang belum tahu diminta mencari maklumat tentang bulan kelahirannya sendiri dengan bertanya kepada ahli keluarga pada hari sebelumnya.2. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap ahli kumpulan dilekatkan dengan nombor 1 hingga 6.3. Setiap ahli kumpulan bergerak ke kumpulan baharu mengikut nombor yang dilekatkan tadi. Murid diminta bertanya kepada rakan-rakannya dalam kumpulan baharu tentang bulan kelahiran mereka dan mencatatnya pada sekeping kertas yang disediakan (Rujuk Lampiran 2).4. Semua murid kembali ke kumpulan asal dan membentangkan hasil dapatan masing- masing. ketua kumpulan menyenaraikan semua bulan yang dapat dikumpul oleh ahli- ahli kumpulannya. Setiap kumpulan diberikan satu kalendar lengkap dari bulan Januari hingga Disember untuk dibandingkan dengan jawapan mereka (Rujuk Lampiran 3). Ketua kumpulan melaporkan hasil dapatan mereka.5. Murid diminta menyebut dan mengeja nama setiap bulan secara berulang kali.6. Murid diajarkan lagu dibawah supaya mereka boleh mengingati turutan bulan-bulan ini dengan lebih mudah: Januari, Februari, Mac April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November Yang terakhir Disember (Melodi lagu A,B,C.)7. Murid melengkapkan lembaran kerja mengandungi soalan seperti contoh diatas secara individu.NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN
  4. 4. Aktiviti sebegini dipilih bagi membolehkan murid meneroka sendiri nama-nama bulan yangada supaya mereka boleh mengingatinya dengan lebih baik. Menghafal turutan bulandengan cara menyanyi dapat menarik minat murid dan membantu murid mengingatinyadengan lebih berkesan.NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN
  5. 5. LAMPIRAN 2 Tuliskan nama rakan anda beserta bulan kelahirannya.BIL NAMA RAKAN BULAN KELAHIRAN 1 2 3 4 5 6NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN
  6. 6. LAMPIRAN 3 Teliti nama-nama bulan yang terdapat dalam kalendar di bawah. Bandingkan dengan nama bulan yang telah anda senaraikan.NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN

×