Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENULISAN
PERENGGAN KARANGAN
Jenis Karangan:
• pendapat
• fakta
• perbincangan
• surat kiriman – rasmi & tidak rasmi
• ceramah
• perbahasan
• keperihal...
• Ayat Topik (T)
• Huraian Frasa (F)
• Huraian Frasa (F)
• Pengusaan Rumusan
Perenggan (P)
TFFP
1a. Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan
melaksanakan kempen.
1b. Satu langkah untuk mengatasi krisis air...
2a. Punca gejala cetak rompak terus berleluasa disebabkan
tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap
pembeli, pen...
3a. Antara kesan pelaksanaan sekolah satu sesi termasuklah
pelajar mempunyai masa yang lebih banyak masa untuk
belajar.
3b...
Ayat Topik
Ayat Topik, ayat yang mengetengahkan
isi bagi karangan.
Ayat Topik, terdapat dua unsur penting
dalam dua frasa....
Isi
Idea utama atau perkara
penting yang merujuk
pada soalan karangan
yang ditulis.
Ayat isi – yang hanya menyertakan
foku...
• Gariskan kata kunci dalam
soalan sebelum
menyenaraikan isi karangan.
• Hal ini dapat mengelakkan
karangan pelajar menyim...
Frasa 1 dan Frasa 2:
Ayat topik terdiri daripada dua frasa.
Satu langkah untuk mengatasi krisis air
adalah dengan melaksan...
Frasa 1 dan Frasa 2:
Ayat topik terdiri daripada dua frasa.
2 frasa utamanya:
Frasa 1 (F1) adalah mengambil tindakan
tegas...
Pelajar
• Semasa membuat huraian, pelajar boleh
menghuraikan kedua-dua frasa tersebut secara
berasingan sebelum merumuskan...
Penegasan/Rumusan Perenggan (P)
Setiap perenggan wajar disimpulkan dengan
rumusan bagi perenggan berkenaan.
Penanda wacana...
Penegasan/Rumusan Perenggan (P)
e. Jadi, dengan kempen yang lebih berkesan, krisis
air yang diatasi dengan lebih cepat.
f....
Menulis Perenggan Isi
• Gunakan kaedah usulan
– T, F1, F2 dan P.
• Perenggan ditulis akan
lengkap dan menarik hati.
• Juml...
Huraian F1 (Melaksanakan Kempen)
Kempen merupakan cara yang paling mudah
untuk menyampaikan maklumat kepada
masyarakat. Pe...
Huraian F2 (yang Lebih Berkesan)
Selama ini kempen yang dilaksanakan kurang
berksan kerana tidak dilakukan dengan
bersungg...
Gabungan Huraian, Ayat Isi dan Rumusan
Perenggan
Kempen merupakan cara yang paling mudah untuk
menyampaikan maklumat kepad...
Kedua-dua huraian tersebut
dicantumkan dalam satu
perenggan bersama-sama ayat isi
dan rumusan perenggan.
Perenggan tersebu...
Satu langkah untuk menjimatkan air adalah dengan
melaksanakan kempen yang lebih berkesan. Kempen
merupakan cara yang palin...
Pelajar bahagi-bahagikan ayat-ayat topik yang
berikut kepada F1 dan F2.
i. Antara punca pencemaran sungai termasuklah
pemb...
Perenggan Contoh
Ayat topik:
Punca gejala cetak rompak terus berleluasa
disebabkan tidak ada tindakan yang tegas
dilaksana...
Huraian Lengkap
Punca gejala cetak rompak
terus berleluasa disebabkan tidak
ada tindakan yang tegas
dilaksanakan terhadap ...
Pelajar
• Satu perenggan mengandungi 100 patah
perkataan, karangan anda sudah pasti dapat
memenuhi kehendak jumlah perkata...
Kesimpulan
• TFFP dapat membantu pelajar menyusun
perenggan jenis pendapat, perbincangan,
atau fakta dengan lebih mantap.
...
Jika rajin mengulang kaji,
Mudah dijawap apa diuji.
Sudah tahu belajar lagi,
Banyak untungnya tiada rugi.
Gurindam Untuk A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Karangan 03-penulisan-perenggan

1,604 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karangan 03-penulisan-perenggan

 1. 1. PENULISAN PERENGGAN KARANGAN
 2. 2. Jenis Karangan: • pendapat • fakta • perbincangan • surat kiriman – rasmi & tidak rasmi • ceramah • perbahasan • keperihalan
 3. 3. • Ayat Topik (T) • Huraian Frasa (F) • Huraian Frasa (F) • Pengusaan Rumusan Perenggan (P) TFFP
 4. 4. 1a. Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan melaksanakan kempen. 1b. Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan melaksanakan kempen yang lebih berkesan. Bandingkan ayat-ayat berikut. Ayat (1b) memberi ruang yang lebih bagi pelajar menunjukkan kematangan fikiran mereka. Idea mereka lebih dikembangkan dalam ayat tersebut.
 5. 5. 2a. Punca gejala cetak rompak terus berleluasa disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat. 2b. Punca gejala cetak rompak terus berleluasa disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat. Bandingkan ayat-ayat berikut. Ayat (2b) memberi ruang yang lebih bagi pelajar menunjukkan kematangan fikiran mereka. Idea mereka lebih dikembangkan dalam ayat tersebut.
 6. 6. 3a. Antara kesan pelaksanaan sekolah satu sesi termasuklah pelajar mempunyai masa yang lebih banyak masa untuk belajar. 3b. Antara kesan pelaksanaan sekolah satu sesi termasuklah pelajar mempunyai masa yang lebih banyak untuk belajar di bawah penyeliaan guru-guru. Bandingkan ayat-ayat berikut. Ayat (3b) memberi ruang yang lebih bagi pelajar menunjukkan kematangan fikiran mereka. Idea mereka lebih dikembangkan dalam ayat tersebut.
 7. 7. Ayat Topik Ayat Topik, ayat yang mengetengahkan isi bagi karangan. Ayat Topik, terdapat dua unsur penting dalam dua frasa. Frasa 1 – fokus isi. Frasa 2 – pelengkap fokus berkenaan.
 8. 8. Isi Idea utama atau perkara penting yang merujuk pada soalan karangan yang ditulis. Ayat isi – yang hanya menyertakan fokus sahaja – kurang baik; tidak lengkap, tidak menampakkan kematangan pemikiran penulisnya.
 9. 9. • Gariskan kata kunci dalam soalan sebelum menyenaraikan isi karangan. • Hal ini dapat mengelakkan karangan pelajar menyimpang daripada tajuk perbincangan. Pelajar :
 10. 10. Frasa 1 dan Frasa 2: Ayat topik terdiri daripada dua frasa. Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan melaksanakan kempen yang lebih berkesan. 2 frasa utamanya: Frasa 1 (F1) adalah melaksanakan kempen. Frasa 2 (F2) adalah yang lebih berkesan.
 11. 11. Frasa 1 dan Frasa 2: Ayat topik terdiri daripada dua frasa. 2 frasa utamanya: Frasa 1 (F1) adalah mengambil tindakan tegas. Frasa 2 (F2) adalah orang yang mencuri air. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap orang yang mencuri air.
 12. 12. Pelajar • Semasa membuat huraian, pelajar boleh menghuraikan kedua-dua frasa tersebut secara berasingan sebelum merumuskan kedua-dua dalam satu ayat atau dua ayat yang lengkap. • Contoh-contoh boleh disertakan semasa menghuraikan kedua-dua frasa tersebut. • Hal yang serupa dilakukan dalam mengemukakan isi-isi yang lain. • Membahagi-bahagikan ayat isi kepada frasa- frasa yang dapat dihuraikan dengan sistematis.
 13. 13. Penegasan/Rumusan Perenggan (P) Setiap perenggan wajar disimpulkan dengan rumusan bagi perenggan berkenaan. Penanda wacana yang disesuaikan wajar digunakan bagi menunjukkan bahawa perenggan tersebut telah ditutup dengan baik.
 14. 14. Penegasan/Rumusan Perenggan (P) e. Jadi, dengan kempen yang lebih berkesan, krisis air yang diatasi dengan lebih cepat. f. Oleh yang demikian, pihak berkuasa wajar bertindak tegas terhadap orang yang mencuri air untuk memastikan krisis air dapat ditangani secepat mungkin. g. Justeru, penebangan hutan di kawasan tadahan perlu dikawal agar krisis air tidak terus mengancam kehidupan masyarakat. h. Jadi, penggantian saluran paip yang lama perlu disegerakan agar krisis air yang berlaku sekarang tidak berkesan.
 15. 15. Menulis Perenggan Isi • Gunakan kaedah usulan – T, F1, F2 dan P. • Perenggan ditulis akan lengkap dan menarik hati. • Jumlah perkataan yang calon gunakan akan menjadi banyak.
 16. 16. Huraian F1 (Melaksanakan Kempen) Kempen merupakan cara yang paling mudah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pelbagai media boleh digunakan bagi menyalurkan maklumat tentang kepentingan amalan penjimatan air. Contohnya, surat khbara, radio dan televisyen ialah media yang sentiasa dekat dengan masyarakat. Selain itu, kempen secara langsung dari rumah-ke rumah juga wajar dilaksanakan.
 17. 17. Huraian F2 (yang Lebih Berkesan) Selama ini kempen yang dilaksanakan kurang berksan kerana tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pihak yang berkenaan melaksanakannya tidak ubah seperti yang terbabit bertindak dengan lebih agresif agar kempen penjimatan air mencapai matlamat yang diharapkan.
 18. 18. Gabungan Huraian, Ayat Isi dan Rumusan Perenggan Kempen merupakan cara yang paling mudah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pelbagai media boleh digunakan bagi menyalurkan maklumat tentang kepentingan amalan penjimatan air. Contohnya, surat khabar, radio dan televisyen ialah media yang sentiasa dekat dengan masyarakat. Selain itu, kempen secara langsung dari rumah-ke rumah juga wajar dilaksanakan. Selama ini kempen yang dilaksanakan kurang berksan kerana tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pihak yang berkenaan melaksanakannya tidak ubah seperti yang terbabit bertindak dengan lebih agresif agar kempen penjimatan air mencapai matlamat yang diharapkan. (110 patah Perkataan)
 19. 19. Kedua-dua huraian tersebut dicantumkan dalam satu perenggan bersama-sama ayat isi dan rumusan perenggan. Perenggan tersebut akan menjadi perenggan yang lengkap.
 20. 20. Satu langkah untuk menjimatkan air adalah dengan melaksanakan kempen yang lebih berkesan. Kempen merupakan cara yang paling mudah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pelbagai media boleh digunakan untuk menyalurkan maklumat tentang kepentingan penjimatan air. Contohnya, surat khabar, radio, dan televisyen ialah media yang sentiasa dekat dengan masyarakat. Selain itu, kempen secara langsung dari rumah-ke rumah jga wajar dilakukan. Selaman ini, kempen yang dilaksanakan kurang berkesan kerana tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pihak yang berkenaan melaksanakannya tidak ubah seperti melepaskan batuk di tangga. Kini, tibalah masanya pihak-pihak yang terbabit bertindak dengan lebih agresif agar kempen penjimatan air mencapai matlamat yang diharapkan. Jadi, dengan kempen yang lebih berkesan, krisis air yang berlaku sekarang dapat diatasi dengan lebih cepat. (110 patah perkataan)
 21. 21. Pelajar bahagi-bahagikan ayat-ayat topik yang berikut kepada F1 dan F2. i. Antara punca pencemaran sungai termasuklah pembuangan sisa toksik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. j. Aktiviti kokurikulum mendidik pelajar supaya menjadi lebih disiplin. k. Satu daripada cara-cara untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap pengguna jalan raya yang ingkar.
 22. 22. Perenggan Contoh Ayat topik: Punca gejala cetak rompak terus berleluasa disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat. F1: tidak ada tindakan yang tegas. F2: terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat.
 23. 23. Huraian Lengkap Punca gejala cetak rompak terus berleluasa disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat. Selama ini, tindakan yang dilaksanakan bersifat mengikut musim. Pegawai yang diamanahkan untuk bertindak memiliki sikap tidak ubah seperti pahat dengan penukul. Tindakan hanya dilakukan dalam tempoh yang terhad. Selain itu, tindakan yang dijalankan juga tidak begitu tegas dan hanya untuk memenuhi rutin kerja pegawai terbabit. Ada juga unsur penyelewengan yang berlaku sehingga menyebabkan gejala ini tidak dapat diatasi. Satu bentuk tindakan yang menyeluruh patut dikuatkuasakan terhadap semua pihak yang menyebabkan gejala ini berlaku. Tindakan patut dikenakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang bahan cetak rompak. Ketiga-tiga golongan ini merupakan penyebab utama berlaku gejala tersebut. Tindakan terhadap satu-satu pihak sahaja tidak akan meninggalkan kesan yang diharap-harapkan. Oleh hal yang demikian, satu bentuk tindakan yang lebih tegas patut dilaksanakan meliputi semua pihak yang terbabit dalam gejala ini. (140 patah perkataan)
 24. 24. Pelajar • Satu perenggan mengandungi 100 patah perkataan, karangan anda sudah pasti dapat memenuhi kehendak jumlah perkataan seperti dalam soalan. • Calon layak dapat markah tinggi dengan syarat isi- isi tersebut mantap, bahasanya baik dan bervariasi, menepati tajuk, serta dipersembahkan dengan baik. • Selain itu, contoh dapat diberikan dengan lebih banyak, semasa menghuraikan kedua-dua frasa dalam ayat topik secara berasingan. • Cara sedemikian, membantu calon mengatasi beberapa kelemahan dalam menulis, terutama daripada aspek jumlah perkataan.
 25. 25. Kesimpulan • TFFP dapat membantu pelajar menyusun perenggan jenis pendapat, perbincangan, atau fakta dengan lebih mantap. • Kaedah ini dapat membantu calon menulis dengan baik dalam menyatakan buah fikiran dalam bentuk perenggan yang bermakna dan matang. • Kaedah ini boleh pelajar gunakan sebagai usul. • Karangan yang baik biasanya melebihi jumlah yang dihadkan, 350 patah perkataan.
 26. 26. Jika rajin mengulang kaji, Mudah dijawap apa diuji. Sudah tahu belajar lagi, Banyak untungnya tiada rugi. Gurindam Untuk Anakku

×